В год 65-летия Победы над фашизмом

10-14 сентября 2010 г. на базе отдыха «IT-RELAX», пос. Вадул луй Водэ, г. Кишинёв состоится международная студенческая школа на тему: «Анализ различных ненаучных концепций, посвящённых Второй мировой войне и распространившихся в конце XX-го – начале XXI-го вв. на постсоветском пространстве».


Мероприятие организовано Ассоциацией историков и политологов «Pro-Moldova», Научно-культурным сообществом «Друзья России в Молдове», Центром стратегического анализа и прогноза «EST – VEST» и проводится в контексте празднования 65-летия Великой Победы над фашизмом, воспитания молодого поколения в антифашистском духе и в рамках процесса укрепления государственнос¬ти Республики Молдова и её интеграции в мировое сообщество.

На конференцию приглашены учёные, члены аккредитованного в РМ дипломатического корпуса, студенты, мастеранты, аспиранты из Молдовы, России, Румынии, Украины, Израиля.

Исполнительный директор Ассоциации
историков и политологов «PRO-MOLDOVA» Назария С.М.


În anul aniversării a 65-a a Victoriei asupra fascismului

Între 10 şi 14 septembrie 2010 la baza de odihnă „IT-RELAX”, or. Vadul lui Vodă, Chişinău va avea loc şcoala internaţională studenţească de vară „Analiza diferitor concepţii pseudoştiinţifice despre Cel de-al doilea război mondial care s-au răspândit în spaţiul post-sovietic la intersecţia secolelor XX – XXI”.
Măsura în cauză a fost organizată de Asociaţia istoricilor şi politologilor «Pro-Moldova», Societatea ştiinţifico-culturală „Prietenii Rusiei în Moldova”, Centrul de analiză strategică şi prognoză „EST – VEST” şi are loc sub semnul Aniversării a 65-a a Marii Victorii asupra fascismului, are drept scop educarea tinerei generaţii în spirit antifascist, de colaborare cu toate popoarele lumii şi se înscrie în şirul evenimentelor con¬sacrate consolidării statalităţii moldoveneşti şi integrării Moldovei în comunitatea ţărilor lumii.
La conferinţă au fost invitaţi reprezentanţi ai mediului academic, membri ai corpului diplomatic acreditaţi în RM, studenţi, masteranzi, doctoranzi din Moldova, Rusia, Ucraina, România, Israel.

Director executiv Asociaţia istoricilor
şi politologilor „PRO-MOLDOVA” Nazaria Sergiu

Обсудить