Материалы второго круглого стола из серии «ПКРМ у власти и в оппозиции»

День второй: «ПКРМ у власти и стратегия демократических преобразований". Доклады Марины Постойко, Александа Петкова, Григория Петренко

На круглом столе были рассмотрены следующие вопросы: Кризис 2002 года: ПКРМ и оппозиция. Курс на европейскую модернизацию. Кодификация законодательства. Реформы общественного телерадио 2002 и 2006 года. Парламентский Консенсус за европейскую интеграцию. Принцип политического альтруизма. Закон о собраниях. 300 законов в сфере европейской интеграции. Выборы 2009 года. ПКРМ и события 7 апреля 2009 года. ПКРМ и проблема «золотого голоса» - честное и демократическое решение. Открытый переход в оппозицию.

Модератор: Валерий Реницэ

Публикуем основные доклады:

Выступает депутат парламента РМ Марина Постойко

Onorată asistenţă,

Din momentul accederii la putere a PCRM în anul 2001 şi pînă în anul 2009, de către majoritatea parlamentară de pe atunci au fost realizate numeroase reforme ale instituţiilor de drept penal penal şi civil, toate avînd ca scop primar protecţia drepturilor omului în ţara noastră. Iar, odată cu semnarea în anul 2005 a Planului de acţiuni RM-UE a demarat un amplu proces de ajustare a legislaţiei ţării noastre la valorile europene.

Odată cu angajarea Republicii Moldova pe calea integrării europene şi aprofundarea reformelor democratice, s-a făcut simţită nevoia schimbării filozofiei pedepselor penale, a metodelor de luptă cu criminalitatea şi a celor de resocializare a infractorilor. Guvernul RM de atunci a fost mereu preocupat de promovarea politicii penale a Republicii Moldova care să pună accent pe valoarea umană.

Au fost adoptate mai multe modificări ale legislaţiei prin care s-a reuşit reducerea represiunii penale, atît prin revizuirea cuantumului sancţiunilor penale (multe sancţiuni au fost reduse), cît şi prin asigurarea unui spectru larg de măsuri neprivative de libertate (s-au instituit alternativele la detenţie, cum ar fi munca neremunerată în folosul comunităţii, medierea).

În acest context, vreau să menţionez iniţiativa domnului Vladimir Voronin, ex-Preşedintelui Republicii Moldova de a optimiza sistemul pedepselor penale, precum şi de a decriminaliza unele din infracţiunile economice ce prezintă pericol social redus. Această iniţiativă a fost binevenită şi a fost transpusă în practică.

De fapt, reducerea criminalităţii, dezincriminarea faptelor cu grad de pericol social redus, implementarea alternativelor la detenţie, soluţionarea problemei suprapopulării instituţiilor penitenciare şi diminuarea sau excluderea efectului negativ al detenţiei asupra persoanei au fost unele dintre obiectivele primordiale ale PCRM, deci şi a conducerii de atunci a Republicii Moldova.

Pe această dimensiune, în anii de guvernare a PCRM s-au realizat un şir de acţiuni ce au vizat perfecţionarea cadrului legislativ în conformitate cu angajamentele asumate faţă de Consiliul Europei.
Cu referire la politica penală, unele din cele mai importante au fost: adoptarea codului penal şi cel de procedură penală, a legii cu privire la mediere, a legii cu privire la probaţiune, a legii cu privire la asistenţa juridică garantată de stat, şi altele.

Toate aceste acte legislative au consacrat noi instituţii juridico-penale sau le-au dezvoltat pe cele existente, ceea ce a permis instituirea unei justiţii penale moderne şi europene.

Ţin să vă asigur că, voinţa politică a PCRM şi deschiderea autorităţilor statului pentru a schimba viziunea asupra politicii penale a existat mereu, iar acţiunile concrete în acest sens au fost vizibile.

În procesul de reformare a legislaţiei am colaborat strîns cu reprezentanţii societăţi civile. Spre exemplu, prin eforturile comune, ale Parlamentului şi organizaţiilor neguvernamentale, în special mă refer la Institutul de Reforme Penale, orientate spre perfecţionarea şi dezvoltarea instituţiilor justiţiei penale, s-a reuşit adoptarea mai multor legi de calitate, precum şi în alte acţiuni eficiente, care au dat roade bune.

Totdată, a fost adoptată Legea cu privire la asistenţa juridică garantată de stat, datorită căreia în Moldova s-a instituit un nou sistem de acordare a asistenţei juridice garantate de stat, mult mai performant.

