Cu ajutorul savanţilor, R.Moldova îşi poate dezvolta o solidă industrie farmaceutică, capabilă să asigure sănătatea moldovenilor

În Republica Moldova sunt înregistrate, actualmente, peste 6 mii denumiri de medicamente în diferite forme farmaceutice.

Producţia farmaceutică autohtonă, realizată de 23 de producători a înregistrat, anul trecut, 1109 denumiri de medicamente sau 17 % din numărul total de medicamente autorizate. Peste 90 % dintre medicamente sunt importate, o parte dintre acestea fiind inaccesibile pentru majoritatea populaţiei. De asemenea, 5-10 % din produsele farmaceutice din ţară sunt preparate generice (reproduse) şi numai 19-20 denumiri de medicamente, propuse de savanţii ţării, sunt autohtone originale, înregistrate, având acţiuni antivirale, antiinflamatorii, antihipotensive, anticongestive, antiseptice etc. Cu regret, nu toate acestea se produc.

În această situaţie, lipsa de medicamente esenţiale este compensată prin import costisitor, prin medicamente scumpe, puţin accesibile populaţiei. Importăm în prezent medicamente din 70 ţări, de la 343 firme şi companii.

În anul 2007 au fost importate medicamente şi produse parafarmaceutice în sumă de circa 109,13 mln dolari SUA, în anul 2008 - de 139,9 mln dolari SUA, în anul 2009 - de 140,75 mln dolari SUA, iar în R. Moldova s-au fabricat în această perioadă de 12,3 - 19 mln dolari SUA. Volumul vânzărilor (externe) a constituit în anul 2007 - 4,2 mln dolari SUA, în 2008 – 6,7 mln dolari SUA, în 2009 – 5,5 mln dolari SUA. Aceasta denotă nivelul scăzut al industriei farmaceutice naţionale şi, în mod direct, contribuţia noastră la dezvoltarea industriei farmaceutice a altor ţări.

După volumul importului pe denumiri de medicamente, primele 10 locuri le ocupă: cărbunele medicinal, clorura de sodiu, extractul de odolean, acidul acetilsalicilic, citramonul, ulei de cătină, mucaltinul, apa injectabilă etc., preparate mai puţin esenţiale, în timp ce pentru medicamentele prezentate pe piaţa farmaceutică sunt înaintate anumite cerinţe: sa fie eficiente, inofensive, calitative şi accesibile. Importăm mult şi scump, producem puţin, nu conform GMP şi producţia nu este solicitată pentru export – producem pentru noi.

Este bine cunoscut că nici o ţară din lume nu produce tot arsenalul de medicamente, în acelaşi timp, orice ţară tinde să-şi dezvolte propria industrie farmaceutică, având la bază următoarele raţiuni:
• garantarea asigurării populaţiei cu medicamente de primă necesitate;
• crearea noilor locuri de muncă;
• ameliorarea economiei ţării, deoarece industria farmaceutică din toată lumea este una dintre cele mai rentabile.

Industria farmaceutică modernă se bazează pe un volum considerabil de cercetări ştiinţifice fundamentale, utilizând în arsenalul său sinteza chimică, metode biotehnologice, ingineria genetică şi altele. Din aceste considerente, companiile producătoare de medicamente investesc circa 20-25 % din volumul de realizare în dezvoltarea sintezei, pentru efectuarea evaluărilor preclinice şi clinice, perfecţionarea tehnologiilor şi implementarea noilor metode de control al calităţii.

Întreprinderile farmaceutice de stat, toate societăţile pe acţiuni, SRL-urile, firmele producătoare din R. Moldova sunt antrenate actualmente în mod special în reproducerea medicamentelor de importanţă mai puţin esenţială, aprobate şi utilizate pe vremuri, cu mulţi ani în urmă, mai ales, din materie primă de asemenea importată, ieftină, suspectă la termenele de valabilitate şi nu din materie primă locală (exemplu: peroxid de hidrogen, sol. de iod, verde de briliant, acid boric etc.)

Întreprinderile producătoare de medicamente din ţară, cu o rentabilitate modestă, nu sunt în stare şi nici nu doresc să investească surse financiare în cercetări ştiinţifice – etapă importantă în procesul de elaborare a medicamentelor şi de asigurare a activităţii avantajoase a instituţiilor în cauză. Industria naţională trebuie orientată spre fabricarea unor produse medicamentoase moderne, competitive şi eficiente, din materia primă locală şi principalul, pornind de la necesităţile sistemului de sănătate din R. Moldova.

Pe parcursul ultimilor ani, în mai multe instituţii ale Academiei de Ştiinţe, USMF „Nicolae Testemiţanu" s-au efectuat cercetări ale diferitor substanţe biologic active, care posedă acţiuni antidepresive, antihipotensive (hipertensive), hepatoprotectoare, imunomodulatoare şi biostimulatoare, antimicrobiene şi antifungice, regeneratoare şi citoprotectoare, utilizate în tratamentul maladiilor cardio-vasculare, gastro-intestinale, infecţioase, imunodeflcitare etc. Cu regret, aceste realizări ştiinţifice evoluează lent la etapa de microproducere (pilot experimental) şi fabricarea în masă cu implementarea ulterioară în practică. Pentru ţara noastră este extrem de actuală problema utilizării surselor naturale existente şi implementarea produselor farmaceutice autohtone în practica medicală.

