Пойдет ли Молдова "путем Кантемира"?

Самое же важное состоит в том, что идти «путём Кантемира» Молдову сегодня подвигает само время. Уловит ли его дух политический класс страны – другой вопрос. На него ответ в какой-то мере мы сможем узнать только после 28 ноября 2010 года, то есть после парламентских выборов и формирования новых органов власти.

Материал

Комментарии 380

Войти
 • C
  # Carol
  Dimitrie Cantemir (n. 26 octombrie 1673 — d. 21 august 1723), domn al Moldovei (martie — aprilie 1693 și 1710 — 1711), autor, cărturar, enciclopedist, etnograf, geograf, filozof, istoric, lingvist, muzicolog, compozitor, om politic și scriitor român.
  Dimitrie Cantemir s-a născut la 26 octombrie 1673, în localitatea Silișteni din comuna Fălciu, azi comuna Dimitrie Cantemir din județul Vaslui, în partea de sud a orașului Huși. A fost fiul lui Constantin și al Anei. La 15 ani a fost nevoit să plece la Constantinopol (1688-1690), unde a stat 17 ani, ca zălog al tatălui său pe lângă Înalta Poartă, înlocuindu-l pe Antioh, devenit ulterior domn al Moldovei.
  În perioada martie — aprilie 1693, după moartea tatălui său, a fost domn al Moldovei, dar Înalta Poarta nu l-a confirmat, astfel încât s-a întors la Constantinopol pentru a-și continua studiile. Cu prilejul unui război turco-austriac, a efectuat o călătorie în Europa Centrală, ajungând și în Banat, la Timișoara. A avut astfel ocazia să se convingă de unitatea lingvistică a poporului român. Antioh, fratele mai mare, și-a însușit întreaga moștenire, lăsându-l într-o situație precară. Din 1695 a fost capuchehaie la Constantinopol, al fratelui său Antioh, acesta fiind ales domn.
  S-a căsătorit cu fiica lui Șerban Cantacuzino, Casandra, care i-a dăruit doi copii, Maria și Antioh (viitorul poet, scriitor și diplomat rus Antioh Dimitrievici Cantemir (1709 — 1744).)
  Turcii l-au înscăunat pe Dimitrie Cantemir la Iași în 1710, având încredere în el, dar noul domn-cărturar a încheiat la Luțk în Rusia, în 2 aprilie-13 aprilie 1711, un tratat secret de alianță cu Petru cel Mare, în speranța eliberării țării de sub dominația turcă. În politica externă s-a orientat spre Rusia. În subsidiar, s-a afirmat chiar faptul că ar fi încercat alipirea Moldovei la Imperiul Rus, așa cum făcuse și Ucraina. A fost un adept al domniei autoritare, adversar al atotputernicei mari boierimi și a fost împotriva transformării țăranilor liberi în șerbi.
  După numai un an de domnie (1710 — 1711), s-a alăturat lui Petru cel Mare în războiul ruso-turc și a plasat Moldova sub suzeranitate rusească. După ce au fost înfrânți de turci în Lupta de la Stănilești — ținutul Fălciu pe Prut, neputându-se întoarce în Moldova, a emigrat în Rusia, unde a rămas cu familia sa. A devenit consilier intim al lui Petru I și a desfășurat o activitate științifică rodnică. Lângă Harkov i s-a acordat un întins domeniu feudal și a fost investit cu titlul de Principe Serenissim al Rusiei la 1 august 1711.
  A murit pe moșia sa Dimitrievka la Harkov în 1723 și a fost înmormântat în Rusia. Actualmente, osemintele sale se odihnesc în Biserica Trei Ierarhi din Iași.

  A fost primul român ales membru al Academiei din Berlin în 1714. În opera lui Cantemir, influențată de umanismul Renașterii și de gândirea înaintată din Rusia, s-au oglindit cele mai importante probleme ridicate de dezvoltarea social-istorică a Moldovei de la sfârșitul secolului al XVII-lea și începutul secolului al XVIII-lea.
  Divanul sau Gâlceava înțeleptului cu lumea sau Giudețul sufletului cu trupul, scrisă în română și tipărită la Iași în 1698. Această operă este prima lucrare filozofică românească. În această lucrare întâlnim disputele medievale despre timp, suflet, natură sau conștiință. Dimitrie Cantemir sugerează superioritatea omului asupra celorlalte viețuitoare, face din om un stăpân al lumii, susține superioritatea vieții spirituale asupra condiției biologice a omului, încearcă să definească concepte filosofice și să alcătuiască o terminologie filosofică.
  Imaginea tainică a științei sacrosante 1700, lucrare filosofică în care încearcă să integreze fizica într-un sistem teist, un fel de împăcare între știință și religie, între determinismul științific și metafizica medievală. Cantemir manifestă un interes deosebit pentru astrologie și științele oculte, sacre, specifice Renașterii.
  Istoria ieroglifică, scrisă la Constantinopol în română (1703 — 1705). Este considerată prima încercare de roman politic-social. Cantemir satirizează lupta pentru domnie dintre partidele boierești din țările române. Această luptă alegorică se reflectă printr-o dispută filosofică între două principii, simbolizate de Inorog și Corb. Lucrarea cuprinde cugetări, proverbe și versuri care reflectă influența poeziei populare.
  Istoria Imperiului Otoman (Istoria creșterii și descreșterii curții otomane), redactată în latină (Historia incrementorum atque decrementorum Aulae Othomanicae) între 1714 și 1716. În această lucrare, Dimitrie Cantemir a relatat istoria imperiului otoman și a analizat cauzele care ar fi putut duce la destrămarea sa. A insistat și asupra posibilităților popoarelor asuprite de a-și recuceri libertatea. Lucrarea a fost tradusă și publicată în limbile engleză, franceză și germană.
  Hronicul vechimei a romano-moldo-vlahilor, scris mai întâi în latină dar tradus apoi de autor în română[1] (1719 — 1722), cuprinde istoria noastră de la origini până la descălecare. Susține ideea cronicarilor: originea comună a tuturor românilor. Pentru scrierea acestei lucrări, Dimitrie Cantemir a consultat peste 150 de izvoare române și străine în limbile latină, greacă, polonă și rusă.
  Descriptio Moldaviae (Descrierea Moldovei), scrisă în latină (1714 — 1716), când trăia în Rusia, la cererea Academiei din Berlin.
  Descriptio Moldaviae cuprinde trei părți:

  Imaginea lui Dimitrie Cantemir pe o coliţă poştală din Republica Moldova
  Prima parte este consacrată descrierii geografice a Moldovei, a munților, a apelor și a câmpiilor. Dimitrie Cantemir a elaborat prima hartă a Moldovei. A prezentat flora și fauna, târgurile și capitalele țării de-a lungul timpului.
  În partea a doua a lucrării este înfățișată organizarea politică și administrativă a țării. S-au făcut referiri detaliate la forma de stat, alegerea sau îndepărtarea din scaun a domnilor, la obiceiurile prilejuite de înscăunarea domnilor sau de mazilirea lor, de logodnă, nunți, înmormântări.
  În ultima parte a lucrării există informații despre graiul moldovenilor, despre slovele folosite, care la început au fost latinești, după pilda tuturor celorlalte popoare a căror limbă încă e alcătuită din limba cea română, iar apoi înlocuite cu cele slavonești. Lucrarea prezintă interes nu numai pentru descrierea geografică sau politică bine documentată, ci și pentru observațiile etnografice și folclorice. Dimitrie Cantemir a fost primul nostru cărturar care a cuprins în sfera cercetărilor sale etnografia și folclorul.
  Alte opere
  Compendium universae logices institutionis (Prescurtare a sistemului logicii generale)
  Monarchiarum physica examinatio (Cercetarea naturală a monarhiilor)
  Sistema religiae mahomedane
  Cartea științei muzicii (Kitab-i-musiki)
  Kitab-i-musiki, Cartea muzicii, scrisă în limba turcă, este una dintre primele lucrări ale savantului domnitor, concepută în perioada vieții acestuia din Istanbul. Lucrarea cuprinde un studiu aprofundat al muzicii otomane laice și religioase, savantul punând în discuție importanța muzicii religioase și influențarea acesteia de către muzica bisericească bizantină. Studiul se referă la compozitori otomani, cuprinzând ilustrarea curentelor și tematicilor, exemplificate printr-o redare a notelor și gamelor într-un sistem de note. Este prima lucrare dedicată muzicii, concepută într-un stil savant. Finalul studiului este însoțit de o culegere de melodii a diverselor compoziții, precum și un număr de 20 de creații proprii. Datorită acestei lucrări, Dimitrie Cantemir a intrat în istoria muzicală a Turciei ca fondator al muzicii laice și studios al celei religioase sub numele de Cantemiroglu (fiul lui Cantemir).
 • C
  # Carol
  Dimitrie Cantemir fut le prince de Moldavie en 1693 et de 1710 à 1711, il fut également encyclopédiste, compositeur et écrivain. Il est né le 26 septembre 1673 (ou le 5 novembre, ou encore le 26 octobre) à Silişteni ou à Iassy.
  Fils du prince Constantin Cantemir, Dimitrie Cantemir se forme à la cour de Iassy, où il apprend le grec, le latin et les langues slaves. Très tôt, il est remarqué pour sa mémoire exceptionnelle.
  A l'âge de quinze ans, il est invité comme gage (otage) à Constantinople, où il passe plus de vingt ans après y avoir parachevé ses études, conformément à la tradition. Il y apprend de nombreuses langues occidentales et orientales, notamment le turc.
  En 1710, Dimitrie Cantemir est nommé hospodar de la Moldavie par le sultan ottoman Ahmed III en souvenir des services rendus par son père. Cependant, mécontent de la cour ottomane, il accepte en [1710] les offres que lui fait le tsar Pierre le Grand, alors en guerre avec l'Empire ottoman, et joint ses troupes aux armées russes: d'après le traité, la Moldavie devait être érigée en principauté héréditaire pour la famille Cantemir, sous la protection de la Russie, avec le but d'unir la Moldavie et la Valachie, et en faire une entité indépendante.
  L'armée russe sera cependant défaite l'année suivante sur le Prout par les Turcs et Dimitrie Cantemir cherche refuge en Russie; il obtient le titre de prince de l'empire russe, avec des domaines considérables (comme ceux du futur palais de Tsaritsyno) et en Petite Russie (aujourd'hui en Ukraine). Très bien reçu par le tsar Pierre le Grand, il figure au nombre des fondateurs de l’Académie des arts et des sciences de Saint-Pétersbourg.
  Dimitrie Cantemir s'éteint en 1723 à Kharkov en laissant un fils, le prince Antioche Cantemir.
  Cantemir possédait onze langues, tant anciennes que modernes. Dimitrie Cantemir, mathématicien, architecte, historien, théologien, compositeur, philosophe et romancier, est l’une des grandes personnalités de la culture orientale, l’une des plus complexes et des plus originales de son époque. Dans son dernier ouvrage, L’historique de l’ancienneté des Roumano-moldo-vlaches, il démontre la latinité des Roumains et le rôle de sacrifice qu’ils ont joué dans la défense de la civilisation européenne.
  Les œuvres musicales de Dimitrie Cantemir reflètent à la perfection le style ottoman. Interprète musical reconnu, il a également transcrit plus de 350 œuvres instrumentales des xvie siècle et xviie siècle, selon un système alphabétique personnel de notation.
  Dimitrie Cantemir est aussi l'auteur d'ouvrages sur l'histoire ottomane et moldave, sur l'Islam et sur la langue arabe. Son œuvre d'homme de plume se concentre entre 1711 et 1719. Humaniste reconnu, il est nommé à l'Académie de Berlin en 1714. C'est cette dernière qui lui commande sa Descriptio Moldaviae, qu'il rédige en latin en 1714 et qui reste l'un de ses ouvrages les plus connus.
  Il est le premier à avoir réalisé, à la main, une véritable carte de géographie de la région de Moldavie.
  Dimitrie Cantemir élargit la sphère de la littérature historique dans la direction de la métaphysique et de la littérature de fiction. Il est, entre autres, l’auteur d’un Divan ou la Dispute du sage avec le monde ou le Jugement de l’âme avec le corps, écrit en grec ancien et publié à Iassy en 1698. C’est un écrit philosophique, un petit traité d’éthique.
  Cantemir est un stoïcien et ses « plaintes » anticipent les lamentations préromantiques.
  Il est l'auteur aussi du premier roman en roumain, L’Histoire hiéroglyphique, rédigé à Constantinople en 1705, roman fabuleux, pamphlet politique, véritable Roman de Renart roumain.
  Il est aussi l'auteur, en turc, du Livre de la science de la musique, dans lequel il développe un système de notation de la musique ottomane et dans lequel figurent ses propres compositions. Jordi Savall en a édité une compilation intitulée Istanbul.
 • C
  # Carol
  Band XXVI (2006) Spalten 213-224 Autor: Peter Mario Kreuter
  CANTEMIR, Dimitrie: * 26.10. 1673 in Silişteni bei Iaşi (Jassy), Rumänien, † 21.8. 1723 in Dimitrievka, Rußland. Schriftsteller, Historiker, Philosoph, Humanist und Fürst der Moldau (reg. 1710/11). Sohn von Constantin II. Cantemir, Fürst der Moldau (reg. 1685-1693) und dessen dritter Frau Ana Bantâş. — Die Familie Cantemir ging aus einem Freibauerngeschlecht hervor und stieg im 17. Jahrhundert in den niederen Adel auf. In der moldauischen Chronik von Ion Neculce wird sie ausdrücklich erwähnt. Constantin Cantemir hatte zunächst als Offizier im polnischen und später im walachischen Heer gedient, befehligte dann die moldauische Grenzwache an der Grenze zu den Tataren, war für kurze Zeit der Botschafter des moldauischen Fürsten in Konstantinopel und übte schließlich das Amt des Haushofmeisters in der Moldau aus. In der Schlacht bei Hotin 1671 soll er den Harem des Sultans gerettet und seitdem bei der Hohen Pforte in großem Ansehen gestanden haben. Er selbst war des Lesens und Schreibens unkundig, und so setzte er alles daran, seinen Kindern eine gute Bildung angedeihen zu lassen. Zusammen mit seinem Bruder Antioh wurde Dimitrie durch den griechischen Gelehrten Ieremias Kakavelas, einem Freund der Familie, unterrichtet, der den Schwerpunkt der Ausbildung auf die Vermittlung solider Kenntnisse in Sprachen und Philosophie legte. So lernten die Brüder Latein, Altgriechisch und Kirchenslavisch, daneben noch Theologie, Logik und Rhetorik. Als Constantin Cantemir im Jahre 1685 Fürst der Moldau wurde, schickte er zunächst Antioh als Geisel nach Konstantinopel. 1688 ging Dimitrie im Austausch für Antioh als Faustpfand für das Wohlverhalten seines Vaters der Hohen Pforte gegenüber in die Metropole des Osmanischen Reiches. In der dort anzutreffenden anregenden Athmosphäre fühlte er sich bald wohl und setzte an der Akademie des Patriarchats seine Studien fort. Er eignete sich im Laufe seines Aufenthalts eine umfassende philosophische, wissenschaftliche und humanistische Bildung an, erlernte Französisch, Russisch, Arabisch und Persisch sowie bei dem türkischen Mathematiker Saadi das Osmanische, befaßte sich detailliert mit dem osmanischen Staatswesen und wurde zu einem hervorragenden Kenner osmanischer bzw. türkischer Literatur, Geschichte und Musik. 1691 kehrte er nach Jassy zurück, als sein Bruder Antioh wieder seinen Platz als Geisel einnahm. Nach dem Tode des Vaters 1693 wurde Dimitrie Cantemir zum Fürsten gewählt, doch versagte ihm Sultan Ahmed II. (reg. 1691-1695) die Anerkennung. Statt seiner wurde Constantin Duca Fürst (reg. 1693-1695). Daraufhin kehrte er nach Konstantinopel zurück, wo er sich, von einigen kurzen Unterbrechungen abgesehen, bis 1710 aufhielt. In dieser Zeit diente er u.a. seinem Bruder Antioh während dessen erster Regierung in der Moldau (1695-1700) als Gesandter. Diese Tätigkeit sicherte ihm den dauernden Kontakt mit den Gesandten anderer Länder, wobei ihm besonders Kontakte zu den Vertretungen Frankreichs, Rußlands und der Niederlande wichtig waren. Als Angehöriger des osmanischen Heeres nahm er an der Schlacht von Zenta (1697) gegen die Österreicher teil und konnte so Augenzeuge einer der schwersten Niederlagen des Osmanischen Reiches werden. Auch die Veröffentlichung seines literarischen Erstlingswerks, «Divanul sau Gîlceava înţeleptului cu lumea sau Giudeţul sufletului cu trupul» (1698), fiel in diese Zeit. In der Folge verfaßte er eine Reihe von Studien philosophischen Charakters sowie einen Traktat zur osmanischen Musik. — Am 14. November 1710 bestätigte Sultan Ahmed III. (reg. 1703-1730) die Wahl Dimitrie Cantemirs zum Fürsten der Moldau. Diese Bestätigung wurde vor allem in Hinblick auf seine ausgewiesen osmanische Bildung und auf seine langjährigen Aufenthalte in Konstantinopel vorgenommen, und so ging man bei der Hohen Pforte davon aus, mit ihm einen treuen Verbündeten beim sich abzeichnenden Waffengang mit Rußland zu haben. Doch schon seit längerer Zeit hatte Dimitrie Cantemir geheime Kontakte mit russischen Diplomaten gepflegt mit dem Ziel, sofort nach seiner Thronbesteigung ein Bündnis mit Peter dem Großen einzugehen. Der Vertrag von Luck (April 1711) anerkannte die territoriale Integrität des Fürstentums, sah die Errichtung einer zentralisierten Staatsverwaltung mit einem Erbfürstentum an der Spitze vor und sprach diese erbliche Fürstenwürde den Nachfolgern Dimitrie Cantemirs zu. In seiner nur rund acht Monate währenden Herrschaft suchte Cantemir mit Reformen insbesondere bei der Stellung des einheimischen Adels und im Bildungswesen zu beginnen. Doch mit der Niederlage der russischen und moldauischen Truppen in der Schlacht von Stănileşti am Pruth (8.-12. Juli 1711) zerplatzten alle Hoffnungen. Dimitrie Cantemir und seiner Familie gelang die Flucht nach Rußland, wo er gemäß einer Zusatzvereinbarung des Vertrages von Luck die Vorrechte eines russischen Fürsten genoß. — Zunächst ließ er sich in der Nähe von Charkov nieder, ehe er 1713 im Landgut Dimitrievka bei Moskau einen angemessenen Sitz fand. Häufig weilte er in St. Petersburg, wo er rasch ein wichtiger Berater Peters I. wurde und sich mit Gelehrten aus ganz Europa austauschen konnte. Schon bald nach seiner Ankunft in Rußland begann er mit seiner systematischen, für ein Publikum außerhalb des osmanischen Reiches gedachten wissenschaftlichen Arbeit. Am 11. Juli 1714 wurde er zum Mitglied der Berliner Sozietät der Wissenschaften (Societas Scientiarum Brandenburgica) gewählt, und für diese verfaßte er auch eines seiner bedeutsamsten Werke, nämlich die «Descriptio Moldaviae». Daneben entstanden weitere historische Schriften, so mit «Incrementa atque decrementa aulae othomanicae» (1716) eine weitgehend neutrale und umfassende Arbeit über das osmanische Staatswesen und seine Entwicklung, sowie mit «Hronicul vechimii a Româno-Moldo-Vlahilor» (1717) eine Studie über Herkunft und Entwicklung des rumänischen Volks und seiner Sprache. Im Jahre 1719 ernannte ihn Peter der Große zum Geheimen Rat. 1721 machte der Zar Cantemir zum Mitglied des Senats, in welcher Eigenschaft er aktiv an den russischen Staatsgeschäften teilnahm. 1722 begleitete Dimitrie Cantemir die russischen Truppen auf dem Feldzug gegen Persien. Dabei hatte er Gelegenheit, seine Kenntnisse der Länder im Kaukasus und rings um das Kaspische Meer auszuweiten. Die Ergebnisse dieser Studien begann er in den «Collectanea Orientalia» zu veröffentlichen, dort konnte der größere Teil des Materials erst nach seinem Tode gedruckt werden. Es sollten dies seine letzten Veröffentlichungen werden. Schon seit längerem an Diabetes leidend, verschlechterte sich sein Zustand noch auf dem Rückweg vom Feldzug. Am 21. August 1723 starb Dimitrie Cantemir und wurde in Moskau begraben. 1935 wurden seine Gebeine nach Rumänien überführt und in der Kirche des Klosters Trei Ierarhi in Jassy beigesetzt. — Will man Dimitrie Cantemir gerecht werden, so muß man das Augenmerk weg von seinen gescheiterten politischen Plänen hin auf seine wissenschaftliche und literarische Tätigkeit richten. Als Verfasser mehrere Werke zur Geschichte der Moldau und des Osmanischen Reichs steht er in einer Tradition, die in der Moldau schon seit längerer Zeit mit den Chroniken (rum. Letopiseţi) fester Bestandteil der literarischen Produktion war. Über die rein historische und geographische Faktenbeschreibung hinaus bemühte sich Cantemir jedoch, auch den Menschen als solche einen Platz einzuräumen. Breiten Raum nehmen die Schilderungen von Bräuchen bei Geburt, Hochzeit und Tod sowohl die genaue Beschreibung der religiösen Verhältnisse ein. Doch es ist sein Interesse für die Sprache, das ihn bis heute in Rumänien zu einer der populärsten Gestalten der Geschichte macht. Den lateinisch-romanischen Charakter der Sprache beschrieb er so exakt wie niemand vor ihm. Insbesondere die Behauptung, daß das Rumänische nur ein Dialekt des Italienischen sei, bekämpfte er mit sprachvergleichenden Methoden. Zwar ist die rein römisch-lateinische Abkunft der Rumänen, die Cantemir postulierte, mittlerweile widerlegt, doch gilt seine Aussage, daß seit der Eroberung Dakiens durch Trajan sich immer und ohne Unterbrechung eine romanischsprachige Bevölkerung nördlich der Donau befunden habe, als bestätigt. Als Pionier der lexikalischen Modernisierung der rumänischen Sprache sowie als vorzüglicher Kenner der lebendigen Volkssprache des 18. Jahrhunderts kommt ihm in der rumänischen Sprachgeschichte eine besondere Stellung zu. In literarischer Hinsicht ist seine «Istoria ieroglifică» als sein Meisterwerk anzusehen, ein allegorischer Roman um die drei Reiche der Löwen (Moldau), der Adler (Walachei) und der Fische (Osmanisches Reich). Von seiner Grundanlage her mittelalterlichen Bestiarien vergleichbar, verarbeitet Cantemir hier mit den Mitteln der Fabel und der Allegorie die jüngste Geschichte des europäischen Südostens auf meisterliche Weise. — Zu Lebzeiten von Dimitrie Cantemir erschien kaum eines seiner Werke im Druck. Die meisten Texte aus seiner Feder waren nur als Handschriften im Umlauf oder wurden als Einzelexemplar für eine Institution angefertigt. Erst Jahrzehnte nach seinem Tod wurde sein wissenschaftliches Werk vermehrt gedruckt und nicht zuletzt durch die Übersetzung ins Rumänische sowie in mehrere andere Sprachen einem breiteren Publikum bekannt. — Dimitrie Cantemir war seit 1699 in erster Ehe mit Casandra, einer Tochter von Şerban Cantacuzino, verheiratet. Das Paar hatte sechs Kinder, darunter Antioh Cantemir (1708-1744), der den russischen Herrschern als Diplomat dienen und ebenfalls einige Markzeichen in der Literatur setzen sollte. Antioh Cantemir gilt als der Begründer der modernen russischen Satire. Dimitrie Cantemirs Tochter Maria war eine Zeit lang Mätresse Peters des Großen. Nach dem Tode Casandras am 11. Mai 1713 blieb er erst einmal Witwer, ehe er 1719 Gräfin Anastasia Trubeckaja ehelichte, mit der er eine Tochter hatte.

  Werke: Originalausgaben: Divanul sau Gîlceava înţeleptului cu lumea sau Giudeţul sufletului cu trupul, Iaşi 1698; Sacrosantae scientiae indepingibilis imago, 1700; Ioannis Baptistae van Helmont Physicis universalis doctrina, 1700; Tarifu ilmi musiki ala véghi maksus, 1700; Compendiolum universae logices institutiones, 1701; Istoria ieroglifică, 1703-1705; Descriptio antiqui et hodierni status Moldaviae, 1714; Monarchiarum physica examinatio, 1714; Panegyricum iuvenis Principis Russiae et Moldaviae sept. aetatis Imperatori Petri, 1714; Incrementa atque decrementa aulae othomanicae, 1716; Vita Constantini Cantemyrii cognomento senis, Moldaviae Principis, 1716; Evenimentele Cantacuzinilor şi ale Brîncovenilor, 1717-1718; Hronicul vechimei a Româno-Moldo-Vlahilor, 1717; Loca obscura in cathechisi quae ab anonymo authore slaveno idiomate edita, 1720; Pismo kneaza Dimitria Kantemira k grafu Gavriilu Golovkinu, 1721-1722; Collectanea orientalia. Principis Demetrii Cantemiri variae schaedea et excerpta e autographo descripta, 1722-1726; De muro caucaseo, 1722; Kniga sistima ili sostanie muhammedanskoi religii, Moskau 1722.

  Einzelausgaben: De muro Caucaseo. Publicat de T. S. Bayer, in: Comentarii Academiae Scientiarum Petropolitanae, Vol. I., St Petersburg 1726, 425-463; The History of the Growth and Decay of the Othman Empire. Translated into English by N. Tindal, London, Vol. I-II, 1734/35; Histoire de l'Empire Othoman, où se voyent les causes de son aggrandissement et de sa décadence, Paris 1743; Istoria o žizni i delach Moldavskago gospodarea Constantina Cantemira. Prelucrare în limba latină şi rusă de T. S. Bayer, Moskau 1783; Istoričeskoe, geografičeskoe, političeskoe opisanie Moldavii s žizni sočinitelej, nemeckago prelopenia perevel Vasili Levšin, Moskau 1789; Scrisoarea Moldovei, Mănăstirea Neamţ 1825; Exceptum ex operibus latinis Demetrii Cantemiri, vayvodae Moldaviae, Imoerii Romani et Rusiae Principis, membri Academiae Berolinensis et Petropolitensis, qui regnavit anno 1710. Apărut sub îngrijirea lui G. Asachi, Iaşi 1833; Hronicul Romano-Moldo-Vlachilor. Ediţie îngrijită de G. Săulescu, Vol. I-II, Iaşi 1835; Descrierea Moldovei, Iaşi 18512; Scrisoarea Moldovei. Reeditare de T. Boldur-Lăţescu, Iaşi 1868; Din hronicul Romano-Moldo-Vlahilor, Bucureşti 1896; Descrierea Moldovei. Cu o noti?ă introductivă, note explicative, un portret şi o chartă de Miron Nicolescu, Bucureşti 1909; Pismo kneaza Dimitria Kantemira k grafe Gavriilu Golovkinu, in: Citenija imp. Obščestvo istorii i drevnostej rossijskich, Moskau, Vol. CCXXX, 1909, 23-27; Descrierea Moldovei. Tradus de Giorge Pascu, Bucureşti 1923; Vita Constantini Cantemyrii. Text latin revăzut şi traducere românească de Nicolae Iorga, Bucureşti 1925; Despre Coran. După copia latinească acum mai întâiu tălmăcit şi tipărit în româneşte de I. Georgescu, in: Analele Dobrogei 7 (1927), 67-121; Lupta dintre inorog şi corb. Prefaţă şi note de Emil C. Grigoraş, Bucureşti 1927; Metafizica. Sacrosanctae scientiae indepingibilis imago. Traducere de N. Locusteanu, cu o prefaţă de Emil C. Grigoraş, Bucureşti 1928; Poveşti. Publicate cu o prefaţă şi note explicative de Emil C. Grigoraş, Bucureşti 1933; Sentenţii. Publicate după categorii, cu un vocabular mai ales pentru uyul şcolar de Emil C. Grigoraş, Bucureşti 1933; Descrierea Moldovei. Tradus de Gheorghe Adamescu, Bucureşti 1935; Descrierea Moldovei. Tradus de pe originalul latinesc de Giorge Pascu, Bucureşti 19382; Descrierea Moldovei. Tradus de Gheorghe Adamescu, Bucureşti 19412; Viaţa lui Constantin Cantemir. Traducere de Nicolae Iorga, îngrijită de Liliana Iorga, Craiova o.J. (ca. 1943); Descrierea Moldovei. Traducere de Petre Pandrea. Prefaţă de C. I. Gulian, Bucureşti 1956; Viaţa lui Constantin Cantemir zis cel Bătrîn, Domnul Moldovei. În româneşte de Radu Albala, cu un cuvînt înainte de Petre P. Panaitescu, Bucureşti 1960; Descrierea Moldovei. Prefaţă, antologie şi note de Constantin Măciuca, Bucureşti 1961; Descrierea Moldovei. Prefaţă, antologie şi note de Constantin Măciuca, Bucureşti 19652; Istoria ieroglifică. Ediţie îngrijită şi studiu introductiv de Petre P. Panaitescu şi I. Verdeş, Bucureşti, Vol. I-II, 1965; Descrierea Moldovei. Studiu introductiv şi note de Constantin Măciuca, Bucureşti 19673; Divanul. Ediţie îngrijită şi studiul introductiv de Virgil Cândea, Bucureşti 1969; Descrierea Moldovei. Postfa?ă şi bibliografie de Magdalena Popescu, Bucureşti 1973; Descrierea Moldovei. Tradus după originalul latin de Gheorghe Guţu. Introducere de Maria Holban. Comentariu istoric de N. Stoicescu. Studiu cartografic de V. Mihăilescu. Cu o notă asupra ediţie de D. M. Pippidi, Bucureşti 1973; Melanholia neasemuitului inorog. Povestiri exemplare din «Istoria ieroglifică». Selecţia textelor, prefaţă, note şi glosar de Doina Curticăpeanu, Cluj 1973; Viaţa lui Constantin Cantemir. Text stabilit şi tradus de Radu Albala. Introducere de Constantin C. Giurescu, Bucureşti 1973; Istoria ieroglifică. Edi?ie ilustrată de Simona Runcan. Antologie stabilită şi comentată de I. Verdeş, Bucureşti 1977; Sistemul sau întocmirea religiei mahomedane. Tradus şi comentat de Virgil Cândea, Bucureşti 1977; Descrierea Moldovei. Studiu introductiv şi note de Constantin Măciuca, Bucureşti 19784; Descrierea Moldovei. Prefaţă şi comentar de L. Maniu, Bucureşti 1981; Hronicul vechimei a romano-moldo-vlahilor. Text stabilit, comentat şi cu o prefaţă de Stela Toma, Bucureşti 1981; Istoria ieroglifică. Cu o postfaţă de Elvira Sorohan, Iaşi 1988; Cele mai frumoase pagini de Dimitrie Cantemir. Antologie, prefaţă şi comentarii de Ion Rotaru, Bucureşti 1993; Mic compendiu asupra întregii învăţături a logicii, tradus de Dan Slu?anschi, îngrijit şi cu studiu introductiv de Alexandru Surdu, Bucureşti 1995.

  Übersetzungen ins Deutsche: Copia dess Fürsten Demetrii Cantemirs in der Wallachei wider die Ottomanischer Pforte publicirten Manifests, 1711; Geschichte des osmanischen Reichs nach seinem Anwachsen und Abnehmen, beschrieben von Demetrie Kantemir, ehemaligem Fürsten der Moldau, Hamburg 1745; Beschreibung der Moldau, in: A. F. Büschung's Magazin für die neue Historie und Geographie. Hamburg, III (1769), 537-574 & IV (1770), 3-120; Historisch- geographisch- und politische Beschreibung der Moldau, nebst dem Leben des Verfassers und einer Landcharte, Frankfurt und Leipzig 1771; Wunderbare Fügungen der göttlichen Rache an der Familie der in der Wallachey berühmten Kantakuzenen, wie auch der Brankowanischen Familie, in: H. L. C. Bachmeister, Russische Bibliothek zur Kenntniss des gegenwärtigen Russland, Riga, St. Petersburg, Leipzig, VIII, 1783, 147-184; Beschreibung der Moldau. Faksimiledruck der Originalausgabe von 1771. Nachwort von Constantin Măciucă, Bucureşti 1973.

  Gesamtausgaben: Operele principelui Demetriu Cantemiru. Publicate de Academia Română, Vol. I-VIII, Bucureşti 1883-1901; Opere complete. Ediţie critică publicată sub îngrijirea lui Vasile Cândea, Vol. I-IX, Bucureşti 1973-1987.

  Bibliographien: Mariana Iova: Dimitrie Cantemir, domnitor român şi savant de reputaţie mondială. Bibliografie selectivă, Bucureşti 1973; «Divanul» de Dimitrie Cantemir: bibliografie, Iaşi 1998.