În anul 2002 a fost adoptat noul cod civil, inspirat din cele mai bune practici ale ţărilor europene dezvoltate.
Datorită acestui fapt au fost dezvoltate şi perfecţionate instituţiile juridice de drept civil, cum ar fi proprietatea, succesiunea, etc, precum şi s-au inclus altele noi precum dreptul de vecinătate, uzufructul, dreptul de uz şi dreptul de abitaţie, etc.

Toate aceste reforme legislative au racordat legislaţia ţării noastre la valorile europene şi au contribuit mult la dezvoltarea raporturilor juridice şi relaţiilor sociale la un nivel calitativ nou.

Выступление депутата Парламента РМ Александра Петкова

Уважаемая аудитория,

Прежде чем перейти хронологически к рассматриваемому периоду, позвольте вкратце напомнить вам в каких условиях произошло становление ПКРМ у власти.

Сегодня, практически всем известна избитая фраза о том, что в феврале 2001-го наша партия вошла в парламент с 71-м мандатом из 101-го. К сожалению, большинство обозревателей не особо утруждаются разъяснить обывателю, что это был первый опыт прихода в Молдове к власти партии с более чем конституционным большинством. Это был приход к власти партии, которая, чего греха таить, не особо была готова к такому ошеломительному результату на выборах. Но, это был также опыт прихода к власти партии, которая, даже при наличии почти абсолютного доверия населения, не позволила себе абсолютизировать власть.

Что бы сегодня ни говорили наши политические оппоненты, при всех наших огрехах, мы показали, что умеем не просто руководить страной, а эффективно управлять государством, внимать критике, причем, порой, не всегда справедливой и заслуженной. Это был период, когда, впервые, с момента обретения Молдовой независимости, одна политическая партия не побоялась принять на себя всю полноту ответственности за правление страной, в условиях, когда в 2001 году, вспомним, ей пророчили не более полугода у власти.

Это тем более обращает на себя внимание, если вспомнить, что практически все правительственные команды периода нашего нахождения у власти были далеко не однородны с политической точки зрения. Фактически же, правящая, не только правительственная, команда выкристаллизовывалась на протяжении всех восьми лет нахождения ПКРМ у руля государства. Не скрою, я, как и многие мои товарищи, пришел в команду ПКРМ, не будучи членом этой партии. В партию я осознанно вступил в 2004 году, уже после, а не до того, как стал советником президента, а в администрации президента Воронина вообще начал работать с апреля 2001 года. Обращаясь к аудитории, хочу спросить «а вам сегодня известны много чиновников среднего и высшего звена, перед которыми бы не поставили изначальное условие обзавестись партбилетом правящего большинства, с целью иметь продвижение по службе, либо вообще сохранить место работы?».

Одним из первых испытаний властью, для ПКРМ явилось противостояние 2002 года. На мой взгляд, породившие его протесты далеко не случайны. С одной стороны, мы имели культивирование отторжения всего, что было связано с нашей партией. И это культивирование проводилось не только нашими идеологическими традиционными противниками, от которых-то, в принципе, всегда стоило ожидать этого, но также и предыдущей властной номенклатурой, взращенной в недавнем тоталитарном прошлом. Именно представители этой номенклатуры, которые живы-здоровы и по сей день, пытались поучать, настаивать на какой-то своей выгоде, но ни в коем случае не нести никакой ответственности. По той простой причине, что они просто не привыкли к такого рода ответственности. Зато, практически каждый из них не упускал возможности напомнить, что «в наше время я был инструктором ЦК, секретарем, парторгом» – нужное выбрать -, тем самым подчеркивая свою значимость, политическую образованность, подкованность, если хотите. Именно эти представители молдавской политической элиты приходили с советами относительно того, как надо «правильно» поступать с оппозицией, как надо пользоваться (и я не ошибся термином) конституционным большинством и что следует делать с политическими оппонентами.

К сожалению, некоторые наши представители строили свое поведение во власти, по лекалам этих «умудренных опытом» советчиков. Может, слишком издалека, но я подошел к периоду массовых волнений начала 2002 года, а если быть более точным, которые начались 9 января того года.

Тогдашнее противостояние продлилось вплоть до 28 апреля, дня, когда оппозицией, в лице Христианско-демократической партии, было принято решение о демонтаже палаточного городка, парализовавшего центр молдавской столицы.


Сегодня, по прошествии времени, очень интересно проанализировать тогдашние требования оппозиции. Давайте вспомним, чего добивалась тогда оппозиция. Регистрация Бессарабской Митрополии, реорганизация государственного Национального телевидения. Особняком стоят проблемы, связанные с изучением русского языка и преподаванием курса истории Молдовы.

