Yashasin Gagauziya!

Büünkü ikinci Kongres onu gösterer bütün dünnää. Saa olun Gagauzlar bütün dünnäda, var olun binnärlä yıl. Saalık, kısmet hem bereket!

Saygılı dostlar, saygılı musafırlär, kardaşlar!

Hepsinizi Sizi derin üürektän selämlêêrım. Hoş geldiniz Gagauzların II Dünnää Kongresin toplantısına!

Büün Gagauzların yaşamasında bir büük yortu. Bütün dünnädan Gagauzlar toplandılar Gagauziyanın başkasabasında, kendi devletindä, kendi dünnää Kongresinä.

Her bir halk, angısı saeêr kendisini halk yapêr kendi dünnä toplantısını. Biz da Gagauzlar bir halk bu dünnäda, üç yılda bir sıra yapêrız bizim kongresimizi, neri geler Gagauzlar bütün dünnädan. Aaz varız, ama biz dê varız. Bizim dê sesimiz işidiler bütün dünnäda. Yirmi yıl geri kimse bilmärdi ani var bölä halk, ama diişti vakıtlar, şindi bizim için biler bütün dünnää. 16 devlettän katıldı Gagauzlar II Kongresä.
Bu yıl bizim yeni istoriyamızda bir nışannı yıl. Bu yıl bizim devletimiz olacek 15 yaşında. Ama taa ilerdän evelki vakıtlardan bizim halkımız gelincä bu topraklara vardı başka yerlerdä kendi devleti. Çok yıllar geçti, çok zorluk gördü Gagauz halkı kendi uzun istoriyasında, angısı bileriz ani bin yıldan zeedä var. Gecä gündüz, geçärkana uzun istoriyanın yıllarından, Gagauzlar korudular kendi gözäl ana dilini, adetlerini, kulturasını. İkiyüz yıl geri Gagauzlar geldilär Bucaan topraklarına, angısını baaşladı bizä Rusiyanın imperatorü Aleksandr birinci, yerleştilär burada, kurdular küüleri hem kasabaları. Zeedelendilär sayısınnan. Onun resimini biz bugün göstereriz. İki dünnää cengi iliştirdi bizim halkı. Bir aaçlık kırkaltıncı yılda yakın insanın yarısını yok etti. Sora da hem zengin çalışkan
Gagauz halkın ailelerini bir gecedä kaldırdılar da yolladılar Sibirä, Kazakistana hem başka yerlerä.
Çoüü istedi bizim istoriyamızı bilmesinnär, kaip etmää bizi. Gördü Gagauzlar nasıl daaldı bir büük imperiya Soviet Birlii. Gördü Gagauzlar nasıl halkı istedilär silmää topraktan, sarfoş volontirlar demir tel ellerindä gelmişlär Komratın yanına. Ama korkmadılar Gagauzlar. Kendi girginniinä, birliinnän, akıllılınna, çalışkan Gagauzlar karşı çıktılar hepsi zorluklara da ensedilär. Dünnäda seerek bulunêcek bölä bir küçük halk ani gördü bukadar zorluk yaşamasında, ama korudu kendisini da kaybelmedi uzun istoriya yıllarında. Bölä birlik, angısını gösterdi Gagauz halkı doksanıncı yıllarda olmadıydı Gagauzların arasında yüzlärlän yıl. Bu birlik Gagauz halkın adına için biz lääzım kuralım bir büük büst burada Komrat devlet kasabasında. Ko hepsi Gagauzlar bütün dünnädan bilsinnär hem görsünnär bakarkana bu büstä, nasıl birliktä girgin Gagauzlar kurdular kendi devletini. Büünkü gün biz varız, bizim var devletimiz, avtonomiya Moldova içindä. 23 Aralık ayında 1994 yılda çeketti bizim yeni istoriyamız. Ozaman biz açtık birinci pak yapraa yeni istoriyamızda da çekettik onu yazmaa. Her gün 155 bin kişi burada yaşayan halk yazêr kendi yeni istoriyasını. Dünnää büük. Gün gündän ileri küçük halklara taa zor karşı durmaa büünkü global proţeslarına, angısını biz göreriz her bir gün.
Büünkü günä bizim aramızda lääzım olsun o birlik, ani vardı onbeş yıl geri Gagauz halkında.
Büünkü günä biz Gagauzlar kendi dünnää baalantılarımızı lääzım taa çok kuvetleelim. Büünkü gün biz Gagauzlar kendimizä duşman dillääzım araälım, lääzım taa çok dostlar bulalım dünnäda. Nasıl bir küçük halk sayısınnan, ama kuvetli bir halk fikiriilän, biz Gagauzlar kendi politikalarımızı lääzım yapalım yeni bakışlan. Bakış lääzım olsun bir. Nasıl yapmaa, ani kendi halkımızı korumaa hem de zeedeletmää. Nasıl yapmaa, ani yaşamak standartlarını kaldırmaa taa bir üüsek basamaa. Bu yeni yolda bizim var çok dostlarımız.
Bizim dostlar bütün Türk dünnäsı, neredä biz lafederiz bir dildä.
Bizim dostlar Slavän dünnäsı, angısınnan biz ii yaşadık Bucaan topraanda ikiyüz yıldan zeedä.
Bizim dostlarımız Evropa Birlii, angısı ister Gagauzlar demokratik standartlarına görä yaşasınnar raat hem birliktä. Varkana bukadar dostlar Gagauzlarda bizä kalêr sadicä onnarnan barabar korumaa hem kuvetlemää baalantılarımızı kavgasız. Gagauzların var büük potenţiali akıllıkta, çalışmada, girginniktä, annaşmakta.
Büünkü ikinci Kongres onu gösterer bütün dünnää. Saa olun Gagauzlar bütün dünnäda, var olun binnärlä yıl. Saalık, kısmet hem bereket!
Yaşasın Gagauziya!
Обсудить