  Lit.: I. G. Sbierea: Mişcări culturale şi literare la românii din stânga Dunării în răstimpul de la 1504-1714, Cernăuţi 1897; — Nicolae I. Apostolescu: L'ancienne versification roumaine, Paris 1909, 56-66; — Teodor T. Burada: Scrierile muzicale ale lui Dimitrie Cantemir, Bucureşti 1911; — Dragoş Protopopescu: Stilul lui Dimitrie Cantemir, Bucureşti 1915; — Ioan I. Nistor: Pomenirea lui Dimitrie Cantemir voevod, Bucureşti 1924; — Giorge Pascu: Viaţa şi opera lui Dimitrie Cantemir, Bucureşti 1924; — Ştefan Ciobanu: Dimitrie Cantemir în Rusia, Bucureşti 1925; — Nicolae Iorga: O suferinţă de cărturar român între străini. Dimitrie Cantemir în Rusia, in: Revista istorică 11 (1925), 7-9; — Ders.: Dimitrie Cantemir, Cluj 1929; — Ders.: Domnii români după portrete şi fresce contemporane, Sibiu 1930; — Ders.: Despre Dimitrie Cantemir cu prilejul aducerii în ţară a rămaşiţelor lui, Vălenii de Munte 1935; — Ders.: Originalitatea lui Dimitrie Cantemir, Vălenii de Munte 1935; — Ders.: Practica domnească a unui ideolog: Dimitrie Cantemir, Vălenii de Munte 1935; — Ilie Minea: Despre Dimitrie Cantemir. Omul, scriitorul, domnitorul, Iaşi 1926; — Gheorghe Vâlsan: Opera geografică a principelui Dimitrie Cantemir, Cluj 1926; — Gheorghe Ghibănescu: Iaşii în cronicari şi călători străini, Iaşi 1927; — Sever Zotta: Despre neamul Cantemire?tilor, Iaşi 1931; — Franz Babinger: Izvoarele turceşti ale Dimitrie Cantemir, Bucureşti 1941; — George Călinescu: Istoria literaturii române de la origini până în prezent, Bucureşti 1941, 39-47; — Ştefan Paşca: Des copies du «Divan» de Démètre Cantemir en Transylvanie, Bucureşti 1943; — Marcel Romanescu: Cantemir, Montesquieu şi Marsigli, Bucureşti 1944; — C. Borănescu-Lahovary: Relaţiile lui Dimitrie Cantemir cu Rusia, Bucureşti 1946; — Cléobule Tsourkas: Les débuts de l'enseignement philosophique de la libre pensée dans les Balkans, Bucureşti 1948; — Johanna Brucker: Demetrius Cantemir, sein Leben, sein Werk und seine Bedeutung, Wien 1949 (Diss. Wien); — Gheorghe Haupt: «Studiu asupra naturii monarhiilor.» Un document inedit al lui Dimitrie Cantemir, in: Studii 4, 1 (1951), 210-222; — Alexandru Rosetti: Observaţii asupra limbii lui Dimitrie Cantemir în «Istoria ieroglifică», Bucureşti 1951; — C. Herbst: Lucrările geografice ale lui Dimitrie Cantemir, in: Natura (Nov.-Dec. 1953), 7-17; — Gheorghe Ciobanu: Un cîntec al lui Dimitrie Cantemir în colecţia lui Anton Pann, in: Revista de folclor 2, 3 (1957), 81-96; — Ilie Gheorghiţă: Semnătura voievodului Dimitrie Cantemir pe o carte din Biblioteca Centrală a Universităţii din Iaşi, in: Studii şi cercetări ştiinţifice-istorice 8, 2 (1957), 346-349; — Petre P. Panaitescu: Dimitrie Cantemir, Bucureşti 1958; — Scarlat Callimachi: Dimitrie Cantemir. Viaţa şi opera în imagini, Bucureşti 1963; — Tamara Ursu: Din morfologia substantivului şi adjectivului în «Hronicul...» lui Dimitrie Cantemir, in: Limba şi literatura moldovenească 6, 3 (1963), 31-40; — Dies.: Limba Cronicului lui Dimitrie Cantemir, Chişinău 1973; — Dan Bădărău: Filosofia lui Dimitrie Cantemir, Bucureşti 1964; — Virgil Cândea: Dialogul Orient-Occident, tradiţie-inovaţie în «Divanul» lui Dimitrie Cantemir, Bucureşti 1964; — Ders.: Große Gedenktage der UNESCO. Dimitrie Cantemir 1673-1723. Zum 300. Geburtstag, Bucureşti 1973; — Ders.: Revelaţia documentului, in: Manuscriptum 16, 2 (1985), 17-42; — Ders.: Dimitrie Cantemir, «Istoria imperiului otoman», prefaţă, in: Manuscriptum 17, 1 (1986), 52-56; — Ioan Platon: Unele idei înaintate din gîndirea politico-juridică a lui Dimitrie Cantemir, in: Justiţia nouă 11 (1966), 69-81; — Petru Vaida: Calcul lingvistic ca procedeu de creare a terminologiei filozofica la Dimitrie Cantemir, in: Limba română 15 (1966), 3-12; — Ders.: Dimitrie Cantemir şi umanismul, Bucureşti 1972; — Dragoş Moldoveanu: Influenţe ale manierismului greco-latin în sintaxa lui Dimitrie Cantemir: hiperbatul, in: Studii de limbă literară şi filologie, Vol. I, Bucureşti 1969, 25-50; — Emil Pop: Dimitrie Cantemir şi Academia în Berlin, Bucureşti 1969; — Eugen Stănescu: Numele poporului român şi primele tendin?e umaniste interne în problema originii şi continuită?ii, in: Studii 22, 2 (1969), 189-206; — Ders.: «Roumanie»: Histoire d'un mot. Développement de la conscience d'unité térritoriale chez les Roumains aux XVIIe-XIXe siècles, in: Balkan Studies 10 (1969), 69-94; — Ders.: Der Humanismus und die Anfänge der Ursprungs- und Kontinuitätsideen bei den Rumänen, in: Balkan Studies 13 (1972), 65-88; — Ion Nicola: Un manuscris românesc al «Descrierii Moldovei» de Dimitrie Cantemir, in: Limbă şi literatură 25 (1970), 159-161; — Manuela Tănăsescu: Despre «Istoria ieroglifică», Bucureşti 1970; — Demetrius Dvoičenko-Markov: Demetrius Kantemir and Russia, in: Balkan Studies 12 (1971), 383-398; — Ştefan Giosu: Palatalizarea labialelor în opera lui Dimitrie Cantemir, in: Analele ştiinţifice ale Universităţii Iaşi 18 (1972), 51-66; — Ders.: Dimitrie Cantemir. Studiu lingvistic, Bucureşti 1973; — Constantin Măciucă: Dimitrie Cantemir, Bucureşti 1972; — Mihai Moraru: Alegoria animalieră şi fantasticul animalier în «Istoria hieroglifică», in: Revista de istorie şi teorie literară 21 (1972), 3; — Ders.: Construcţia labirintică şi semnificăţiile ei în «Istoria ieroglifică», in: Revista de istorie şi teorie literară 22 (1973), 187-193; — Ders.: Precizări privind una dintre sursele «Divanului» lui Cantemir, in: Revista de istorie şi teorie literară 32, 4 (1984), 117-120; — Mircea Anghelescu: Dimitrie Cantemir şi literatura orientală, in: Revista de istorie şi teorie literară 22 (1973), 195-200; — Ders.: L'histoire ottomane de Cantemir et la chronique de Saad-Eddin, in: Revista de istorie şi teorie literară 23 (1974), 313-315; — Ders.: Literatura română şi Orientul, Bucureşti 1975; — Ders.: Lectura operei, Bucureşti 1986; — Adolf Armbruster: Dimitrie Cantemir şi lumea germană, in: Viaţa românească 26, 9 (1973), 122-127; — Werner Bahner: Cantemir şi Academia din Berlin, in: Secolul Douăzece 16, 11-12 (1973), 93-97; — Ders.: Zur Wirkungsgeschichte der sprachhistorischen Auffassungen Dimitrie Cantemirs, in: Revue Roumaine de Linguistique 25 (1980), 311-316; — Ana Cartianu: The «Hieroglyphic History», in: Secolul Douăzece 16, 11-12 (1973), 15-33; — Ion C. Chiţimia: Dimitrie Cantemir, reprezentant al epocii sale în plan european, in: Revista de istorie şi teorie literară 22 (1973), 177-186; — M. Ciurdariu: De la idee la acţiune politică, in: Viaţa românească 26, 9 (1973), 180-187; — Gheorghe I. Constantin: Dimitrie Cantemir despre Nastratin Hogea, in: Revista de istorie şi teorie literară 22 (1973), 209-211; — «Descriptio Moldaviae», in: Romanian Review 27, 4 (1973), 12-37; — Alexandru Duţu: Dimitrie Cantemir, an European Scientist, in: Romanian Review 27, 4 (1973), 4-11; — Ders.: Cantemir şi Grimmelshausen, in: Revista de istorie şi teorie literară 36, 3-4 (1988), 9-11; — Ders.: Littérature de délectation et belles-lettres: De Cantemir et Grimmelshausen aux écrivains romantiques, in: Proceedings of the XIIth Congress of the International Comparative Literature Association, IV, München 1988, 469-475; — Vasile Harea: Ideea ciclurilor istorico-geografice la Dimitrie Cantemir şi Antioh Cantemir, in: Revista de istorie şi teorie literară 22 (1973), 201-208; — Ders.: Dimitrie Cantemir şi fiul său Antioh, Iaşi 1999; — Cornel Mihai Ionescu: Suflet-trup ca tensiune baroca, în gîndirea lui Cantemir, in: Secolul Douăzece 16, 11-12 (1973), 105-111; — Ders.: Hermeneutică şi apofază în barocul european şi în gândirea lui Dimitrie Cantemir, Bucureşti 1999 (Diss. Bucureşti); — Vasilij P. Koroban: Dmitrij Kantemir (k 300 letiju so dnja roždenija), in: Voprosy literatury 17, 10 (1973), 151-159; — Ders.: Dimitrie Cantemir. Scriitor umanist, Chişinău 20032; — Ion D. Laudat: Dimitrie Cantemir. Viaţa şi opera, Iaşi 1973; — Nicolae Liu: Voltaire despre Cantemir. Un document epistolar, in: Secolul Douăzece 16, 11-12 (1973), 98-103; — Ders.: Dimitrie Cantemir, prince philosophe de Moldavie: Echos européens, in: Dix-Huitième Siècle 15 (1983), 421-439; — Mircea Muthu: Dimitrie Cantemir — Un Janus balcanic, in: Studia Universitatis Babeş-Bolyai 18, 1 (1973), 3-13; — Ders.: Literatura română şi spiritul sud-est european, Bucureşti 1976; — Ders.: La marginea geometriei, Bucureşti 1979; — Ders.: Balcanismul literar românesc. Etapele istorice ale conceptului, I, Cluj-Napoca 2002, 44-75; — Octavian Neam?u: Societatea ca obiect de studiu în opera lui Dimitrie Cantemir, in: Viaţa românească 26, 9 (1973), 169-179; — Vasile Netea: Dimitrie Cantemir, precursor al Şcoalei ardelene, in: Viaţa românească 26, 9 (1973), 108-112; — Dimitrie Păcurariu (Hrsg.): Dimitrie Cantemir — 300 de ani, in: Analele Universităţii din Bucureşti, Limba şi Literatura română 22, 2 (1973), 9-116; — Mihail Petroveanu: Dimitrie Cantemir şi poezia de azi, in: Via?a românească 26, 9 (1973), 40-43; — Andrei Pippidi: Politique et histoire dans la proclamation de Démétrius Cantemir en 1711, in: Studii 26, 5 (1973), 923-946; — Alexandru Piru: Les fables de Dimitrie Cantemir, in: Cahiers roumains d'études littéraires 2 (1973), 105-109; — Petre Popescu-Gogan: Cantemir şi Academia, in: Contemporanul, 26. Oktober 1973, 8; — Eugenia Popescu-Judeţ: Cantemir, muzician în Constantinopel, in: Viaţa românească 26, 9 (1973), 202-204; — Dies.: Dimitrie Cantemir. Cartea ştiinţei muzicii, Bucureşti 1973; — Dies.: Prince Cantemir. Theorist and Composer of Turkish Music, Istanbul 1999; — 300 de ani de la naşterea lui Dimitrie Cantemir, Bucureşti 1974; — Ein bedeutender Gelehrter an der Schwelle zur Frühaufklärung: Dimitrie Cantemir (1673-1723), Berlin 1974; — Liliana Botez: Dimitrie Cantemir, precursor al orientalisticii, in: Revista de istorie şi teorie literară 23 (1974), 51-58; — Gheorghe Bulgăr: Cantemir şi lupta de la Stănileşti într-un manuscris francez acum publicat în româneşte, in: Steaua 24, 12 (1974), 5-7; — Horst Fassel: Un dialog despre Cantemir, in: Orizont, 7. März 1974, 4; — Gavril Istrate: Dimitrie Cantemir şi problemele limbii, in: Limba română 23 (1974), 3-12; — Alexandru Zub: Cantemir şi Kogălniceanu in: Anuarul Institutului de istorie şi arheologie «A. D. Xenopol» 11 (1974), 261-266; — Ders.: Dimitrie Cantemir (1673-1723), principe român şi cărturar european, Iaşi 2003; — Doina Curticăpeanu: Orizonturile vieţii în literatura veche românească, Bucureşti 1975; — Ion Istrate: Despre barocul «Istoriei ieroglifice», in: Steaua 27, 7 (1976), 10-11; — Constantin Munteanu: Opera lui D. Cantemir în Transilvania, in: Steaua 27, 2 (1976), 12 & 36; — Nasledie Dmitrija Kantemira i sovremennost': Sbornik statej i materialov, Chişinău 1976; — George Şerban: La o nouă ediţie din «Descrierea Moldovei», in: Steaua 27, 6 (1976), 32-34; — Dan Sluşanschi: Dimitrie Cantemir: O altă predoslovie la «Hronicul Vechimii Romano-Moldo-Vlahilor», in: Manuscriptum 7 (1976), 12-16; — Ders. und Ilieş Câmpeanu: Cantemiriana latina, in: Studii şi cercetări lingvistice 36, 3 (1985), 254-261; — Suzana-Carmen Dumitrescu: Dimitrie Cantemir interpretat de..., Bucureşti 1977; — Dragoş Moldovan: Sintaxa naraţiunii în «Istoria ieroglifică», in: Revista de istorie şi teorie literară 26 (1977), 37-49; — Ders.: Dimitrie Cantemir între Orient şi Occident, Bucureşti 1997; — Ders.: Dimitrie Cantemir între umanism şi baroc. Tipologia stilului cantemirian din perspectiva figurii dominante, Iaşi 2002; — Eugen Negrici: Expresivitatea involuntară, Bucureşti 1977; — Ders.: Poezia medievală în limba română, Iaşi 2004; — Edgar Papu: Din clasici noştri, Bucureşti 1977; — Nedret Mamut: Cîteva modele şi motive literare în opera lui Dimitrie Cantemir şi Ienachiţă Văcărescu, in: Revista de istorie şi teorie literară 27 (1978), 345-353; — Elvira Sorohan: Cantemir în Cartea ieroglifelor, Bucureşti 1978; — Dies.: Singurătatea scriitorului: Geo Dumitrescu, Urmuz, Ion Creangă, Dimitrie Cantemir, Iaşi 2004; — Aurel Sasu: În căutarea formei, Bucureşti 1979; — Maria Rădulescu: Antonimele în «Divanul» lui Dimitrie Cantemir, in: Studii şi cercetări lingvistice 31, 4 (1980), 461-464; — Anca Irina Ionescu: Dimitrie Cantemir şi începuturile literaturii bulgare moderne, in: Revista de istorie şi teorie literară 31, 1 (1982), 243-248; — Traian Cantemir: Studii de literatură, Bucureşti 1983; — Constatin Ciopraga: Propilee. Cărţi şi destine, Bucureşti 1984; — Dan Oprescu: Etic-estetic în gîndirea românească, Bucureşti 1984; — Anton Cosma: Geneza romanului românesc, Bucureşti 1985; — Ecaterina Taralunga: Marginalii la «Divanul...» lui Dimitrie Cantemir, in: Revista de istorie şi teorie literară 33, 4 (1985), 16-19; — Dies.: Dimitrie Cantemir şi vechiul Bizanţ, in: Transilvania 8, 2 (1988), 24-25; — Alexandru Hanţa: Idei şi forme literare pînă la Titu Maiorescu, Bucureşti 1986; — Ion Ianoşi: Literatura şi filosofie, Bucureşti 1986; — Ders.: O istorie a filosofiei româneşti în relaţia ei cu literatura, Cluj-Napoca 1996, 19-32; — Narcis Zarnescu: The Allegory with Dimitrie Cantemir, in: Cahiers roumains d'études littéraires 1 (1986), 104-110; — Şerban Cioculescu: Ion Neculce, Dimitrie Cantemir şi alţi Cantemireşti, in: România literară, 12. Mai 1988, 7; — Eva Behring: Rumänische Literaturgeschichte von den Anfängen bis zur Gegenwart, Konstanz 1994, 65-74; — Monica Joiţa: Prestigiul occidental al lui Dimitrie Cantemir: legendă sau realitate, in: Journal of the American Romanian Academy of Arts and Sciences 19 (1994), 186-193; — Dies.: Timp şi istorie în opera lui Cantemir: surse, resurse, ecouri. Un eseu de istoria mentalităţilor, Bucureşti 1998 (Diss. Bucureşti); — Efim Tkač: Înaintaşi ai muzicii româneşti. Schiţe privind activitatea muzicală a lui D. Cantemir, a compozitorilor C. Miculi şi E. Mandicevschi, Chişinău 1994; — Silvestru Boatcă: Dimitrie Cantemir, Bucureşti 1995; — Adriana Babeţi: Dimitrie Cantemir: text şi intertext. Strategii de lectură, Timişoara 1996 (Diss. Timişoara); — Manuela Anton: «Divanul» lui Dimitrie Cantemir: Catehism sau dispută noetica, in: Revista de istorie şi teorie literară 45, 1-2 (1997), 13-20; — Dies.: Modernizarea culturii şi ortodoxia în epoca lui Dimitrie Cantemir, Bucureşti 1998 (Diss. Bucureşti); — Cristina Bîrsan: Teologia islamică în scrierile cantemiriene, in: Revista de istorie şi teorie literară 45, 1-2 (1997), 21-30; — Dies.: Dimitrie Cantemir şi lumea islamică, Bucureşti 2002 (Diss. Bucureşti); — Dies.: Dimitrie Cantemir and the Islamic World, Istanbul 2004; — Maria Cvasnîi Catanescu: Tehnici descriptive la Dimitrie Cantemir, in: Limba română 46, 1-3 (1997), 55-62; — Mihaela Irimia: Defoe and Cantemir: Eighteenth-Century Explorers, West and East, in: Kevin L. Cope und Laura Morrow (Hrsgg.): 1650-1850: Ideas, Aesthetics, and Inquiries in the Early Modern Era, III, New York 1997, 239-249; — Vasile Harea: Dimitrie Cantemir şi fiul lui Antioh, Iaşi 1999; — Ştefan Ciobanu: Dimitrie Cantemir în Rusia, Bucureşti 2000; — Ştefan Pomian: Preocupări de doctrină creştină şi islamică la Dimitrie Cantemir, Baia Mare 2000; — Dan Horia Mazilu: Dimitrie Cantemir, un prinţ al literelor, Bucureşti 2001; — Ders.: Voievodul dincolo de sala tronului, Iaşi 2003; — Gabriel Mihăilescu: Universul baroc al «Istoriei ieroglifice»: între retorică şi imaginar, Bucureşti 2002; — Florian Roatiş: De la Dimitrie Cantemir la N. Steinhardt, Cluj-Napoca 2002; — Dimitrie Cantemir (1673-1723), Principe român şi cărturar european. Studii cu ocazia împlinirii a 330 de ani de la naştere şi 280 ani de la moarte, Iaşi 2003; — Andrei I. Eşanu (Hrsg.): «Descrierea Moldovei» de Dimitrie Cantemir în cultura europeană, Chişinău 2004; — Aureliu Goci: Studii şi cercetări literare pentru o nouă identitate a clasicilor, Bucureşti 2004.

  Peter Mario Kreuter
  • Д
   # ДобрыйХАМ Carol
   Что, засланец, так и не научился ссылками пользоваться? Намеренно мешаешь публике на форуме? Ибо как то не верится, что публикация ссылок, выше твоих способностей. Но даже если это так, не стесняйся, обращайся за помощью, Любой из «братьев» просветит тебя как это делается… А пока из принципа читать не буду. И остальных призываю, как-то приобщать валахов к элементарной форумной этике.
   • C
    # Carol ДобрыйХАМ
    Etike nado pouchitsia vam, sudar. Vy nizshee soslovie. Se vede de la o posta.
    Matale ar trebui sa-ti masori bine peroratiile.
    • Д
     # ДобрыйХАМ Carol
     Ха-ха-ха! Ну засланец, ну отмочил!
     «Vy nizshee soslovie» — вот твоё истинное отношение и к нам к молдаванам и к земле Молдавской. Я бы возможно даже оскорбился, если-б не относился к тебе с брезгливостью и жалостью.
     • C
      # Carol ДобрыйХАМ
      Vy ne moldavanin, vy immigrant iz Rossii ili iz Magadana.
      Tu esti moldovean, ba? Raspunde-mi in limba ta. Sau moldovenii au limba nationala — rusa???
      • Д
       # ДобрыйХАМ Carol
       Мой жалкий Carol, я-б тебе подробно ответил что отличает меня от твоей коричневой массы. И это совсем не язык. Но к сожалению вынужден покинуть полемику, дабы помогать студентам в центре отстаивать своё право на образование. Может вечером расскажу тебе поподробней, что такое РОДНОЙ язык, и кто и как, может на нём разговаривать в Молдавии! До вечера!
       • C
        # Carol ДобрыйХАМ
        Ah, tak ty vse-taki Nazaria? Ja tak i dumal. S toboi bolshe obschatsia ne hochu. Zhal, chto tebia esche ne arestovali za klevetu. No i eto pridet.
        • Д
         # ДобрыйХАМ Carol
         Эх… Нет… Не о чём мне с тобой говорить… Ты не вменяем…
 • М
  # МОЛДОВАНИН
  СУПЕР СТАТЬЯ! ВЫВОД-МОЧИТЬ РУМЫНОВ, И ЧЕМ БОЛЬШЕ-ТЕМ ЛУЧШЕ!!!
  • C
   # Carol МОЛДОВАНИН
   Cantemir byl rumynom. Dumaiu, chto toboi dolzhna zaniatsia prokuratura. Ty prizyvaesh k ubiistvu. Eto karaetsia zakonom. Mai calmeaza-te rusnacule.
   • s
    # ssv Carol
    Во времена Кантемира такого государства, как Румыния, ещё не было. Кроме того, он был госпадарём МОЛДАВСКОГО княжества а не соседнего.
    • C
     # Carol ssv
     pri Ivane Groznom Rossii tozhe ne bylo, a bylo Moskovskoe Kniazhestvo. Mozhet Ivan russkim ne byl. Germania tozhe poiavilas tolko v 1870 godu, kak vrpochem i Italia v 1872. Ne govori erundy i ne sravnivai srednie veka s modernizmom.
     • s
      # ssv Carol
      Про Ивана Грозного — возможно. Но Молдавское княжество-то БЫЛО, когда Румынией ещё и не пахло. Поэтому, говорить, что Кантемир — румын… страновато как-то.
      • C
       # Carol ssv
       Rumyn natzionalnoe poniatie, kak i russkii. Moldavanin, kak i moskovit ili bavaretz — eto poniatia geograficheskie. Mozhet i italiantzev ne bylo do 1872 goda?
       Bavaria ili Prussia tozhe byli, kogda Germaniei esche ne pahlo. Eto ne zanchit, chto oni ne nemtzy.
       • s
        # ssv Carol
        А зачем переименовывать уже существовавший к тому времени этнос в румын? Молдоване были, румын тогда ещё не было. Пример с московским княжеством сюда не очень подходит. А вообще, это зависит от самоидентификации народа. Мне-то всё равно — я не молдованин, но вот многие мои друзья-молдоване считают себя таки молдованами, а не румынами. Так-то.
        • C
         # Carol ssv
         Nu togda i russkie i nemtzy ne imeiut prava na svoi etnonim. Ih gosudarstva obrazovalis tozhe polshe. Moldavane, takie zhe rumyny, kak i transilvantzy ili bukovintzy.
         A chto kasaetsia tvoih druzei-moldavan — tak ih nauchila sovetsia vlast. Karely tozhe ne finy- po sovetskoi teoriii, tak-zhe kak i tadzhiki ne farsi. Nado zhe bylo kak-to opravdat imperializm. A vot pri tzare pochemu-ti i karely byli finnami, i bessarabtzy — rumynami.
         • C
          # Carol Carol
          popravka: Ih gosudarstva obrazovalis tozhe pozzhee.
          • s
           # ssv Carol
           Всё верно. За исключением одного — перечисленные тобой народы сами себя так назвали, а молдован называют румынами румыны, а не молдоване (ну, кроме тех, кому очень нравится называться румынами).
           Насчёт того, что называться молдованами людей приучила советская власть. Возможно. Только теперь точно так же приучают их называться румынами. Что из этого «более правильно» — не думаю, что на это можно дать однозначный ответ. Думаю, это уже вопрос самоидентификации местных жителей. В конце концов, «молдован» и «румын» — это всего лишь слова. Как хотят, пусть себя так и называют.
           • C
            # Carol ssv
            Bavartzy tozhe nazyvaiut sebia bavartzam, no eto ne oznachaet, chto oni ne nemtzy. Etnonim «român» upotreblialsia vsegda v kniazhestvah. Eto fakt. I kniazhestva obiedinili, kak ni stranno, moldavane, a ne muntentzy. Stolitzu pereveli v Buharest iz Jass iz-za blizosti k russkim granitzam.
            Muntentzy kstati ne ochen hoteli obiedinenia. Oni byli namnogo bogache moldavan i ne hoteli teriat privilegii.
            To-zhe samoe bylo i v Germanii. Bavaria ne hotela obiediniatsia, poka Bismarck ne ubral Ludwiga II, korolia Bavarii. On-to korolem ostalsia, no bez vlasti. I pokonchil zhizn samoubiistvom. Zlye jazyki govoriat, chto ego ubili.
            • Д
             # ДобрыйХАМ Carol
             Всё ложь! Ты уже даже себя не напрягаешь выдуманными «фактами». Не надоело горячку пороть!? Точно, достойный валашский сын!
             • C
              # Carol ДобрыйХАМ
              Ja ochen rad, chto tolko vy znaete pravdu. Mozhet vy mne nemetzkuiu istoriu povedaete?
              Na, wie hat sich das deutsche Volk vereint?
              Ili Cuza ne byl pervym kniazem Rumynii?
              A mozhet Kogalniceanu ne byl ee pervym premier-ministrom?
              • s
               # ssv Carol
               Интересно!.. Некоторые данные (если они верны) для меня новость. Но на мой взгляд суть,
               всёже, не в этом, а в том, как люди себя хотят называть. Потому что историей можно
               аргументировать как в ту, так и в другую сторону. Зависит от желания и точки отсчёта в
               истории. :-) В приведёном тобою примере боварцам ведь не запрещают себя называть
               «боварцами». Я не молдованин (или не румын, если угодно), поэтому, считаю, что это не
               моё дело как правильнее называться молдованам/румынам. Если мои знакомые хотят
               называться молдованами, я буду называть их молдованами, а их язык — молдавским. Тех,
               кто хочет называться румынами, буду называть румынами, а их язык — румынским. Насчёт
               того, один и тот же это народ или нет — судить учёным (насколько я знаю, пока 100%-го
               консенсуса нет). Если языки молдавский и румынский всё же идентичны, то, на мой взгляд,
               это всё равно не является поводом для того, чтобы говорить, что это один и тот же народ
               (точнее, одна и та же нация). Ведь англичане, американцы и австралийцы пользуются
               одним и тем же языком (во всяком случае, там языковые отличия не очень сильны), но они —
               разные нации, у них свои независимые государства. Дело здесь не в языке, а в культурном
               отличие, в частности. Так вот, культурные отличия между румынами и молдованами я
               вижу. Как ни крути, но они есть. А считать эти различия исходными или навеяными «плохой
               советской властью»… да какая разница! Они есть СЕЙЧАС. И моим знакомым эти отличия
               нравятся.
               • C
                # Carol ssv
                Tut vopros v drugom: natzia -to rumynskaia (etnos). A regionalnye otlichia est vezde. Bavareti ne prussak, no nemetz.
                A moldavanam nikto ne zapreschaet nazyvat sebia moldavaninim. Eu tot sunt moldovean. Dar asta nu inseamna ca nu sunt roman. Aceste notiuni nu se contrazic, ci se suprapun.
                Ja dumaiu, chto naoborot, 70 let moldavanam zapreschaiut nazyvat sebia rumynami. A eto faschizm. I esche obzyvaiut rumyn i groziatsia genotzidom. Nu i kogo ubivat sobiraetes? 80% naselenia?
                A raznitza v regionah est i v Rossii, Frantzii ili Anglii. Zhitel iz Liverpool ne govorit na jazyke zhitelia Londona. U nego svoi nuansy.
                USA, Avstralia i.t. d eto strany osnovyny emigrantami i eto ne imeet nichego obschego s etnosom.
                • и
                 # ирина Carol
                 не запрещали, у меня много знакомых, у которых в паспорте национальность — румын с 60-х годов вписана…
                 все не так просто, как вы пытаетесь нам объяснить баварцами и пруссаками…
                 Все ли они истинные арийцы?
                 вот где фашизм…
                 • C
                  # Carol ирина
                  Zapreschali. I ne rasskazyvaite skazok.
                  A fashizma u russkih bolshe, chem u nemtzev. Vash komment tomu dokazatelstvo.
                  I posmotrite, chto vashi russkie soplemenniki tut pishut. Eto ne natzizm?
                  • s
                   # ssv Carol
                   Ладно, насчёт румын/молдован, я думаю, дискуссия исчерпана — кто как хочет, пусть так и называется.
                   Насчёт того, что 70 лет молдованам запрещали называть себя румынами… Не знаю, но по моим наблюдениям, большинство молдован и не рвётся себя так называть. Если кому-то
                   запрещали, а теперь можно, то пусть, конечно, воспользуется всеми прелестями демократии. Но я помню зато другое, как в 90-х в школах начали ЗАСТАВЛЯТЬ молдован называть себя румынами. Иначе пострадали бы отметки по «румынскому языку» и «истории румын».
                   Насчёт нынешних «угроз геноцида румын». Это когда я тебе чем-то угрожал? Не было такого. У меня нет антипатии к людям по национальному/рассовому признаку. Мне как раз наоборот нравится этническое разнообразие! Да и те, кто обычно грозят разобраться с
                   румынами, я думаю, имеют антипатию не к самому румынскому этносу, а к унионистски-антигосударственно настроеным людям (просто у нас эти люди, обычно, румынского
                   происхождения). Люди просто реагируют на угрозу разрушения государственности этой строны. А какая разница откуда она исходит. Пытались бы отнять у нас страну зимбабвийцы, грозились бы разобраться с ними, а не с румынами. Это не «геноцид румын», а
                   закономерная реакция на агрессию.
                   И не причисляй к унионистски настроенным «80% населения», в отношении которых типа «геноцид». Далеко не всё молдавское население хочет потерять государство.
                   • C
                    # Carol ssv
                    Ty esche udivishsia, naschet unionizma. N govori gop, poka ne prygnesh.
                    • s
                     # ssv Carol
                     Ладно, история нас рассудит.
                     • C
                      # Colonel ssv
                      //Moldavane, takie zhe rumyny, kak i transilvantzy ili bukovintzy.//,

                      -По такой логике молдаване, имея диаспоры по всему миру, могут называть и испанцами, и итальянцами, и американцами.
 • t
  # titus
  вопрос для профанoв, что случилось в 1812 году между Турцией и Россией(Бухарестский мирный договор ) -??
  • k
   # kalianaga titus
   titus — 06.10.2010 11:07 << вопрос для профанoв, что случилось в 1812 году между Турцией и Россией(Бухарестский мирный договор ) -?? >>

   А так же в это время была, отечественная война России против Наполеоновской Франции. Сдача Москвы с ее последующим сожжением. Защита мирового полиэтнического существования ( кем бы сейчас были англичане и американцы? )
 • s
  # ssv
  Что ж, молодцы инициаторы конференции. Надеюсь, когда-то на этой земле исчезнент всё прорумынское и восстановится истиный патриотизм (не национализм). Хорошо бы ещё, чтоб дети нормальную историю в школах изучали, а не её прорумынский вариант.
  • C
   # Carol ssv
   nadeemsia, chto skoro na nashei zemle ne budet bolshe deshevyh russkih skazok. I skazochniki uedut k sebe na rodinu.

   TRAIASCA ROMANIA MARE! TRAIASCA PRINCIPELE SERENISIM DIMITRIE — PRIMUL FILOZOF ROMÂN DE TALIE MONDIALA!
   PACAT DE AVENTURA LUI DE LA PRUT.
 • с
  # селянин
  Carol забросил вроде интересную энциклопедическую справку, но с «маленькой» провокацией. Кантемир обзывается румыном. Хотя, при награждении в 1714 году, я думая, навряд ли кто-то думал или вообще имел об этом понятие. тогда все были поданными какого либо государства. не кровь и национальность были определяющими, а государственность. учитывая происхождение рода Кантемиров, с таким же успехом и ногайские татары могут назвать его сыном своего народа. а государственник он бы МОЛДАВСКИЙ. и сейчас пора понять, что мы все, живущие в государстве молдова являемся молдованами (не путать с молдАванами), и не делать этих тупых акцентов на национальность. учитесь у американцев, Карол, у них Шварцнегер американец, а не австриец (или немец).
  ps. какой-то высокопоставленный румынский «деятель», то ли европарламентарий, то ли из этой же серии, но рангом пониже, потребовал от европейцев не называть цыган ромами, потому что это создаёт путаницу и позорит высокое звание римлян и их потомков. маразм полный. называйся валахом и никто тебя не перепутает, заодно и сам не будешь позорить и раздражать итальянцев своим САМОназванием.
  • C
   # Carol селянин
   Nu comentez cai verzi pe pereti, domnule. Mai instruieste-te. Cantemir era principe român, exact ca si Friedrich al Prusiei, era principe german, desi Germania nu exista inca.
   PS-ul tau are un subtext rasist. Pacat cu ne esti in Europa, ai fi fost deferit justitiei.
   • С
    # Сеня Carol
    Привет Oli! Я вижу ты нашел для себя новое, непаханное поле и новое имя. А я вот всё тож же Сеня, что и был!
    • Д
     # ДобрыйХАМ Сеня
     О! Так Carol, значится знатный тролль. С самого начала знал, что он за пряники валашские дезу нам сливает. «Добродетель» румынский, не тех ты просвещать взялся. Мы тут сами читать уже умеем. А ещё и соображаем — соседям на зависть.
     • a
      # aer ДобрыйХАМ
      Carol или Oli на Вестях.МД — старый пидераст, сбежавший из СССР за границу в силу своих гомосяцких наклонностей. Вот теперь из-за границы распространяет свои румыно-гомосяцкие взгляды…
 • M
  # Moldovan
  Короче, обычный антимолдавский шабаш, устроенный дежурными недомолдаванами во главе с космоэнергетом 5-й степени Боршевичем и почетным колдуном Эрлихом.
 • V
  # Vlad
  Acestia nu sunt savanti istorici, ci falsificatori de istorie! Elita intelectuala nationala a lipsit cu desavirsire! Dar cine ma rog din straini a participat, caci eu nu am vayut pe nici un specialist adevarat din Rusia sau Romania
 • г
  # гр
  Шелин толковый дядька — пусть рулит, советую его на выборах поддержать.
 • C
  # Cicelo
  S-au adunat toţi ajenţii lui scaraoţki şi ne ponegrează ţara şi poporul-Încă prin 1988-1989 academicianul din Sankt-Petersburg domnul Piotrovski a dovedit că în MOLDOVA limba e ROMÎNĂ şi alfabetul-LATINIŢA.Este o vorbă din bătrîni -d-ăi DOAMNE bani saracilor şi minte proştilor ( citeşte moldovenilor).De vreai să scapi de urjie -uită de rusia.
 • D
  # Doctor
  Во первых, Кантемир родился, жил и правил в Молдове, за Прутом (его столица была в Яссах), но не в Восточной Молдове (Бессарабии).
  Cantemir — румын и по тем и по нынешним понятиям, исторически и географически. Его наследие — ценность румынского, но не «молдавского» народа (ни «западно-молдавского», ни «восточно-молдавского»).
  Так что нечего кишиневским русофилам присвоить его имя для каких-то «ученных» манипулляций.

  Во вторых — румынские княжества Молдова, Валахия, Трансилвания создавали румынскую нацию еще тогда, так же как Бавария, Саксония, Прусия и др. создавали тогда немецкую нацию, или как Новгородное, Псковское и Московское княжества создавали русскую нацию.

  В остальном — манипулляции, попытка некоторых слыть «ученными».

  Лучше давайте я вам приведу один рассказ из «Московский комсомолец» о том до чего скатывается опьяненный русский народ!

  Это — Россия сегоднешнего дня!

  Читайте на:
  www.mk.ru/incident/article/2010/02/16/432241-rossiyanka-ozhila-cherez-40-dney-posle-smerti.html

  Россиянка ожила через 40 дней после смерти

  (Московский Комсомолец № 25281 от 17 февраля 2010 г. )

  21-летняя Софья ушла из дома в августе прошлого года и пропала. В декабре в квартире Малышевых раздался звонок из Аши Челябинской области. Звонивший представился сотрудником милиции и настоятельно попросил сестру Софьи, 28-летнюю Екатерину, приехать в город Миньяр. В местном морге она должна была опознать тело своей погибшей сестры. Софью опознали, похоронили и оплакали. А на сороковой день она нарисовалась на пороге родного дома…

  — Софья всегда отличалась непростым характером, — рассказывает Екатерина. — Убегать из дома начала с 17 лет. Первое время мы еще обращались в милицию с заявлениями о розыске, но, так как сестра рано или поздно сама возвращалась домой, со временем правоохранители даже перестали принимать заявления о ее пропаже. “Погуляет и вернется”, — говорили они и всегда оказывались правы.

  В августе Соня в очередной раз ушла из дома, прихватив 17 тысяч рублей, отложенные бабушкой на похороны. Бить тревогу о пропаже никто не стал: наоборот, вздохнули с облегчением. Слишком много проблем приносила она в последнее время. Но на этот раз ее похождения слишком затянулись. От Софьи не было известий целых четыре месяца.

  — Звонок из Миньяра меня просто оглушил, — вспоминает Екатерина. — Милиционер сказал, что обмороженный женский труп был обнаружен в одном из притонов. Местные жители признали в ней мою сестру. И я помчалась на опознание. Когда зашла в морг и увидела покойницу, чуть не лишилась чувств. Не могла поверить, что уже начинающее разлагаться тело — и есть моя сестра. По всем признакам — цвет волос, стрижка, даже сломанный зуб и родинка на спине — это была Софья. Следователь спросил, признаю ли я родственницу. Я машинально кивнула.

  На следующий день мертвую Софью привезли в Уфу. Ее похоронили на Северном кладбище в Тимашеве.

  — Пришли все родственники. Но ни у кого даже сомнения не возникло, что в гробу может находиться другой человек, — сокрушается Екатерина.

  Через сорок дней родные собрались в квартире Малышевых почтить память покойной. Близкие глазам своим не поверили, когда в разгар поминок на пороге появилась… Софья.

  — Когда увидели ее живую и здоровую, с нами чуть удар не случился, — до сих пор переживает Катя. — Смотрели то на нее, то на портрет с траурной ленточкой, не могли глазам своим поверить.

  Как выяснилось, все это время Софья жила неподалеку и из города уезжать не собиралась.

  — Я познакомилась с парнем, закрутила с ним роман и жила в свое удовольствие, — объясняет причину отсутствия Софья. — Не думала, что моя любовная история закончится так ужасно. Позвонить сестре я не могла: потеряла мобильник. Однажды приезжала ее навестить, да не застала дома. Сама я побоялась зайти в квартиру — как-никак полгода меня не было, поэтому пустила вперед подружку, чтобы она “почву подготовила”. Подружка вышла ошарашенная: “Там по тебе поминки справляют…”

  — А мы тебя похоронили! — выдохнули родственники, когда увидели Софью.

  — Я даже подумала, что они выражаются образно, что, мол, долго меня не было, но когда увидела свой портрет, рюмку водки, накрытую куском хлеба, а потом и собственное свидетельство о смерти, то со мной случилась истерика.

  Потом Софья захотела увидеть собственную могилу.

  — Конечно, мне было жутко от всей этой истории. Я то хохотала, то плакала, но это была защитная реакция. На самом деле мне было страшно видеть и могилу, и свое собственное изображение на памятнике, и табличку с моим именем и датой смерти… Но больше всего, конечно, мне было стыдно перед сестрой — сколько горя она перенесла, сколько тревог. Заказала отпевание в церкви и похороны, оплакивала меня…

  Сегодня Софья снова живет с сестрой. Катя боится отпускать родственницу от себя, не хочет снова ее терять.

  Сейчас у девушки одна проблема — восстановить документы, ведь по бумагам она считается мертвой. А еще девушек мучает вопрос: кто же похоронен на кладбище под именем Софьи Малышевой?

  — Я позвонила следователю, который велел приехать в Миньяр, рассказала ему нашу историю, спросила, как быть дальше. Его реакция показалась мне очень странной: “Ваша сестра жива? Радуйтесь! А кто похоронен — какая теперь разница? Пусть покоится с миром!”

  Малышева написала заявление в прокуратуру республики — она надеется, что местные следователи не будут столь непрофессиональны и выяснят, чье тело покоится на кладбище.

  Руслан Рахимов
  • C
   # Carol Doctor
   Doctore, ty prav i ochen prav. Vse sovremennye gosudarstva poiavilis v 19/20 vekah. Norvegia v 1905 godu. Eto ne znachit, chto esli oni byli do togo vremeni v Danii, chto oni ne byli norvezhtzami.
   Vsia eta manipuliatzia na ava.md, kogda-to dlia nih zhe ploho konchitsia i ochen dorogo oboidetsia. Kto-toi da podast na nih v sud. S chuvstvami liudei nikto ne imeet prava igrat i nad nimi izdevatsia.
   Cantemir imel titul Princeps Daciae, kak i vse rumynskie voevody. Princeps Daciae i oznachalo, chto on imel pretenzii na vse zemli naselennymi rumynami. Ideia obiedinenia kniazhestv stara, kak i sami kniazhestva. To-zhe samoe nabliudalos v nemetzkih kniazhestvah, da i v italianskih.
   Merci, amice si pe curand.
 • C
  # Carolu PS
  "… Румынский европарламентарий, избранный по спискам пропрезидентской Демократической либеральной партии Себастиан Боду требует не называть цыган ромами.

  По его словам, использование слова «ром» создает путаницу и распространяет звучание цыганского этноса как на румын, так и на жителей города Рим.

  В тексте предложенной резолюции, Себастиан Боду заявляет, что данный конфуз обиден для румынской нации.

  В дальнейшем европарламентарий предлагает именовать цыган «цыганами», особенно, когда власти Франции проводят высылку ромов из страны..."
  enews.md/news/view/6576/ подай на Себастьяна Боду в суд, он ведь в Европе.
  • C
   # Carol Carolu PS
   Bodu dlia menia ne avtoritet. Extremistov vezde polno. Tzygane nazyvaiut sebia «romale» i oni imeiut na eto parvo.
 • Д
  # ДобрыйХАМ
  Хорошая, безусловно, конференция, правильная. Очень отрадно что такие темы всё чаще и чаще поднимаются в обществе. И про Штефана и про Кантемира, и про символы государственности. Только кто теперь в массы всё это сможет вынести? Кто сможет ПОТРЕБОВАТЬ от правительства изменений? Особенно если эти изменения КРАЙНЕ не выгодны самому правительству — большей частью являющейся насаженой валашской верхушкой? Кто и как? Повторюсь — здорово что собираться стали, и хоть немного это освещать эти конференции, но адекватны ли эти меры происходящему в стране? Не пора ли как-то более явно отстаивать свои интересы? Почему кучка националистов, смогла навязать народу «своё» (на самом деле соседское) видение «истории» и вообще Молдовы, а народ не в состоянии даже стряхнуть с себя этот мусор? Наш народ как раз и отличается от валахов, своей миролюбивостью. И это играет против нас. Молдоване встали бы стеной перед более осязаемой угрозой, но идиологическая война вещь подлая и бесплотная. По этому сам народ, просто не способен мобилизоваться в нужное время в нужном месте. Сейчас нужен лидер. Но их пока острый дефицит в Молдове. Увы.
  • C
   # Carol ДобрыйХАМ
   Eto vas kuchka, nas 80%. K sozhaleniu dlia tebia, i k schastiu dlia nas. Ne nazyvai pozhaluista pravdu musorom. V musore nahodishsia ty sam
   • Д
    # ДобрыйХАМ Carol
    Националистов, нацистов и фашистов здесь пока ещё, хоть уже не кучка, а здоровая коричневая куча, но, к счастью, гораздо меньше чем идеологически здорового молдавского населения. Так что не обольщайся. За восемьюдесятью процентами тебе за Прут, и дальше за запрутскую Молдову, в горы, достойный сын своего народа. (если ты от туда родом). Либо зомбированый лжец и предатель своей земли — если ты местный.(бывший)
    И в мусоре я нахожусь — из тебя и тебе подобных. Ну да не долго терпеть осталось… Отчистимся… А сажать да. Давно пора… Вот скоро глядишь и начнётся.
    • C
     # Carol ДобрыйХАМ
     Ja dumal, chto korichnevyi vy. Vy zhe hotite ubivat rumyn. A eto natzizm. I eto karaetsia poka i u vas zakonom.
     • s
      # ssv Carol
      Румын никто не хочет убивать! :-) Помнишь ведь наше старое общение: мы за этническое разнообразие!
 • D
  # Doctor
  Повторяю.