Справедливости ради стоит отметить, что коммунистам пришлось платить по счетам предыдущих властей. Ведь, это именно они намеренно оттягивали решение вопроса регистрации Митрополии Бессарабии, а я осмелюсь вам напомнить, что к 2003 году эта проблема начала приводить уже к открытому церковному противостоянию, поджогам церквей, массовому переходу от одной религиозной общины к другой.

Ведь, это предшествующие коммунистам власти приняли закон о телевидении и радио, и по правде, не особо заботились об его евросоответствии, хотя не раз они же бравировали своими исключительно хорошими отношениями с Советом Европы. Опять же, напомню, упомянутый мною закон под номером 603 был принят 3 октября 1995 года. До прихода к власти коммунистов он был изменен 5 (!) раз и, замечу, ни разу эти изменения даже близко не намекали на создание на базе ТЕЛЕРАДИО-МОЛДОВА общественной телерадиокомпании. Напомню также, что Рекомендация Десятого Комитета министров Совета Европы государствам-членам в отношении гарантий независимости общественного вещания была издана еще в 1996 году.

Объективности ради стоит отметить также, что первый закон об общественной национальной телерадиоорганизации Компания "Телерадио-Молдова" был принят 15 августа 2002 года. Также, объективности ради отмечу, что принят он был не без участия, порой даже давления со стороны оппозиции. Но, ведь, если будем объективны до конца, до 2001 года в Молдове, всем находящимся по очереди у власти силам было откровенно выгодно содержать за государственный счет подконтрольные ТВ и радио.
Для чего я привел все эти примеры? Ведь, следуя простой логике, ПКРМ, имея, повторюсь, почти абсолютную поддержку электората, в первой четверти своего мандата, могла бы попросту, извините, наплевать на все рекомендации европейских эмиссаров, просто подавить зачастую противоправные выступления оппозиции и преспокойно думать о выборах 2005 года.

Тот факт, что ПКРМ не повела себя так, а инициировала полноценный диалог с европейскими структурами, был по праву оценен всеми, подчеркну, всеми спецпредставителями генсека Совета Европы в Молдове. Партия коммунистов, обладая более чем комфортным большинством в парламенте, нашла в себе силы пойти на диалог с оппозицией, нашла в себе силы пойти на неожиданные даже для оппозиции уступки. Имею в виду не только учреждение общественной телерадиокомпании. Власть оказалась в силах не бряцать оружием, сдержать нервы, не срываться на ожидаемый радикалами тон снобизма и пренебрежения. Не стоит забывать, что протестующие времен палаточного городка между администрацией президента и парламентом требовали ни больше, ни меньше – отставки всего руководства страны и проведения досрочных парламентских выборов.

По сути, это был первый тест на устойчивость, политическую устойчивость, если хотите, Партии коммунистов. Это был своеобразный диплом о высшем образовании, поскольку партия пришла во власть, имея в кармане заслуженный аттестат зрелости.

Многие провозглашали, но именно нашей партии удалось достичь прогресса в обществе на основе европейских ценностей, порой в ущерб (и мы не можем этого не признавать) нашим же электоральным ожиданиям. Сегодня можно к этому как угодно относиться, поносить грязью, откровенно не признавать, но – это был на самом деле первый и самый бесценный опыт становления ценностей европейской интеграции в Молдове. Именно на основании этого собственного опыта, кстати, отмеченного не кровью оппозиции, а выстраданного собственным потом, молдавские коммунисты сумели доказать способность эффективно управлять государством.

Опять же напомню, далее был незабываемый «меморандум Козака», далеко не всеми до сих пор понятое поведение определенных российских политических кругов, решивших «наказать» всех молдавских граждан, предусмотрительно закрыв глаза на недоработки собственной дипломатии.


Опять же, впервые в Молдове, и опять коммунистами будет объявлена в качестве приоритета европейская интеграция. И этот выбор был сделан нами вполне осознанно, и ни в коей мере не в противовес молдо-российским отношениям, ставшими уже, также, благодаря коммунистам, стратегическими. Именно мы были теми, кто расшифровал понимание термина «европейская интеграция». Заверяю вас, уважаемая публика, что в отличие от нынешних правителей, для нас европейская интеграция не является лишь выпрашивание права свободного пересечения границ Шенгенского Пространства.