Republica Moldova dispune de un potenţial considerabil de savanţi în domeniu, de materie primă locală necesară pentru elaborarea şi implementarea noilor medicamente. Acestea sunt confirmate prin rezultatele cercetărilor ştiinţifice efectuate în perioada anilor 2007-2010, în cadrul Programului de Stat Elaborarea şi implementarea noilor preparate farmaceutice în baza utilizării materiei prime locale pentru anii 2007-2010, realizat de AŞM, rezultate care au şi determinat necesitatea:

- formării bazei ştiinţifice de dezvoltare a industriei farmaceutice naţionale prin implementarea în producere a preparatelor medicamentoase originale noi de provenienţă vegetală, animală, entomologică şi sintetică în baza materiei prime locale şi crearea noilor locuri de muncă;

- Prin tehnologii de sinteză şi de obţinere a substanţelor biologic active din materia primă locală vegetală, animală, entomologică şi de import, din deşeurile industriale prezente în cantităţi enorme în ţară (seminţe, sâmburi, coji de sâmburi etc.) de a elabora şi cerceta medicamente antibacteriene şi antifungice de noi generaţii, preparate antiaterogene de origine algală, diverse tipuri de uleiuri (cu proprietăţi regeneratoare şi citoprotectoare), coloranţi, substanţe astringente şi adsorbante, antioxidanţi lipo- şi hidrosolubili, produse antivirale, imunomodulatoare şi hepatoprotectoare: toate necesare în tratamentul maladiilor şi stărilor patologice (imunodeficitare etc.) respective.

- extinderea cercetărilor ştiinţifice preclinice şi clinice în domeniul medicamentului cu folosirea raţională a potenţialului intelectual din ţară şi dotarea bazelor şi centrelor de cercetări ştiinţifice cu echipament şi utilaj modern şi performant.

- alinierea raţională la strategia de dezvoltare a cercetărilor ştiinţifice în domeniul medicamentului şi industriei farmaceutice cu respectarea cerinţelor şi regulilor de bună practică (GLP, GCP, GMP etc.), stabilite de organismele internaţionale în domeniu şi eşalonarea în timp a acţiunilor folosind raţional şi bine argumentat resursele umane, financiare şi materiale disponibile.
Exemplu de formulare a priorităţilor de stat: pentru dezvoltarea şi modernizarea industriei farmaceutice şi medicale vor fi alocaţi ? milioane sau miliarde lei, mai mult de 5-6 întreprinderi vor fi reutilate şi nu mai puţin de 40 – 50 % de medicamente din lista celor vital-importante şi esenţiale vor fi fabricate în RM până în anul 2020.

- centralizarea activităţii de cercetare şi dezvoltare a industriei farmaceutice cu formarea unui centru (departament) de acreditare a tuturor întreprinderilor producătoare (de stat şi private), coordonarea activităţii lor (inclusiv, comanda de stat), implementarea GMP-ului, ocrotirea şi susţinerea producătorului, comercializarea producţiei în interiorul ţării şi în afara ei.

Aprobarea şi susţinerea Programului Naţional de cercetări ştiinţifice în domeniul medicamentului şi dezvoltării în continuu a industriei farmaceutice în R. Moldova va contribui la:
• consolidarea forţelor de cercetare-dezvoltare şi coordonarea activităţilor ştiinţifice în ţară în vederea cercetării, elaborării şi implementării medicamentelor originale autohtone noi, preponderent în baza materiei prime locale;
• excluderea (înlăturarea) distanţei nedorite existente între cercetătorii ştiinţifici şi producători (industria farmaceutică) – conlucrarea în interesul sistemului de sănătate;
• sporirea sortimentului de medicamente mai puţin costisitoare (autohtone) şi asigurarea instituţiilor medicale şi a populaţiei, inclusiv a păturilor social vulnerabile, cu medicamente de prima necesitate calitative, inofensive, eficiente şi accesibile.
• reducerea semnificativă a cheltuielilor achiziţionării medicamentelor şi costului tratamentului – controlul importului, susţinerea producătorului autohton.
• ameliorarea economiei ţării, deoarece industria farmaceutică este una din cele mai rentabile.

În lumina celor expuse mai sus, pentru a depăşi gravele probleme din domeniul medicamentului al sistemului de sănătate din R. Moldova – importul enorm de medicamente puţin accesibile populaţiei, lipsa medicamentelor autohtone eficiente, utilizare iraţională şi neargumentată de medicamente, industrie farmaceutică naţională slab dezvoltată, lipsa bazei ştiinţifice pentru întreprinderile producătoare – se impune consolidarea cooperării între savanţi-producători-distribuitori, precum şi luarea mai multor măsuri radicale şi în regim de urgenţă, între care:

• modificarea structurală şi funcţională a Agenţiei Medicamentului, activitatea căreia în ultimii ani a fost monopolizată şi dirijată cu anumite interese; respectarea transparentei acţiunilor şi excluderea tuturor măsurilor care ar contribui şi menţine nereguli;
• implementarea în sistemul de sănătate a Conceptului de selectare şi utilizare raţională a medicamentelor;
• implementarea sistemului de formular în activitatea instituţiilor curative – sistem de ameliorare a asistenţei cu medicamente şi folosirii argumentate a resurselor financiare;
• modificarea modalităţii de autorizare (înregistrare) a medicamentelor în R. Moldova ş.a.

Centrul Media al Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Обсудить