  Во первых, Кантемир родился, жил и правил в Молдове, за Прутом (его столица была в Яссах), но не в Восточной Молдове (Бессарабии).

  Cantemir — румын и по тем и по нынешним понятиям, исторически и географически. Его наследие — ценность румынского, но не «молдавского» народа (ни «западно-молдавского», ни «восточно-молдавского»).

  Так что нечего кишиневским русофилам присвоить его имя для каких-то «ученных» манипулляций.

  Во вторых — румынские княжества Молдова, Валахия, Трансилвания создавали румынскую нацию еще тогда, так же как Бавария, Саксония, Прусия и др. создавали тогда немецкую нацию, или как Новгородное, Псковское и Московское княжества создавали русскую нацию.

  В остальном — манипулляции, попытка некоторых слыть «ученными».

  Лучше читайте рассказ из «Московский комсомолец» о том до чего скатывается опьяненный русский народ!
  Вот она — Россия сегоднешнего дня!

  ww.mk.ru/incident/article/2010/02/16/432241-rossiyanka-ozhila-cherez-40-dney-posle-smerti.html
  • k
   # kalianaga Doctor
   Яссы — молдавский город. По недоразумению возникшему, в результата подписания Пакта Молотова — Риббентропа, оказавшийся в румынии. Пожалели, так сказать румынских наместников в Бесарабии и их бравых воинов. А то пришлось бы им драпать до самого стольного града — Бухареста. И по пути отступления, терять все награбленное в Молдавии.
   • C
    # Carol kalianaga
    Nikto eto ne osparivaet. München tozhe bavarskii gorod. A Kiev- ukrainskii.
    • k
     # kalianaga Carol
     Рад, что есть консенсус. Тогда возвращайте Яссы взад.
 • C
  # Colonel
  //A vot pri tzare pochemu-ti i karely byli finnami, i bessarabtzy — rumynami.//

  А ты еще и побрехушка, Carol, или как там тебя еще. Данные переписи 1897г указывают только на молдован и молдавский.))) За прут!

  elib.nlr.ru/ru/search/map/266932/24/#%D0%B1%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
  • C
   # Carol Colonel
   Ja ne pobrehushka, shodite v universitetskuiu biblioteku v Chisinau i nauchites umu razumu po tzarskim istochnikam.
   • C
    # Colonel Carol
    А ты, двоешник ромынский, разве разучился читать царский источник -Первая Всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. / под ред. [и с предисл.] Н.А. Тройницкого; — [Санкт-Петербург], 1899-1905. 27 )))
    • C
     # Carol Colonel
     Poidite v biblioteku i pochitaite hotia-by vashu russkuiu entziklopediu rubezha 19/20 vekov. Togda mozhet prozreete. (Efros/Brockhaus)
     • C
      # Colonel Carol
      Бээуэй, грамотей, ты читал, да не то, что нужно, Брокгауз постоянно употребляет два языка и две нации:

      (ПО-РУМЫНСКИ Киссиноу, ПО-МОЛДАВАНСКИ Кишланоу) ≈ губернский город Бессарабской губернии, под 47╟2' северной широты и 1╟30' западной долготы от Пулково, на правом берегу незначительной речки Бык (правый приток Днестра), в 2209 верстах от С.-Петербурга, в 1600 верстах от Москвы и в 179 верстах от Одессы.

      Почти половину населения составляют МОЛДАВАНЕ ≈ 54890; затем следуют по численности: евреи ≈ 26120, русские, греки, болгары, румыны, цыгане, армяне, поляки и иностранцы. Православных 88624, раскольников 3418, католиков 8596, протестантов 565, армяно-григориан 692, магометан 123, евреев 26120, прочих исповеданий 80.

      (см.). ≈ По данным окончательного подсчета переписи 1897 г. в Ч. губ. было 57478 жителей. Население ее говорит более чем на 45 языках; из них более всего распространены: русский ≈ 34546 (великорусский ≈ 24635, малорусский ≈ 9252, белорусский ≈ 659) армянский ≈ 6285, греческий ≈ 5969, черкесский ≈ 1939, чешский ≈ 1290, еврейский ≈ 990 МОЛДАВАНСКИЙ ≈ 923, грузинский ≈ 904, эстонский ≈ 791. В 1905 г. в Ч. губ. считалось 70000 жителей.

      Бессарабская губерния. 13 волостей, 3 стана; 1 город (Кишинев), 1 местечко (Ганчешты), 11 слобод, 109 сел, 50 деревень; считая так называемые смежные поселки, посады, хутора, дачи и проч., в уезде 343 самостоятельных и 73 смежных населенных пункта. Жителей (без города Кишинева) 150173 (762 1 1 мужчин и 73962 женщины). Главную массу сельского населения (93%) составляют МОЛДАВАНЕ И ВАЛАХИ; за ними следуют великороссы и малороссияне (до 5%), евреи (1½%) и цыгане, затем небольшое число болгар, поляков, армян, немцев и греков.

      runivers.ru/lib/book_read.php?ID=363763&S_PAGE=1
      • C
       # Carol Colonel
       Net, Brochaus pishet o rumynah. Ne posylaite mne internet, a poidite v biblioteku.
       Vo vtoryh moldavanin i rumyn eto odno i tozhe.
       N-ati putut sa ne deznationalizati 200 de ani. Nici acum nu veti reusi.

       ПО-РУМЫНСКИ Киссиноу, ПО-МОЛДАВАНСКИ Кишланоу)
       Eto voobsche ulet:))
       Moldoveni, voi ziceti Кишланоу???..
       Vedeti ce bine stiu rusnacii limba voastra: Chislanou. hahaha
       • Д
        # ДобрыйХАМ Carol
        Иди уже, хоть что-то почитай, посмешище… Не ловко даже за тебя… Да! Кишла Ноуэ, представляешь?! Вот тебе и ха-ха…
        • C
         # Carol ДобрыйХАМ
         Originea denumirii

         Chişinăul este unul din puţinele oraşe, al cărui nume n-a suferit nici un fel deschimbare în cursul unui rând de veacuri. Şi în vremea lui Alexandru cel Bun, numele Chişinăului se pronunţa ca şi astăzi. În cele mai multe acte numele lui figurează astfel: Chişinău, în unele Chişnău, formă populară întrebuinţată şi acuma, foarte rar – Cheşeneu, iar în documentele slavoneşti – Cheşenev, Chişenev, Chişinev.

         Etimologia cuvântului Chişinău a dat naştere la mai multe teorii. Unii, cari caută să dovedească caracterul slav al Basarabiei, au emis părerea că denumirea Chişinăului provine de la cuvântul ucrainean Chişeni, ceea ce înseamnă „buzunar”. Ei explicau originea cuvântului prin faptul că Chişinăul în vechime era un centru comercial, unde se adunau negustorti ucraineni, armeni, evrei şi moldoveni, că acest bogat oraş era un fel de buzunar. Nu mai puţin ciudată era şi teoria, cum că cuvântul Chişinău derivă de la Câşla Nouă, adică târla nouă de oi. Susţinătorii acestei teorii pastorale, plecau dela legenda idilică, cum că în prima jumătate a veacului al XIX-lea în partea de sus a oraşului, unde stăzi se înalţă liceul real, era o târlă de oi, că mai înainte târla ar fi fostîn alt loc – Câşla veche (Câşla – cuvânt tătăresc); în jurul acestui adăpost al oilor strămoşii orăşenilor de astăzi s-au adunat cu încetul, punând bazele acestei aşezări omeneşti. Mai aproape de adevăr ar fi părerea că cuvântul Chişinău provine de la Keşene – ceiace înseamnă în limba tătărească capelă pe mormânt sau Keşen – schit, mănăstire. Această din urmă teorie s-ar sprijini pe un act dela 1420, din care ar reieşi, că în Chişinău, în vermurile acelea era o mănăstire, după presupunerile unora, în locul bisericii Mazarachi de astăzi. Cum vom vedea mai jos, acest act se referă la cu totul altă ocalitate şi se înterpretă greşit.

         La aceste teorii care nu rezolvă problema originei denumirii Chişinăului, adăogăm şi părerea noastră. În regiunea codrului în Basarabia se găsesc câteva sate cu nume ungureşti, probabil locuite odată de o populaţie maghiară din primele aşezări săcuieşti ori colonişti „descălecători” mai târziu aduşi de către domnii Moldovei din Ardeal. Aşa este satul Ghidighişi dela Hidegeş ceia ce înseamnă „locul rece”, pe româneşte Recea. Ceva mia sus pe Bâc, se găseşte şi un sat cu numele Recea; Miclăuşeni (satul lui Nicolae), Orhei de la Orhely (cetate de pază), Miclăuţi, Teleşău, Văscăuţi, — toate acestea par denumiri ungureşti, precum şi izvorul de lângă Chişinău, Burcut de la Borcut – „fântână de vin”. Este sigur că şi numele de Chişinău, cu sufixul ău de provenienţă ungurească, este un cuvânt maghiar poate de la Kisjeno (Ieno cel Mic) de unde provine şi denumirea oraşului Chişinău din Ardeal, sau dela cuvintele Keszentevo, Keszen, Kiszinel.
         Această ipoteză ar putea găsi sprijin şi în împrejurările istorice din secolul al XIII-lea şi al XIV-lea, în colonizările maghiare din Moldova, cum este regiunea Bacăului.(...)
         • C
          # Colonel Carol
          Бэээуэй, Carol, ты уже и фотокопии оригинальных изданий за мясо не считаешь? А с чего ты взял, что ретроактивно можешь назать молдаван румынами? А не опупеешь ответственно-транспарентно проводить ассимиляцию, как это сделали в Ромынии фошизды? Ты полагаешь, что Брокгауз был тупее недоучек из «Alexandru Ioan Cuza», которые оригинальное молдавское название Кишланоу заменили на ромынское? Почитай любимого Брокгаза, он пишет, очень многие села так назывались, «кишла», опе@дол.)))
 • В
  # Владимир
  Жаль, что меня на этой конференции небыло. Оказывается Кантемир — румын. Интересно, а Темирхан кто тогда?
  Этим ребятам дай волю, так они и пингвинов в румынов переименуют. Наглая нация.
  Понаехали тут. Кто их сюда звал?
 • D
  # Doctor
  kalianaga Несерьезно, друг!

  Что — нету аргументов уже никаких?

  Кантемир жил и правил в Яссах, Штефан сел Маре — жил и правил в Сучаве. так откуда они «молдаване», друг?
  А Еминеску? а Ион Крянгэ и остальные класики?

  Все они — РУМЫНЫ — исторически и географически!
  Да и наследие они оставили для всего румынского народа, не только для молдаван (восточно-прутских)!

  Эти «ученные» — очередная манипулляция.

  Повторяю
  Кантемир жил и правил в Яссах, Штефан сел Маре — жил и правил в Сучаве.
  А Еминеску? а Ион Крянгэ и остальные класики?

  Они — РУМЫНЫ исторически и географически!

  Сиди молдаванец, не лезь в тэрыцу, как говорят молдаване, а то свиньи съедят…
  • Д
   # ДобрыйХАМ Doctor
   Да ты хоть об стенку лоб расшиби, называя белое чёрным, да только разумные люди, будут больше верить свои глазам и не твоим речам. Молдавский народ всегда отличался от валашского и трансильванского как по культуре, так и по языку. И имея свои исторические корни, ему не пристало, поддаваться давлению, и отождествлять себя с совершенно молодой нацией, появившейся и политически как раз географически относительно недавно.
 • i
  # iurentii
  Румыны -это униженный европейский народ.Никогда не имея никаких моральных ценностей, уважаемых всеми.Вот они вечно обиженные и пытаются сейчас кому то что то доказывать.Молдова всегда подвергалась нашествию своих братских соседей.Молдова НЕЗАВИСИМОЕ ГОСУДАРСТВО!!! Не обижайте нас Молдован! Из-за вас у нас в стране только неприятности.Евреев уничтожали в месте с фашистами, сейчас начали войну против русскоязычного населения! В Румынии столько проблем, а вам мало ещё и у нас хотите насорить! На данный момент Румыния враг для Молдовы! Она как паразит заражает наше и так ослабевшее Государство!
 • О
  # Оптимист
  Пару лет назад городские власти объявили конкурс на лучший памятник Дмитрию Кантемиру, который предполагалось установить на одноимённой площади Кишинёва. После этого никаих новостей по этому поводу не поступало. Или вариантов макетов поступило очень много, что для рассмотрения их требуется уйма времени, или сама инициатива по установке памятника предана забвению. А увековечивание в монументе Дмитрий Кантемир как историческая личность ещё как заслуживает.

  Уважаемые Doctor, Carol и им подобные. Можете спорить и повторять до хрипоты, можете натирать пальцы в кровь на клавиатуре, оспаривая, кем по «современным понятиям» был этот великий человек по национальности и в какой стране он жил. Я вам скажу, что его исторические достижения — это никак не ваши заслуги и если вы себя позиционируете как румынов — на здоровье, но нечего примазываться не к своему.
 • D
  # Doctor
  Повторяю
  Кантемир жил и правил в Яссах, Штефан сел Маре — жил и правил в Сучаве.
  А Еминеску? а Ион Крянгэ и остальные румынские класики?

  Они — РУМЫНЫ исторически и географически! Их наследие — РУМЫНСКОЕ!

  По тому как восточные молдоване (бессарабцы) претендуют на их наследие — это признание того что и ВОСТОЧНЫЕ МОЛДОВАНЕ (живущие в Р.М.) ЯВЛЯЮТСЯ РУМЫНАМИ!

  Не лезьте в тэрыцу… (см.выше), жалкие молдаванцы!

  («жалкими молдаванцами» могут быть особенно русские которые языка не знают, а лезут в «румынские» полемики)
  • B
   # Box Doctor
   Lasa papagalismul… «ei sint romini», «ei sint romini»,…. Geografic si istoric rusii cu belorusii se trag de la slavi, dar fiecare e cu identitatea sa etnico-nationala. Papagalism si abstractie.
 • i
  # iurentii
  Ясно одно, для румын не существует такой нации как Молдован они нас хотят уничтожить!
 • г
  # гр
  Шелин хороший дядька — дайте ему порулить, советую его на выборах поддержать.
 • D
  # Doctor
  iurentii друг, не претворяйся!

  Ты румынского (молдавского) не знаешь, лишь еб… мозги на этом сайте.

  Иначе — по тому как ты претендуешь на наследие румын Д.Кантемира, Шт. чел Маре и др. — ты являешься также РУМЫНОМ, друг!

  Все восточные молдоване (бессарабцы) претендующие на их наследие — это признание того что и ВОСТОЧНЫЕ МОЛДОВАНЕ (живущие в Р.М.) ЯВЛЯЮТСЯ РУМЫНАМИ!

  Сиди дома не шизди!
  • k
   # kalianaga Doctor
   Doctor, я в смятении. У вас и ваших единомышленников явно гипертрофированное восприятие румынской нации, как человеко — богов. Как бы, эта крайность не перешла в противоположную, если вы ненароком ознакомитесь с историей румынских предательств. В том числе и по отношению к Д. Кантемиру. Мне вас очень жаль.
   • C
    # Colonel kalianaga
    Доктор, а кто тебя научил применять ретроактивность- новое имя румын на старое, молдаван? Не Гимпу? )))
 • C
  # Colonel
  Хе-хе, а не пробовал, доктор, рассказать Штефану Великого про то, как ты его записал в валлахи-ромыны? Думаю, после этого болтаться тебе на колу.
  • i
   # ion Colonel
   Мать Штефана чел Маре, Oltea была (истинного происхождения) из Мунтении (Валахии), a, они делают здесь Штефана врага Валахии :)))))

   Vlad Tzepes (Дракул) — кровный брат Штефана Воеводы. Они — по-сути — одного рода — валашского/молдавского/румынского — называйте как хотите. И не только они, а все, кто считают себя молдаванами/румынами и чей мозг не преoт советской/российской пропагандой.

   Молдаване и румыны — это один народ.

   Румыния это обобщёное название 3-х княжеств -Мунтении, Мoлдовы и Трансильвании!!!
 • с
  # статист
  Румынская национальность была провозглашена Александру Ион Куза в 1861 году.
  В своем декрет от 11 декабря 1861 года он так и пишет: «Unirea este indeplinita, nationalitatea romina este intemeiata».
  А слепил он румынскую нацию из молдаван и валах.
  Но тем не менее, даже провозгласив образование румынской нации, молдаване и валахи не перестали существовать на земле.
  А для всех те, кому удалось промыть мозги и они начал себя считать румынами, напоминаю, что в мире, в разных странах более 3,2 миллионов человек идентифицируют себя как молдаване (основная часть проживают в Республики Молдова) и более 150 тысяч идентифицируют себя как валахи (основывая часть проживает в Сербии).
 • i
  # iurentii
  Limba moldovenească ştiu suficient de bine! Este o ruşine că un asemenea argument este recursului principal pentru mine.
 • D
  # Doctor
  Вы -русские живущие в Молдове, причем родившиеся здесь — перестали быть русскими?
  Вы, изучая Пушкина здесь в Молдове — не значит что изучаете «молдпвского» Пушкина!

  Пушкин то один, и принадлежит всем русским!
  Так и Д.Кантемир, Шт.чел Маре и др. — они румыны (исторически и географически), и являются достоянием всех румын, в т.ч. тех что проживают в Р.М.

  Вы, русские, проживая в Молдове — перестали быть русскими? Стали ли вы по национальности «молдованами»?

  Так почему от румын проживающих в Р.М вы требкйте, чтобы они перестали быть румынами?
  Они (все мы) — молдоване по гражданству,
  но каждый из нас прнадлежит всоей нации.

  Мы, молдоване — РУМЫНЫ!
  • C
   # Colonel Doctor
   //Так почему от румын проживающих в Р.М вы требуете, чтобы они перестали быть румынами?//,

   -Потому, что валахи идут лесом, за Прут)))
 • C
  # Carol
  România în luptă cu panslavismul

  Rusia nu se mulţumeşte de a fi luat o parte mare şi frumoasă din vatra Moldovei, nu se mulţumeşte de a fi călcat peste graniţa firească a pamântului românesc, ci voieşte să-şi ia şi sufletele ce se află pe acest pământ şi să mistuiască o parte din poporul român.

  Rusia nu a luat această parte din Moldova pentru ca să-şi asigure graniţele, ci pentru ca să inainteze cu ele, şi nu voieşte să inainteze decât spre a putea stăpâni mai multe suflete.

  Tocmai puşi faţă în faţă cu viaţa rusească românii au început a fi cu atât mai vârtos pătrunşi de farmecul vieţii lor proprii, de bogăţia şi superioritatea individualităţii lor naţionale; tocmai fiind puşi în contact cu ruşii, românii erau mândri de românitatea lor.

  E nobil răsadul din care s-a prăsit acest mic popor românesc, şi, deşi planta nu e mare, rodul e frumos şi îmbelşugat; cele două milioane de români au adunat în curgerea veacurilor mai multe şi mai frumoase comori decît nouăzeci de milioane de ruşi vor putea să adune cândva.

  Nu! Înrâurirea firească a Rusiei ne este stricăcioasă, dar ea nu ne poate nimici. Pentru ca să ne ia individualitatea, Rusia ar trebui să ne dea alta în schimb, şi, cel puţin deocamdată, nu suntem copţi pentru o asemenea degenerare.

  De câte ori ruşii se vor pune în atingere cu noi, vor trebui să simtă superioritatea individualităţii noastre, să fie supăraţi de acest simţământ şi să ne urască mai mult şi tot mai mult.

  Fără îndoială această ură a fost întemeiată pe timpul când între Moldova şi aşa-numita Basarabia comunicaţia era liberă. Ruşii s-au încredinţat că această libertate este primejdioasă numai pentru dânşii şi pentru aceasta au închis graniţele ermeticeşte şi au curmat atingerea între românii de peste Prut şi restul poporului român.

  De atunci şi până acum măsurile silnice pentru stârpirea românismului se iau fără de curmare. Administraţia, biserica şi şcoala sunt cu desăvârşire ruseşti, încât este oprit a canta în ziua de Paşti “Hristos a inviat” în româneşte.

  Nimic în limba românească nu se poate scrie; nimic ce e scris în limba românească, nu poate să treacă graniţa fără de a da loc la presupusuri şi persecuţiuni; ba oamenii de condiţie se feresc de a vorbi în casă româneşte, pentru ca nu cumva o slugă să-i denunţe; într-un cuvânt, orice manifestaţie de viaţă românească e oprită, rău privită şi chiar pedepsită.

  Sute de ani, românii au fost cel puţin indirect stăpâniţi de turci: niciodată însă în curgerea veacurilor, turcii nu au pus în discuţie limba şi naţionalitatea română. Oriunde însă românii au căzut sub stăpânirea directă ori indirectă a slavilor, dezvoltarea lor firească s-a curmat prin mijloace silnice.

  Un stat român înconjurat de state slave poate să fie pentru vrăjmaşii poporului român o iluziune plăcută; pentru români însă el este o nenorocire, care ne prevesteşte un nou şir de lupte, o nenorocire, pentru care nu ne mângâie decât conştiinţa trăiniciei poporului român şi nădejdea de izbândă.

  (Mihai Eminescu, România în luptă cu panslavismul, Timpul, iunie 1878)

  “«Basarabia» este numele medieval al Ţărei Româneşti şi vine de la numele dinastiei Ţărei Româneşti, a Basarabilor.”

  “Insuşi numele «Basarabia» ţipă sub condeiele ruseşti.

  Căci Basarabia nu însemnează decât ţara Basarabilor, precum Prusia înseamnă ţara ruşilor, România ţara românilor. Pe la 1370 Mircea I Basarab, care se intitula Despota Dibridicii, adică despotul Dobrogei, Domn al Silistrei şi al ţărilor tătăreşti, întinsese marginile domniei sale până la Nistru de-a lungul ţărmului Mării Negre, cucerind aceste locuri de al tătari. Pentru capătul veacului al patrusprezecelea stăpînirea Valahiei asupra acestor locuri e necontestabilă.”

  “Cu sabia n-a fost luată însă nici Bucovina de austriaci, nici Basarabia de ruşi, ci prin fraudă”.

  (Timpul, 1 martie 1878)

  «Cu un cuvânt, de la Rusia nu primim nimic. N-avem nevoie de patronagiul ei special si nu-i cerem decât ceea ce sântem in drept a-i cere ei, ca oricărui om de rând, cu faţa curată: să respecte pe deplin convenţia incheiată cu noi. Nici s-a bătut pentru noi, nici n-am poftit-o să se bată; deci nu are dreptul de a trata cu Turcia in numele nostru. Nici ea s-a luptat pentru noi, nici noi pentru dânsa, ci fiecare pentru sine si ale sale; ea pentru a implini mandatul Europei si pentru confraţii ei de peste Dunăre; noi pentru noi.

  Deci incă o dată: Nu voim s-auzim de nici un aranjament cu Rusia, nu-i concedem dreptul de a trata in numele nostru, căci n-am insărcinat-o nici noi cu aceasta, nici puterile europene.»

  (Mihai Eminescu, (“Fără a prejudeca hotărârile adunărilor…”), Timpul, 28 ianuarie 1878; in Mihai Eminescu, Opere, vol. X, Ed. Academiei, 1989; pg. 42)

  «Dar cu ce drept pretinde Rusia bucata noastră de Basarabie, pe care am căpătat-o inapoi, drept din dreptul nostru şi pamânt din pământul nostru? Pe cuvântul cum că onoarea Rusiei cere ca să se ia o bucată din România. Va să zică onoarea Rusiei cere ca să se ia pe nedrept o bucată din România si aceeasi onoare nu cere respectarea conventiei iscalită ieri. Ciudată onoare intr-adevăr! Si pe ce se intemeiază acest point d’honneur?

  Fost-au Basarabia cucerită cu sabia? Nu. Prin tratatul de Bucuresti de la 1812 s-a făcut această cesiune, nu ca preţ al păcii, căci Turcia n-avea nevoie de pace, ci tocmai Rusia.

  Napoleon era asupra intrării in Rusia şi trupele ruseşti se intorceau in marş forţat, in ruptul capului, luând faşa pământului românesc pe tălpile lor.»

  (Mihai Eminescu, (“In sfirsit vedem limpede…”), Timpul, 25 ianuarie 1878; in Mihai Eminescu, Opere, vol. X, Ed. Academiei, 1989; pg. 40-41)

  «Cestiunea retrocedării Basarabiei cu incetul ajunge a fi o cestiune de existenţă pentru poporul român. Puternicul împărat Alexandru II stăruieşte să cîştige cu orice preţ stăpânirea asupra acestei părţi din cea mai preţioasă parte a vetrei noastre strămoşeşti.

  Intelegem pe deplin această stăruinţă, deoarece, la urma urmelor, pentru interesele sale morale şi materiale, orice stat face tot ce-i stă prin putinţă: Rusia este o împărăţie mare şi puternică, iară noi sintem o ţară mică şi slabă; dacă dar ţarul Alexandru II este hotărât a lua Basarabia în stăpânirea sa, pentru noi, Basarabia e pierdută. Dar dacă ne dăm bine seama, nici nu e vorba să pierdem ori să păstrăm Basarabia: vorba e cum o vom pierde ori cum o vom păstra.

  Nenorocirea cea mare ce ni se poate întâmpla nu este că vom pierde şi rămăşita unei pretioase provincii pierdute; putem să pierdem chiar mai mult decât atâta, încrederea in trăinicia poporului român.

  In viaţa sa indelungată niciodata poporul român nu a fost la înălţimea la care se află astăzi când cinci milioane de romani sânt uniţi intr-un singur stat. Mihai Viteazul a izbutit să impreune sub stăpânirea sa trei ţări şi să pregătească întemeiarea unui stat român mai puternic, a fost insă destul ca Mihai Viteazul să moară pentru ca planul urzit de dânsul să se prăbuşească. Statul român de astăzi a trecut însă prin mai multe zguduiri şi rămâne statoric, fiindcă are două temelii: conştiinţa românilor şi încrederea marilor naţiuni europene.

  Dacă vom cîştiga de trei ori atât pământ pe cât avem şi vom pierde aceste temelii, statul român, fie el oricât de întins, va deveni o crestiune trecătoare, iar dacă ne vom păstra temeliile de existenţă socială, Rusia ne poate lua ce-i place şi pierderile ne vor fi trecătoare. Astăzi e dar timpul ca să întărim, atât în români, cât şi în popoarele mari ale Apusului, credinţa în trăinicia poporului român.

  Rusia voieşte să ia Basarabia cu orice preţ: noi nu primim nici un preţ. Primind un preţ, am vinde; şi noi nu vindem nimic!

  Guvernul rusesc însuşi a pus cestiunea astfel încât românii sunt datori a ramânea până în sfârşit consecuenţi moţiunilor votate de către Corpurile legiuitoare; nu dăm nimic şi nu primim nimic.

  Românul care ar cuteza să atingă acest principiu ar fi un vânzător.»

  (Mihai Eminescu, (“Cestiunea retrocedarii…”), Timpul, 10 februarie 1878, in Opere, vol X, Ed. Academiei, 1989, p.46)

  “Pe cata vreme Basarabia este in mainile noastre, Rusia nu va putea cuceri Orientul. Caci, după cat dam noi cu socoteala din ciudatele teorii a frontierelor naturale, a barierelor ostile de invins si a victoriilor repurtate la Cahul si Ismail, cam asta este intentia puternicului nostru vecin”.

  “Drepturile noastre asupra intregii Basarabii sunt prea vechi si prea bine intemeiate, pentru a ni se vorbi cu umbra de cuvant de onoarea Rusiei angajata prin tratatul de Paris. Basarabia intreaga a fost a noastra, pe cand Rusia nici nu se megiesa cu noi, Basarabia intreaga ni se cuvine, caci e pamant drept al nostru si cucerit cu plugul, aparat cu arma a fost de la inceputul veacului al patrusprezecelea inca si pana in veacul al nouasprezecelea.”.

  (Mihai Eminescu – Opere)
 • R
  # RUSO
  Horosaia konferentia! Spasibo vsem! MI Moldovane! Fuck runumot! A biciaram moldolizojoporomonotam tipa «velikih potomok rimlian» posli v na Pulu… -u nih professia romona -perepeciatati fascistskie statii na forume — na romonskom, na fr.,.nemetkom… ti, biciara «karoli» zabil pro español- tat citai — putos rumanos ,hijos de puta,sois ladrones, gilipollas y mangantes, id a chupar leche a los negros, sois como caca de perros(sobaka)-en todos los lados! VIVA MOLDAVIA! VIVA RUSIA -NUESTRA MADRE!
 • И
  # Игорь
  Очень интересно!
  Потомок темуридов Хан-темир (Кантемир) вдруг оказывается румыном? Серб Михаил Иминович (псевдоним Михаил Еминеску, придуманный для него рум поэтом Иосифом Вулканом) тоже оказывается румыном? И при чем здесь знание или незнание языка? Многие евреи не знают ни иврита, ни идиша, но от этого не перестают быть евреями. Интересно, а наш телевизионный негр Гугуца тоже уже румын? В принципе, у него на это прав гораздо больше, чем у тех, кто здесь претендует на звание румын. Веди именно те, кто хочет так себя называть не знают или прикидываются незнающими, что Дакия после того, как Траян вырезал всех даков, а остальных отправил в Рим в рабство, заселил Дакию разным сбродом из северной Африки, Сирии, Палестины и Малой Азии. Выходцев из самой Италии в Дакие не переселяли. Во всей римской империи населения было всего-то 4 миллиона, а в Италии тогда был страшный демографический кризис. Так что не надо бредить о якобы римском происхождении наших «румын». Да и откуда в Молдавии взяться румынам, если их в самой Румынии нет и небыло. Из этих «румын»- румыны, как из дерьма — пуля. Сами навыдумывали бредятины о каком-то римлянском происхождении и сами в этот бред и поверили. А на мордах у этих наших верующих так и написано — славяне, турки, венгры, греки ( на фамилии свои, тупицы, посмотрите). У запрутских же на физиономиях только одно — азияты, африканцы, палестинцы. Так что не надо нам молдаванам набиваться в родственники. Молдаване в большей своей массе раса славянская.
  • C
   # Carol Игорь
   Postydites, vashih slov.
   To chto Cantemir otprysk Tamerlana, eto ne dokazano. Ego semia (Cantemir) byla iz melkih aristokratov i nado bylo kak-kto poblistat.
   Charlemagne, korol frankov, tozhe videl sebia otpryskom Flaviev, hotia romantzem ne byl.
   Tozhe samoe mozhno skazat i o russkih: sbrod mongolo-tatar.
   • C
    # Colonel Carol
    ///Потомок темуридов Хан-темир (Кантемир) вдруг оказывается румыном?//
    //Postydites, vashih slov.Chto Cantemir otprysk Tamerlana, ne dokazano. Ego semia byla iz melkih aristokratov i nado bylo kak-kto poblistat.//,

    Бээуэй, упертое дружище, ты даже не догадываешься, что «Кан», это «Хан», а «темир», это «Тимур», что значит Железный Хан. Ты вообче знаешь, что такое Ногайская Орда? Так, вот предки кантемиров и поблистали, поменяв имена на греческие и славянские. Так с какого бодуна Кантемир станет ромыном?)))
 • C
  # Carol
  “A rosti numele Basarabia e una cu a domina contra dominației rusești. Numele Basarab și Basarabeni exista cu mult înaintea vremii în care acest pămînt devenise românesc; acest nume singur este o istorie întreagă”. (Mihai Eminescu, Opere, Volumul X)
 • r
  # ruso
  KAROLI romotiganov-ti vse ne ugomonisisia! vidimo mnogo vaflei (muie-na tvoem tiganskom) naglotalsia ot tvoih bu-KUR-estiskih hozeaiev! Kogo ti udivisi svoimi Prostiniami? -nikogo -mi ne glupie! Ia na zapade s 1996 goda — znaiu cito eto takoe -rumunoid! I nas mnogo! bolise vas .kucika bicar -ku pantalonii rupti in kur! -sozidati ne sposobni,a toliko razrusati i pereimenovati postroennoe drughimi! P.S. Ubmerto Ross: Lider de la Liga Norte :en el norte traducimos libremente SPQR — sono porci questi rumani!!! Madrid.
 • i
  # iurentii
  Am citit şi râd !Aceasta trebuie să fie aşa!? Ещё раз повторю для особенных Молдова Независимое Государство! Давно пора понять! Не будет здесь никакой Румынии! Только пустые разговоры на пустом месте! И неважно на каком языке кто разговаривает! Являясь гражданином своей страны обязан защищать её от атак подобного образа! Вы похожи на чёрных или коричневых рейдеров! А всё чем вы занимаетесь расценивается не иначе как захват!
 • R
  # RUSO
  Ai,carol, urod romonolizojop — bete a mamar i ne pizdi poka v jope suho! Los rumunoti no merecen ni tomarles en serio y tampoco les hablo! Nosotros,los moldavos, nos reunimos y charlamos con los rusoparlantes! VIVA MOLDAVIA! ( LIBERA DI PIDARII SI JIGODIA ROMONA)!
  • C
   # Carol RUSO
   Si, y por eso muchos rumanos son alcaldes de muchas ciudades en Espana. Senor, eres und idiota y espero que la policia se preocupara de tus alegaciones idiotas i racistas.
   Aprende, ruso, y chupa la pinga de Basescu:

   El racismo es una forma de discriminación de las personas recurriendo a motivos raciales, tono de piel u otras características físicas de las personas, de tal modo que unas se consideran superiores a otras. El racismo tiene como fin intencional o como resultado, la disminución o anulación de los derechos humanos de las personas discriminadción racial» denotará toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública". Artículo 1 de la Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, Naciones Unidas, 1965 Apareció en Europa en el siglo XIX con el fin de justificar la supremacía de una supuesta «raza blanca» sobre el resto de la Humanidad.1 2
   La discriminación racial es un concepto que suele identificarse con el de racismo y que lo abarca, aunque se trata de conceptos que no coinciden exactamente. Mientras que el racismo es una ideología basada en la superioridad de unas razas o etnias sobre otras, la discriminación racial es un acto que, aunque suele estar fundado en una ideología racista, no siempre lo está. En este sentido hay que tener en cuenta que la discriminación racial positiva (cuando se establecen discriminaciones con el fin de garantizar la igualdad de las personas afectadas), constituye una forma de discriminación destinada a combatir el racismo.
   El racismo suele estar estrechamente relacionado y ser confundido con la xenofobia, es decir el «odio, repugnancia u hostilidad hacia los extranjeros».3 Sin embargo existen algunas diferencias entre ambos conceptos, ya que el racismo es una ideología de superioridad, mientras que la xenofobia es un sentimiento de rechazo; por otra parte la xenofobia está dirigida sólo contra los extranjeros, a diferencia del racismo. El racismo también está relacionado con otros conceptos con los que a veces suele ser confundido, como el etnocentrismo, los sistemas de castas, el clasismo, el colonialismo, el machismo e incluso la homofobia.
   Las actitudes, valores y sistemas racistas establecen, abierta o veladamente, un orden jerárquico entre los grupos étnicos o raciales, utilizado para justificar los privilegios o ventajas de las que goza el grupo dominante.
   Para combatir el racismo, la Organización de Naciones Unidas adoptó en 1965 la Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial y estableció el día 21 de marzo como Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial.

   www.youtube.com/watch?v=svBLdGM3MmQ
 • r
  # ruso
  CAROLI- «reje al romilor» «velikih predkov» rimlean- ne porti vozduh na nasem forume! -uebivai na tvoih gazetenikah romonalizajopih tipa timPula.md, giurnal.md i dr.
 • Л
  # Любомир
  Немного выше «статист» привел интересные факты, на которые трудно что-либо возразить:

  «Румынская национальность была провозглашена Александру Ион Куза в 1861 году.
  В своем декрет от 11 декабря 1861 года он так и пишет: «Unirea este indeplinita, nationalitatea romina este intemeiata».
  А слепил он румынскую нацию из молдаван и валах.
  Но тем не менее, даже провозгласив образование румынской нации, молдаване и валахи не перестали существовать на земле.
  А для всех те, кому удалось промыть мозги и они начал себя считать румынами, напоминаю, что в мире, в разных странах более 3,2 миллионов человек идентифицируют себя как молдаване (основная часть проживают в Республики Молдова) и более 150 тысяч идентифицируют себя как валахи (основывая часть проживает в Сербии).»
  • C
   # Carol Любомир
   Nu to zhe samoe provazglasil Bismarck v Germanii ili Cavour v Italii.
   Vlahi v Serbii sami sebia nazyvaiut «rmâni». I esli serbskie vlasti budut dalshe tak sebia vesti, to ne voidut v ES, kuda oni ochen hotiat.
 • D
  # Doctor
  Carol, respect total!

  Eminescu este actual.
  Citez:

  «Sute de ani, românii au fost cel puţin indirect stăpâniţi de turci: niciodată însă în curgerea veacurilor, turcii nu au pus în discuţie limba şi naţionalitatea română.
  Oriunde însă românii au căzut sub stăpânirea directă ori indirectă a slavilor, dezvoltarea lor firească s-a curmat prin mijloace silnice.:

  Eminescu, geniul nostru roman, este destul de actual!
  Parca ar fi scris aceste cuvinte chiar astazi!
  • C
   # Carol Doctor
   Doctore, Eminescu e geniu. El va fi actual in permanenta.
   Crezi tu oare, ca poporul nostru il va uita pe Eminescu si il va crede pe unul à la Nazaria sau Stepaniuc? Ei nici de cacatul lui Eminescu nu sunt demni.

   D O I N A

   De la Nistru pân' la Tissa
   Tot Românul plânsu-mi-s'a,
   Cã nu mai poate strãbate
   De-atâta strãinãtate.
   Din Hotin si pân' la Mare
   Vin Muscalii de-a cãlare,
   De la Mare la Hotin
   Mereu calea ne-o atin;
   Din Boian la Vatra-Dornii
   Au umplut omida cornii,
   Si strãinul te tot paste
   De nu te mai poti cunoaste.
   Sus la munte, jos pe vale
   Si-au fãcut dusmanii cale,
   Din Sãtmar pânã 'n Sãcele
   Numai vaduri ca acele.
   Vai de biet Român sãracul!
   Indãrãt tot dã ca racul,
   Nici îi merge, nici se'ndeamnã,
   Nici îi este toamna, toamnã,
   Nici e vara vara lui,
   Si-i strãin în tara lui.
   De la Turnu 'n Dorohoi
   Curg dusmanii în puhoi
   Si s'aseazã pe la noi;
   Toate cântecele pier,
   Sboara paserile toate
   De neagra strãinãtate;
   Numai umbra spinului
   La usa crestinului.
   Isi desbracã tara sânul,
   Codrul — frate cu Românul —
   De secure se tot pleacã
   Si isvoarele îi seacã —
   Sãrac în tarã sãracã!
   Cine-au îndrãgit strãinii,
   Mânca-i'ar inima câinii,
   Mânca-i'ar casa pustia,
   Si neamul nemernicia!
   Stefane Mãria Ta,
   Tu la Putna nu mai sta,
   Las' Arhimandritului
   Toatã grija schitului,
   Lasã grija Sfintilor
   In seama pãrintilor,
   Clopotele sã le tragã
   Ziua'ntreagã, noaptea'ntreagã,
   Doar s'a 'ndura Dumnezeu,
   Ca sã 'ti mântui neamul tãu!
   Tu te 'naltã din mormânt,

   Sã te-aud din corn sunând
   Si Moldova adunând.
   De-i suna din corn odatã,
   Ai s'aduni Moldova toatã,
   De-i suna de douã ori,
   Iti vin codrii 'n ajutor,
   Toti dusmanii or sã piarã
   Din hotarã în hotarã —

   Indrãgi-i'ar ciorile
   Si spânzurãtorile!