Мы четко сформулировали, что европейская интеграция для Молдовы означает, в первую очередь, утверждение европейских стандартов внутри Молдовы. Для нас это была изначально проблема внутренней политики. Потому что, мы четко понимали и понимаем, что Молдова окажется в Европе лишь тогда, когда стандарты жизни, деятельности, права, взаимоотношений между государством и гражданином не будут отличаться от европейских норм. Иными словами, когда житель Страсбурга, Парижа, Брюсселя или Берлина, находясь в Кишиневе, не почувствует, что выехал из Европы, тогда Молдова сможет гордо объявить о том, что она является полноправным членом Европейского Клуба. И, поверьте, мы знаем, что это возможно. Именно мы были и остаемся теми, кто доказал, что европейская интеграция страны может рассматриваться исключительно в контексте единой реинтегрированной Молдовы.

Именно этот вектор был одним из определяющих тогда, когда наша власть предложила Пакт стабильности и безопасности для Молдовы. Много было отрицательных отзывов о том документе со стороны некоторых политических обозревателей. А, ведь, всего несколько лет спустя, те же рецензенты, сегодня активно обслуживающие нынешних правителей, предлагают ни что иное, как идеи, заложенные нами еще тогда, в 2004 году.

Тогда, мы открыто заявили, что решение основных проблем нашего государства, в первую очередь, приднестровской проблемы, возможно при наличии консенсуса по основным вопросам развития нашего государства не только со стороны внутренних игроков, но и ведущих Акторов мировой политики.

К концу 2004 года, в Молдове сложилась ситуация, на которую оказали влияние изменение расстановки сил в Румынии, «революция роз» в Грузии, «оранжевая революция» в Украине. Молдова в очередной раз оказалась в центре не только пристального международного внимания, но и влияния.

Считаю, что основной заслугой предвыборной кампании конца 2004 – начала 2005 года является то, что в Молдове «оранжевую революцию» возглавила Партия коммунистов. Вопреки заведомо ложным соцопросам, политическим прогнозам некоторых из присутствующих здесь, вопреки политическому давлению, как с Востока, так и с Запада, откровенным попыткам дестабилизировать внутриполитическую ситуацию, Партия коммунистов «выдержала удар» и, безусловно, заслужила симпатии большинства молдавских избирателей.

Практически, то, что было потом, во время своей второй правящей каденции, было, на мой взгляд, предопределено опытом первых четырех лет. Наверняка, благодаря этому опыту, молдавским коммунистам удалось вести качественный, с позиции европейских ценностей, диалог с оппозицией. Мы были первой, и сегодня можем констатировать, что единственной политической силой, не побоявшейся практики политического альтруизма. Это был период, когда в законодательном порядке оппозиции был предоставлен контроль над спецслужбами, публичными финансами, центризбиркомом. Сегодня кое-кто пытается забыть, но именно тот период был отмечен единогласной, подчеркну, единогласной парламентской поддержкой курса европейской интеграции Молдовы, а также принципов приднестровского урегулирования. А это, безусловно, свидетельствует о возрастающем авторитете ПКРМ даже в глазах ее непримиримых оппонентов.

Конечно, я далек от мысли идеализировать все наши действия во власти. Как говорится, не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. Сегодня, однако, мы убеждаемся в правоте выбранной тогда нашей партией политики. Это, наверное, и объясняет приток молодежи в ряды ПКРМ именно после того, как мы оказались в оппозиции. Потому как, только сильная партия не может позволить себе такой вольности, как пренебрежение демократическими нормами, как попрание принципов парламентаризма и правового государства. Только сильная партия, может найти в себе смелость извлечь уроки из своего недавнего прошлого, с тем, чтобы впредь не допускать непростительных ошибок. И я уверен, что это по заслугам оценивают не только члены нашей партии, но и Его Величество Молдавский Избиратель.

Думаю, вы согласитесь, что порой намного тяжелее оценить собственные ошибки, допущенные предшественниками не десятки и не сотни лет назад. Порой, к сожалению, труднее оценивать события, свидетелями которых были мы сами. События, оценки которых не найдешь в учебниках и хрестоматиях. И я, не спроста привел вам сегодня некоторые факты и события всего лишь десяти–, пятилетней давности. Их оценка не всегда однозначна, но именно она, а также сравнение с тем произволом, что происходит сегодня, позволяют нам говорить о том, что современное левое движение – экспонентом которого в Молдове является Партия коммунистов - перспективно, более того, я уверен, что именно за ним ближайшее будущее Молдовы.

Спасибо за внимание!

Обсудить