IPNA Compania „Teleradio-Moldova” a adoptat o nouă concepţie a programelor informative

Consiliul de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” a adoptat o nouă grila de emisie, menită să amelioreze calitatea serviciilor prestate, să sporească audiența și să confere competitivitate știrilor de la postul public de televiziune. La elaborarea noii grile de emisie s-a ținut cont și de experiența internaţională, inclusiv a cunoscutelor canale TV, precum BBC, RAI 1, CBS etc., care dispun de o grilă densă de buletine scurte de știri și de telejurnale.

Potrivit noii grile de emisie, începând cu 10 octombrie 2011, în zilele de luni-vineri sunt difuzate următoarele programe informative:

06.00-06.10 – Știri (l. română)

07.00-07.10 – Știri (l. română)

08.00-08.10 – Știri (l. română)

09.00-09.10 – Știri (l. rusă)

13.00-13.10 – Știri (l. română)

17.00-17.15 – Știri (l. rusă)

19.00-19.30 – Mesager (l. română)

21.00-21.15 – Știri (l. română)

23.00-23.15 – Știri (l. rusă)

00.00-00.10 – Știri (l. română)

02.00-02.10 – Știri (l. rusă)

04.00-04.10 – Știri (l. română)

În conformitate cu noua grilă de emisie, durata zilnică, de luni până vineri, a știrilor constituie 85 de minute în limba română și 40 – în limba rusă. Sâmbătă și duminică vor fi difuzate știri zilnice cu durata de 55 de minute în limba română și 30 – în limba rusă. Zilnic, în reluare, vor fi difuzate știri cu durata de 20 de minute în limba română și 15 – în limba rusă. În felul acesta, atât telespectatorii de limbă română, cât și cei de limbă rusă vor beneficia de un spectru larg de buletine de știri.

Noua grilă de emisie a fost adoptată în conformitate cu prevederile Codului audiovizualului al Republicii Moldova, art.52 alin.(2) al căruia prevede: „Independenţa editorială şi de creaţie include dreptul exclusiv al organelor de conducere ale companiei de a adopta, în limitele stabilite de prezentul cod, decizii cu privire la: a) elaborarea politicii editoriale, adoptarea şi modificarea grilei de emisie a companiei”.

Consiliul de Observatori

al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”

Обсудить