   Si asta-i cea mai tare:

   Mihai Eminescu
   Scrisoarea III

   Un sultan dintre aceia ce domnesc peste vro limbă,
   Ce cu-a turmelor păşune, a ei patrie ş-o schimbă,
   La pământ dormea ţinându-şi căpătâi mâna cea dreaptă;
   Dară ochiu-nchis afară, înlăuntru se deşteaptă.
   Vede cum din ceruri luna lunecă şi se coboară
   Şi s-apropie de dânsul preschimbată în fecioară.
   Înflorea cărarea ca de pasul blândei primăveri;
   Ochii ei sunt plini de umbra tăinuitelor dureri;
   Codrii se înfiorează de atâta frumuseţe,
   Apele-ncreţesc în tremur străveziile lor feţe,
   Pulbere de diamante cade fină ca o bură,
   Scânteind plutea prin aer şi pe toate din natură
   Şi prin mândra fermecare sun-o muzică de şoapte,
   Iar pe ceruri se înalţă curcubeele de noapte…
   Ea, şezând cu el alături, mâna fină i-o întinde,
   Părul ei cel negru-n valuri de mătasă se desprinde:
   — Las' să leg a mea viaţă de a ta… În braţu-mi vino,
   Şi durerea mea cea dulce cu durerea ta alin-o…
   Scris în cartea vieţii este şi de veacuri şi de stele
   Eu să fiu a ta stăpână, tu stăpân vieţii mele.

   Şi cum o privea sultanul, ea se-ntunecă… dispare;
   Iar din inima lui simte un copac cum că răsare,
   Care creşte într-o clipă ca în veacuri, mereu creşte,
   Cu-a lui ramuri peste lume, peste mare se lăţeşte;
   Umbra lui cea uriaşă orizontul îl cuprinde
   Şi sub dânsul universul într-o umbră se întinde;
   Iar în patru părţi a lumii vede şiruri munţii mari,
   Atlasul, Caucazul, Taurul şi Balcanii seculari;
   Vede Eufratul şi Tigris, Nilul, Dunărea bătrână — Umbra arborelui falnic peste toate e stăpână.
   Astfel, Asia, Europa, Africa cu-a ei pustiuri
   Şi corăbiile negre legănându-se pe râuri,
   Valurile verzi de grâie legănându-se pe lanuri,
   Mările ţărmuitoare şi cetăţi lângă limanuri,
   Toate se întind nainte-i… ca pe-un uriaş covor,
   Vede ţară lângă ţară şi popor lângă popor — Ca prin neguri alburie se strevăd şi se prefac
   În întinsă-mpărăţie sub o umbră de copac.

   Vulturii porniţi la ceruri pân' la ramuri nu ajung;
   Dar un vânt de biruinţă se porneşte îndelung
   Şi loveşte rânduri, rânduri în frunzişul sunător,
   Strigăte de-Allah! Allahu! se aud pe sus prin nori,
   Zgomotul creştea ca marea turburată şi înaltă,
   Urlete de bătălie s-alungau dupăolaltă,
   Însă frunzele-ascuţite se îndoaie după vânt
   Şi deasupra Romei nouă se înclină la pământ.

   Se cutremură sultanul… se deşteaptă… şi pe cer
   Vede luna cum pluteşte peste plaiul Eschişer.
   Şi priveşte trist la casa şeihului Edebali;
   După gratii de fereastră o copilă el zări
   Ce-i zâmbeşte, mlădioasă ca o creangă de alun;
   E a şeihului copilă, e frumoasa Malcatun.
   Atunci el pricepe visul că-i trimis de la profet,
   Că pe-o clipă se-nălţase chiar în rai la Mohamet,
   Că din dragostea-i lumească un imperiu se va naşte,
   Ai căruia ani şi margini numai cerul le cunoaşte.

   Visul său se-nfiripează şi se-ntinde vultureşte,
   An cu an împărăţia tot mai largă se sporeşte,
   Iară flamura cea verde se înalţă an cu an,
   Neam cu neam urmându-i zborul şi sultan după sultan.
   Astfel ţară după ţară drum de glorie-i deschid…
   Pân-în Dunăre ajunge furtunosul Baiazid…

   La un semn, un ţărm de altul, legând vas de vas, se leagă
   Şi în sunet de fanfare trece oastea lui întreagă;
   Ieniceri, copii de suflet ai lui Allah şi spahii
   Vin de-ntunecă pământul la Rovine în câmpii;
   Răspândindu-se în roiuri, întind corturile mari…
   Numa-n zarea depărtată sună codrul de stejari.

   Iată vine-un sol de pace c-o năframă-n vârf de băţ.
   Baiazid, privind la dânsul, îl întreabă cu dispreţ:
   — Ce vrei tu?
   — Noi? Bună pace! Şi de n-o fi cu bănat,
   Domnul nostru-ar vrea să vază pe măritul împărat.

   La un semn deschisă-i calea şi s-apropie de cort
   Un bătrân atât de simplu, după vorbă, după port.
   — Tu eşti Mircea?
   — Da-mpărate!
   — Am venit să mi te-nchini,
   De nu, schimb a ta coroană într-o ramură de spini.
   — Orice gând ai, împărate, şi oricum vei fi sosit,
   Cât suntem încă pe pace, eu îţi zic: Bine-ai venit!
   Despre partea închinării însă, Doamne, să ne ierţi;
   Dar acu vei vrea cu oaste şi război ca să ne cerţi,
   Ori vei vrea să faci întoarsă de pe-acuma a ta cale,
   Să ne dai un semn şi nouă de mila Măriei tale…
   De-o fi una, de-o fi alta… Ce e scris şi pentru noi,
   Bucuroşi le-om duce toate, de e pace, de-i război.
   — Cum? Când lumea mi-e deschisă, a privi gândeşti că pot
   Ca întreg Aliotmanul să se-mpiedice de-un ciot?
   O, tu nici visezi, bătrâne, câţi în cale mi s-au pus!
   Toată floarea cea vestită a întregului Apus,
   Tot ce stă în umbra crucii, împăraţi şi regi s-adună
   Să dea piept cu uraganul ridicat de semilună.
   S-a-mbrăcat în zale lucii cavalerii de la Malta,
   Papa cu-a lui trei coroane, puse una peste alta,
   Fulgerele adunat-au contra fulgerului care
   În turbarea-i furtunoasă a cuprins pământ şi mare.
   N-au avut decât cu ochiul ori cu mâna semn a face,
   Şi Apusul îşi împinse toate neamurile-ncoace;
   Pentru-a crucii biruinţă se mişcară râuri-râuri,
   Ori din codri răscolite, ori stârnite din pustiuri;
   Zguduind din pace-adâncă ale lumii începuturi,
   Înnegrind tot orizontul cu-a lor zeci de mii de scuturi,
   Se mişcau îngrozitoare ca păduri de lănci şi săbii,
   Tremura înspăimântată marea de-ale lor corăbii!..
   La Nicopole văzut-ai câte tabere s-au strâns
   Ca să steie înainte-mi ca şi zidul neînvins.
   Când văzui a lor mulţime, câtă frunză, câtă iarbă,
   Cu o ură ne'mpăcată mi-am şoptit atunci în barbă,
   Am jurat ca peste dânşii să trec falnic, fără păs,
   Din pristolul de la Roma să dau calului ovăs…
   Şi de crunta-mi vijelie tu te aperi c-un toiag?
   Şi, purtat de biruinţă, să mă-mpiedec de-un moşneag?
   — De-un moşneag, da, împărate, căci moşneagul ce priveşti
   Nu e om de rând, el este domnul Ţării Româneşti.
   Eu nu ţi-aş dori vrodată să ajungi să ne cunoşti,
   Nici ca Dunărea să-nece spumegând a tale oşti.
   După vremuri mulţi veniră, începând cu acel oaspe,
   Ce din vechi se pomeneşte, cu Dariu a lui Istaspe;
   Mulţi durară, după vremuri, peste Dunăre vrun pod,
   De-au trecut cu spaima lumii şi mulţime de norod;
   Împăraţi pe care lumea nu putea să-i mai încapă
   Au venit şi-n ţara noastră de-au cerut pământ şi apă — Şi nu voi ca să mă laud, nici că voi să te-nspăimânt,
   Cum veniră, se făcură toţi o apă ş-un pământ.
   Te făleşti că înainte-ţi răsturnat-ai valvârtej
   Oştile leite-n zale de-mpăraţi şi de viteji?
   Tu te lauzi că Apusul înainte ţi s-a pus?..
   Ce-i mâna pe ei în luptă, ce-au voit acel Apus?
   Laurii voiau să-i smulgă de pe funtea ta de fier,
   A credinţei biruinţă căta orice cavaler.
   Eu? Îmi apăr sărăcia şi nevoile şi neamul…
   Şi de-aceea tot ce mişcă-n ţara asta, râul, ramul,
   Mi-e prieten numai mie, iară ţie duşman este,
   Duşmănit vei fi de toate, făr-a prinde chiar de veste;
   N-avem oşti, dară iubirea de moşie e un zid
   Care nu se-nfiorează de-a ta faimă, Baiazid!

   Şi abia plecă bătrânul… Ce mai freamăt, ce mai zbucium!
   Codrul clocoti de zgomot şi de arme şi de bucium,
   Iar la poala lui cea verde mii de capete pletoase,
   Mii de coifuri lucitoare ies din umbra-ntunecoasă;
   Călăreţii umplu câmpul şi roiesc după un semn
   Şi în caii lor sălbatici bat cu scările de lemn,
   Pe copite iau în fugă faţa negrului pământ,
   Lănci scânteie lungi în soare, arcuri se întind în vânt,
   Şi ca nouri de aramă şi ca ropotul de grindeni,
   Orizontu-ntunecându-l, vin săgeţi de pretutindeni,
   Vâjâind ca vijelia şi ca plesnetul de ploaie…
   Urlă câmpul şi de tropot şi de strigăt de bătaie.
   În zadar striga-mpăratul ca şi leul în turbare,
   Umbra morţii se întinde tot mai mare şi mai mare;
   În zadar flamura verde o ridică înspre oaste,
   Căci cuprinsă-i de pieire şi în faţă şi în coaste,
   Căci se clatină rărite şiruri lungi de bătălie;
   Cad asabii ca şi pâlcuri risipite pe câmpie,
   În genunchi cădeau pedestri, colo caii se răstoarnă,
   Când săgeţile în valuri, care şuieră, se toarnă
   Şi, lovind în faţă,-n spate, ca şi crivăţul şi gerul,
   Pe pământ lor li se pare că se năruie tot cerul…
   Mircea însuşi mână-n luptă vijelia-ngrozitoare,
   Care vine, vine, vine, calcă totul în picioare;
   Durduind soseau călării ca un zid înalt de suliţi,
   Printre cetele păgâne trec rupându-şi large uliţi;
   Risipite se-mprăştie a duşmanilor şiraguri,
   Şi gonind biruitoare tot veneau a ţării steaguri,
   Ca potop ce prăpădeşte, ca o mare turburată — Peste-un ceas păgânătatea e ca pleava vânturată.
   Acea grindin-oţelită înspre Dunăre o mână,
   Iar în urma lor se-ntinde falnic armia română.

   Pe când oastea se aşează, iată soarele apune,
   Voind creştetele nalte ale ţării să-ncunune
   Cu un nimb de biruinţă; fulger lung încremenit
   Mărgineşte munţii negri în întregul asfinţit,
   Pân' ce izvorăsc din veacuri stele una câte una
   Şi din neguri, dintre codri, tremurând s-arată luna:
   Doamna mărilor ş-a nopţii varsă linişte şi somn.
   Lângă cortu-i, unul dintre fiii falnicului domn
   Sta zâmbind de-o amintire, pe genunchi scriind o carte,
   S-o trimiţă dragei sale, de la Argeş mai departe:
   «De din vale de Rovine
   Grăim, Doamnă, către Tine,
   Nu din gură, ci din carte,
   Că ne eşti aşa departe.
   Te-am ruga, mări, ruga
   Să-mi trimiţi prin cineva
   Ce-i mai mândru-n valea Ta:
   Codrul cu poienele,
   Ochii cu sprâncenele;
   Că şi eu trimite-voi
   Ce-i mai mândru pe la noi:
   Oastea mea cu flamurile,
   Codrul şi cu ramurile,
   Coiful nalt cu penele,
   Ochii cu sprâncenele.
   Şi să ştii că-s sănătos,
   Că, mulţămind lui Cristos,
   Te sărut, Doamnă, frumos.»

   ........................

   De-aşa vremi se-nvredniciră cronicarii şi rapsozii;
   Veacul nostru ni-l umplură saltimbancii şi irozii…
   În izvoadele bătrâne pe eroi mai pot să caut;
   Au cu lira visătoare ori cu sunete de flaut
   Poţi să-ntâmpini patrioţii ce-au venit de-atunci încolo?
   Înaintea acestora tu ascunde-te, Apollo!
   O, eroi! care-n trecutul de măriri vă adumbriseţi,
   Aţi ajuns acum de modă de vă scot din letopiseţ,
   Şi cu voi drapându-şi nula, vă citează toţi nerozii,
   Mestecând veacul de aur în noroiul greu al prozii.
   Rămâneţi în umbră sfântă, Basarabi şi voi Muşatini,
   Descălecători de ţară, dătători de legi şi datini,
   Ce cu plugul şi cu spada aţi întins moşia voastră
   De la munte pân' la mare şi la Dunărea albastră.

   Au prezentul nu ni-i mare? N-o să-mi dea ce o să cer?
   N-o să aflu într-ai noştri vre un falnic juvaer?
   Au la Sybaris nu suntem lângă capiştea spoielii?
   Nu se nasc glorii pe stradă şi la uşa cafenelii,
   N-avem oameni ce se luptă cu retoricele suliţi
   În aplauzele grele a canaliei de uliţi,
   Panglicari în ale ţării, care joacă ca pe funii,
   Măşti cu toate de renume din comedia minciunii?
   Au de patrie, virtute, nu vorbeşte liberalul,
   De ai crede că viaţa-i e curată ca cristalul?
   Nici visezi că înainte-ţi stă un stâlp de cafenele,
   Ce îşi râde de-aste vorbe îngânându-le pe ele.
   Vezi colo pe uriciunea fără suflet, fără cuget,
   Cu privirea-mpăroşată şi la fălci umflat şi buget,
   Negru, cocoşat şi lacom, un izvor de şiretlicuri,
   La tovarăşii săi spune veninoasele-i nimicuri;
   Toţi pe buze-având virtute, iar în ei monedă calpă,
   Chintesenţă de mizerii de la creştet până-n talpă.
   Şi deasupra tuturora, oastea să şi-o recunoască,
   Îşi aruncă pocitura bulbucaţii ochi de broască…
   Dintr-aceştia ţara noastră îşi alege astăzi solii!
   Oameni vrednici ca să şază în zidirea sfintei Golii,
   În cămeşi cu mâneci lunge şi pe capete scufie,
   Ne fac legi şi ne pun biruri, ne vorbesc filosofie.
   Patrioţii! Virtuoşii, ctitori de aşezăminte,
   Unde spumegă desfrâul în mişcări şi în cuvinte,
   Cu evlavie de vulpe, ca în strane, şed pe locuri
   Şi aplaudă frenetic schime, cântece şi jocuri…
   Şi apoi în sfatul ţării se adun să se admire
   Bulgăroi cu ceafa groasă, grecotei cu nas subţire;
   Toate mutrele acestea sunt pretinse de roman,
   Toată greco-bulgărimea e nepoata lui Traian!
   Spuma asta-nveninată, astă plebe, ăst gunoi
   Să ajung-a fi stăpână şi pe ţară şi pe noi!
   Tot ce-n ţările vecine e smintit şi stârpitură,
   Tot ce-i însemnat cu pata putrejunii de natură,
   Tot ce e perfid şi lacom, tot Fanarul, toţi iloţii,
   Toţi se scurseră aicea şi formează patrioţii,
   Încât fonfii şi flecarii, găgăuţii şi guşaţii,
   Bâlbâiţi cu gura strâmbă sunt stăpânii astei naţii!

   Voi sunteţi urmaşii Romei? Nişte răi şi nişte fameni!
   I-e ruşine omenirii să vă zică vouă oameni!
   Şi această ciumă-n lume şi aceste creaturi
   Nici ruşine n-au să ieie în smintitele lor guri
   Gloria neamului nostru spre-a o face de ocară,
   Îndrăznesc ca să rostească pân' şi numele tău… ţară!

   La Paris, în lupanare de cinismu şi de lene,
   Cu femeile-i pierdute şi-n orgiile-i obscene,
   Acolo v-aţi pus averea, tinereţele la stos…
   Ce a scos din voi Apusul, când nimic nu e de scos?

   Ne-aţi venit apoi, drept minte o sticluţă de pomadă,
   Cu monoclu-n ochi, drept armă beţişor de promenadă,
   Vestejiţi fără de vreme, dar cu creieri de copil,
   Drept ştiinţ-având în minte vre un vals de Bal-Mabil,
   Iar în schimb cu-averea toată vrun papuc de curtezană…
   O, te-admir, progenitură de origine romană!

   Şi acum priviţi cu spaimă faţa noastră sceptic-rece,
   Vă miraţi cum de minciuna astăzi nu vi se mai trece?
   Când vedem că toţi aceia care vorbe mari aruncă
   Numai banul îl vânează şi câştigul fără muncă,
   Azi, când fraza lustruită nu ne poate înşela,
   Astăzi alţii sunt de vină, domnii mei, nu este-aşa?
   Prea v-aţi atătat arama sfâşiind această ţară,
   Prea făcurăţi neamul nostru de ruşine şi ocară,
   Prea v-aţi bătut joc de limbă, de străbuni şi obicei,
   Ca să nu s-arate-odată ce sunteţi — nişte mişei!
   Da, câştigul fără muncă, iată singura pornire;
   Virtutea? e-o nerozie; Geniul? o nefericire.

   Dar lăsaţi măcar strămoşii ca să doarmă-n colb de cronici;
   Din trecutul de mărire v-ar privi cel mult ironici.
   Cum nu vii tu, Ţepeş doamne, ca punând mâna pe ei,
   Să-i împarţi în două cete: în smintiţi şi în mişei,
   Şi în două temniţi large cu de-a sila să-i aduni,
   Să dai foc la puşcărie şi la casa de nebuni!
   • k
    # kalianaga Carol
    Простуле. Не засоряй форум. Давай ссылки.
 • M
  # Moldovan
  Игорь
  «Nе надо нам молдаванам набиваться в родственники.»

  Ты такой молдован как и твое имя…
  Ха-ха!

  Слова из песни:
  — А я в Россию, домой хочу,
  Я так давно не видел маму…
  • И
   # Игорь Moldovan
   Мне никуда не надо хотеть, я живу на земле Киевской Руси, земле Галицко-Волынского княжества. Так что я — дома. Это «румын» слишком далеко от Рима занесло. Когда говоришь, думать надо.
 • С
  # Стас
  Мало ли что взбрело в голову этому Кузе. С таким же успехом он мог провозгласить этих ребят и шмандельвейзерами. Это интересно очень: были валахами, молдаванами и вдруг в один момент превратились в румын. Это как? И на каком основании? Сами себя назвали и все в слезах от счастья. Ни одна нация не захотела превратиться в другую, а эти вдруг превратились. Ненормальные что ли.
  • s
   # ssv Стас
   Респект!
   Кстати, вот ещё интересный момент. В Испании испанцами называют не национальность, а гражданство. Т.е., испанец — это гражданин Испании. А этнически они себя идентифицируют по областям страны: баски, каталонцы и т.д.
   • C
    # Carol ssv
    Falsch. katalontzy i baski otdelnye narody. A ispantzy eto ispantzy. I poprobui im skazhi, chto eto ne tak. Sprosi u ispantza ruso.
    • s
     # ssv Carol
     Спрашивал. Они действительно полиэтнический народ, а испанец — это гражданство.
     • C
      # Carol ssv
      Net, ispantzy eto natzia. I ne nado iz nih delat «moldavan». Eto titulnaia natzia Ispanii. Smotri, ispantzy etogo ne liubiat. Vidno, chto ty nikogda tam ne byl i poniatia ne imeesh o Ispanii.
      V smysle grazhdanstva, vse menshinstva javliaiutsia ispantzami, kak i vengry v Rumynii ili Friesy v Germanii.
      • s
       # ssv Carol
       Ладно, проехали — аргументировать ни тебе, ни мне, вобщем-то, нечем. Ты знаешь одно, я — другое. Своим источникам я доверяю. Оставайся при своём мнении, я — при своём.
       • C
        # Carol ssv
        Chto znachit nechem? Ty schitaesh, chto ispanskogo etnosa net? Eto chto-to novoe. Ja pozvoniu v Ministerio de Asuntos Exteriores v Madrid i zdam etot vopros:))
        Dumaiu, chto otvet budet odnoznachnym.
        Nado zhe, uzhe Ispaniu peredelyvat sobralis. Vo nagyle!
        • s
         # ssv Carol
         А то и значит, что нечем. Аргументы — это данные, ссылки и т.п. Ты просто утверждаешь, что «это — так», а я почему-то должен тебе поверить, имея куда более надёжные источники, чем ты. Впрочем, мне эти «источники» тут привести тоже было бы сложновато из-за их специфики. Поэтому, я и предложил просто прекратить на эту тему дискуссию, т.к. она зашла в тупик. Или ты считаешь аргументом предложение (или угрозу?) куда-то звонить и т.п.? ;-)
         • C
          # Carol ssv
          Pobyvai v Ispanii, potom pogovorim.
          • s
           # ssv Carol
           Да вобщем-то мне не зачем. Ну да ладно, я ж говорю: проехали. Придётся тебе смириться с идеей о том, что кто-то думает иначе, чем ты (и ещё нахально считает, что имеет основания быть уверенным в своей точке зрения). :-))) А мне — эх! какая жалость! — придётся смириться с тем, что не смог тебя убедить…
 • D
  # Doctor
  Carol, am spus — tot respectul!

  Le stiu pe toate.
  Vreau insa sa-ti mai spun ca a polemiza cu acestia e sa-ti pierzi energia in zadar.
  Toti pe cei care ii impusti tu aici pe forum sunt bine platiti prin filiere ruse pentru a tine «hangul» acestui forum, ca sa faca din alb negru si din negru alb.
  Mai mult, ei instiga populatia la ura rasista si contra poporului roman.
  Stiu ca cineva se ocupa deja de acest forum si nu-i exclus ca in curand el sa fie inchis ca unul instigator la ura interetnica.
  De ar face-o mai repede.
  Oricum, lui Andrievski acest forum nu-i face cinste.

  Multumesc pentru fragmente luminatoare din Eminescu.

  Stiu bine ca vremea acestor natisti si fascisti tece.
  Istoria nici o data nu le-a facut parte, chiar daca au avut mereu pusca in mana.
  Ceea ce fac ei astazi, chiar si avantarea comunistilor in aceste alegeri — nu e decat ultimul zavacnet al imperiului pe capul acestui popor romanesc. (Cand zic «acestui» am in vedere «basarabean-moldovenesc»).

  Au pierdut bataliile istorice acum 20 de ani. Au pierdut alegerile trecute. Se termina ei si de data aceasta!

  Asa sa ne ajute Dumnezeu!
  • C
   # Carol Doctor
   Cum a zis marele Eugen Ionescu 1989 — anul asta D-zeu a fost român.

   Pater noster, qui es in caelis, Sanctificetur nomen tuum: Adveniat regnum tuum: Fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra.
   Panem nostrum quotidianum da nobis hodie: Et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos
   inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen.

   iti multumesc ca existi, doctore!
 • Б
  # Бронислав
  Господа! О чем Вы спорите? Хотите быть молдаванами? Будьте! Хотите румынами — будьте! Это-то и хорошо, что у Вас разные точки зрения. А куда Молдова пойдет: на Запад или на Восток?… Через несколько лет проснетесь и узнаете куда, и будете дальше спокойно жить, как живете после распада Советского Союза. Лучше бы озаботились тем, что навязываете свою волю другому народу — приднестровскому и пытаетесь втолкнуть его в чуждое геополитическое поле( Заднестровье). Лучше бы все Вы набрались мужества и сказали — устраиваете свою жизнь как Вы того желаете и давайте жить дружно, как два миролюбивых соседа!!! А то, получается, что господин Шорников уже много лет работает в Приднестровье, в университете, а все выступает как молдавский ( житель Молдовы и гражданин Молдовы) ученый, который Приднестровье не защищает, а молчит набрав в рот воды. Стыдно, однако…
 • M
  # Moldovan
  У Румын ругательное слово — Молдован! Они считают что мы недоразвитые!
 • D
  # Doctor
  Любомир ты мой, имя молдавское. Да и Бронислав — также.

  Ты ведь правду говоришь:
  «В своем декрете от 11 декабря 1861 года Александру Ион Куза так и пишет: «Unirea este indeplinita, nationalitatea romina este intemeiata».

  Об этом и мы говорим уже сколько дней — румынская нация была оформлена (intemeiata) одновременно с провозглашением страны Румыния. И включала в себя волохов, молдован, арделян, буковинян, олтян и т.д.
  Это как и российская нация была оформлена одновременно с соединением российйских княжеств. (Московский, Псковский, Новгородский и т д.)
  А то написали бы тебе в паспорт хоть сегодня — не русс, а какой-то новгородец, или казак, или москвич…

  Вот также и германская нация была оформлена (intemeiata) после воссоединения германских земель, и итальянская и — вообще…

  Слово «нация» — это понятие современное, и не надо ходить с ним даже в средние века…
 • L
  # Leopolid
  Давайте жить дружно!
 • с
  # селянин
  самое смешное, что ведь каждый из «выступающих» останется на своих позициях. есть понятие «самосознание». кем себя САМОсознавали Кантемир, Штефан и пр. великие, но ныне почивающие, государственные деятели, мы не узнаем и друг другу не докажем. как собственно, и не изменим собственное САМОСОЗНАНИЕ. факт тот, что они были ГОСУДАРСТВЕННЫМИ деятелями ЕВРОПЕЙСКОГО уровня. но таковыми они стали благодаря СВОИМ делам и СВОИМ заслугам, а не кичась своим прошлым и не пытаясь причислить себя к потомкам ВЕЛИКИХ народов, или, тем более, причисляя себя к предкам древних римлян, греков или китайцев. они жили своим «сегодня» и творили на будущее, а мы живём вчерашним и гробим сегодняшнее. основное, что надо вынести из истории жизни Кантемира, хочешь стать европейцем, стань им. не географически, а сознанием и своим вкладом. от-того, что поменяется табличка с МЖ на WC, чище не станет. РАБОТАТЬ НАДО, ГОСПОДА И ТОВАРИЩИ, РАБОТАТЬ. что и предлагает Социал-Демократическая Партия.
 • И
  # Из Бельц для румынов
  Ах какие вы умненькие как вы хорошо знаете так называемую историю румын просто блестяще… только одно очень маленькое НО для вас совковых румын из Бельц от простого Бельцкого пацана… Вы можете до бесконечности подкреплять свои аргументы различными историческими справками но в этом и заключается ваше самое большое заблуждение… ДА БУДЕТ ВАМ ИЗВЕСТНО ПРОЦЕСС ОБРАЗОВАНИЯ(РОЖДЕНИЯ) НАЦИЙ(ЭТНОСОВ) И ЯЗЫКОВ НЕ СТАТИЧЕН
  • C
   # Colonel Из Бельц для румынов
   //ДА БУДЕТ ВАМ ИЗВЕСТНО ПРОЦЕСС ОБРАЗОВАНИЯ(РОЖДЕНИЯ) НАЦИЙ(ЭТНОСОВ) И ЯЗЫКОВ НЕ СТАТИЧЕН//,

   -Да, это не все знают, как и не все знают, что национальная идентификация сугубо личное и интимное, и никакое ромынское государство и их фанатеки в это дело вмешиваться не могут по определению.
 • T
  # Tempest
  С удовольствием прочитал доктора и карола, получил искреннее удовольствие. :-))))))) А теперь предложение: А ДАВАЙТЕ ПРЕДЪЯВИМ РУМЫНИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ПРЕТЕНЗИИ. Давайте потребуем у них вернуть Молдове наши исторические земли, так на полном серьезе. Давайте заявим о своих правах на Яссы, Сучаву… Может тогда они перестанут рассказывать сказки про Бессарабию «пэмынт ромынеск»… Лучший метод обороны это нападение.
  • s
   # ssv Tempest
   :-))) Неплохая мысль!
   • Д
    # ДобрыйХАМ ssv
    Да. я тоже об этом как-то говорил. Вот это было-бы ВОССОЕДИНЕНИЕ. Трансильвания вернулась бы венграм, хотя… Согласятся ли венгры? Ну а валахия осталась — бы великой Румынией… Ну как-то так… Эх… мечты, мечты…
 • Р
  # Русскоязычный Румын
  ruso-КРАСАВЧЕГ!
 • Р
  # Русскоязычный Румын
  Tempest — ОТ ДУШИ РЕСПЕКТУЮ!
 • D
  # Doctor
  Для бельцского пацана
  (Из Бельц для румынов)
  ПРОЦЕСС ОБРАЗОВАНИЯ (РОЖДЕНИЯ) НАЦИЙ (ЭТНОСОВ) И ЯЗЫКОВ НЕ СТАТИЧЕН

  Пацан ты молодой, а какой умный!
  Так ведь об этом и идет речь и рвут себе глотку на этом форуме: Кто-то хочет усиленно создать «молдавскую нацию», в ущерб румынской.

  Пытаются уже 200 лет, но еще не создали. Страну – создали, да. Но нацию – никак не могут. Даже при том, что Сталин имел прямо космический арсенал средств – убеждения и принуждения.

  Как они не крутятся – всеровно упираются в тот же Кантемир, Штефан чел Маре, в Еминеску и Крянгэ… которые – молдаванами будучи, являются румынами исторически и географически… Так вот «молдавская нация» никак не получается, а они все прут, все бьются головой об стенку…
  • T
   # Tempest Doctor
   Lasă vorba doctor! Noi sîntem moldoveni!
   • s
    # ssv Tempest
    А по-моему, молдавская нация таки получилась. ;-) Просто кому-то хочется сделать некий
    «откат». :-))) Дело, конечно, благородное, но надо быть уверенным, что это нужно
    БОЛЬШИНСТВУ молдован в этой стране. А это совсем не факт.
 • L
  # Lettre
  Carol
  Зачем копируешь статьи на французком языке (смотри 2 статью с верху), своя голова пустая, даже не смотришь что копируешь? Таких как ты представителей как ты пишешь «высшего сословия» депортируют с Франции, Италии, немцы вас (румын) просто терпеть не могут. Настоящие демократические страны старой европы не хотят видеть голодных, грязных румын у себя дома и я их понимаю. Румыния страна попрашайка и бомж. У Румынии не будет достойного будущего, впереди Румынию ждет нищета, сопли и слезы.
  • C
   # Carol Lettre
   Tu es seulement une lettre. Les Roumains ne sont pas expulsés de la France. Et ce que fait Sarkozy avec le Gitans, c'est un scandale. Et je pense que Sarkozy aura part d'un blâme et même d'un tribunal. Ce n'est pas acceptable. Ce Monsieur ne gagnera plus aux élections. De Villepain est le futur président de la République.
   Sarkozy est un crétin. Un corrompu et une crapule.
   Ce que tu dis sur la Roumanie est indigne. Tu n'as pas le droit de parler comme ça.
   Tu veux dire que le Prince Cantacuzène ou Sturdza qui vivent en France et en Suisse sont des mendiants?
   J'aurais honte à ta place, lettre. Tu racontes des histoires, chérie.
 • D
  # Doctor
  Tempest

  Esti moldovean bre, ca cetatean.
  Dar de nationalitate esti roman.
  Nici stalin n-a putut sa te faca «de nationalitate moldovean».
  Iar voi incurcati special — factorul CETATENIEI cu factorul NATIONALITATII…

  Culca-te mai bine, ca oricum, roman te vei trezi, chiar daca vei ramane cetatean moldovean…
  • И
   # Из Бельц для румынов Doctor
   Ух ты какой разворот какой полет мысли сразу чувстуется тяжелое наследие так называемой истории румын… Ведь я вас не просто так назвал совковыми румынами ваше отличие от настоящих(нормальных)румын это тупой совковый поиск врага… ущербным ущерб нанести невозможно… КТО ВАС ТАК ОБМАНУЛ ЧТО МОЛДАВСКАЯ НАЦИЯ НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ…
   • C
    # Carol Из Бельц для румынов
    Ai dreptate, rusii erau tonti ca incepusera sa ne numeasca «boi» facand aluzie la stema noastra strabuna moldo-vlaha (romaneasca).
    Si acum vor plati. Cu sentimente nationale, nu te joci. E incendiar.
    Eu pur si simplu le arat ca o reflectie in oglinda, cum ne-au tratat. Sa vada si sa stie.

    PS: nu am sa uit niciodata, cum o rusoaica pisata pe ea, cand avem amândoi 6 ani, mi-a zis: Moia mama skazala, chto moldavane samaia tupaia natzia na svete. Eu, fiind un prunc, ramasesem siderat. Natiile civilizate nu fac asa ceva. Nici turcii, nici maghiarii nu ne-au tratat in acest hal fara de hal, cum ne-au tratat rusofonii. Poate o sa le iert, daca o sa-si ceara public scuze de la poporul meu.
    Dar sa uit, nu voi uita niciodata. Si voi avea toata viata mea rezerve fata de rusofonii dintre Nistru si Prut. Mai ales ca astia de pe acest site care isi aroga dreptul de a ne reface istoria mai dobitoceste decat pe vremurile URSS-ului chiar. Asta nu voi accepta niciodata :)))… Salutari.
 • D
  # Doctor
  Tempest

  te mai indemn sa vezi ce inseamna «cocetatean» si «conational»/

  Suntem toti «cocetateni» moldoveni,
  dar tu nu vrei sa ne fii «conational» roman.
  E treaba ta. Fii cine vrei, numai nu te screme, ca se screm ca tine de 200 de ani — tari si imparati rusi, Stalin si Beria… Si inca n-au distrus romanismul din noi.
  Uite ca din tine l-au distrus!
  Pai acesta a si fost scopul lor.
  Acum tu strigi pe acest forum de rand cu rusii, gaguzii, bulgarii etc. — impotriva CONATIONALILOR tai…

  Iata produsul imperial — TU.
  Iata unde este tradarea de neam — TU!

  Hai, continua sa stai in bratele starainilor.
  Te compatimesc doar ca nu stii din ce neam te tragi…
 • A
  # ANATOLII
  Carol,Doctor! Mă încin cu recunoştinţă in faţa dumneavoastră.Sînteţi adevăraţi patrioţi ai neamului,vrednici urmaşi a lui Ştefan cel Mare.
  • L
   # Lettre ANATOLII
   Я сам наполовину немец и знаю как немцы относятся к румынам. Вы бедный народ без будующего, у вас нет ученых, плохое образование, нет финансовых и интелектуальных ресурсов. У вас нет ни одного лаурята Нобелевской премии( физика, химия, биология и т.д) У вас нет своей современной промышлености. На чемпионатах мира среди студентов и школьков по физике, математике, химии, программированию румыны не занимают никаких мест. Занимают русские, китайцы, американцы, евреи.
   В будующем конкуренция между странами будет обострятся, а румыны слишком слабы и глупы, что бы участвовать на равных с США, ГЕРМАНИЕЙ, ЯПОНИЕЙ, РОССИЕЙ, КОРЕЕЙ и тд.
   Ваша история это история позора, унижений и исторических комплексов
   • C
    # Carol Lettre
    Ich glaube, du solltest dich ein bisschen besser erkundigen. Und dich für deine rassistischen Äusserungen schämen. Deine Provokationen kannst du dir in den Arsch stecken. Wir haben sehr gute Beziehungen zu den Deutschen.
    Wie kannst du beweisen, dass du ein Deutscher bist? Sprich Deutsch mit mir, Buchstabe!

    Anatolii, vezi cat de mut ne iubesc «concetatenii»?? Iti multumesc ca esti cu noi, cu poporul tau român.
    La mai mult si la mai mare!
    • C
     # Carol Carol
     Vo vtoryh, ty ne znaesh kak otnosiatsia k nemtzam v Evrope. No eto uzhe drugaia tema.
 • с
  # селянин
  вообще то тема не о национальности Кантемира и о том, что он сделал то или иное для той или иной национальности. а кем он был для МОЛДАВСКОГО ГОСУДАРСТВА в то время и какие уроки надо извлечь СЕГОДНЯ. я в первой же реплике указал, на заказное направление мессажа Carola. он спецом перенаправил тему в узкое непересыхающее русло потока националистическо-шовинистической брани. не любит он не только нас, но и Кантемира.
 • Т
  # Телемах
  Люди, а может и молдован вообще нет на этой земле? Никакая это ни РУМЫНИЯ, ни МОЛДОВА, это земля «исконно русская»?.. Может это (согласно мнения участников дьявольского шабаша) свиньячее гоударство со свинячим языком? Ген.прокуратуре пора наверное и закон применить, есть ведь статья 345(разжигание межнациональной розни).Пора остановить этот вал наездов всяких там аналистов-онанистов, мы молдоване сами знаем кто мы такие, что нам нужно и куда нам идти.Если этих эрлихов, цырдей-пердей и прочей швали так по душе россия, какая проблема, чемодан-вокзал и тю-тю на х-ю.
 • И
  # Игорь
  Жаль что меня не было на этом сборище очень ученых. Осточертело слышать, как все они жуют сопли то о Стефане, то о Кантемире. Но ни один из этих умников почему-то не захотел поднять вопрос о том, что Молдавия = это исконно русская земля. А ведь тот же Русев или Степанюк прекрасно знают это, но боятся что ли? И все отматывают историю до 14 века. А уже в 13-й, 12-й, 11-й — боятся. А почему?.. А невыгодно. А потому, что в эти века и гораздо раньше — это были земли Галицко-Волынского княжества.
 • B
  # Bogdan
  Даааааа… Запаникрвали румыны… Не нравится им, что у нас грамотные молдованы и что их румынская идея о том, что земля МОЛДОВЫ--Повторяю для румын «МОЛДОВЫ», а не Басарабия,-это никак не румынская!!! А эта унизительная провокация для молдован, а ну скажи, а ну скажи на румынском… Румыны ПОМНИТЕ, что в МОЛДОВЕ-один язык государственный-это молдавский(а не румынский) и язык межнационального общения-русский-так записано в Законе!!! Так что трепещите от мысли, что молдованы взорвутся, что вы посягаете на нашу страну, молдованы взорвутся на вашу НАГЛОСТЬ, которую вы пытаетесь подчинить себе народ-ВАМ же будет ХУЖЕ!!! МОЛДОВУ вы НЕ ПОЛУЧИТЕ!!! И верните МОЛДОВЕ наши земли молдавские!!! ВОТ так-то, сссуки!!!
 • a
  # afpicoc
  Г. Чешуев упрекая и/или обвиняя Россию, Запад, г. Брагиша в сверхбедности большей части населения РМ, не говорит о том, какую роль в этом сыграл созданный им в бытность министра приватизации инвестиционный фонд «ТАИС», который собрал у населения боны народного достояния и… лопнул. ВЫ АФЕРИСТ, г.ЧЕШУЕВ, ВАШЕ МЕСТОГ ЗА РЕШЕТКОЙ!!!
 • П
  # Прикиндел
  Путь Штефана или путь Кантемира, это путь Молдовы, а не Лэпушнянского цынута Румынии.

  Унионисты-троллеры на этой ветке проявили невиданную прыть. Чего это их так напрягло? Давно не приходилось столько продираться через копипасты, чтобы прочитать мнения читателей.
 • L
  # Lettre
  Ответ Carol-у
  Я сам наполовину немец и знаю как немцы относятся к румынам. Вы бедный народ без будующего, у вас нет ученых, плохое образование, нет финансовых и интелектуальных ресурсов. У вас нет ни одного лаурята Нобелевской премии( физика, химия, биология и т.д) У вас нет своей современной промышлености. На чемпионатах мира среди студентов и школьков по физике, математике, химии, программированию румыны не занимают никаких мест. Занимают русские, китайцы, американцы, евреи.
  В будующем конкуренция между странами будет обострятся, а румыны слишком слабы и глупы, что бы участвовать на равных с США, ГЕРМАНИЕЙ, ЯПОНИЕЙ, РОССИЕЙ, КОРЕЕЙ и тд.
  Ваша история это история позора, унижений и исторических комплексов
  • C
   # Carol Lettre
   Ich habe dir oben geantwortet, Deutscher!.. Falls du einer bist… Sprich deutsch mit mir. Mit einem Deutschen pflege ich deutsch zu reden.
 • Ч
  # Чаушеску
  Ребят, надо возраждать Молдову!!! НЕ позволим никому диктовать нам как жить и с кем дружить!!! Дружить мы умеем, но порабощать себя НИКОМУ не позволим!!! Пусть все это знают!!! ТЕ, кто пытаются отдадать Молдову-не любят ее, не имеют ни малейшего представления об париотизме!!! Молдова-наш любимый дом!!! Если взять одного молдована и к нему приедет румын и скажет, я возьму твой дом==мы все румыны.Отдаст молдован румынй свой дом?? Нет! Так почему же мы все вместе должны отдать Молдову румынам? Молдова у молдован одна и ее надо беречь!!! ЭТО РОДИНА!!! Или мы должны быть прислужниками у румын и быть безродными? Румыны, вам что-то не нравится у нас--ВАЛИТЕ за Прут и там командуйте!!!
 • И
  # Из Бельц
  Безусловно шевеление у самых румынских из румын еще наблюдается но как остаточные признаки похмелья… Если без ехидства то присутствие на форуме АВА представителей румынов не очень удивляет в конце концов на самом деле большинство из них прекрасно знают что никакие они не румыны просто их комлексы не позволяют гордиться тем что они молдоване по одной простой причине… они до сих пор помнят оскобления типа БЫК(пожалуйста извините за грубость ) и т.д… С их стороны это выглядит очень нелепо.НАДО ПРОЩАТЬ РЕБЯТА!!! Те кто так говорил уже давно уехали
 • r
  # ruso
  youtube.com- Planeta Moldova- graieste Moldoveneste-paza de rumini(bereghisi rumunot)…
 • L
  # Lettre
  Ответ Carol
  Можешь писатьи на французском я понимаю.
  Ты научился пользоваться электронным переводчиком? А 7 в 3 степень возвести в уме сможешь, или опять в гугл полезешь? У меня все родственники в Германии и это 100% немцы и другие богатые и успешные европейские нации вас румын (очень мягко говоря) не уважают. Французы в своих передачах смеются, что румыны здороваются как попрашайки, ладонь держат к верху. Сам видел по телевизору

  do {
  if (isset$(Carol_румын)) {
  echo «ты глупый »;

  } else {
  echo «ты умный »;
  }
  } while (на всю жизнь);
  • C
   # Carol Lettre
   Also, du kannst nicht deutsch. Dann viel Spass weiter beim Manipulieren.
   • L
    # Lettre Carol
    Der elektronische Übersetzer hilft dir sehr.
    Errichte 3 in 7 Stufe, du kannst nicht?
    Gib wir werden uns treffen, wir werden Deutschland anrufen, ich werde wie du anschauen du sagst.

    do {
    if (isset$(Carol_румын)) {
    echo «ты очень глупый »;

    } else {
    echo «ты умный »;
    }
    } while (на всю жизнь);

    Ты будешь первым и единственным лаурятом Нобелевской премии по математике (среди румын), так как умеешь пользоваться компом.
    • C
     # Carol Lettre
     Ne-ne, ja govoriu ochen horosho na nemetzkom i dazhe na pare dalektov nemetzkogo.
     A ty kak vizhu ne nemetz. Tak, Möchte-Gern-Deutscher.
     • L
      # Lettre Carol
      Так давай встретимся посмотрим, 7 в 3 степень возведешь в уме? Я многое могу, у меня хорошое советское образование, теорему Фалеса помнишь?
      $name = «Carol»;
      $nacik = «румын»;
      if (preg_match("|^[a-z]+$|", $name) OR preg_match("|^[a-z]+$|", $nacik))
      {
      echo «Пи-й в Рымляндию »;
      exit ();
      }
 • T
  # Tempest
  Да румынские троли запаниковали, это факт. И аргументы все те же — из школьного учебника «История румын» написанного под диктовку из Бухареста.
  Но почему бы не потролить румынских тролей?

  Doctor bre :-))))) ce sa întâmplat cu tine? isterica? frumuşelu mamei!!! :-)))))))))))))))))))
  Citeşte DEX, prostule — сe înseamnă naţionalitate şi cetăţenie.
  Şi apoi reţeta pentru tine — 100 grame de calmanţi în fiecare zi, şi totul va fi bine.
 • D
  # Doctor
  Tempest, panica!

  Mai bine aduceai vreun argument, decat sa faci spuma la gura.

  In toata lumea oameni ca tine sunt numiti PUSLAMALE.

  Eu insa iti spun cu cuvintele lui Isus Hristos>
  Iarta-l, Doamne, ca nu stie ce face!
 • Н
  # Незнайка
  Carol — Oli, ты и здесь засоряешь эфир? Тебя так много, а меня так мало… Совести у тебя нет ))))))))))))
  • L
   # Lettre Незнайка
   Carol -у надо спортом заняться, а то висит на турнике как сосиска.
   • Н
    # Незнайка Lettre
    Так он, может быть, в своем швейцарском кантоне и висит на турнике, только мало это помогает ему, видимо, это его не самое сильное место ))))))
 • С
  # Сократ
  Хотел бы я спросить у этого «вундеркинда»,«немцем» который себя называет, знает ли он почему вся Европа, и особенно Германия называет его «великую и могучию» нацию русиншвайнами?, может ли он ответить, почему сборную ссср по хоккею(кстати, экстрасупер команду) постоянно и везде освистывали? От «большой ли это любви», или от того что всему миру надоела ваша наглость? Если при 5% -ой численности в МОЛДОВЕ, русские позволяют себе диктовать и указывать коренной нации кто они, молдоване или румыны, какой вектор им следует избрать, куда идти, когда ложиться и когда вставать, что МОЛДОВА -это их страна, и кто с этим не согласны, пусть уедут за Прут, когда вас по человечески, от всей души пустили за стол, а вы, залезаете на него (стол) ногами-то как вас после этого, кроме как свиньями, можно называть?
  • Н
   # Незнайка Сократ
   … может ли он ответить, почему сборную ссср по хоккею(кстати, экстрасупер команду) постоянно и везде освистывали?…

   А сейчас это сборная России… И везде имеет поддержку. Скачай, ради интереса, несколько последних финалов ЧМ по хоккею с участием Сб. России, и и ты услышишь, как ее там поддерживают, даже в Канаде ))))))))))))
 • L
  # Lettre
  Жалко сейчас времени больше нет. Немцы очень уважают русских, потому что это великий народ с великой историей. Русские покупают по всему миру заводы, дома, пароходы, технологии. Если раньше говорили, что с России уезжают ученые, то с Румынии уезжали в Италию женщины жопы мыть и убирать грязь в квартирах, а на стройках в России кто работает? Россия не нуждается в чей либо любви, у России есть только интересы. Французы не любят англичан, англичане — французов, немцы не любят — англичан, греки не любят турков, арабы — евреев, евреи — арабов. Между разными народами нет любви друг к другу (главное не воевать). Любовь бывает только между мужчиной и женщиной ( в кровати).
  На этой территории еще в 9 веке жили славяне, когда румын еще в природе не существовало.
  Так, что усвой для страны важны интересы, а не любовь. В евросоюз Молдова не вступит и через 15 лет, а скорее всего и никогда.
 • С
  # Советский оккупант
  Во времена проклятой советской оккупации на этой земле не было только молочных рек с кисельными берегами. А главное отличие румын от молдаван, что Румыния всю свою историю занимается политической проституцией, а молдаване хоть воевать умели
  • Н
   # Незнайка Советский оккупант
   Carol-Oli, видишь, не только я говорю, что Румыния — проститутка, а ты говорил, что страны не могут быть проститутками..)))))
   • C
    # CrushTest Незнайка
    Незнайка «что Румыния — проститутка» —

    Проститутища!!!
    А про её жителей вспомнился анекдот.

    Рецепт румынского борща:

    Пункт первый: Украдите кастрюлю…
 • И
  # Инкогнито
  Почитай о Штефане чел Маре, когда ему угрожали со стороны враги, то он заключал договор с румынами, но румыны всегда его предавали и он сжигал их за это!!! Так кто румыны из покон веков?? Они хотят прикарманить Молдову?? Так… щелчком пальцев!!! НЕ ВЫЙДЕТ и НЕ НАДЕЙТЕСЬ!!! В некоторой степени я даже благодарен этим румынским извергам за то, что они пробудили в нас самоуважение и уважение к своей стране!!! Что наконец-то мы поняли, что родина у любого человека всегда ОДНА!!! И мы должны отстоять ее, как француз за Францию, англичанин за Англию… и т.д.А молдованы за Молдову!!! У нас другой не будет!!!
  • Н
   # Незнайка Инкогнито
   +1000

   Особенно, про то, что мы не ценим то, что у на есть, а когда теряем, тогда только шевелимся!
 • Д
  # Для сссуки Carol
  После столького времени твоей пустой говорильни, стало совсем скучно с тобой!!! Как говорится, все выпито, все съедено 1 миллион раз повторено одно и то же!!! Дело было вечером, делать было нечего… Можешь «БЕССЛАВНО» уходить!!! Лишний раз доказав себе, что было изначально ОЧЕВИДНО, твои напряги не возымели столь так желанного, влияния на нас, КОЗЕЛ!!!
 • D
  # Doctor
  Carol, au cazut baietii in «luja| lor!
  Ii vezi cum fac spuma neagra la gura? S-au terminat sireacii, le-a cazut toata filozofia din picioare (ca in cap nici n-o aveau). S-au speriat, ca nu mai au nici un argument si au inceput sa-si schimbe nik-urile si sa arunce cu piatra din san!

  Alta e — ca aceasta le este profesia — a manipula, a spune minciuni, a injura, a-i tine in cleste pe conationalii nostri vanduti sau ignoranti…

  A trebuie sa le raspunzi doar la cateva prostii debitate de ei, ca s-au terminat. Nu mai au argumente, chiar daca sunt de la scoli sovine si moldoveniste incercate…

  Este si asta un semn ca noi avem dreptate, iar ei isi dau doar ultimul zvacnet pe acest pamant.
  Isi simt sfarsitul in fata istoriei si rup ca fiara in fata mortii…

  Asa sa ne ajute Dumnezeu!
 • Б
  # БЕЛЬЧАНИН
  ОТВАФЛИ РУМЫНА!
 • И
  # ИЗБИРАТЕЛЬ
  Стало совершенно понятно, что из себя представляют наши молдавские «записные румыны». Помог нам в этом разобраться писсссучий Carol. Не тресите животом, как румынский полковник, советовал таким типам Остап Бендер, кстати, ставший жертвой их страсти к «бразулеткам». Когда сказать по существу нечего, вытаскиваются тонны замусоленных от частого употребления макулатурных «оклонаучных писаний» бухарестских бредоманов, которые никому и ничего доказать не могут. Кроме, пожалуй, одного: они способны «обосновать» любую гнусность ради того, чтобы объявить «румынским» чужое имущество. Недаром, видно, Бисмарк в своё время изрек: «Румыны это нация? А я считал, что это профессия».
  Догадываетесь, домнул Carol, какую профессию он имел в виду? Угу, да-да, профессию профессиональных попрошаек и политических проституток, каковы очень распространены среди бухаресткой политической и околонаучной шатии-братии, так и смотрящей, чтобы такое стырить, что плохо лежит у соседей.
  Может быть «Великая Румыния», домнул Carol, простирается до Владивостока? Не туда ли шли ваши братья-румыны по советской земле, пока их не завернули (на тот свет) под Сталинградом?
  ВЫВОД: как нельзя ничего доказать выпускникам Канатчиковой дачи, так нельзя ничего доказать и людям, которые читают «Историю румын» и считают её своей Библией. И те, и другие — неизлечимы.
  А Молдавия и молдаване были, есть и будут, чего не скажешь о Румынии, которая вот-вот взорвется и рассыпется, раздираемая множеством противоречий. Кстати, за Прутом тоже живут не румыны, а молдаване, которые рано или чуть позже воссоединятся со своими братьями в Республике Молдова. Так что всякие там «кароли» пусть заткнутся и не портят воздух.
 • С
  # Советский оккупант
  В 1940 румынская армия практически бежала с этой земли не оказывая никакого сопротивления. Со своей земли так не уходят.… У Ницше было — социализм удел тех кто не хочет работать, а национализм тех кто не хочет думать
 • C
  # Carol
  Kak vy menia vse ne liubite. Hotite, chtoby ja ischez??
  • Н
   # Незнайка Carol
   Нет, дружок, без тебя было бы скучно )))) Не уходи ))))))
   • З
    # Знайка Незнайка
    Да никуда он не уйдет, ни бойся. Он же зарплату от Фелада получает за то что втюхивает нужные идеи на форумах.
 • Р
  # Румынским провокаторам
  Обосрал весь сайт, до нормальных КОМЕНТов не доберешься!!! Скажу вам так:«Дешевые румынские понты дорого обходятся, обращаясь к нам!!! Влюбом из нас спит гений!!! И с каждым днем все крепче!!! Говоря в ногах правды нет!!! Правда где-то посередине. Не болтайте „ЕРУНДОЙ“!!!!!»
 • Ц
  # ЦАДИК НАХМАН
  OLI/CAROL, понимаешь в чём твоя ошибка, ты не в том стане болельщиков сидишь.Твоя команда это НАЦЦИ/фашисты/румыны!!! Твои друзья газета TIMPUL.ZIAR de GARDA, там твой форум.А здесь все советские люди которые родились в СССР, которым твои румыны поубивали наших дедов, догоняешь швейцарка? Так что, на войне как на войне!!!!!!!!!!!11111
 • t
  # titus
  ковыряйтесь в анусе дальше, всёравно молдовенизм=долбоебизм;)
  • Н
   # Незнайка titus
   Так ребенок в садике говорит: «А мне не больно, курица довольна, ля-ля-ля» )))))))))))))
 • C
  # Carol
  www.youtube.com/watch?v=RrSdqWwphVk
  • з
   # знайка Carol
   А шо Карол? не вставляется видео как твои тупые тексты? Или надо отрабатывать? За еду здесь пасешься или за деньги? Скажи не стесняйся. :-))
 • Н
  # Незнайка
  www.youtube.com/watch?v=e2puLjrQUSA
 • с
  # селянин
  началось всё у Carola с предъявы на Кантемира, как на румына. ну, предположим, вектор то направления его от этого не поменяется — НА ВОСТОК. ЭТО И ЕСТЬ — ПУТЬ КАНТЕМИРА. Кто не согласен, тот не румын.
  ps. пока что полностью ЕГО направление поддерживают только СДПМ в лице и устами Шелина.
 • Д
  # Доктор
  Знайка — 06.10.2010 23:31
  Он же зарплату от Фелада получает за то что втюхивает нужные идеи на форумах.

  От тебя идеи — как от собаки автомобиль.
  Топорный ты, как настоящий молдаванец!

  Спите спокойно, за сегоднешний день вам зарплату не дадут — провалили операцию. Не смогли ответить — почему Д. Кантемир, являясь молдованом, является румыном…

  Простой вопрос — а провалили вы, недознайки!
  • Н
   # Незнайка Доктор
   Доктор, скажите, сколько нам осталось? Пусть страшная правда, но правда, не томите, доктор!
 • Д
  # Доктор
  А вот не скажу!
 • Ч
  # Чистильщик
  Что за галимый блог, или что тут у вас за тусовка?

  По теме: Румыны — трусливый и хитрый народишко.
  Во времена окупации ими нашей Молдавии, они даже поотбирали паспорта у деревенских жителей, и тем разрешалось входить в Кишинёв только по 1-ной дороге до Ильинского рынка и обратно к себе в село. Кого ловили в стороне, обирали и лупили палками по пяткам.

  Однако надо признать, что среднестатистический Румын имеет IQ на порядок выше Молдована. Во времена СССР, русские здорово подняли IQ молдованам, потом был длительный период застоя, разброда и шатаний, когда молдоване были предоставлены сами-себе, пагубно сказавшийся на молдавском народе. Но к счастью, сейчас 2/3 трудоспособных молдован работают а России, благодаря этому молдавская нация со временем восстановит свой интеллектуальный и культурный уровень до прежнего — советского.
 • Д
  # Доктор
  Чистильщик — ты сам очень грязный.

  Таких дебильных вещей (и людей) на сайте уже было. Зря время теряешь.
  Видишь, что их сейчас нет — они хоть поняли, что ничего не стоят, ушли.
  А ты что — только из утроба вышел?
  А ну, пошел обратно!
  • Н
   # Незнайка Доктор
   Поверь мне, это нормальный человек, я его хорошо знаю, порядочный, честный и добросовестный… )
 • Ч
  # Чистильщик
  Доктор, кого ты «лечишь»?
  Ты сам болен, с самого твоего рождения в этой стране в пост советский период. Болен недостатком воспитания, образования и прочими социальными болезнями присущими 3-им странам.
  Не стоит так реагировать на правду жизни.
  Кто виноват, что твой народ стал таким? Задумайся! Ещё есть шанс исправить положение.
  Так что вместо брызганья слюной и пены у рта, хорошо задумайся, оцени ситуацию и приложи усилия к её исправлению.
  Гены, конечно, упрямая штука, но за 5-6 поколений, при надлежащих стараниях Большого Брата, и твоей собственной воле к переменам, даже гены модифицируются.
  Я пошёл дальше, тут у вас неинтересно, а ты думай… Только не очень долго, до 23 Ноября примерно, а потом может быть поздно, и деградация продлится ещё лет 5.
  Асталависта, доктор!
 • r
  # ruso
  medice(doftore)-curate ipsum- tak govorili rimliane! Ti esti «romona» -na zdorovie! A mi esti Moldovane — ispantam obiasniaem — somos de Moldavia rusa — una republica pequeña y gordimsia etim — mi govorim po Russki y po Moldavski! Basta! bolise takim biciaram kak vi (titus ,caroli etc.) neh obiesniati -pusti tebe govoreat romona- ai, pai, ba, bagami-asi pula ,esti «rumun» ma…
  • C
   # Carol ruso
   inca nu te-a castrat nimeni in Spania si nu au facut fudulii din coaiele tale minuscule?
   Bagami-as pula in falcile tale, tontule.
 • L
  # Lettre
  Это не доктор, это пациент.
 • Д
  # Доктор
  Дешево, ребята, дешево!

  Это ваш цвет!..
 • ш
  # школьник
  ДОКТОРУ: Недоучка и провокатор, кому ты собрался втереть очки? Все правильно: Столица Д Кантемира была в Яссах, а Штефана Великого в Сучаве — потому что это были исконно молдавские земли.Ты только в своих провокаторских «опусах» забыл вспомнить, что в глубине территории твоей Романии течет речка Молдова и одним из крупных жудецов твоей страны является жудец по названию Молдова, в котором проживает около 500 000 молдован, которые никогда не называли себя румынами, хотя носят паспорта румын; и еще ты забыл упомянуть: почему работоспособное население Молдовы стремится заполучить румынский паспорт — отнюдь не из-за любви к твоей родине; ты еще забыл упомянуть: как народы Зап Европы относятся к твоей вороватой нации и что венгры,, населяющие твою «великую сверхдержаву» вскоре, от прекрасной жизни в ней, уйдут из нее навсегда.
  • C
   # Colonel школьник
   //одним из крупных жудецов твоей страны является жудец по названию Молдова//,

   -Ошибаетесь, фошиздское правительство Ромынии вообще проводит политику ассимиляции много столетий бивших их молдаван. Никакой Молдовы в административном делении страны и близко нет.

   en.wikipedia.org/wiki/Counties_of_Romania
 • С
  # Советский оккупант
  На тему Брест-литовского мира. Большевики объявили моральным только то что служит делу революции. Армия Российской империи была разложена и развалена, а красной армии как военной силы еще не было. У румын же в 1940 все было в порядке. ответ титусу
  • C
   # CAROL Советский оккупант
   Rusnaci indobitociti fara patrie si neam. Luati-va catrafusele si futeti-o de aici in tara voastra.
   ROMÂNI APARATI-VA DE MONGOLOIZII RUSIFICATI!
   ALUNGATI-I DIN TARA!
   TRAIASCA ROMANIA, TRAIASCA EMINESCU, TRAIASCA PRINCIPELE CANTEMIR — MARE ROMÂN, TRAIASCA TRAIAN BASESCU!!!
 • r
  # ruso
  Ai,«coroli rumun»- mai ai di futut bila si di hamait ca un kine turbat — fascistulei rumunot -vina aici in España si ti-oi futi niuhul! Da akolo im Moldavia tu esti musor cu pantalonii rupti in kur — neudacinik huieva si zavistnik -dute-n na Pulu si fa bani ,goluboi ti nas rumunskii! Eti straista pe umeri — skrieti -na grudi ku litere mari — sint romona- si pizdui la Romia ta, la Bashesk al tau «presedinte» si pupaten bot cu ei si lingeli kurul! Da zdrastvuiet Moldavia! VIVA MOLDAVIA!
 • C
  # Carol
  ROMANI, RUSNACII N-AU NICI CULTURA, NICI ETICA, NICI INSTRUCTIUNE. TOTUL CE SPUN EI E O MANPULARE CRASA A ISTORIEI SI DEVENIRII NOASTRE CA NEAM.
  ACEST SITE TREBUIE DEFERIT JUSTITIEI PENTRU MANIPULARE SI INSULTA ADUSE POPORULUI NOSTRU.
  LUATI NOTA DE NUMELE ACESTOR PRETINSI ISTORICI. TOTI SLAVI. NICIUN ROMAN!
  ROMANI, APARATI-VA TARA SI PROTEJATI-VA COPIII DE BANDITII RUSNACI!
  • L
   # Liubici Carol
   Ни один нормальный человек не будет хаять другой народ и его культуру и при этом превозносить только свой народ и культуру (только наци так себя ведут). Русская культура настолько многогранна и интересна, что только зашоренный человек может говорить так, как Вы.
 • C
  # Carol
  ROMANI BASARABENI, ELIBERATI-VA DE PLEAVA ADUSA DIN RASARIT! ULTIMA RATIUNE ESTE ADERAREA LA NATO SI UNIREA CU PATRIA — GLIA STRABUNA A BASARABILOR SI MUSATINILOR!
  TRAIASCA ROMANIA! TRAIASCA UNIREA! TRAIASCA COPIII NOSTRI ROMANI!
  JOS MANIPULAREA SI DEZAGREGAREA!
  SA FIM VIGILENTI. ORA VICTORIEI E APROAPE!
  JOS MAFIA RUSNACA!
 • ш
  # школьник
  CAROLU бедный, ты так начал бурно изрыгивать свою вонючую желчь за то, что я тебя не упомнил в списке вместе с Доктором? Ну извини, ты тоже тявкаешь из-за Прута и уже не долго вам осталось, скоро перестанут платить хозяева, потому что поняли: Румынизм не пройдет в Молдове, а им самим прийдется сложить свои ядовитые зубы в дальнюю торбу или мешок всех кондукаторов прошлого.И запомни, что нет на свете бессарабских румын, как и самой Бессарабии, а есть демократическая самостоятельная республика Молдова с интернациональным молдавским народом.
 • C
  # Carol
  ROMANI, DEBARASATI-VA DE OCUPANTII RUSI SI PUNETI-I LA PUNCT! PAMANTUL BASARABIEI ESTE PAMANT ROMANESC DE-A PURUREA!
  JOS MANIPULAREA RUSNACA!
  UNITI-VA! ARATATI CA AVETI DEMNITATE! CAPUL SUS! INTERNATIONALISMUL RUSNAC E DE FACTO NAZISM VELIKORUS!
  TRAIASCA ROMANIA! TRAIASCA BASARABIA! TRAIASCA COPIII NOSTRI CARE AU FACUT REVOLUTIA DIN 7 APRILIE!
  NU TRADAT IDELAURILE EUROPENE SI EUROATLANTICE! SUNTEM UN NEAM MARE SI GLORIOS!
  GLORIA NE VA INSOTI!
  • l
   # liubici Carol
   Carol — при таком отношении к «Великой» Румынии легче биться при этих лозунгах головой об стенку. Очень, ну очень способствует проявлению фанатизма и идиотизма. Доброго здоровья.
 • C
  # Carol
  ROMANI, EI NE CONSIDERA IDIOTI, ARIERATI SI BOI! ACEASTA PLEAVA RUSNACA E CANCERUL PE TRUPUL PATRIEI NOASTRE.
  JOS MAFIA RUSNACA!
 • l
  # liubici
  C Вами, пытаются говорить разумные люди, а Вы кроме своих лозунгов ничего не хотите слышать. Уважайте свою страну и свой народ. но уважайте и другие страны и народы. Откуда такая паталогическая ненависть? А русские, что Вам сделали плохого, они ведь не покушаются на Румынию, на Молдову.
  Лучше радоваться жизни и не искать врага…
 • r
  # ruso
  Umberto Bossi- lider de la Liga de Norte: en el norte traducimos libremente SPQR- sono Porci questi rumani!!! En Madrid la gente Habla (govorit)- los romonos ladrones(vorie) estan en todos los lados(vezde) como caca de perros(sobaki).
 • t
  # teodor
  Это у него предсмертная истерия!!! Не могут, ну не могут покорить молдавский народ-отсюда -естессственно и бесятся!!! Надо прсто прийти и перестрелять из пулемета всю эту нечесть, всех этих разжигателей конфликтов(образно).Сразу вся ХРЕНЬ КОНЧИТСЯ!!! Видать деньгу получают от скотских фондов--РАБОТАТЬ НЕ НАДО, а вонять можно!!! Таких ПЕДРИЛ везде хватает!!! Хорошо, что их мало, КЛОУНОВ!!! **Разбой, то травля иль война, не всёль равно — их цель одна.....**(Гёте Фауст). Единственная цель пребывания в мире у румын-это что-нибудь отхапать!!(этакая воровитая нация)-достижения власти над молдованами-контроль над ними. Власть нужна лишь людям, ничего более не умеющим делать, не умеющим создавать, творить(посмотрите на коменты «карола»).Румыны жаждущие власти, по своей природе=тираны. Для них все средства хороши-лишь бы достичь цели!!! РУМЫНЫ, губу-то не раскатывайте на МОЛДОВУ!!! Сбой произошел в вашем убогеньком умишке-переоценили себя и недооценили молдавский народ!!! Не стоит прогибаться под изменчивый мир, не грузитесь на провокаторов-это духовно и культурно нищие особи!!!(к людям, к сожалению, отнести не могу).И только по причине того, что они идут к цели отбрать у молдавского народа его государство!!! ЧЕМ БОЛЬШЕ УЗНАЮ РУМЫН-ТЕМ БОЛЬШЕ ЛЮБЛЮ СОБАК!!!
 • C
  # Carol
  FRATI RUSI, AM GRESIT FATAL. IMI CER SCUZE! NU VA FI ASA CEVA
 • C
  # Chisinau
  RUSO=RECPEKT!!! Как там «Вита испаньола???» Все О.К???
 • Г
  # Геракл
  Teodoru.Это у вас, диких варваров, истерическая предсмертная агония.Мы, молдоване, потомки даков, ни на кого не нападаем, никого не унижаем, просто ЗАЩИЩАЕМ свою землю, оставленною предками от нападок и нашествия потомков дикой орды, коими вы являетесь.Кажется пришло время (к сожалению) жечь каленым железом ваше наглое присутствие на этой благословенной земле, чтобы не осталось тут ни запаха.Люди доброй воли, граждане МОЛДОВЫ, проснитесь, кучка оккупантов вкупе с кучкой предателей измышляют дьявольский план возврата Молдовы в состав россии, ПОД ПРЕТЕКСТОМ ЧТО ЯКОБЫ МЫ ХОТИМ В РУМЫНИЮ.ЗАЩИТИМ НАШУ СТРАНУ от новой русской интервенции.Прочь грязные лапы от нашей земли, хватит слышать одно хрюканье, пора говорить на человеческом языке.
  • s
   # ssv Геракл
   Интересно, а почему гордые потомки даков не говорят на фракийских диалектах, а восхищаются порабощением и вытеснением своего языка завоевателями-агрессорами римлянами? Или у римлян теперь что-то вроде «срока давности» и, поэтому, им всё прощено? Но язык-то, родной язык потерян, генофонд разбавлен! Как они могли??? Смели с лица Земли гордый воинственный этнос, ассимилировали… Жалко, не было тогда ООН и проч.
 • А
  # Анатолий
  www.top.rbc.ru/politics/28/09/2010/473224.shtml

  Вместо комментария. Такой же был в другой статье, но думаю, что уместно.
 • С
  # Сеня
  Геракл, твои жалкие потуги в роли провокатора никуда не годятся. На подобную лабуду только студент может клюнуть.
 • Т
  # Тоадер
  Ба да тут все знакомые лица. Проблемы взаимоотншения с Россией у простых граждан Молдовы нет и ближайшее время быть не может. Спекулянты политики типа Урекяну, Дякова и прочие которые поокончали ВПШ в России проблемы имеют. Кто даст деньги на выборы в парламент.Уважаемый посол России только сейчас проснулся. Сколько времени потеряно? Если вернутся к Д. Кантемиру конечно и тогда связи были. На то были греки, балканские государства и Византия. Однако сегодня среда обитания у славян и молдован общая. Менталитет, культура. Конечно элиты сходят с ума по своему. Очень необходим пример что за допущенные грехи на том свете с этих политиков спросят? Представляете сидят в котле со смолой Дяков, Смирнов, Урекяну а Шорников тоже голый, размахивает саблей над ихнеми головами. Филат подкладывает ритмично дрова в огонь, это по его специальности. Россия много упустила. Хорошо что появился такой министр как С. Лавров. Уважаемый, работоспособный, порядочный дипломат. Может что и образумется Да, а где же журналисты? Где они будут на том свете? А они молдавские журналисты жарят собственные языки. Окаывается у некоторых такой язык что даже мозги зменяет.
 • k
  # kalianaga
  А может действительно, пока не подписан * Базовый Договор * и * Договор о границе, между Молдовой и Румынией *, предъявить румынам претензию на Яссы и Сучаву. Тем более, анексия Бесарабских территорий Румынией в 1918 году, была поддержана только Великобританией, Францией, Италией и Японией ( последняя, таки не ратифицировала * Бесарабскии протокол *. Молдова небольшое государство, поэтому грех разбрасываться по праву принадлежащими ей территориями, особенно когда эти территории связаны с жизненной деятельностью на них, таких почитаемых в Молдове личностей, как борцы за независимость Молдавского княжества Штефан чел Маре и молдавский господарь Дмитрий Кантемир.
 • Ю
  # Юра Лион
  Хватит спорить об истории! На сегодняшний день слова «румын, румынский» к объективной исторической правде не имеют никакого отношения и используются только как острое орудие политики, по захвату нашей территории другим государством.
  Поэтому
  1. Румыния должна подписать с Р.Молдовой Базовый договор и Договор о границе, по состоянию на сегодняшний момент.
  2. Молдове необходимо принять государственные символы, отличные от румынских, т.е. флаг и герб Штефана чел Маре. А также нормальный патриотический гимн страны. И использовать только понятие «молдавский язык», как укрепляющий государственность.

  После этого, граждане и историки двух соседских государств, на основе взаимоуважения, могут сколько угодно спорить об исторических названиях, интерпретациях и т.д.
 • Д
  # Доктор
  Что же ты онанизмом занимаешься, дорогой?
  teodor, Chisinau, ruso, liubici, liubici, а еще и имя Carol присвоил и кричишь от его имени…

  Дешево, друг, со всем дешево!
 • Д
  # Доктор
  Да. паника взяла этих всех, которые кстати — все эти имена — принадлежат лишь одному-двум «зондерам».

  Не получите вы и сегодня зарплату, милые мои жалкие зондеры!

  Но это показывает вовсю ваш цвет — ложь, передергивание, при всей тупости…
  А когда не можете уже (это очень часто у вас получается) — начинаете плеваться с черной пеной у рта…

  Дешево у вас получается, со всем дешево!
  • l
   # liubici Доктор
   Пан Доктор — неправда ваша, каждый из нас свою голову на плечах имеет. Да и что Вы, Доктор, так напряглись?
   Кстати, я таких как Вы не боюсь, а не уважаю, на дух не переношу наци и всегда ищущих виновных и тех, которые всегда «правы»… Доброй ночи
 • д
  # для Геракла
  Наши политики после выборов должны поднять этот вопрос с Румынией о возвращении исконно молдавских земель на родину!!! А то им все мало!!! Нам чужого не надо, но наше надо вернуть!!! И к тому, кто с ником «Гералкл»", как-то дешево смотрятся твои истерические крики!!! Каждый дурак поймет, что кроме румын никто не разжигает здесь войн, кроме румын!!! И по-моему, все тому свидетели, что начиная с 7апреля, только вы-румыны орёте «Румыния маре»"-униря!!! Кому это нужно??? Только вам!!! Нет!!! Молдове нужен ее суверенитет и СВОБОДА от вас-румын!!! ВЫ лезите, как черви, во все дуры к нам!!! НУ, НУ!!! Смею предположить, что если бы РОССИЯ захотела захватить МОЛДОВУ, то это было бы сделано даже, если бы СТОЯЛИ ВОЙСКА НАТО!!! ДЛЯ НАТО слишком велика была бы цена защиты Молдовы!!! НИКТО не захотел бы воевать с РОССИЕЙ из-за какой-то маленькой Молдовы!!! Так что не надо гнать, румыны!!! ВЫ хотите покорить молдован!!! НО русские никогда молдован не оставят, всегда плечом к плечу жили вместе, всегда плечом к плечу дружили, воевали, делились последним куском хлеба и вместе будут до конца!!! Видимо, ты та особь в равной степени уродлив как внешне, так и душевно!!! Возможно, отсюда и происходит твоя убогая озлобленность!!! Так что, МОЛДОВУ вы не получите, молдован РАБАМИ не сделаете, русских с молдованами не рассорите!!! ЗАПОМНИТЕ это!!! А теперь включайте свою румынскую ЖЕЛЧЬ и изрыгайте её, изрыгайте…
 • Д
  # Доктор
  kalianaga — 07.10.2010 13:09
  А может действительно, пока не подписан * Базовый Договор * и * Договор о границе, между Молдовой и Румынией *, предъявить румынам претензию на Яссы и Сучавую

  Чего ждешь?
  Поторопись, а то предъявит кто-то другой и ты опять останешься с носом!
  Заимеешь и ты несколько тысяч гектаров леса, причем в горах карпатских! Это по круче чем у твоего патрона Воронина!
  Торопись, друг!
  Ф если и тогда румыны не подпишут — построй себе каруцу и заходи им с тыла…

  Ну, а если по серьезному — жалко тебя, милый ты п… дюк!
 • Д
  # Дохтуру
  Системный Аналитик есть мера вещей-их можно создать в софте5, а не в том, что такой «эксперт» как ты может объяснить как это работает. И по этой самой причине ты экспертом не являешься, а просто ху… плёт и пропагандист!!! Переубеждать-унизительно, собрал всех в одно лицо, круто, пусть будет так!!! Я тя понимаю, бич румынский!!! Тебе очень хоцца покалакать здесь??? Пользуйся моментом, **АНАЛИТИК КОЖАНЫЙ**, будь твои извилины не столь сильно залиты ядом, ты б не выставлял себя на посмешище!!! До сих пор, придурок, от тебя я не увидел даже блика чистоты… Пшёл НАХ, КОЗЁЛ!!!
 • k
  # kalianaga
  Судя по тону Вашего комментария, можно предположить, что — знает кошка, чье масло съела.
 • Д
  # Доктор
  07.10.2010 13:39

  Скажите, чем отличается нижеизложеный твой текст от риторики приднестровцев?
  Как приднестровцы имеют комплекс перед Кишиневым, тем более вы, русские что между Днестром и Прутом, имеете комплекс перед Румынией.
  Итак, привожу твои слова, с априглашением для всех их почитать:

  Наши политики после выборов должны поднять этот вопрос с Румынией о возвращении исконно молдавских земель на родину!!! А то им все мало!!! Нам чужого не надо, но наше надо вернуть!!! И к тому, кто с ником «Гералкл»", как-то дешево смотрятся твои истерические крики!!! Каждый дурак поймет, что кроме румын никто не разжигает здесь войн, кроме румын!!! И по-моему, все тому свидетели, что начиная с 7апреля, только вы-румыны орёте «Румыния маре»"-униря!!! Кому это нужно??? Только вам!!! Нет!!! Молдове нужен ее суверенитет и СВОБОДА от вас-румын!!! ВЫ лезите, как черви, во все дуры к нам!!! НУ, НУ!!! Смею предположить, что если бы РОССИЯ захотела захватить МОЛДОВУ, то это было бы сделано даже, если бы СТОЯЛИ ВОЙСКА НАТО!!! ДЛЯ НАТО слишком велика была бы цена защиты Молдовы!!! НИКТО не захотел бы воевать с РОССИЕЙ из-за какой-то маленькой Молдовы!!! Так что не надо гнать, румыны!!! ВЫ хотите покорить молдован!!! НО русские никогда молдован не оставят, всегда плечом к плечу жили вместе, всегда плечом к плечу дружили, воевали, делились последним куском хлеба и вместе будут до конца!!! Видимо, ты та особь в равной степени уродлив как внешне, так и душевно!!! Возможно, отсюда и происходит твоя убогая озлобленность!!! Так что, МОЛДОВУ вы не получите, молдован РАБАМИ не сделаете, русских с молдованами не рассорите!!! ЗАПОМНИТЕ это!!! А теперь включайте свою румынскую ЖЕЛЧЬ и изрыгайте её, изрыгайте…
 • k
  # kalianaga
  P.S. Меня могли неверно понять. Поэтому уточню. Последний мой комментарий, относится к персонажу, под ником Доктор.
 • r
  # ruso
  Chisinau( ia predpocitaiu- Kishinau) -bolisoe spasibo cito vi esti i ne dadim Moldaviu na rasterzanie etim rumunotam! Vita- eto po ital., a po isp. -vida española- normalino-jiti mojno ,ia tut davno-12 let, rabotaiu electrosvarscikom, netu teh bitovih problem kak u nas v Maldavii ili takih debilovpatanov tipa Kirtoka primar, no skucino-vedi zapadnii celovec eto robot- obezdusennii. Nas ,moldovan, ocieni malo — no mi v svobodnoe vremea vstreciaemsia s dr.russkogov. na Aluche (bolisoi transportnii uzel) tuda je i marsrutki priejaiut v voskresenie iz Moldavii. Escio zar spasibo -budu v otpusk v Kishinau dast Bog svidimsia i po gutarim na moldavskom,na Russkom ,la un stakan di jin bun — bez zlosti si cu voie buna! P.S. napisal dlia grajdan moldovan i lexiku,stili i morfologhiu ispolizoval osoznanno! VIVA MOLDAVIA! ( libera di jigodia romona si Jos rumunizarea impusa !). Madrid.
  • С
   # Сеня ruso
   Будем рады встретить! Только поторопись, а то скоро «День вина», можешь и не успеть!
 • B
  # Baezid
  «Геракл — 07.10.2010 12:39
  Teodoru.Это у вас, диких варваров, истерическая предсмертная агония.Мы, молдоване, потомки даков».

  Даки — славянское племя (http://dlib.rsl.ru/view.php?path=/rsl01003000000/rsl01003341000/rsl01003341482/rsl01003341482.pdf#page99). Цитирую: «Прежде же нахождения Гуннов, обитали оные в местах купно (вместе) с римляны: того ради и ныне сему пребывает память в Дакии: понеже в Молдавии и во Влахии [яже есть древняя Дакия] в народных письмах… Молдавы более сходствуют свойству наречия рускаго..» (стр. 99).

  По своему генофонду современные молдаване ближе всего к соседним славянским народам, а к современным итальянцам почти не имеют отношения. А румыны себя не правильно назвали румынами (в честь завоевателей), правильнее было бы им назваться даками.
 • l
  # leo
  MOLDOVA A FOST ESTE SHI VA FI in ciuda debililor zombati de rumini.Nu aveti trecutul vostru,ati furat tot de la MOLDOVENI,inclusiv shi o buna parte a pamintuluii nostru.Simtind ca o data shi odata va trebui sa restituiti totul,va temeti shi de aceia vreti sa nimiciti tot ce este legat cu Moldova....o sa purtati raspundere,deoarece degraba veti raspunde toti tradatorii de tara,dupa 28 noembrie...kalinaga,aceasta shi este buba,se tem,deoarece avem tot dreptu sa ne cerem paminturile in napoi.Asha si atunci nishte potlogari ne-au vindut Tara,cum acum doresc camarila liberala sa ne o vinda.TRASHI IN TEAPA,CATELE rumine SHI SA NE APARAM TARA PE 29 noembrie.
 • Д
  # Дохтуру от teodor а
  У меня не вызывает симпатий ни одна сторона твоего «упёртого действия» и только «в одном направлении»!!! Тут необходимо пояснение.Человек, как вид, отличается от ломантина именно тем, что преобразовывает окружающий его мир, а не плывёт вдоль течения!!! Свобода от румын для нас как раз и означает СВЯЩЕННУЮ ОБЯЗАННОСТЬ каждого молдована изменить ход событий в нашей МОЛДОВЕ, построить в ней жизнь таковой, чтобы(как говорится) «Не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы....» Отказываясь это делать и пытаясь сдать свою страну под пяту Румынии- молдованы просто бы расписались В СВОЕЙ ПОДЧИНЁННОЙ ПОЗЕ"!!!
 • ц
  # циник
  что и требовалось. тему засрали. carol своего достиг.
  писанины много, а толку. всё равно через какое-то время Румыния развалится и без нашего трындёжа. сепаратизм-порождение бедности, вот они по нашему пути и пойдут, как только их из ЕС выгонят. а сделают это после того, как всех ромов соберут обратно, на свою историческую родину. кесарю-кесарево, рому-ромово.
 • А
  # Анатолий
  Румыния все больше погружается в хаос: масштабные забастовки захлестнули страну. После того как румынское правительство в целях борьбы с кризисом приняло решение провести сокращения пособий и заработной платы госслужащих десятки тысяч румын вышли на улицы.

  Как сообщает профсоюзный вестник ITUC, 22 сентября более 20 тысяч румын приняли участие в акции протеста, организованной в Бухаресте. К бастующим присоединились полицейские.

  Министр внутренних дел страны министра МВД Василе Блага отказался наказать организаторов массовых протестов полицейских и был вынужден уйти в отставку. Вместе с ним в отставку ушли руководители румынской полиции, жандармерии и другие высокопоставленные чиновники министерства.

  По мнению экспертов, румынская власть не контролирует обстановку в стране. Со дня на день мирные забастовки могут перерасти в вооруженные столкновения, если власти прибегнут к помощи армии. В такой ситуации многие румынские олигархи и другие влиятельные люди могут выбрать Молдову в качестве временного убежища, что не сулит молдаванам ничего хорошего.

  Для многих молдаван в последние годы мечты о хорошей жизни олицетворяла соседняя Румыния. Лидеры Альянса за европейскую интеграцию, пришедшие к власти в прошлом году, нарисовали народу идиллическую картинку. По их словам, в случае объединения с Румынией в Молдове тут же должно было наступить всеобщее благоденствие.

  Сегодня, отмечают эксперты, тех, кто обещал молдаванам светлое будущее в Румынии и Евросоюзе, можно назвать политическими банкротами. Они проявили вопиющую некомпетентность в управлении экономикой, не смогли защитить граждан от разгулявшейся стихии, проиграли нелегитимный референдум, который сами же затеяли. Более того, основа их программы — польза от сотрудничества с Румынией, а в перспективе и от объединения, оказалась насквозь фальшивой. Весь потенциал, которым Румыния кичилась перед соседями, оказался дутым. Активная евроинтеграция, которую демонстрировали всем желающим, оказалась ширмой для банального разворовывания европейских субсидий.

  Выйти из кризиса, в который страну загнали проворовавшиеся чиновники и беспредельщики-олигархи, Румыния пыталась с помощью политики «закручивания гаек». Правительство начало активно урезать социальные льготы, сокращать госслужащих и повышать пенсионный возраст. Однако румыны, и так не избалованные хорошей жизнью, решили, что с них хватит. С мая этого года в Румынии проходят регулярные забастовки профсоюзов против антикризисной политики правительства.

  20 сентября Румынию захлестнула новая волна протестов под руководством профсоюзов. Генеральный секретарь Национальной конфедерации профсоюзов Meridian Ринго Дамуряну заявил о начале сбора подписей за отставку президента Траяна Бэсеску. «Он настоящий виновник всех бед, которые происходят», — считает Р.Дамуряну. Позже к бастующим присоединилась и полиция. 24 сентября примерно шесть тысяч сотрудников полиции и системы исполнения наказаний устроили марш протеста перед администрацией президента. Участники акции требовали отставки Т.Бэсеску.

  Румыния, повторяя судьбу Греции, скатывается в грандиозный дефолт, что уже почувствовали простые граждане. Ведь речь идет не только о дефолте финансовом, но и о дефолте политическом и социальном. Довольно качественную оценку румынским процессам дал в одном из интервью молдавский бизнесмен, глава правления молдавского Финкомбанка Олег Воронин. По его словам, после развала Варшавского блока Румыния «наступила на те же грабли, что и большинство постсоветских стран». В стране наблюдалось «разграбление» государства двумя путями: недооценкой реальной стоимости госсобственности при ее приватизации и, напротив, переоценкой стоимости госзаказов, оплаченных из госбюджета.

  По мнению О.Воронина, резкое падение потребления в некоторых секторах до 70% объясняется не только мировым кризисом. Это, в первую очередь, следствие докризисных структурных ошибок в экономике страны. Румыния перешагнула порог серьезной проблемы, а именно разрыва связей между внутренним потреблением и внутренним производством. Даже без мирового финансового кризиса Румыния оказалась бы в преддефолтной ситуации, отмечает бизнесмен. С наступлением кризиса отток иностранного заемного капитала из финансового сектора Румынии вполне логичен. Более того, свой капитал начал выводить многие румынские олигархи.

  Некоторые из них в качестве «тихой гавани» выбрали Молдову. Уже сейчас в молдавских СМИ мелькают такие фамилии, как Вынту, Патричу, Войкулеску и т.д. Начавшаяся накануне внеочередных парламентских выборов война компроматов пролила свет на связи румынских олигархов с молдавскими политиками. Одним из самых активных в этом отношении является Сорин Вынту. Это медиамагнат умудряется «дружить» со всеми более-менее значимыми представителями демократического альянса, несмотря на последние разногласия между ними.

  Кроме Вынту, с молдавскими политиками часто плотно сотрудничает нефтяной магнат Дину Патричиу. Его интересы обслуживает молдавский премьер Владимир Филат и один из ведущих деятелей альянса Мариан Лупу. Есть информация о том, что Лупу на свою голову познакомил с Патричиу Владимира Филата, после чего тогда еще будущий молдавский премьер взял на себя все финансовые потоки Патричиу по Молдове.

  Выходит, что молдавская власть мало того, что обслуживает сегодня интересы своих олигархов, так при этом еще и олигархов из чужой страны, отмечают эксперты. Прикрываясь ширмой евроинтеграции, эти румынские олигархи зарабатывали свои состояния на незаконных схемах. Вряд ли в Молдове они будут действовать по-другому. Тот хаос, который сейчас царит в жизни молдавского государства, с их приходом может перерасти в настоящее бедствие. В этом случае Молдове останется одна дорога — повторить путь обанкротившейся Румынии.

  Читать полностью: www.top.rbc.ru/politics/28/09/2010/473224.shtml

  Воспользовался и я copy-paste. Выше привел статью полностью. На трындеж смотрел, но некогда было вклиниться. Вспомнили бы горе-историки, что Д. Кантемир скрывался от турок в России и Петр I ему всячески помогал и поддерживал. Тема предполагает возврат к взаимопомощи при наступлении серьезных испытаний. На данный момент это испытания экономического характера, завоевания западом нас экономическим путем. Лицо запада с двойными стандартами мы уже видели. Не относятся они к нам серьезно и нужны мы им только для пользования ресурсами, в том числе и рабочими руками. Запад очень далеко ушел от нас технологически, пока мы выясняли кто есть кто. Румыноиды накинулись на молдован, потому что испугались поворота Молдовы и молдаван к России. Там у нас и рынок необъятный на все что производится, и можно налаживать производство товаров, плевать просто не нужно в партнера. Интерес у России у нас есть. И надо его использовать во всех отношениях. Я не раз говорил, что интерес есть в первую очередь военно-политический. Примкнуть к какому-нибудь блоку все равно придется. Если бы Молдова была поглощена Румынией, то поверьте, что лет через 10 системы ПРО были бы на границе с приднестровьем. Потом на западе нас не ждут. У них уже сложился союз, рынок. Как-то он регулируется, с большими проблемами. И может не выдержать новых членов в ЕС: Болгарию, Румынию, Польшу, Чехословакию и т.д. И так есть проблемы с Грецией и с той же Румынией. Народ уже начал волноваться, зарплаты уменьшаются. Поэтому нам надо ориентироваться на восток, работать и работать. И только тогда можно как-то выйти из ситуации. А пустые разговоры ничего не дадут. Vorbă multă — sărăcia omului. Как говорят у нас. С западом надо поддерживать и отношения и по возможности торговать. Можно даже с китаем торговать, было бы чем. Надо договариваться, а не спорить по пустякам.
 • А
  # Анатолий
  Для того чтобы добиваться всего этого необходима стабильность, чтобы Молдова была привлекательна для инвестиций. А мы распугали всех возможных инвесторов, разругались с соседями. И чего добились? Это нужно менять. Поэтому приход Шелина и скажем тот же К. Старыш к качестве лидера ПКРМ (такая шальная мысль промелькнула). Довольно харизматичная фигура, есть у него все, чтобы повести за собой. Сколько раз смотрел Резонанс, все было в тему. Но это так, размышления вслух.
 • В
  # Ваше имя
  Обращение

  Граждане России! Осознание того, что наша страна волею правящей верхушки оказалась в историческом тупике, побудило нас обнародовать это обращение.
  Вручение искавшей гарантий своей безопасности Семьёй практически неограниченной власти над Россией человеку с сомнительной репутацией, не отличавшемуся ни талантами, ни необходимым жизненным и профессиональным опытом, предопределило резкую деградацию всех институтов государственного управления.
  Необходимость перемен ощущается уже и значительной частью правящей «элиты», достаточно вспомнить нашумевший опус «Россия, вперед!». Однако проект медведевской «модернизации» носит отчетливо имитационный характер и служит единственной цели — подновить декорации, сохранив природу режима авторитарной клептократии.
  Мы утверждаем, что у губящей Россию общественно-политической конструкции, которая сегодня навязана гражданам нашей страны, есть архитектор, куратор и охранитель в одном лице. Его имя — Владимир Путин.
  Мы утверждаем, что в России сегодня невозможны никакие сущностные реформы, пока Путин обладает реальной властью в стране.
  Мы утверждаем, что демонтаж путинского режима, поворот страны в русло демократического развития может начаться только с лишения Путина всех рычагов управления государством и обществом.
  Мы утверждаем, что за годы своего правления именно Путин превратился в символ безжалостной по отношению к своим собственным гражданам коррумпированной и непредсказуемой страны. Страны, в которой граждане бесправны и в подавляющей массе своей бедны. Страны, у которой нет ни идеалов, ни будущего.
  Если, как любят повторять кремлевские пропагандисты, Россия во времена Ельцина стояла на коленях, то Путин и его опричники уложили её лицом в грязь.
  В грязь презрения властью не только прав и свобод личности, но и самой человеческой жизни.
  В грязь фальшивой и беспомощной имитации политических и общественных институтов — от бюрократического фантома «Единой России» до нашистского путинюгенда.
  В грязь разлагающего умы и души телевизионного мракобесия, превращающего всё ещё один из самых образованных в мире народов в бездуховную и аморальную толпу.
  В грязь тотального воровства и коррупции, стекающую с самой вершины российской власти. Без многолетнего подвижничества Путина на кремлёвских галерах не могли бы существовать ни финансовые империи миллиардеров ближнего круга — Абрамовича, Тимченко, Ковальчуков, Ротенберга; ни паразитические госкорпорации друзей — эти чёрные дыры российской экономики.
  Начав своё восхождение с эпохального «мочить в сортире», Путин уже без малого одиннадцать лет использует этот универсальный «инструмент» управления страной, оказавшийся особенно эффективным во взаимоотношениях с политическими оппонентами и бизнес-конкурентами.
  Любое политическое, социальное или экономическое несогласие незамедлительно подавляются: в лучшем случае — административными ограничениями, а зачастую омоновскими дубинками, уголовными преследованиями, физическим насилием и даже убийствами. Путин на деле доказал, что своих личных оппонентов он будет уничтожать всеми доступными средствами.
  За время нахождения на вершине государственной власти Путиным провалено всё, что только было можно провалить. Угроблены пенсионная и административная реформы, не проведены реформы армии, спецслужб, правоохранительной и судебной систем, в жалком состоянии остаётся отечественное здравоохранение.
  Упадок образования и науки, отданных на откуп дельцам из кооператива «Озеро», достиг такого уровня, что в «титаны» российской научной мысли впору зачислять персонажей вроде Петрика и Грызлова.
  Упущены целых десять лет, когда бум цен на углеводородное сырьё и металлы мог быть использован для модернизации страны и структурных преобразований в экономике. Потому-то и оказался таким безжалостным для России удар мирового кризиса, который для неё далеко не закончен.
  Будучи назначенным преемником Ельцина, Путин, не только не смог исправить допущенные своим предшественником роковые ошибки и погасить кавказский пожар, но умудрился своей политикой перевести его в новое качество, способное подорвать целостность страны.
  «Курск», «Норд-ост», Беслан, десятки тысяч погибших в междоусобной второй кавказской войне, тысячи потерявших жизнь от техногенных катастроф, сгоревших в не приспособленных для человеческого проживания домах престарелых и инвалидов, десятки убитых журналистов, правозащитников, политических противников режима и просто жертв садистского милицейского беспредела — всё это могильные памятники времени путинского правления.
  Неразгаданными тайнами зачатия путинского режима остаются поход Басаева в Дагестан, взрывы домов в Москве и Волгодонске, «учения» в Рязани.
  Неспособность Путина к стратегическому мышлению давно никого не удивляет. Ему не дано предвидеть, каким будет мир через десять-пятнадцать лет, какое место в этом меняющемся мире должна и может занять Россия. Он не способен оценить реальные угрозы и риски для страны, а значит, не в состоянии правильно планировать направления возможного движения, определять потенциальных союзников и противников.
  Яркой иллюстрацией такой недальновидной политики являются недавние капитулянтские соглашения с Китаем, которые с лёгкой руки Путина фактически отписывают Поднебесной российские Дальний Восток и Восточную Сибирь.
  О непонимании Путиным будущего свидетельствуют и его маниакальная страсть к прокладке нефтегазовых труб во всех мыслимых и немыслимых направлениях, инициирование амбициозно-затратных проектов (вроде сочинской олимпиады или моста на остров Русский), которые абсолютно противопоказаны стране, где значительная часть населения проживает за чертой бедности.
  Переместившись на время из президентского кресла в апартаменты премьер-министра и оставив в Кремле послушного местоблюстителя одной с ним «группы крови» — современного Симеона Бекбулатовича, — Путин создал откровенно антиконституционную конструкцию пожизненного управления страной.
  Очевидно, что Путин никогда добровольно не откажется от власти в России. Его твёрдая решимость править пожизненно движима уже не столько жаждой самой власти, сколько страхом ответственности за содеянное. Для российского народа унизительно, а для страны смертельно опасно иметь такого правителя, как Путин. Этот крест Россия дальше нести не сможет.
  Теряющая почву под ногами путинская группировка в любой момент от точечных репрессий может перейти к массовым. Мы предупреждаем сотрудников правоохранительных органов и силовых ведомств — не идите против своего народа, не выполняйте преступных приказов коррупционеров, когда они пошлют вас убивать за Путина, Сечина, Дерипаску:
  Сегодня общенациональным требованием на митингах от Владивостока до Калининграда должен стать призыв «Путин — на выход!» Избавление от путинизма — первый, но обязательный шаг на пути к новой свободной России.
  За отставку Путина подписались 60 350 человека
  • А
   # Анатолий Ваше имя
   Жаль что ссылки нет, не видно от чьего имени обращение. А подписей то всего 60 350, а 60 млн. То что есть претензии к власти — это естественно, но вы посмотрите сколько делается для народа. Не забывайте какое наследие получил Путин. А война на Кавказе — это вообще геморрой еще тот.
   Пенсия у них — 4000 руб., предполагается увеличить до 7000 рублей. В пересчете на леи при курсе грубо 0.4. Вот и считайте. Секретарша имеет з/п до 20000 руб. Спецы от 40000 руб и выше. Но это все их проблемы.

   Наше дело налаживать с Россией нормальные отношения. Торговать с ней на взаимовыгодных условиях, входить в союзы или расходиться, договариваться. Вот ведь в чем дело. Россия, я уже об этом говорил, непростой партнер, но договариваться с нею необходимо. И какое вам дело до их внутренних проблем, тем более если вы никак не можете на это повлиять. И совсем другое, когда румынские олигархи влезают на территорию Молдовы и мы все должны будем обслуживать с подачи Филата их интересы. Вот в чем разница! Поэтому совсем не удивляет накал страстей вокруг этой темы.
 • В
  # Ваше имя
  www.baltinfo.ru/2010/01/22/Ekonomika-Rossii-2010-stabilnost-na-grani-kollapsa-126261

  Экономика России-2010: стабильность на грани коллапса

  По мнению аналитиков, в 2010 году большинство основных экономических показателей останутся стабильными. Однако под воздействием внешних рисков экономика может сорваться в новое кризисное «пике».

  Одним из важнейших показателей для российской экономики остается цена на нефть, несмотря на прошлогодние заявления о том, что кризис должен стать поводом для отказа от сырьевой модели экономики. Аналитик компании «Финам» Владислав Кочетков прогнозирует среднегодовую цену на нефть на уровне 79 долларов за баррель. По мнению аналитика ФК «Стандарт» Сергея Пушкина, есть тенденция к росту до 90 долл. к концу года.

  Аналитик «BDO в России» Елена Матросова привела прогноз для российского сорта нефти Urals. Если в 2009 году баррель Urals стоил 60 долл., то в 2010 он может подорожать до 65 долл.
  Не менее важным внешним фактором являются курсы крупнейших мировых валют. По прогнозу Кочеткова, в 2010 году доллар будет стоить, в среднем, 28,4 руб. (на данный момент – 29,7 руб.), евро – около 44 руб. (сейчас — 42 руб.) С ним согласен и Пушкин, который предполагает, что доллар останется в интервале 28-30 руб., курс евро также будет стабилен.

  В отношении роста цен аналитики также практически солидарны. По их мнению, в текущем году инфляция будет примерно равна прошлогодней. Матросова предполагает годовую инфляцию в размере 8,7% (в прошлом году, напомним, по данным Росстата, она составила 8,8%). Кочетков прогнозирует рост цен на 8,1%.

  Пушкин также согласен, что инфляция не изменится относительно предыдущего уровня, однако добавляет, что реальный рост цен на товары, пользующиеся спросом у населения, составил 13-14%.
  Руководитель центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов полагает, что с начала года цены начнут расти, однако затем, учитывая падение потребления и затоваривание, предприятия начнут распродавать товары по сниженным ценам. Этот сценарий, по его словам, опять же дублирует прошлогодний.

  Рост экономики, который обычно характеризуют ростом ВВП, большинство аналитиков оценивают как «незначительный». По прогнозу Матросовой, он составит 1,1%, по более оптимистичным ожиданиям Кочеткова – 3,5%.
  В оценке уровня безработицы в текущем году эксперты расходятся. По мнению Кочеткова, позитивные тенденции в экономике страны скажутся и на сокращении безработицы. Пушкин считает, что, наоборот, безработица продолжит расти, во всяком случае, пока не будет восстановлено производство. Кроме того, подчеркнул аналитик, «в кризис работодатели научились выполнять ту же работу меньшим количеством людей».

  В целом, по мнению Пушкина, в мировые лидеры в текущем году выйдет Китай, а остальным странам под его давлением будет нелегко, в том числе и России. «Придется тяжело всему мировому автопрому, да и другим производствам тоже», — заявил Пушкин.
  Кочеткова перспективы конкуренции с Китаем не пугают.
  «Мы достаточно позитивно смотрим на текущий год. Постепенное восстановление кредитования, рост кредитного портфеля банков на 16%, положительно скажется на реальном секторе. Достаточно благоприятная конъюнктура сырьевых рынков – не только нефти, но и металлов – простимулирует приток капитала в Россию», — предполагает аналитик.

  Однако помимо Китая на мировом рынке есть и другие факторы риска. Руководитель центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов видит угрозу в странах «третьего мира».
  «Сохраняются риски дефолтов в странах «третьего мира» (наподобие проблем с Dubai World), где нет больших резервов, но отстроена финансовая пирамида, которая будет валиться», — пояснил он.
  По мнению Колташова, такие пирамиды непременно будут валиться, и развитым странам придется на это реагировать, неизвестен только срок.

  «2010 год начнется продолжением глобальной макроэкономической стабильности, но заканчиваться будет серьезными проблемами. Непонятно, где будет прорыв, но он последует», — сказал эксперт.
  Напомним, год назад, когда российскую экономику потрясли первые удары кризиса, прогнозы не только аналитиков, но и первых лиц государства были самыми неутешительным. Однако большая часть мрачных предсказаний так и не сбылась.
  В конце 2008 года эксперты прогнозировали, что падение ВВП России в 2009 году может составить до 15%. В итоге падение составило порядка 8,5%. Нефть, по ожиданиям CFO ICN Holding Igor Forrest Kokorine, могла опуститься ниже 30 долл. за баррель, однако в реальности выросла до 80. Инфляцию в 2009 году российский Центробанк прогнозировал на уровне 10-12%, но цены выросли только на 8,8%.

  России пророчат новый глубокий кризис

  В течение ближайших 5-10 лет Россия рискует оказаться на обочине мировой экономики, несмотря на свое сырьевое богатство. Как пишет «Независимая газета» (НГ), такой прогноз содержится в новом докладе Института современного развития (ИнСоР).

  «В течение ближайших 5, может быть, 10 лет Россия будет не нужна со своими ресурсами, – заявил вчера член правления ИнСоPа Евгений Гонтмахер, выступая на презентации доклада «Россия XXI века: образ желаемого завтра» перед членами Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

  Потребность в нефти и газе сохранится, но это будет другая потребность. Та, где цены на сырье будет диктовать покупатель, а не производитель, как это происходит сегодня. По словам Гонтмахера, Россия находится сегодня в том же положении, что и СССР в последние годы высоких нефтяных цен и накануне распада. «Нынешняя нефтяная цена – это по-прежнему успокоение, – продолжил он. – Год назад было около 30 долларов за баррель, и была паника – что делать, как быть?! А сейчас снова цены высоки, и думать о развитии не надо. Так что мы попали в ситуацию нового застоя».

  По мнению Гонтмахера, несколько лет для реформ у России в запасе есть. Важно лишь эффективно их использовать. Хотя каждый год откладывания этой самой модернизации, о которой говорят власти, – это отсрочка появления результатов.

  «Через несколько лет, когда окажется, что Россия ничем не может похвастаться, кроме как экспортными поставками сырья по тем ценам, которые нам диктуют, мы будем экспортировать людей, – полагает эксперт. – Причем не только самых умных, как сейчас, а любые рабочие руки, которые в Европе будут востребованы, как сегодня происходит в той же Латвии, например. Что России в этой ситуации делать – честно говоря, не знаю. Тот президент, который в 2012 году будет избран, – для него эта проблема будет одной из главных».

  По мнению опрошенных НГ экспертов, авторы из ИнСоРа явно сгущают краски. В частности, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин критично относится как к самому документу («Россия XXI века: образ желаемого завтра»), так и к его составителям. В области сырьевой политики есть другие прекрасные специалисты, у которых можно проконсультироваться по этому поводу, отмечает он.

  «Сегодня производители и так не диктуют цены на сырье, если не происходит взрывов танкеров или других катаклизмов. Цены на сырьевых рынках давно уже диктуют спекулянты, – напоминает Делягин. – И цена нефти зависит не от соотношения спроса и предложения, а от настроения этих самых спекулянтов. А еще от курса американской валюты и объема «горячих» денег в мировой экономике».

  По его мнению, Гонтмахер, безусловно, прав, отмечая тот факт, что американцы начали добывать сланцевый газ, что, в свою очередь, в стратегической перспективе меняет все сырьевые рынки мира. Однако с выводами Делягин готов поспорить. «Да, сегодня есть некий период застоя, – считает он. – Но советский застой качественно отличался от сегодняшнего хотя бы меньшим уровнем коррупции. С нынешних 78 долларов за баррель в экономику доходит немногим больше, чем в 2003 году доходило с тогдашних 30 долларов».

  В свою очередь, директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев считает, что торг между производителем и покупателем сохранится даже при избытке предложения. Другое дело, что чьи-то позиции в конкретный момент могут быть сильнее. «Сырьевое проклятие, если хотите так называть это явление, будет продолжаться и в среднесрочной, и в долгосрочной перспективе, учитывая, что Россия сама обрекла себя на выполнение этой роли, сооружая новые газо- и нефтепроводы, которые придется заполнять и выполнять долгосрочные обязательства», – полагает эксперт. В то же время, по его словам, модернизация, о которой без устали говорит высшее руководство, – это некое улучшение, тогда как экономике нужна коренная перестройка.

  www.rosbalt.ru/2010/03/05/718003.html
 • В
  # Ваше имя
  Hotite eschio?

  Skoliko zahotite, skoliko ya vam dam — pro matushku vashu rossiyu.
  • s
   # ssv Ваше имя
   А к чему всё это? К России-то мы не присоединяемся. А вот настроения присоединиться к Румынии регулярно бродят в нашем обществе. Поэтому, что там в России менее важно, нежели оценка политическо-экономической ситуации в Румынии. А там сейчас ой как плохо. Зачем она нам такая?
   • C
    # Carol ssv
    www.google.com/publicdata?ds=wb-wdi&met=ny_gdp_mktp_cd&idim=country:ROM&dl=de&hl=de&q=bip+rumänien

    www.google.com/publicdata?ds=wb-wdi&met=ny_gdp_mktp_cd&idim=country:MDA&dl=de&hl=de&q=bip+moldawien
    • s
     # ssv Carol
     И что? :-))) Это не все данные, из которых можно делать вывод о благополучности страны. Если б всё так было хорошо, никаких беспорядков сейчас в Румынии не было бы.
     • C
      # Carol ssv
      Da po blagopoluchnei chem vy. Chego vy proizvodite, krome emigratzii?
      • s
       # ssv Carol
       Благополучнее, чем Молдова — да. Но Молдова сейчас совсем в плохом экономическом состоянии. Нашёл с кем сравнивать! Ты сравни Румынию с какой-нибудь другой страной ЕС.
       Да ладно, суть не в этом. Мы обсуждали привлекательность Румынии с точки зрения унири. Так вот, перечисленные тобой данные мало о чём говорят. Только это я и хотел сказать.
       Причём заметь, мы обсуждали только экономическую привлекательность. Есть ещё и культурная, политическая привлекательность и проч. Так вот, в этом плане дела ещё хуже обстоят, чем с экономической привлекательностью. ;-)
       • Д
        # ДобрыйХАМ ssv
        Carol, ну вот и за чем мы вам «великим», такие убогие нужны?! )) Живите там себе припеваючи, и нас не трогайте. Вот тогда у нас и производства появятся, и связи. Причём очень быстро. Только кто бы помог, от пасти вашей ненасытной, нависшей над страною, избавиться. Хоть на лет 10. Вот бы мы зажили. И молодые ребята и девчонки за СВОИМИ стариками ухаживали, и СВОЮ страну строили бы. Молдавский народ давно это заслужил.
        Да только ведь не нужна вам этого, так? Не ради нашей хорошей жизни ты тут пасешься? Ну хоть каждый читатель форума уже знает тебе цену, и цену твоим словам, недотёпа нацистский.
        • C
         # Carol ДобрыйХАМ
         Ham, Nu priam kak vo vremena Brezhneva govorish. Priam proslezilsia.

         svv: Chepuhu etu rasskazyvai Andrievskomu, a ne mne. Ty schitaesh, chto kultura u nas raznaia? I politicheskii klass v Rumynii huzhe, chem u vas? Das stelle ich infrage.
         • s
          # ssv Carol
          А что, культура одинаковая??? :-))) Расмешил!!! То-то я смотрю, что молдоване так сильно хотят, чтоб их не ассоциировали с румынами! Да и про «политический класс румынии» ты загнул. :-))) Посмотри что у них сейчас происходит.
          • C
           # Carol ssv
           Da, odinakovaia. I eto ne otritzaet nikto. Krome vas, rusnacilor.
           A chto kasaetsia politicheskih skandalov v Rumynii — eto normalno v demokraticheskoi strane. To zhe samoe v Italii, Frantzii ili Belgii. Ne vizhu raznitzy.
           • s
            # ssv Carol
            Знаешь, я бы не стал утверждать, что культуры разные только на основе своих наблюдений (хотя своим глазам я верю). Я ведь и с самими молдованами общался. Само собой, не со всеми, но те, кого я знаю, очень бы обиделись, если б я назвал их «румынами».
            А политические скандалы — это не «нормально», а «привычно». Не хотел бы я, чтоб это вошло в привычку в Молдове. Не такой пример нужно брать с Европы. Скандалят там, где что-то не так, а не там, где демократия.
            • Д
             # ДобрыйХАМ ssv
             Carol, засланец, да ты воду в ступе не мели! От вопроса не увиливай, чего вам «великим» надобно, от нас таких не нужных и никчёмных, а?
             И про одинаковую культуру иди вон, Доктору чеши, он тоже любую чушь с жадностью потребляет.
 • C
  # Carol
  Servus doctore, ce mi-au furat rusnacii nick-ul? Pai, quod erat demonstrandum, cum se zicea la noi pe vremuri. Rusii hoti au fost si ca atare trebuie tratati. Nici vorba de popor civilizat. Cultura rusa? Unde? N-am vazut.
  Vor Iasiul? Cine? Râsurile astea?
  Deci astia cheama la razboi si interventie armata in RO? Interesante mentalitati au rusnacii.
  Hahaha.
  Unirea va astepata, rusnacilor. Nu va place? Chemodan — Vokzal- Rossia. Motto uzhe izvestnoe. Rossia nuzhdaetsia v naselenii, tak chto tuda davaite. Mozhet Putin vam tam lgoty dast. Chego vy tut okalachivaetes?

  Doctore, te salut cordial si pe curand. Las' ca-i dam noi jos.
 • C
  # Carol
  de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Romania_1930_ethnic_map_de.svg&filetimestamp=20090404183734
 • C
  # Carol
  de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Romania-Territory.png&filetimestamp=20090511185100
  • s
   # ssv Carol
   Знаешь, а в Википедии статьи есть на разных языках. И, особено когда это касается истории, статьи начинают резко отличаться. ;-) Я понимаю, ты выбрал более удобную для себя «историю», «экономику» и проч. Но вот возьми и сравни данные на тему, например, истории Украины в русской и украинской Вики. И почитай огромные обсуждения и споры к статьям. Так что, считать Вики серьёзным источником… не смеши. ;-)
   • T
    # Tempest ssv
    Более того, любой желающий может эти статьи исправить по своему вкусу. Да что на румынских недоучек и недоумков время тратить, право не стоит. :-))
 • А
  # Афанасий
  Статья отличная и то, что такие конференции проводятся это очень позитивный момент. Как бы не хотели «румынофилы», но молдавское самосознание, которое формировалось веками невозможно уничтожить за десятки лет. Даже в Молдове, которая сегодня является областью Румынии люди в селах называют себя «молдованами», а не румынами. Это факт.

  Другой момент, который поразил на этом форуме — это количество сексотов, троллей цель которых увести разговор в другое русло, влить массу дезинформации и лжи в отношении поднятой темы, что они и делают (Carol, Ваше имя, Doctor и др.). В связи с этим вопрос к управляющим ресурсом AVA — почему данные типы не блокируются на форуме и им позволяется убивать темы и засорять всяким хламом?

  Троллей просьба не беспокоится, своего примитива вы вылили тут уже выше крыши.
 • K
  # Kisinau
  АФАНАСИЙ, я скажу вам более того, что все русскоязычные, независимо от факта этнорождения, считают себя молдованами!!! Молдавский русский в России -молдован, молдавский еврей в Израиле-молдован и т.д… "«Нет худа без добра!!» В некотором смысле румыны своей травлей на русских и своим жадным желанием заполучить МОЛДОВУ-получили обратную реакцию!!! Русские вместо озлобленности, на которую рассчитывали румыны, нааборот потянулись к молдованам!!! Молдованы это почувствовали и ответили тем же!!! В итоге народ СПЛОТИЛСЯ!!! Гагаузы, болгары и т.д также потянулись в Молдавскую семью!!! Попытка Альянса в совокупе с нациками и фашистами в своём жестком стремлении продажи Молдовы их спонсорам Румынии-так же потерпело фиаско!!! Народ стал больше дорожить страной и в своём объединении наций будет будет стоять ЗА МОЛДОВУ ДО КОНЦА!!!
  • g
   # giftea Kisinau
   Corect Chisinau, o simt pe mine, sint intr-un colecti amestecat. SI DIN PARTEA CUNOSCUTIKOR RUSI TOT SIMT ACEST LUCRU. SINT MOLDOVAN, rominii la gunoi.
 • Д
  # Доктор
  А тебе можно голову морочить на этом сайте, Всякую чушь нести?

  А где твое демократическое начало — свобода выражения?

  Ведь не я призываю к экспансионистским действиям завоевать Румынию, а ваш брат здесь на этом форуме типа Tempest, moldovan, Lettre, Ruso и др. которые кстати являются одним и тем же лицом-провокатором, под разными никами.

  Не я высказываю тут рассистские фашистские слова по отношению к какому нибудь народу, так как делает ваш брат типа Tempest, moldovan, Lettre, Ruso и др. которые кстати являются одним и тем же лицом-провокатором под разными никами…

  Не я выражаюсь тут матом, а ваш брат типа Tempest, moldovan, Lettre, Ruso и др. которые кстати являютсяб в общем, одним и тем же лицом-провокатором под разными никами.

  Их блуждение на этом сайте — своеобразный их спорт, за который деньги получают. Их не правда интересует, а то — кого то унизить, послать матом, призывы к рассправе и т.д.

  Со вчерашнего дня мучаются (мучается), а ответить так и не смогли — не румынский ли ученый Д. Кантемир, который родился и жил за Прутом?
  Е.е. Кантемир — румын исторически и географически. Чего же тогда его «суют» некоторые «ученные» в кишиневские рамки?
  Лучше бы признали, что бегают за такой румынской личностью, потому что они сами (молдоване) являются румынами!

  А Штефан сел Маре — который жил и правил в Сучаве? — та же история.
  А Еминеску? а Ион Крянгэ и остальные румынские класики?

  Они — РУМЫНЫ исторически и географически! Их наследие — РУМЫНСКОЕ!

  По тому как восточные молдоване (бессарабцы) претендуют на их наследие — это признание того что и ВОСТОЧНЫЕ МОЛДОВАНЕ (живущие в Р.М.) ЯВЛЯЮТСЯ РУМЫНАМИ!

  Вот здесь ваш брат под разными никами полез на мою голову, угрожая, унижая, призывая к рассправе, к интервенции на Яссы, на Румынию и т.д.

  Ты сейчас призываешь чтобы мою линию закрыли, чтобы я не выходил больше на сайт. Так чего — струсил со всем? Правда глаза колет? Боишься правды?

  Ай да, демократ!

  Вот тебя за такие призывы — точно вырубят!
  • l
   # liubici Доктор
   Доктор, можно спросить, а обозначение «румын» и страна Румыния появились гораздо позже Д.Кантемира и Штефана чел Маре? Ведь тогда были княжества Молдова, Валахия (не всегда они мирно межу собой сосуществовали). Ведь, на мой взгляд, это тоже передергивание. Да, территория нынешней Молдовы не всегда была под княжеством Молдова. Но правдивее сказать, что нынешнии молдоване и наша страна просто взяли название прежнего княжества… А Румыния тут совсем и ни причем. Да и молдавский язык — гораздо более древний чем приглаженный румынский.
   • s
    # ssv liubici
    Доктор, про Штефана, Кантемира и проч. тебе уже ответили (по-разному и неоднократно) выше. Перечитай внимательнее обсуждение. Нет смысла повторяться.
 • k
  # kalianaga
  Послушайте Доктор. То, что Румыния анексировала в 1918 году Бесарабию, на територии которй находились города Яссы и Сучава, не является основанием для причисления Штефана чел Маре и Дмитрия Кантемира к румынам. Так, что апеллируя к источникам, указывающим на неразрывную связь вышеперечисленных ( почитаемых в Молдове, как национальных лидеров и героев ), к данным городам, вы лишь подтверждаете принадлежность этих населенных пунктов — независимой Республике Молдова.
 • k
  # kalianaga
  Доктору.

  P.S. Не вижу смысла в дискуссии с Вами. Спасибо.
 • Д
  # Доктор
  kalianaga

  Так это — с тобой нет смысла вести хоть простую дискуссию — не того уровня мы, младенец ты мой.

  Учи географию и историю. Хотя ты сознатель пускаешь эту ложь…

  Известно всем, даже младенцам, что
  города Яссы и Сучава никогда не были бессарабскими городами, так ка они находятся в запрутской Молдове, т.е. у себя дома, в Румынии.

  Респ.Молдова расположена от Днестра до реки Прут.
  Здесь, ни Кантемир, ни Штефан чел Маре, ни Еминеску ни др. исторические личности Румынии не рождались, не проживали и не работали (за исключением нескольких битв Шт.ч.Маре).

  Вот потому — претендовать здесь, что эти личности — «свои, молдавские» — это значит признать, наконец, что МОЛДОВАНЕ ЯВЛЯЮТСЯ РУМЫНАМИ!

  От этого простого аргумента некуда вам деться и вы уже два дня пытаетесь парировать и увести его в сторону, да не получается у вас.

  Повторяю —
  румынские города Яссы и Сучава никогда не находились в Бессарабии (в Р.Молдова), следовательно, кишиневским «деятелям» нечего претендовать на Д.Кантемира, Шт. чел Маре, Еминеску и других РУМЫНСКИХ ЛИЧНОСТЕЙ.

  Если эти кишиневские «деятели» решили претендовать на эти личности — значит сами тянутся к своим румынам, значит сами признают что — МОЛДОВАНЕ Бессарабии — это РУМЫНЫ!

  Это значит что история Молдовы не может быть иной кроме как в рамках ИСТОРИи РУМЫН!

  Здесь кончается ваша ложь.
  Шило то в мешке вам не удалось утаить! И никому не удастся!

  Не морочь голову, потому что к дискуссиям ты и не годен kalianaga.

  Сегодня тебе зарплату платили? Так ты ее не заслужил, друг.
  Все в луже, да в луже сидишь…
  • l
   # liubici Доктор
   Доктор, многих известных людей страны считают своими. Гоголь — русские и украинцы, а Еминеску по факту рождения не румын, но Вы ведь принимаете его как румынского поэта, но так же и молдаване его воспринимают. Кстати, по месту рождения Еминеску… Какое в наше время это имеет значение?
   Да Кантемиры служили и Молдове и России, а Штефан чел Маре был женат на дочери русского царя… Это ввсе только доказывает, что мы — люди и имеем право на жизнь в любой стране…
   Сейчас наша страна Молдова и большая часть населения считает себя молдаванами — это реалии времени. Референдум это четко показал. Так зачем трясти пыльными фактами и не факт, что фактами истории — мы румыны. Это тоже самое, если бы украинцы начали возмущаться, что русские забрали их наименование, т.к. в средние века они себя называли русинами… Не нужно доводить эту ситуацию до абсурда.
   • C
    # Carol liubici
    Vo vremia Stefana Velikogo tzarei v Moskovskom kniazhestve ne bylo.
    • l
     # liubici Carol
     Carol, извини, но Штефан Великий выдал свою дочь Елену за сына русского московского князя. Большая часть документов Штефана была написана на старославянском языке, отстаивал он веру православную и строил повсюду монастыри, где в основном правили службы на славянском языке, т.к. переводы на молдавский язык появились гораздо позже. А в 7-9 веках на территории Молдовы жили в основном славянские племена… Так что сделай генную экспертизу и тебе скажут, кто ты есть на самом деле — руомын (римлянин) или славянин…
     • C
      # Carol liubici
      Да Кантемиры служили и Молдове и России, а Штефан чел Маре был женат на дочери русского царя…

      Stefan Velikii ne byl zhenat na docheri moskovskogo kniazia, a vydal svoiu doch zamuzh za syna russkogo kniazia.

      Ne nado, ja znaiu chto pishu. Stefan byl zhenta 4 raza. No ego naslednik Petru Rares byl iz vnebrachnoi sviazi s prodavschitzei ryby iz Hârlau, kotoruiu nazyvali Raresoaica.
      • C
       # Carol Carol
       In cazul unui domn, adesea casatoria nu avea nimic de-a face cu sentimentele, orice alianta matrimoniala reprezentand, in primul rand, o chestiune politica. Casatoriile lui Stefan Voda, realizate cu multa intelepciune, schiteaza graitor aspiratiile sale politice. Daca vorbim despre sentimentul iubirii, asa cum era inteles el in veacul XV, nu cadrul matrimonial este cel mai potrivit camp de cercetare, in principiu, relatiile nelegitime ofera materialul de care avem nevoie. Nu intamplator, pentru a desemna rodul unei asemenea iubiri, in limba romana s-a gasit romantica sintagma: «copil din flori». De obicei, asemenea fii erau frumosi, inzestrati si iubiti. Trebuie sa aratam ca in epoca, termenul de «copil» avea intelesul de baiat nascut in afara casatoriei, cei legitimi fiind numiti «fii» sau «feciori». Pentru bastarzi se folosea uneori si cuvantul «baistruc». Cunoscuta formula de «os domnesc» arata o descendenta autentica, pe linie masculina, insa nu neaparat si pe cea feminina, dupa cum «sange domnesc» exprima o descendenta domneasca doar pe linie materna. In cazul stingerii fiilor legitimi, asemenea «fii naturali» puteau revendica tronul tarii si duce mai departe coroana parintelui lor. "Ţiitoarele" domnilor Moldovei, desi s-au bucurat probabil de un statut aparte, nu au ajuns sa ocupe o pozitie cvasi-oficiala la Curtea domneasca, ca in cazul favoritelor regale de la Curtea Frantei. Adesea, o asemenea legatura a unui domn nu putea fi oficializata printr-o casatorie din cauza treptelor sociale diferite din care proveneau cei doi parteneri. «Egalitatea de nastere» era un principiu respectat. Domnii nu aveau dreptul la o casatorie obisnuita, precum oamenii de rand. In cazul lui Stefan Voda, pentru asemenea legaturi sentimentale nici macar nu era nevoie sa fie infidel fata de sotia legitima. Sa nu uitam ca in tinerete a avut doua perioade in care postul de «doamna» a fost vacant: 1457-1463; 1467-1472. In aceste intervale este foarte posibil sa se fi consumat unele relatii amoroase din care sa fi rezultat chiar copii. Categoriile de izvoare pastrate, prin natura lor, nu ofera si nici nu pot oferi prea multe informatii privitoare la asemenea subiecte. Este firesc, din moment ce nici despre fiii legitimi ai lui Stefan Voda nu avem prea multe date. Considerat fiu din flori, al unui tata care ar fi fost, la randul sau, copil din flori, era de presupus ca Stefan sa fi dus pe culmi aceasta traditie de familie, exceland si aici, ca in tot ce facea. Comparat insa cu alti domni, precum bunicul sau, Alexandru cel Bun, cu fiul sau, Bogdan III, sau cu Alexandru Lapusneanu, de exemplu, Stefan cel Mare a avut performante modeste in acest domeniu, dand dovada de o neasteptata cumpatare. In cele ce urmeaza, vom analiza, pe rand, legaturile sentimentale atribuite de diversi istorici lui Stefan cel Mare, din care ar fi rezultat copii din flori, pentru a vedea in ce masura faima sa de «mare iubaret» este sustinuta de argumente concrete. Nu este sigur ca Alexandru, cel dintai fiu al lui Stefan cel Mare, a fost fiul unei tiitoare, identitatea mamei sale ramanand discutabila. Toata dezbaterea se baza pe faptul ca in pomelnicul manastirii Bistrita figureaza o «Marusca, mama Iui Alexandru», necunoscuta ca sotie a voievodului. Este singura sursa care vorbeste despre ea. Au urmat speculatiile istoricilor. Daca Marusca a fost doar o legatura nerecunoscuta de Biserica, e greu de crezut ca numele sau ar fi fost admis in pomelnic; la fel, daca nu facea parte oficial din familia ctitorului, numele ei nu ar avea ce cauta in acest gen de document. Unii istorici au presupus ca a existat o casatorie oficiala a lui Stefan inainte de venirea sa la tron, din care s-ar fi nascut doi fii: Alexandru si Ilie, desi viitorul domn avea o varsta prea frageda la acea vreme. Pe de alta parte, Marusca nu este numita nicaieri «doamna». Se stie ca, in primii sase ani de domnie, Stefan nu a fost casatorit. Sunt insa indicii ca acest Alexandru era, mai curand, fiul Evdochiei de Kiev, cea dintai doamna a lui Stefan, cu care se insurase in 1463. Prima mentiune documentara a «iubitului nostru fiu Alexandru» dateaza din 28 aprilie 1464, fiind deci foarte plauzibila o nastere legitima. La 1466, in urma unei danii catre Muntele Athos, Stefan ceruse ca pomelnicul manastirii Zografu sa aminteasca «si pe doamna mea langa domnia mea si pe copiii nostri daruiti de Dumnezeu, Alexandru si Elena».

       Poate o sotie legitima a unui domn sa dea nastere unui fiu nelegitim? Provocarea a fost lansata de N. Iorga, care semnala o anumita nepotrivire cronologica, ajungand la concluzia ca Maria-Voichita l-ar fi nascut pe Bogdan cu cativa ani inainte de a deveni doamna, pe vremea cand Maria de Mangop mai era inca in viata. Cu alte cuvinte, inainte de a-i fi doamna, tanara domnita munteanca, Voichita, i-ar fi fost tiitoare lui Stefan cel Mare, iar Bogdan, «rodul soldurilor lui Stefan Voda», i s-ar fi nascut ca bastard, casatoria survenita ulterior transformandu-l in urmas legitim.
       In realitate, se stie ca doamna Maria de Mangop a avut doi fii, Ilie si Bogdan; primul s-a stins foarte curand, iar Bogdan a murit in 1479, dupa cum arata inscriptia pietrei sale de mormant de la Putna. In acelasi an, 1479, la 16 iunie, doamna Maria Voichita 1-a nascut pe Bogdan-Vlad. Incurcatura pricinuita de existenta a doi fii cu acelasi prenume 1-a facut pe N. Iorga sa creada, cel putin pe moment ca viitorul domn Bogdan III a venit pe lume inainte de oficializarea celei de-a treia casatorii a lui Stefan cel Mare. Ipoteza sa a fost infirmata de cercetarile ulterioare.
       Documentele si cronicile arata ca doar despre unul singur dintre fiii lui Stefan Voda se poate afirma, in mod cert, ca s-a nascut in afara casatoriei: Petru Rares. Mama sa era o Maria, devenita apoi sotia unui Rares, targovet din Harlau. Dupa o veche traditie, ea ar fi fost din neamul boierilor Cernat, stapani de pe la 1448 ai lacului Brates, de langa Galati (Magazin istoric, nr. 3/1977). Aceasta ar explica preocuparea pentru negotul cu peste, in care fusese implicat Petru Rares, inainte de a urca pe tron. Iata cum suna panegiricul lui Macarie, referitor la comanditarul cronicii sale: «Dupa revelatia lui Dumnezeu, a fost ales in domnie Petru cel Minunat si in acelasi timp a fost impobobit cu cununa domniei [...] Si acesta era una din odraslele vesnic pomenitului Stefan, ascuns ca odinioara lumina sub obroc, care a fost inaltat la scaunul domniei cu cinste, dupa sfatul obstesc, si sfintit cu untdelemnul binecuvantarii, cu mana celui pe care l-am pomenit mai inainte [mitropolitul Teoctist], ca l-a uns si pe nepotul sau». Cronica munteneasca a lui Radu Popescu relateaza si ea ca «la moartea lui Stefanita voda, vrand boierii sa puna domn care sa fie din samanta domneasca, au iesit unul de au auzit din gura mitropolitului ce sa pristavise mai inainte, ca Patru Majarul de la Harlau iaste fecior lui Stefan voda, care iaste facut din muerea unui targovet den Harlaurce l-au chemat Rares. Pe acesta adeverindu-l fecior de domn, l-au ridicat cu totii domn».
       Dimitrie Cantemir comenta la randu-i ca Petru Rares, sau Maja, era fiul lui Stefan cel Mare, «dar dintr-o casatorie nelegitima, din a carui alegere se vede limpede cu cata sfintenie respectau boierii de altadata succesiunea la tron a mostenitorilor domnilor lor. Intr-adevar, nimeni nu stia ce era cu nasterea acestui Petru, fie ca parintele sau se rusina ca avea un copil dintr-o insotire vinovata, fie ca nu vroia sa dea prilej la dezbinari care s-ar fi iscat dintr-asta dupa moartea lui, iar Petru insusi, nestiutor de originea sa nobila, ajunsese intr-atata saracie, incat era nevoit sa-si tina zilele dintr-o indeletnicire cu totul de rand, negotul de peste (care la moldoveni se numeste majerie si i-au si dat mai tarziu acestuia numele de Maja). Dar in vreme ce toata lumea era incredintata ca prin moartea lui Stefan VI vestitul neam al Dragosestilor se stinsese, si dupa ce boierii se adunasera spre a alege un nou domn, aparu mama acestui Petru si le arata un hrisov (sau uric) al lui Stefan cel Mare, prin care pe ea o declarase scutita de dari si pe fiul ei il recunoscuse drept copil al lui; prin aceasta i-a minunat asa de tare, incat, fara vreo alta consfatuire, au ales domn pe acest Petru, ca fiind fiul domnului lor si l-au chemat de la negotul cu peste la tron [...]».
       Interesanta coincidenta intre prenumele si ocupatia acestui bastard si patronul sau spiritual, Apostolul Petru, supranumit «Pescarul».
       Prin descendenta din familia Cernat, legata de lacul Brates, Petru Rares ar fi un inaintas al generalului Cernat, din timpul razboiului de independenta de la 1877-1878. Mai nou, Maria Magdalena Szekely a oferit o alta atragatoare ipoteza, aratand ca mama lui Petru Rares pare a nu fi fost o simpla oraseanca din Harlau, ci avea ascendenta in inalta boierime moldoveneasca. Astfel, ea pare a se trage din neamul lui Isaia logofat din vremea lui Alexandru cel Bun, iar sotul acesteia, asa-zisul «Rares», nu era nici el un targovet oarecare, ci ar fi fost un descendent al boierului Barla de la Harlau.
 • C
  # Colonel
  //Учи географию и историю. Хотя ты сознатель пускаешь эту ложь…//

  Доктор — AntiMif,samo,newsmaker,Red,Idem, Фэт-Фрумос,MAXIMR, и тд. и пр.

  — «Продвигавшаяся тобой ложь была вскрыта и дезавуирована, в результатt тебе только и осталось, что нёркать, втихаря подгаживать и т.д. и т.п.»

  «Когда выбираешь между тем что есть и между враньём, то не быть целеустремлённым односторонне означает местами соглашаться с ложью. » ;)
  • C
   # Carol Colonel
   Istoriu i geografiu nado-by tebe pouchit. Ne gozhe polkovniku krasnoi armii byt takim neuchem.
   Hotia oni vsegda byli neuchami.
   • s
    # ssv Carol
    Про историю и географию было уже много сказано и много ещё чего есть сказать, но возвращаться сейчас к этому сейчас мне влом. Давай о настоящем и будущем.
    СЕЙЧАС Молдова — независимое государство. Возможно, она имеет общую историю с валахами и молдованами по ту сторону Прута, но это — прошлое. На данный момент границы стран имеют такое, как мы видим, очертание. В прошлом на одних и тех же территориях в разные времена жили разные народы. Думаешь, венгры всегда жили в Венгрии? Или молдоване в Молдове? Какая разница? Времена меняются, и сейчас народы живут там, где живут. И границы признаны международным сообществом. Понятно, что некоторые страны не очень довольны тем, где сейчас проходят эти границы, но это их проблемы. Румынии не хватает территорий — пусть перебесится. Молдове тоже неплохо было бы, чтобы она занимала ВСЁ междуречье между Прутом и Днестром, до моря, но… так получилось. И сейчас попытка одной страны расширить свою территорию за счёт другой — не очень приветствующееся явление. ;-)
    • C
     # Carol ssv
     Ne sovsem tak. Rumynskii narod razdelen, kak byl i nemetzkii i kak do sih por javliaetsia koreiskii.
     Poetomu tut drugaia formula logiki.
     I Rumynia, da i Korea vossoedeniatsia po printzipu Germanii. Eto pretzedent i on priznan vo vseh politicheskih krugah. Poetomu vy i etnotzidom-to zanimaetes, chtoby sohranit vashi nezakonnye prava.
     No tak bolshe ne vyidet.
     Narod nash ne tupoi, kak vy ego hotite tut predstavit.
     • s
      # ssv Carol
      Немецкий народ, если ты так уж любишь его брать в пример, тоже разделён — он живёт не только в Германии. И никто при этом не хочет унири! Боже упаси! Это ж суверенные государства! Как и многие другие народы, образовавшие несколько государств.
      А насчёт логики — её изобретают люди и используют как им выгодно. Это не вселенские законы. Так что, не настаивай на той «логике», которая удобна только тебе. Идеологов в истории этой планеты было огого сколько! Фюрер тоже был очень «логичен». :-)
      И не смеши насчёт «прецедентов». :-))) Мы же не в суде. Да и прецеденты бывали оооочень разные.
      В одном я с тобой могу согласиться на 100%: народ действительно не тупой! Однозначно! Так что, забудь про унирю.
      • C
       # Carol ssv
       Ty namekaesh na Avstriu? Eto drugaia situatzia. Avstria byla gegemonom nemetzkogo mira 7 stoletii. Potom prishla Prussia. A Habsburgi nikogda by ne dali korony Sviaschennoi Rimskoi imperii nemetzkoi natzii Hohenzollernam. Ona do sih por v Vene.
       Kstati prisoedinenia Avstrii k Germanii v 1920 godu ne pozvolili te zhe frantzuzy, anglichane i italiantzy.
       Dazhe Hitler ne potreboval u Mussolini Südtirol (vot predatel!).
       A pangermanskie nastroenia v Avstrii suschestvuiut do sih por (Grossdeutschland), vspomni partiu Jörga Haidera.
       I v Avstrii jazyk nemetzkii i literatura i kultura obschenemetzkaia, a ne surrogatnaia kak v RM.
       • s
        # ssv Carol
        Понятно, что то, как этносы образуют разные государства, может происходить по-разному: раскол из-за сепаратистских настроений, завоевание другой страной и проч. Суть в том, что, независимо от того, как немецкий этнос стал жить в разных госудаоствах, ТЕПЕРЬ это ОТДЕЛЬНЫЕ государства, и никто не хочет там воссоединения германского народа.
        Впрочем, ты пишешь, что и там порой бродит идея унири. Не распологаю такими данными, поэтому, не могу спорить. Но поверю тебе на слово. :-) Ну и что? Это не какое-то «новое веяние». Такие настроения бывают во многих этносах, культурах. Суть в том, что эти настроения не отражают мнение БОЛЬШИНСТВА в стране. Иначе бы произошло много-много унирь! :-))) Есть люди, которые тоскуют по «большим территориям», «по былому величию» и т.п. Многие, например, хотели бы восстановить СССР — такая мощь, такая сила!!! Ух!!! Но их — не большинство. Уверен, что найдётся не мало монгол, которые с тоской думают о том, КАКИЕ территории они когда-то контролировали. А Америка, объявившая независимость от своего родного английского этноса? Обидно было, небось, англичанам. Сеператисты, мол, эти американцы!!! И не всегда какой-то этнос занимал постоянную территорию — часть завоёвывали соседи, часть — они завоёвывали у соседей. Границы менялись. И наша территория — Молдова — уже не часть территории Румынии. К счастью.
 • C
  # Carol
  dlia svv

  Oi, da chto ty govorish. Kakoi ty umnyi o obrazovannyi. Ispanskogo etnosa net. Kakoi ty zhe vysokoobrazovannyi rusnac!!! Ty mol znaesh stolko jazykov, chto i sudit mozhesh?
  Odnim slovom: sovkovyi muzeinyi exponat.
  To est ty somnevaeshsia, chto vash VVP 6 miliardov, a v Rumynii 200 miliardov? To-est ty vladeesh absoliutnoi pravdoi, a ostalnoi mir vret. Interesnaia sovkovaia pozitzia.I ty v nature dumaesh, chto rumyny zhivut huzhe vas? Mozhet prozreesh? Pocheshi makushku, kak Ivan Durak i pridi v sebia. Realii prover potom spor zavodi. A vot kogda-kakoi-to colonel tebe wiki posylaet, tak ty emu verish, ne vozmuschaeshsia. Interesnaia pozitzia.
  Ispantzev net. Mozhet russkogo etnosa net? Tam zhe federatzia.
  • s
   # ssv Carol
   Твои эмоции я пропущу мимо — в них нет никакой смысловой нагрузки. Я просто выше писал, что Вики — так себе источник. Впрочем, насчёт испанцев (если уж ты так веришь Вики) почитай именно там:
   ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%8B
   Я имею в виду момент: «В самой Испании испанцем называют гражданина Испании, сами жители страны не считают себя единой общностью. В стране доминирует региональное самосознание, причем не только у каталонцев, галисийцев и басков, которые являются самостоятельными народами, но и у других. Они называют себя арагонцами, валенсийцами, канарцами, астурийцами, кастильцами и т. д.».
   Если уж веришь Википедии, то верь до конца. ;-)
   • C
    # Carol ssv
    A chto ja utverzhdal chto-to drugoe?
    Kstati rumyni sebia tozhe nazyvaiut po regionu: moldoveni, munteni, banateni, ardeleni, maramureseni, criseni, bucovineni i.t.d
    No etnos rumynski, kak i v Ispanii — ispanskii.
    Takak-zhe situatzia nabliudaetsia i v Germanii: prussaki, bavartzy, saksontzy, frankontzy it.d.
    V Italii i vo Frantzii to-zhe samoe.: Venetzantzy, piemontzy, sitziliitzy, rimliane, kampaniitzy, kalabriitzy, toskantzy; (fr. pikardiitzy, normandtzy, gaskontzy i t.d.) — no etnos italianskii i frantzuzskii.
    I chto ty mne etim hotel dokazat?
    Ty voobsche realii v Evrope znaesh? Ty hot v odnoi iz etih stran byl?
    • s
     # ssv Carol
     Да, ты говорил именно «что-то другое». Перечитай нашу переписку выше. Да и сейчас продолжаешь это утверждать: «No etnos rumynski, kak i v Ispanii — ispanskii». В Испании не «испанский этнос», а испанское гражданство. А этнос — это «каталонцы», «галисийцы», «баски» (баски, кстати, очень даже не родствены каталонцами).
     Поэтому, «молдованином» тоже можно называть Гражданина Молдовы, а не «представителя румынского этноса».
     • C
      # Carol ssv
      Ty utverzhdaesh, chto net titulnogo etnosa samih ispantzev! Eto gluposti i v Ispanii tebia nikto ne poimet. Mozhet jazyka ispanskogo netu?

      Поэтому, «молдованином» тоже можно называть Гражданина Молдовы, а не «представителя румынского этноса».
      S etim mozhno soglasitsia, no titulnaia natzia v RM- rumynskaia, kak i v Ispanii ispanskaia. Ty tut pro gallego, baskov i t.d govorish. Eto natzionalnye menschinstva — grazhdane Ispanii. I etnos u nih ne ispanskii. Baski voobsche ne romantzy.
      • s
       # ssv Carol
       Ладно, я уже пытался закрыть тему про испанцев, но вот опять влез. Думай что хочешь на эту тему. Останемся при своих мнениях. Мне это не мешает. Я вполне способен жить дальше, зная, что кто-то думает иначе, чем я. ;-) А ты?
       Между прочем, тот, кто ввёл понятие «титульной нации» тоже был националистом — почитай об этом на досуге. ;-)))
       • C
        # Carol ssv
        Mozhno podumat v Rossii russkie ne titulnaia natzia? Ili ty budesh eto otritzat?

        Naschet Avstrii: V Evrope i tak granitz bolshe net. Evropa eto odno tzeloe. Ili tebe eto ne izvestno. Avstria i tak chast Germanii fakticheski. Vsia promyshlennost Avstrii v nemetzkih rukah.
        Prosviaschaisia, inozemetz.
        • s
         # ssv Carol
         Я не пользуюсь термином «титульная нация». Именно потому, что оно националистическое и придумал его французский националист. И, кстати, от этого термина нередко в научных трудах тоже отказываются именно по причине негативной и негуманной окраски этой концепции. От неё один шаг до нацизма. «Титульная нация» — не научный термин, а философско-политический, и его используют те, кому удобно продвигать в каком-то обществе «национальную идею».
         И «просвещать» меня не надо. Ты пока не сказал ничего нового. Да, в Европе сейчас нет границ. Но если ЕС (по какой-то причине) не оправдает себя, границы тут же появятся на прежних местах. Я ж не против свободно ездить в Румынию и в обратном направлении. Просто пусть это будут «открытые границы между двумя (или более) независимыми государствами», а не «одно государство». А не будет границ, так и униря не нужна — и так всё будет работать как при унире; только статус у государств разный.
         PS: А особенно мне понравилось «Vsia promyshlennost Avstrii v nemetzkih rukah». :-))) Ты что, хочешь, чтоб «вся промышленность Молдовы была в румынских руках»???
         • C
          # Carol ssv
          Dolzhen tebia razocharovat: titulnaia natzia suschestvuet v liuboi strane. Na to ona i titulnaia, potomu, chto titul naroda (frantzuzy napr.) dali strane eto imia. Frantzia ochen liberalna naschet fr. grazhdanstva. Nado prosto priniat kulturu, jazyk i traditzii frantzuzov, togda i tolko togda pouchaesh grazhdanstvo. I v printzipe liubaia strana v Evrope imeet zakony takogo roda. Ne Germania. DE imeet jus sanguini. Poetomu vse nemtzy Povolzhia poluchili avtomaticheski grazhdanstvo (o chem DE seichas zhaleet). Oni v printzipe ostalis russkimi. Eto problema vseh migrantov. V Evrope oni inostrantzy i v svoei strane — inostrantzy.
          Naschet dvuh rumynskih gosudarstv v ES — da konechno, soglasen. Avstria i Germania tozhe imeiut obschuiu istoriu i kulturu (s reginalnymi otlichiami, konechno).
          A u vas net industrii. Tam pokupat nechego. Tam stroit nado, chtoby pokupat. Vy exportiruete emigrantov i ochen mnogo nelegalnyh. That's it. Bolshe u vas nichego net.
          • s
           # ssv Carol
           Ох как мы любим национальные вопросы!!! Мама мия!
           Термин «титульная нация» ввёл француз-националист Морис Баррес. Он использовал его в ключе концепции «национального государства». С тех пор этот термин обожают использовать философы, националистически окрашенные, а так же политики, когда интересуются электоратом определённой национальности. Но государство может быть не обязательно «национальным»; можно использовать в качестве критерия не национальности, а гражданство, как это и делается во многих странах. Какая титульная нация в США? В Бразилии? Есть ГРАЖДАНЕ США, ГРАЖДАНЕ Бразилии.
           И что это за бред: «Nado prosto priniat kulturu, jazyk i traditzii frantzuzov, togda i tolko togda pouchaesh grazhdanstvo»??? Ну, изучить язык — я понимаю. Изучить законы, быть лояльным государству, в котором живёшь — с этим всё верно. Но «принять культуру… традиции»??? Это как — отказаться от своих? Ни одна нормальная страна от своих национальных меньшинств такого не потребует! Т.е., араб, принявший, например, украинское гражданство, должен тут же начать пить горилку, закусывая салом? Для арабов же свинья — «грязное животное»! Им религия не позволяет есть свинину. Возможно, они много теряют, :-))) но это — их дело.
           А насчёт того, что у нас есть и чего нет… Это уже НАШЕ дело. Мы с этим разберёмся. А Румыния пусть не суёт свой нос в дела другого государства.
           • C
            # Carol ssv
            traditzia i kultura vo frantzii znachit povsednevnoe obschenie i povedenie. eto svoistveno vsei evrope. eto zanchit, chto ne nado vorovat, plevat i vykidyvat musor kak v moldavii ili burundi.i chto suschestvuiut zakony. i nado integrirovatsia. Jasno?
            A Rumynia ne suet nos nikuda. Eto ee sfera interesov.
            • s
             # ssv Carol
             Слова «культура» и «традиции» имеют много значений. Так что, ладно, будем считать, что ты не имел в виду то, что национальные меньшинства должны отказаться от своих традиций и культуры.
             А вот насчёт «ne nado vorovat, plevat i vykidyvat musor» — это ты прав. В любой цивилизованной стране это должно быть нормой. Даже в Румынии (не до конца цивилизовали римляне фракийские племена гето-даков). У нас, впрочем, тоже с этим не очень хорошо; тоже тяжёлая наследственность. Но мы исправимся. Сами.
             Но больше всего ты меня повеселил фразочкой «A Rumynia ne suet nos nikuda. Eto ee sfera interesov»!!! Это ж надо!!! Т.е., России здесь нельзя иметь интересов, Украине — нельзя, Турции — тоже! А вот Румыния — особая! Ей — можно! Когда это партнёрские отношения, тогда да — это «сфера интересов». А когда имеет место грубое, абсолютно недипломатичное вмешательство в политику другого государства, это уже именно «совать нос в чужие дела». :-))) Юморист, блин!
             • C
              # Carol ssv
              Eto ee territoria. Pakt Molotov Ribbentrop ne imeet sily zakona.
              Asta e teritoriul Romaniei furat de catre rusi.
              • C
               # Colonel Carol
               //kogda-kakoi-to colonel tebe wiki posylaet//,

               -Ты меня не лепи, где не попадя, чучело неграмотное брокгазное. Я тебе не какой то.)))
               • C
                # Carol Colonel
                A chem ty luchshe chuchela?
                • s
                 # ssv Carol
                 Пакт Молотова-Риббентропа, может, и не очень хорошая штука, но претензий в отношении территории и границ Молдавии нет ни у одного государства мира (Молдова ведь ПРИЗНАННОЕ государство), кроме Румынии. Да и спорный это вопрос — чья это территория; в разные времена тут жили разные народы и существовали разные государства. Понятно, что Румыния рассматривает только тот период истории, который ей удобен. Но присутствие на этих территориях «румынского этноса» — это такой маленький период, по сравнению со всей историей цивилизованного человечества! ;-)
 • А
  # Анатолий
  2 Ваше имя

  Тему засорили настолько, что не видно реплик на комментарии. Поэтому повторюсь. С небольшой поправкой.

  Жаль что ссылки нет, не видно от чьего имени обращение. А подписей то всего 60 350, а не 60 млн. То что есть претензии к власти — это естественно, но вы посмотрите сколько делается для народа. Не забывайте какое наследие получил Путин. А война на Кавказе — это вообще геморрой еще тот.
  Пенсия у них — 4000 руб., предполагается увеличить до 7000 рублей. В пересчете на леи при курсе грубо 0.4. Вот и считайте. Секретарша имеет з/п до 20000 руб. Спецы от 40000 руб и выше. Но это все их проблемы.

  Наше дело налаживать с Россией нормальные отношения. Торговать с ней на взаимовыгодных условиях, входить в союзы или расходиться, договариваться. Вот ведь в чем дело. Россия, я уже об этом говорил, непростой партнер, но договариваться с нею необходимо. И какое вам дело до их внутренних проблем, тем более если вы никак не можете на это повлиять. И совсем другое, когда румынские олигархи влезают на территорию Молдовы и мы все должны будем обслуживать с подачи Филата их интересы. Вот в чем разница! Поэтому совсем не удивляет накал страстей вокруг этой темы.
 • T
  # Tempest
  Тему замусорили. А потому повторюсь: ПОРА ПРЕДЪЯВЛЯТЬ РУМЫНИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ПРЕТЕНЗИИ НА ЗАПРУТСКУЮ МОЛДОВУ.
  И смелее надо давать румыноидам по рогам и в Молдове и везде, иначе сожрут. Не стоит претворять в жизнь баладу Миорица.
  • C
   # Carol Tempest
   Opiat vzyvaesh k voine. Stranno, chto vasha prokuratura ploho rabotaet.
   Domnule Zubco, nu va autosesizati?

   Tempest, a ka ty sobiraeshsia prediavliat pretenzii i s kakoi armiei voevat. S russkoi? Protiv strany chlena NATO? Spotkneshsia. Ne poluchitsia.
   • s
    # ssv Carol
    Зачем так грубо? ;-))) Всё можно решить дипломатическим путём.
    • C
     # Carol ssv
     Russkie nikogda ne byli diplomatami. poetomu ih i nazyvaiut medvediami. Dikaia natzia.
     • s
      # ssv Carol
      Что ж ты тут общаешься с «дикарями»? :-))) Я, например, стараюсь общаться с более-менее стОящими собеседниками (ну, иногда не совсем (как, например, в твоём случае)). Зачем общаться с теми, кто не поймёт всей широты твоей националистической души? ;-) Не оценят же душевного порыва румынского патриота!
 • А
  # Анатолий
  Кстати, хочется отметить присутствие нашей политэлиты (какая есть) на этом форуме. Показательно высказывание этого старого хитрого лиса — С. Урекяна… Серафим Урекян сказал, что он создавался по принципу: «Враг моего врага – мой друг», а отсюда и все сложности и проблемы, порождённые существованием АЕИ. Пора уже нам набираться ума, искать и находить разумные компромиссы, подчеркнул Серафим Урекян.

  Он почуял откуда ветер дует и сразу сориентировался. Дьяков тоже. Они свалят все неудачи на Гимпу за его неумеренные высказывания и на Филата за его неудачную работу. А сами постараются выйти чистенькими. Было бы неплохо напрочь их вычеркнуть из политической жизни как конъюнктурщиков, а не радетелей народа. Здесь уже упоминался, и я сам не раз отмечал для себя насколько изменился Ю. Рошка, как он стал по-государственному мыслить. Нам нужны депутаты, да и власть государственников, которые бы старались для народа, а не использовали его для своих меркантильных интересов.
 • C
  # Colonel
  //Я сам не раз отмечал для себя насколько изменился Ю. Рошка, как он стал по-государственному мыслить.//,
  -Есть такое дело.
 • Д
  # ДобрыйХАМ
  Доктор, вот вроде не идиот, но повторяешь одно и то же не зависимо от того что тебе это из раза в раз доказывают и доказывают. У тебя закончились аргументы? Тебя не научили как отвечать дальше? Ты всю жизнь учил фальшивую историю и никак не можешь с этим смириться? У тебя тут есть соратник, возьмитесь с ним за ручки и шепчитесь самозабвенно о Великой Румынии и о великих людях Румынии, и о великой нации румынской. Только уединитесь где-то в сети и никто вам мешать даже не будет. Вы ведь моральные калеки. Люди без истории СВОЕГО народа. Ни в каком здоровом обществе вы такие не нужны. Вы просто отрабатываемый материал для достижения чьих-то целей. Вас просто выкинут на обочину и оставят дальше пускать яд и слюни. ибо на большее вы не обучены. К сожалению для вас молдаване — разумная и думающая нация. И несмотря на вскружившую нам голову свободу, и на то что поддались валашским провокациям, сейчас трезвеем. А трезвея сплочаемся и становимся народом, который помнит заветы своих национальных героев. И будим вас гнать с нашей земли, нацисты проклятые, поганой метлой. Но впрочем, пока вам ничего не мешает пускать пузыри из соплей, и дальше. Но всё-же лучше подыщите себе песочницу по интересам…
  • C
   # Carol ДобрыйХАМ
   Mozhet ty kuda-to uedinishsia. Ty nam ukazyvat ne budesh, gde nam set iskat.
   Gnat my budem vas, natzisty velikorusskie. Vy vory i manipuliatory. Takim skotam na nashei zemle iskat nechego.
   Poniatno?

   P.S I kto zhe tvoi natzionalnye geroi? Pavlik Morozov, da Grigori Kotovski?
   • Д
    # ДобрыйХАМ Carol
    Я тебе уже не раз говорил, что твои оскорбления на меня ну никак не действуют, по тому как кроме брезгливости ничего к тебе не испытываю.
    И ничего я тебе не указываю. Только помогаю советом, свой онанизм на брудершафт с Доктором, в сторону Бухареста, с задранными в нацистском приветствии руками, вы можете продолжать где-то в более интимной и дружественной для вас обстановке. (Эт я конечно фигурально, но с другой стороны, если подключите к этому делу веб-камеру — то и весь мир, почти мгновенно узнает, о великом румынском патриотизме, достойных сынов валашских). И не будут вам мерещиться досаждающие вашему сознанию руссичи, Сталины, КГБ-шники. Вас ждёт полная идилия и гармония! Не отказываете себе в удовольствии.
    А про героев наших, тебе, ни разу не читавшему истории Молдовы, и знать не обязательно, не хочется что-б ты и об них ноги свои вытирал.
    • C
     # Carol ДобрыйХАМ
     Oi, da chto ty govorish?? Eto ja ne znaiu istorii svoei Moldavii? Ja dumaiu, chto i istoriu SSSR, da i mnogih drugih stran, ja poluchshe tebia znaiu. I ty eto vidish:)))))))))
     A ty 100% dazhe v Soroca nikogda ne byl, a v monastyriah moldavskih byl?
     • Д
      # ДобрыйХАМ Carol
      Да откуда тебе вообще знать где я был или не был? Сколько я знаю языков, и какие истории каких народов изучал!? Какое это имеет значение в данной теме? Не смеши меня! И ты меня уже утомил своими непутёвыми догадками о моей личности. Ты по делу что-то можешь сказать? Историк кастрированный. Элементарной подмены понятий не замечает. Не позорь нашу историю.
      Только и способен, целые простыни не по теме постить и разговор в другое русло уводить. Всё давно с тобой ясно, псевдоинтеллектуал продажный. Не мучайся ты уже. Стену видишь? Чего стоим, кого ждём?
 • D
  # Doctor
  Carol, vreau sa-ti spun urmatoarele.

  Rusnacii si mancurtii acestia se fac a incurca sula cu prefectura.
  Nimeni nu este impotriva ca noi suntem moldoveni ca cetateni ai R.Moldova. Suntem deci moldoveni si ca amplasati geografic… (Dar, idem, tot «moldoveni» sunt si rusnacii, gagauzii, bulgarii etc. din R.M. si asta ei trebuie s-o recunoasca.)
  Insa ei staruie in prostia lor de a se da drept «moldoveni» ca natioanlitate — ceea ce nu le-a reusit s-o faca tarilor si imparatilor rusi si nici lui Stalin cu tot arsenalul lui de zombare.

  In aceasta pledoarie salbatica a lor au o singura dreptate — R.Moldova nu trebuie sa se unesca cu Romania!
  (De fapt nimeni nici nu cauta sa o faca, asta ei, rusnacii, fac spuma la gura din penurie de «subiecte» politice)

  Unirea R.Moldova cu Romania ar deplasa imediat problemele acestor intoxicati la creier si la suflet pe spatele intregului poporu roman.
  Eu nu vreau ca peste 5 sau 10 ani la Iasi sau Suceava, Timisoara sau Bucuresti… sa mi se raspunda la «Buna ziua» cu «zdrasti».
  Nu vreau ca acesti mitocani sa se faca stapani in presa romaneasca.
  Nu vreau ca pe varful Carpatilor sa mi se cante «Oi, moroz, moroz, sau Katiusha».
  Eu nu vreau ca problemele actuale ale Basarabiei, cu toata pleava sa rusofona sau mancurta — sa treaca peste Prut.

  Sa-i lasam sa traiasca dle in mocirla de la «intersectii» si sa se innece inca vreo 20 de ani in «moldovasca» lor, chiar daca sunt si eu si rudele mele printre ei.
  Iar daca or vrea sa mearga spre Europa totusi — s-o faca nu prin Romania, ci prin Rusia. Poate atunci isi vor da seama de saracia pentru care au pledat si vor iesi acesti rusnaci de buna voie — care la Moscova, care la Berlin, care la Paris…

  Ei, uite atunci, fara ei, noua ne va fi mai usor, idealul national Re-UNIREA se va indeplini.

  Acum, eu nu vreau unire!
  Pentru ca nu pot sa le vreau bine acestor impostori, care incurca cu buna stiinta notiunea de «moldovan» ca cetatean al R.M. si «moldovan» ca «nationalitate» si care in eventualitatea unirii devin molima pe trupul Romaniei.
  Si nu le vreau rau fratilor nostri de peste Prut > Iasi, Suceava, Cluj, Arad s.a.m.d.

  Scuza, asta e.
  • C
   # Carol Doctor
   Dar cine zice, doctore, ca acestia vor ramane in teritoriu? Ei nu vor avea cetatenia romana, vor fi in situatie clandestina si vor fi expulzati, exact asa cum face Sarkozy cu tiganii. Nicio problema. S-a facut si in Estonia si in Letonia cu rusii. Se va face si la noi. Vor ramane doar cei care doresc sa se integreze. Rusii nostri basarabeni, tot s-au integrat dupa unirea din 1918.
   Las' ca rusii in occident tot invata limba statului unde stau. Vor invata si aici.

   P.S. Andrievski si Cuibasenko ar trebui expulzati.
   • s
    # ssv Carol
    Доктор, да ты мудр! :-))) Правильно рассуждаешь. Только учти одно: если бы даже произошла униря (чего не будет), всё равно с русскими вы ничего не сделаете, никого никуда не прогоните. Знание языка — это мелочи, для общения не сложно выучить, а вот русскую культуру вы никуда не денете.
    PS: После вашего — душа в душу — общения с Карол, ты просто обязан на нём (на ней) жениться! ;-)
 • Р
  # Резинский
  За союз Молдовы с Россией!
 • В
  # ВЫФ
  Хуюз а не союз с Россией
 • ш
  # школьник
  ДОБРОМУ ХАМУ: Вы в корне не правы, когда называете ДОКТОРА и CAROLA «вроде не идиоты», они не вроде, а настоящие идиоты, которым, как в народе говорят, хоть ссы в глаза, а они утверждают, что это божья роса.Но в одном они правы, что Штефан Великий правил в Сучаве, а Дм Кантемир в Яссах и правили именно Молдовой, а Румынии еще даже в божьем проекте не существовало. Только я хотел спросить у этих румын, почему их не любят во всей Зап Европе, а особенно прямые потомки Римской империи — итальянцы? Почему великие государственные деятели Европы относились с пренебрежением к вашей нации в целом, а умнейший канцлер Германии сказал, что румын — это не нация, а профессия? Почему, со времени создания и до наших дней, всех бывших кондукаторов Румынии обзывали политическими проститутками?
 • Д
  # Доктор
  школьник — 09.10.2010 16:14,
  который ты есть еще «ДобрыйХАМ», «tempest»_ и еще каким-то.

  В Италии отвергают — не румын, а румынских цыган (так же как и русских цыган — но их там меньше) — это одно.

  Второе — с тобой не спорят потому что ты еще не дорос до уровня понимания.
  Ты только ответь себе, если еще на что-то способен —

  1. Если русский народ так любим, почему русских всюду называют "«швайн» — свиньями"
  2. Русских не любят не то что в Европе, а даже у себя дома — из за этого, с 1917 и дальше они стали убивать друг друга через гражданскую войну, репрессии, депортации, и т.д. Миллионы русских упали от рук же русских! А как говорят — не любим у себя дома — чего тебя должны любить в Париже..?
  3. Третье исходит из второго — нелюбимы вы, ребята, нелюбимы даже в Молдове…

  Вот, если будете вести себя хорошо, если будете заниматься развитием своей нации, а не будете заглядывать в кастрюлю соседа, если будете следовать вашим национальным передовикам-гуманистам а не шизикам-коммунистам, если бросите завоевательную заботу, как сделали Германия и Япония и будете концентрироваться на своих внутренних ресурсах — вот тогда русский народ будет счастье свое находить.
  А так — такие как вы лишь держут русский народ в каком-то болоте…
  • l
   # liubici Доктор
   Просто бред какой-то, ощущение, что нахожусь не в современном мире, а в средневековье и идет охот на ведьм… При чем здесь народы и их отношение друг к другу??? Всегда можна найти какую-то гадость у друг друга. А может принять действительность таковой какая она есть?? Ведь часть нынешних молдован носят украинские, польские и русские фамилии, идет естесственный процесс ассимиляции других национальностей в молдавскую. Моя дочь прекрасно говорит на молдавском (румынском) языке, а ее дети скорее всего будут считать его родным для себя языком. В наше время кричать о чистоте нации просто смешно ( да и глупо, на мой взгляд) Кстати, брать в мужья и жены людей других национальностей была возможность у знати, а новая кровь еще никому не помешала…
 • T
  # Tempest
  Каролу по поводу территориальных претензий к Румынии.
  Что касается призывов к войне и территориальных претензий. Это две большие разницы, как говорят в Одессе. Посмотри ради ликвидации собственной безграмотности что такое международный суд ООН в Гааге. У тебя похоже выше прокурора нет никого и методов других кроме войны и погрома парламента не существует. :-))) Всем адекватным форумистам и так понятно что мои высказывания о территориальных претензиях к Румынии это шутка, или провокация для таких как ты и доктор. Но в этой провокации есть своя цель. МОЛДОВА ПРОТИВ ВАС ОБОРОНЯЕТСЯ, СЛАБО И НЕУМЕЛО, А НАДО НАСТУПАТЬ. И не войсками, а в ПАСЕ и в ООН. Есть цивилизованные методы о которых ты судя по всему не знаешь, так как недоучка.
  Расслабься Карол. Молдоване не будут предъявлять территориальные претензии к румынам, поскольку они намного умнее и порядочнее твоих сограждан румын, которые в 1991 году выдали декларацию чле­нов «Кон­вен­ции по ус­та­нов­ле­нию де­мо­кра­тии в Ру­мы­нии» и стали посягать и на часть Украины и на нашу Молдову. Только с Украиной они судились в Гааге, а Молдову решили подорвать изнутри. Не выйдет и не надейся. А что касается совпадения взглядов под разными никами, то твое убогое сознание просто не допускает мысли что в Молдове намного больше тех кто любит свою страну, чем тех кто готов за 30 серебряников служить Бухаресту. Ну и слава богу что ты этого не понимаешь, значит не дооцениваешь степень опасности которая грозит планам твоих румынских работодателей. И не надо тут гнать про русский народ. Мы здесь все молдоване — граждане своей страны Республики Молдова, независимо от этноса к которому принадлежим.
 • I
  # Ion
  Autorului — Зиновий Ройбу:

  Bre, Roibu, niste intrebari simple, pentru tine si pentru cei asemenea tie, formulate de un alt forumist (mentionez asta fiindca nu ar fi corect sa-mi insusesc contributia lui la luminarea celor care orbecaie in cautarea propriei identitati nationale):

  1) Dimitrie Cantemir scrie: «Locuitorii Valahiei şi Transilvaniei au aceeaşi limbă ca şi moldovenii».
  Rezultă oare că valahii şi transilvanii vorbesc «limba moldovenească»?

  2) Se ştie că numele de Moldova provine de la numele râului Moldova şi că strămoşii noştri au descălecat din Maramureş.
  Cum se numeau aceştia înainte de a ajunge la apa Moldovei în jurul anului 1359?! Nu cumva valahi, români, cum îi menţionează în cronici vecinii acestora?!
  Cum îi ziceau aceştia limbii vorbite de ei înainte de 1359, nu cumva chiar valahă, română şi nicidecum moldovenească?!

  3) Ştefan cel Mare n-a afirmat vreodată că ar fi moldovean, ci doar că e «valah», adică român, limbii vorbite de el nu i-a zis niciodată «moldovenească», ci doar valahă(română): jurământul depus de El la 15 septembrie 1485 la Colomeia în faţa craiului Cazimir al Poloniei a fost rostit de către Ştefan în «idiomate valahico» (în limba valahă), fiind «tradus în limba latină din cea valahă» («heac inscripcio ex valachico in latinum respo est»), iar ţării sale i-a zis Valahia (Cronica moldo-germană scrisă pe porunca lui în 1502 se intitulează «Cronica lui Ştefan Vodă din Valahia»), marele şi luminatul voievod al Moldovei zicându-i ţării sale (în mesajul, citit de unchiul său Ioan Ţambleac în faţa dogilor Veneţiei la 6 mai 1478) «cealaltă Valahie» («l'altra Valachia»), în timpurile sale acest lucru însemna că ţara sa Moldova e «un al doilea stat românesc».

  De-al lungul domniei sale, Moldovei i se mai spunea: «Valahia cealaltă», «Valahia Mare», «Valahia Mică», Valachie, Ţara Valachilor (Românilor), Valahia de Sus, A Doaua Valahie, etc.

  Să nu fi ştiut Ştefan cel Mare de ce naţiune e, ce limbă vorbeşte şi peste care ţară este domn?
  În acest timp reiese oare că Ştefan cel Mare n-a fost moldovean?

  4) Fetei sale Elena, căsătorită în 1480 cu Ivan lei Tânăr, co-domnitor al Rusiei şi fiu al ţarului Iavn al III-lea, i s-a spus la Moscova Elena Voloşanca (Românca). De ce nu i s-a zis Elena Moldoveanca?
  Să fi fost ruşii nişte dezinformaţi?

  5) Cronica rusească Voskresenski (1532) îl numeşte pe trimisul lui Petru Rareş la Moscova „solii coievodului valah Petru”.
  O altă cronică rusă – Livovski – notează că la 30 septembrie 1532 „a venit din Valahia” (cum îi zic ei Moldovei) trimisul „voievodului valah Alexandru” (acest valah nu e altul decât Alexandru Lăpuşneanu de la Lăpuşna).
  Cronica rusească a lui Nicon (1543) îl numeşte şi ea pe domnitorul Moldovei Petru Rareş „valah” (şi nu moldovean).
  Să fi ignorat cronicarii ruşi, toţi ca unul, existenţa naţiunii „moldoveneşti”?!

  6) Mai mulţi voievozi au domnit atât în Moldova cât şi în Valahia: Mihai Viteazul, Simion Movilă, Nicolae Mavrocordat, Ioan Mavrocordat, Constantin Mavrocordat, (acesta a fost pe 4 ori domnitor în Moldova şi de 6 ori – domnitor în Valahia), Radu Mihnea, etc.
  Cum poate fi acelaşi domnitor ba moldovean, ba valah şi cum puteau aceştia dirigui cele două ţări, fără să recurgă la ajutorul unor tălmaci din valahă în „moldovenească” sau invers?!

  7) În 1859 domnitorul Moldovei Alexandru Ioan Cuza a fost ales şi domnitor al Valahiei. Atunci, unindu-se cele două ţări, Moldova şi Valahia, au creat statul România (România, nu e deci un stat străin, cum încearcă să ne convingă unii falsificatori de vocaţie, ci e însăşi Moldova istorică, ţara moşilor şi strămoşilor noştri, care şi-a modificat doar numele).
  Şi atunci nu reiese oare de aici, că cel care înjură România, îşi înjură propria istorie, iar când scuipă în oglinda în care se priveşte – scuipă de fapt în propria imagine?!

  Incearca sa raspunzi la ele… si dupa aia mai vorbim…
  • s
   # ssv Ion
   Незачем отвечать на все эти вопросы, Ion, так как не обязательно рассматривать эти вопросы в историческом плане (хотя, вобщем-то, можно и так, но я чересчур много общался с Carol, поэтому, в другой раз). В конце концов, важно как себя какой-либо народ хочет называть СЕЙЧАС. И если большинство жителей Молдовы хотят называть себя румынами, пусть. Это их дело. Но на мой взгляд, вроде далеко не все молдоване этого хотят. Вот смотрите, этнонима «турки» когда-то не было; были «османы». И этот народ сам себе дал нововое имя. Заметьте, не КТО-ТО их так назвал (потому, что это «исторически правильнее»), а они САМИ СЕБЯ. И это признали другие страны.
   • L
    # Lorena ssv
    Otomanii erau dinastia, nu poporul. Imperiul Otoman ingloba o multitudine de popoare, printre care si turcii.
    Exact ca si Imperiul Habsburgic (nu Austria) ingloba mai multe natiuni.

    Ne katit tvoi argument.
    • s
     # ssv Lorena
     О! Решила и тут объявиться! :-)))
     Но дискутировать с тобой не буду — с Carol было интереснее, а у тебя только эмоции и рассуждения о гинекологии. Скучно как-то…
 • D
  # Doctor
  Ion — 10.10.2010 22:03

  Respect total!
  Insa cu acest detasament de soc al comunistilor — mai bine nu te adresa lor. Desi, dupa asemenea postare ei vor inghiti galusca si vor cauta sa abata tema. Cu ei insa nu face sa vorbesti. Astept noi argumente despre poporul moldovenesc, care este POPOR ROMAN!
  Inca o data — respect total pentru profunda postare de mai sus.
  • F
   # FATH Doctor
   Ion, citestel pe Gr. Ureche, vezi ce scrie el despre cele ce credeau altii despre moldoveni, si despre denumirile care le dadeau Moldovei si moldovenilor. Asa erau numiti protomoldovenii de slavi, nu e nimic simbolic in cele scrise de tine. Cu timpul insa etonimul de moldovan sa inpus, pe cind «romin», abea din secolul 19:
   " Pina in sec. 19 moldovenii — toti! — nu numai-ca au avut statul sau si a sa specifica, deosebita de altele istorie, dar chiar si nu se numeau «romani», ci moldoveni" .(L. Boia, 2005, p..28)
   … " Termenul «roman» se raspindeste larg din prima jum. a sec.19,dar departe de mijlocul acestui secol ( 19 ) nu a fost in stare sa miste pe locul doi denumirea de moldovan ". ( Romania ,1997, L. Boia )
   Termanul roman, romaneasca, Romania, neavind radacini in constiinta poporului, fiind rezultatul cetirii lucrarilor umanistilor straini, nu intra in fondul autohton de constientizare a romanitatii romanilor. ( A. Armbruster, 1993, p. 205 )

   Cea mai veche documentare a denumirii “moldovan” este balada . Luind nastere spre sfirsitul perioadei de trecere la feudalism sau in cea a feudalismului timpuriu, sec.12-13, “ Balada Miorita este un cintec endoetnic, adica este creatia unei comunitati entice ( A. Hincu ) “,reflectind constiinta de sine a acesteia .Pornind de la aceste adevaruri neindoielnice, vom conchide ca balada norodnica Miorita ( sec.12-13 ) este certificatul de intrare in istorie a etnonimului moldvan. Balada Codrenas – Codrean tot este o balada foarte veche ,despre moldovenii intemeitorii tarii:
   Noi – moldovenii –
   Temelia tarii!

   Inainte de 1359 cronicarul Ioan Kukullo scrie “..movit exercitum contra aemullos et rebelles, et saeqius contra Rachemos et Moldavos “ ( ..interprindea aproape in fiecare an expeditii impotriva rivalilor si rebelilor, mai adesea asupra sirbilor si moldovenilor ) … se referee la Ludovic 1 de Anjou.
   In Cronica de la Buda 1473 se spune despre … Rasenses et Moldavanos “. In Cronica de la Dubnitz 1479 deasemenea se scrie … Rasenses et Moldavanos “.
   In documentele curiei papale se mentioneaza “ Laczko Dux moldaviensis “ ( Latcu, domnul Moldovan )
   In actul omagial depus la 6.05.1387 regelui Poloniei Petru Musat se intetuleaza “ Woyeda muldauiensis “ ( voievodul Moldovan ).
   Demnitarul magiar Emeric Bubek la 1390 intr-un document face referire la “ partes Moldavanos” ( partile mpldovenilor ).
   La 1395 cancelaria regala –a Ungariei ,emite un act in care din nou se subliniaza necesitatea organizarii unei expeditii a suveranului ungur “ Contra Moldovanos “
   Domnul Moldovei Alexandru cel Bun in Tratatul semnat la 1404 la Camenita fagaduieste credinta in numele “ земляны молдавскыи “ si “ уси бояре молдавскыи “ ( “pamintenilor moldoveni “ si a “tuturor boierilor moldoveni “
   Comentind, la 1429, luptele dintre moldoveni si valahi ,Witold, marele duce al Lituaniei constata: “ difensias inter Bassararabitas(valahi) et Moldawanos “
   La 1431 domnul Valahiei Vlad Dracul ingaduiea brasovenilor sa aiba relatii cu cine vor vrea “ с молдовени или власи “ ( cu moldovenii ori cu valahii ).
   Si acestea sint marturii documentate doar din sec. 14 si prima jumatate a sec.15

   . Raspindit era nu numai etnonimul moldovan, ci si notiunea — insemne temeinice, definitive, unificatoare si mobilizatoare pe plan intern si deosebitoare pe plan extern, de constituire si afirmare a unei comunitati entice – neamul moldovenilor, natiunea moldoveneasca. Cea ce ulterior, dar cu sute de ani pina la nasterea lui V.Stalin ,va fi confirmat de I.Tarnowskii: “moldavicae gentis “( 1540 ); de I, Vadianus: “ gentis Moldaviam vocant “ ( 1540 ) – ceea ce diplomatul francez Peyssonel va numi “la nation moldave “ ( 1765 ),

   Cum avertiza prestigiosul istoric filolog slavist Ioan Bogdan “ Nu se poate zice “volohi din Tara Moldovei “ sau “ romani din Tara Moldovei “, ci “ moldoveni din Tara Moldovei “, nici “ voievodul volohilor “ pentru “ voievodul Moldovei “, caci “ Wolochi “ in polona insamna “ Moldoveni “. ( Ioan Bogdan, 1913 )
   • L
    # Lorena FATH
    Domnule Fath, ca textele pe care le prezentati aici sunt pure manipulari si scoateri din context e evident si clar.
    Va dau doar un exemplu care spulbera toate alegatiunile pe care le prezentati aici

    In documentele curiei papale se mentioneaza “ Laczko Dux moldaviensis “ ( Latcu, domnul Moldovan )

    SI UNDE E CONTINUAREA TEXTULUI? De ce nu dati propozitia integrala?

    Iat-o: Latzco, dux Moldoviensium partium seu nationis Valachicae (trad. Latcu, ducele Moldovei (nu moldovean) parte a natiunii (sau poporului) român (valah).
    Aceasta propozitie este adresarea (bula) papei Urban al V-lea catre voeivod datata din 6 August 1370.

    Alt document: Diploma din 13 aprilie 1360 data de catre Regele Ludovic I lui Dragos, enumera fiefurile (feudele), care, sub numele de «orase românesti» (villae olachales), i-au fost oferite lui Dragos pentru a-i recompensa ajutorul acordat contra tatarilor.


    Ne considerati chiar prosti? Credeti ca ne mai aflam in URSS?
    Cred ca ar trebui sa va fie rusine pentru manipulari atat de crase si inacceptabile. Asa nu se face stiinta, dmnule. La revedere.
    • L
     # Lorena Lorena
     In plus, d-le Fath, vad ca nu stiti o boaba in latina.

     referitor la Miorita — ati facut niste gafe impardonabile. Va rog sa cititi mai jos istoria baladei, creata de catre transilvaneni, nu de moldoveni (sic!) mai jos:

     Miorița este un poem folcloric românesc, răspândit în peste 1500 de variante[1] în toate regiunile României. Este o creație populară specific românească, nefiind cunoscută la alte popoare [2]. Cântecul a fost zămislit în Transilvania, având la bază un rit de inițiere și interpretat sub forma de colindă, în timpul sărbătorilor de iarnă. S-a transformat în baladă (în regiunile din sudul și estul țării), în această versiune fiind socotit un text literar desăvârșit din punct de vedere compozițional și stilistic. A fost analizat și comentat de cei mai de seamă oameni de cultură români. Motivul mioritic a constituit sursă de inspirație pentru scriitori, compozitori și artiști plastici români și străini. A fost tradus în peste 20 de limbi străine [3]. Este socotit unul din cele patru mituri fundamentale ale literaturii românești [4], iar în prezent este un brand cultural național.

     timologie și semantică. Miorița — s.f., «oaie tânără, mială»; în general oaie; diminutiv de la mioară > mia (+ suf. -ioară), din lat. agnella (cf. Pușcariu, 1054; Capidan; etim. acceptată de DEX și DAR), prin disimularea grupului gn > mn > m, cu o formă intermediară (a)mnel (cf. Candrea-Densușianu) → (în l. rom.) miel, mia, mior.
     Semnificație mitologică. Oaia este primul animal domesticit de om, din rațiuni economice, crescut și sacrificat pentru hrană (carnea, laptele și derivatele sale) și îmbrăcăminte (lâna, pielea). Apare în mitologiile unor popoare, ca simbol religios (creștinism), animal totemic sau animal fantastic (mitologiile caucaziene); ca animal oracular e semnalat numai în mitologia românească (balada Miorița). Oaia năzdrăvană din balada Miorița denunță unui cioban complotul urzit împotriva lui de alți doi fârtați. [5]
     Semnificație culturală. Cântecul mioritic este socotit una dintre cele mai reprezentative creații folclorice românești de factură pastorală și reprezintă un simbol al perenității poporului român, păstoritul fiind o îndeletnicire străveche. «Reconstituirea» genezei cântecului permite incursiuni în cultura și realitățile etnografice ale satului românesc tradițional.
     Semnificația și istoria titlului. În Transilvania, e numit generic Colinda păcurarului. Episodul Oaia năzdrăvană a fost adăugat numai după ce cântecul a traversat Carpații și s-a transformat în baladă. Astfel, în sudul și estul țării, rapsozii îl numeau generic Cântecul mioarei. [6] Titlul baladei, Miorița, a fost propus pentru prima dată de către Vasile Alecsandri (1850), în mod convențional și ulterior acceptat unanim (la vremea respectivă versiunea primară, Colinda păcurarului nu era cunoscută de către folcloriști).
     Definirea cântecului «mioritic». Exegeții Mioriței [7] au definit-o ca fiind un bocet, epopee pastorală, cântec de jale, legendă, doină, cântec de nuntă, incantație rituală, cântec religios, mit, etnomit sau cântec din bătrâni. Adrian Fochi [8] a identificat două versiuni: colind (versiunea primară), cu circulație atestată în Transilvania, Banat, Crișana și Maramureș, respectiv baladă — în Oltenia, Muntenia, Dobrogea și Moldova. Miorița (colind / baladă) este o creație folclorică muzicală, în spațiul consacrat fiind interpretată vocal și instrumental (după caz), respectându-se caracterul sincretic (text — melos) specific creațiilor populare. Din punct de vedere al oralității, Miorița este un text literar cu valențe discursive. În plan exegetic, este cel mai controversat text folcloric românesc, din cauza atitudinii aparent paradoxale a eroului principal (vezi Polemici despre fatalismul mioritic).
     Versiunea colind
     Trei păcurari urcă cu oile la munte («Sus în vârfu muntelui, / Sub crucița bradului, / Mărgu-și trei păcurărei / Cu oile după ei»), primăvara, după Ruptu Sterpelor (Sâmbra oilor, Măsuriș), pentru a constitui stâna de vară. Doi dintre păstori sunt mai mari și între ei există o relație de rudenie («Cei mai mari îs veri primari»). Al treilea este mai mic și este străin — de grupul profesional, de neamul celor doi («Cel mai mic îi străinic»). Cel mic este supus unor probe de inițiere prefesionale, potrivit cutumelor pastorale străvechi («Pe cel mai mic l-o mânat / Cu găleata la izvor»). Cei mari fac sobor (judecată) și decid să-l omoare pe cel mai mic, fără a se preciza motivația (proba morții inițiatice), lăsandu-i libertatea să decidă modalitatea prin care va fi omorat («Ce mortiță tu poftești? / Ori din pușcă împușcat, / Ori din sabie tăiat?»).
     Replica celui mic (episodul «testamentar») indică: moartea prin decapitare («Nici o moarte nu-mi poftesc / Fără capu mi-l tăieți»), dorința de a fi îngropat în preajma stânii («Pe mine mă îngropați / În strunguța oilor»), cu mențiunea de a nu fi înhumat în cimitirul din sat («Pă mine nu m-astupați / Nici în verde țintirim / C-acolo mi-oi fi străin»), învelit doar în scoarță de brad bătrân, iar alături de el să fie așezate trâmbița, fluierul, tilinca, toporul etc.; este invocată plângerea oilor («Oile cele cornute / Mîndru m-or cânta pă munte»).
     În unele variante, «testamentul» păcurarului continuă cu prefigurarea sfârșitului anului pastoral ("Și-a zini Ziua Crucii, / Voi la țară-ți coborî"). Mama păstorului va întreba de soarta fiului său («Măicuța v-a întreba / Coborăsc și eu ori ba?»), însă aceasta trebuie să știe doar că a rămas mai înapoi cu oile («C-am rămas mai înapoi / Cu cele șchioape de oi») și va întârzia la cină («Cina-n masă s-a răci, / Apa-n vasă s-a-ncălzi, / Eu la mama n-oi zini / Batăr cît m-ar agodi»).
     Versiunea colind
     Trei păcurari urcă cu oile la munte («Sus în vârfu muntelui, / Sub crucița bradului, / Mărgu-și trei păcurărei / Cu oile după ei»), primăvara, după Ruptu Sterpelor (Sâmbra oilor, Măsuriș), pentru a constitui stâna de vară. Doi dintre păstori sunt mai mari și între ei există o relație de rudenie («Cei mai mari îs veri primari»). Al treilea este mai mic și este străin — de grupul profesional, de neamul celor doi («Cel mai mic îi străinic»). Cel mic este supus unor probe de inițiere prefesionale, potrivit cutumelor pastorale străvechi («Pe cel mai mic l-o mânat / Cu găleata la izvor»). Cei mari fac sobor (judecată) și decid să-l omoare pe cel mai mic, fără a se preciza motivația (proba morții inițiatice), lăsandu-i libertatea să decidă modalitatea prin care va fi omorat («Ce mortiță tu poftești? / Ori din pușcă împușcat, / Ori din sabie tăiat?»).
     Replica celui mic (episodul «testamentar») indică: moartea prin decapitare («Nici o moarte nu-mi poftesc / Fără capu mi-l tăieți»), dorința de a fi îngropat în preajma stânii («Pe mine mă îngropați / În strunguța oilor»), cu mențiunea de a nu fi înhumat în cimitirul din sat («Pă mine nu m-astupați / Nici în verde țintirim / C-acolo mi-oi fi străin»), învelit doar în scoarță de brad bătrân, iar alături de el să fie așezate trâmbița, fluierul, tilinca, toporul etc.; este invocată plângerea oilor («Oile cele cornute / Mîndru m-or cânta pă munte»).
     În unele variante, «testamentul» păcurarului continuă cu prefigurarea sfârșitului anului pastoral ("Și-a zini Ziua Crucii, / Voi la țară-ți coborî"). Mama păstorului va întreba de soarta fiului său («Măicuța v-a întreba / Coborăsc și eu ori ba?»), însă aceasta trebuie să știe doar că a rămas mai înapoi cu oile («C-am rămas mai înapoi / Cu cele șchioape de oi») și va întârzia la cină («Cina-n masă s-a răci, / Apa-n vasă s-a-ncălzi, / Eu la mama n-oi zini / Batăr cît m-ar agodi»).

     Cântecul mioritic s-a zămislit în regiunea intracarpatică a României, în Transilvania, fiind interpretat sub formă de colindă, pe parcursul sărbătorilor de iarnă (25 decembrie–6 ianuarie). Contaminat cu alte motive folclorice, în regiunea centrală a Transilvaniei a dezvoltat tipul «fata de maior», iar în Muntenia și Moldova s-a transformat în baladă.
     Abordările despre localizarea obârșiei Mioriței au fost marcate de subiectivism și patriotism local. Cea mai longevivă teorie a impus obârșia vrânceană, motiv pentru care a colectat cel mai mare număr de intervenții. Din a doua jumătate a secolului al XX-lea s-a vorbit tot mai insistent despre originea transilvăneană. În cele din urmă, toate aceste dispute s-au focalizat pe opoziția dintre colind și baladă, pe întâietatea uneia în defavoarea celeilalte.

     Cea mai veche variantă cunoscută a Mioriței [10] este o colindă din nord-estul Transilvaniei. Ea a fost consemnată, pe la 1792-1794, într-o garnizoană din Bistrița Năsăud, de către ofițerul Ioan Șincai, fratele lui Gheorghe Șincai. Manuscrisul a fost descoperit abia la sfârșitul secolului al XX-lea în Arhivele din Tîrgu Mureș și publicat în 1991, în revista Manuscriptum.[11] Dar cea mai cunoscută variantă literară este varianta Alecsandri (versiunea baladă).

     Descoperirea baladei
     Prima variantă publicată este o baladă din zona Vrancea, culeasă, se pare, de Alecu Russo (în Munții Sovejei) în perioada februarie — aprilie 1846. Într-o scrisoare către A. Hurmuzachi, Vasile Alecsandri mărturisește că „această baladă mi-a fost adusă din Munții Sovejii de D. A.Russo, care o descoperise…”. Dar după stingerea din viață a lui A. Russo (1859), Vasile Alecsandri își schimbă opinia (vezi nota la balada «Dolca» din volumul „Poesii populare ale românilor” (1866), unde îl indică drept informator al baladelor Dolca și Miorița pe un „anume Udrea”, un baci de la o stână de pe Ceahlău). Subiectul a fost tratat pe larg în mai multe studii.

     Balada a fost publicată pentru prima dată de către Vasile Alecsandri, în secțiunea Cântece poporale românești din gazeta «Bucovina» din Cernăuți (an III, nr. 11, sâmbătă, 18 februarie 1850) cu titlul «Mieoara». Textul este republicat, în 28 august 1850, de Vasile Alecsandri, în bisăptămânalul «Zimbrul» (Iași). În 1852, Vasile Alecsandri include balada Miorița și în volumul Poesii poporale. Balade (Cântece păstorești). În anul 1854, Jules Michelet publică prima traducere a baladei într-o limbă străină, la Paris, în Légendes démocratique du Nord. În 1859, la Pesta, apare culegerea Poezia populară. Colinde, culese și corese de A. M. Marienescu. Una dintre aceste colinde poartă titlul Judecata păstorilor[16], fiind o variantă a Mioriței și se dovedește a fi similară cu textele care circulă în partea de nord-vest a Transilvaniei (Năsăud — Lăpuș).

     Varianta Alecsandri a baladei
     Varianta Alecsandri (versiunea baladă) este socotită o variantă virtuală, deoarece în această formulă și alcătuire textul nu a fost niciodată întâlnit în spațiul consacrat al performării; este reprezentativ pentru că este alcătuit din fragmente autentice, tipice versiunii baladă; conține aproape toate episoadele, temele, motivele și secvențele ce o definește din punct de vedere tipologic. Există și o variantă virtuală a versiunii colind, de factura livrească, specifică tipului nord-maramureșean.
     Este unanim acceptată ideea că Vasile Alecsandri a "îndreptat" această creație folclorică, în spiritul ideilor care circulau, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, printre folcloriștii români (vezi cap. Creatorul Mioriței). Dumitru Caracostea, Ovid Densușianu, Ion Diaconu, Adrian Fochi, Gheorghe Vrabie s-au referit la această problemă în studiile lor, analizând textele din perspectivă comparatistă și constatând un proces succesiv de îndreptare a variantelor pe traseul 1850-1852-1866. Suspiciunea e întemeiată, cu atât mai mult cu cât se știe că Vasile Alecsandri a născocit «cântece» întregi, precum Movila lui Burcel și Cântecul lui Mihai Viteazul, determinându-i pe unii să considere că varianta mioritică publicată de Vasile Alecsandri este o operă a acestuia (Duiliu Zamfirescu, 1909), iar pe alții să se îndoiască de „autenticitatea folclorică a primei versiuni a baladei”.[17]
     În general s-a acreditat ideea că Vasile Alecsandri „a extras din numeroasele variante ale Mioriței (..) forma perfect cristalizată”,[18] cu atât mai mult cu cât „nu există nici un tablou sau vers din Miorița lui Alecsandri care să nu se găsească în una din numeroasele variante culese de atunci încoace pe întinsul țării, unele fiind prezente și în forma transilvăneană de colind, care are probabil o vechime mai mare decât balada”.

     Sper ca veti inceta sa induceti in eroare cititorii. Cele bune
     • s
      # ssv Lorena
      Опять здоровенные цитаты! Ты понимаешь, что 95% читателей этого не читает? Им просто приходится долго крутить колёсиком мыши для того, чтобы пролистать этот мусор до следующего комментария. Так мышек не напасёшься! :-))) А впрочем, «чем бы дитя не тешилось...»
      • L
       # Lorena ssv
       Credeam ca discht cu Fath. Or, esti Fath?
       • L
        # Lorena Lorena
        Apropo, stimabilule, Miorita nu e этот мусор. Cred ca deja o iei razna, obtuzule.
        • s
         # ssv Lorena
         Мусором являются длинющие цитаты, а не их содержание.
         • L
          # Lorena ssv
          Domnule, ti-am zis nu-mi esti sef, si eu fac ce vreau. Sper ca ai inteles?
          • s
           # ssv Lorena
           Я никогда и не считал себя твоим боссом! Зачем мне это??? Я бы не принял тебя к себе на работу. Просто взывал к твоему разуму — ну, не удобно же читать обсуждения при таких здоровенных цитатах. Но я уже вижу, что разумом и не пахнет, так что, угомонись — не буду больше писать тебе об этом. Засоряй сколько хочешь сайт цитатами.
 • s
  # ssv
  Доктор, застрелись! Для тебя это вопрос чести (если она у тебя есть).
 • l
  # liubici
  Нет смысла переубеждать фанатично убежденных, которые считают, что Румыния и румыны главные люди на нашей земле… Тошно все это читать, факты излагаются однобоко, шаг влево, шаг вправо — расстрел, все равно манкурты и русские во всем виновны…
 • л
  # любитель лимбы матерной
  C 1988-89 гг идёт этот дешёвый ничего не стоящий трёп — 22 (ДВАДЦАТЬ ДВА!!! года) и назначение его одно — отвлечь как можно больше хотя бы слегка думающего народа от анализа действий элит на обеих берегах обоих рек — Днестра и Прута! Да не будет никаких объединений с таким уровнем коррупции и казнокрадства, произвола и презрения к тем, кто не у власти. Кто ж согласится отдать свою кормушку ради какого-то преходящего бреда «ромынизма, славянизма, молдовенизма» и прочей демагогии?! Двадцать два года занимаемся коллективным онанизмом, выдавая это за любовь к родинам, нациям, культурам… Поросшие бурьяном заводы и фабрики, поля, превращенные в дикие степи, вырубленные леса, недогоревший разграбленный парламент с выбитыми стёклами… сотни тысяч проституток и побирающихся. ДВАДЦАТЬ ДВА ГОДА!!! И конца этому пи-жу, наверное, не будет ещё долго… А время тик-тик, а жизнь чик-чик (цитирую президента)… и светлое будущее слепит по глазам!
 • s
  # sergei
  НИЧЕГО НЕ ЧИТАЛ ИЗ СЛОВОПЕРДЕНИЙ РУСОФОНОВ КОТОРЫЕ ЗАЧИСЛИЛИ СЕБЯ В МОЛДОВАНЕ.ВЫ КОМСОМОЛЬЦЫ -ДЕТИ ОККУПАНТОВ, РУССКИЕ ЧЕРНОСОТЕНЦЫ.ВЫ СМЕЕТЕ ПОУЧАТЬ НАС КОРЕННЫХ ЖИТЕЛЕЙ, КТО МЫ? МЫ ЗНАЕМ СВОЮ ИСТОРИЮ БЕЗ ВАШЕГО МЕНТОРСТВА.КАНТЕМИР СРЕДНЕВЕКОВЫЙ БОТАНИК КОТОРЫЙ НЕ ХОТЕЛ СРАЖАТЬСЯ А ХОТЕЛ ЛОВИТЬ БАБОЧЕК.ПЕТРУХА ПРИРУЧИЛ ДУРАКА, ЗАРАЗИЛ СИФОНОМ ЕГО ДОЧЬ.АНТИОХ ВООБЩЕ НАРКОТ ПАРИЖСКИЙ.
  • s
   # ssv sergei
   Вы так любите «свою страну», что так отзываетесь о исторических личностях, внёсших несоизмеримый с Вашим вклад в её развитие? ;-))) Ну-ну.
   И как же ты не читал комменты «русофонов», если прекрасно ориентируешься в их содержании? ;-)
   • s
    # sergei ssv
    Чего достигли молдаване подаренные Кантемиром Петру первому.Кантемир получил имение в Твери, где мог предаться бумагомарательством.Первым перлом было «Описание Молдовы»-заказ тайного приказа(КГБ)тогдашнее, чтобы легче было эксплуатировать крестьян преданных Кантемиром.Должность посла в Дагестане-аж.Подальше от Молдовы.Русские разделили наследство Великого Штефана на части а молдаван сделали жалкими рабами отняв землю и подвергнув жесткой ассимиляции.Молдова не предков наших, не наша а потомков потомков наших-политическое завещание Великого Штефана похерил воистину ботаник потомок татара -вероотступника Тудора в услужении господаря.Холоп промотал хозяйское добро.
 • s
  # ssv
  Ну, я понял Вашу точку зрения на Кантемира. :-) Вобщем-то, любая точка зрения имеет право на существование. Спорить на тему сего государственного мужа не буду, ибо это долго и не нужно.
  Но мне понравилась Ваша фраза про «жёсткую ассимиляцию». :-))) Во-первых, в чём она, по-вашему, выражалась? А во-вторых, с каких пор мы так ненавидим ассимиляции? Они были всегда. Римляне ассимилировали гето-даков, кельтов и прочих, арабы — североафриканские племена, англичане — индейцев и многих других. И никто не возмущается! Разве что, жалеют индейцев, хотя те были на уровне первобытно-общинного строя, и их, вобщем-то, цивилизовали. Просто была уничтожена яркая самобытность этих племён, вот и жалеют. А вот романизацией гето-даков даже принято гордиться, хотя она отнюдь не была добровольной! :-)))
  А сейчас пытаются ассимилировать нац. меньшинства в Молдове. Говорят, что от этого будет всем хорошо. Вы против этого тоже будете возмущаться? ;-)