Игорь Додон: Антигосударственные и антимолдавские действия Либеральной партии Гимпу представляют опасность для политической стабильности

· Комментарий относительно последних заявлений лидера ПКРМ

Обойдем стороной обвинения и инсинуации ПКРМ, так как эта агрессия является составной часть политического ритуала коммунистов и не заслуживает особого внимания.

Похвала и поддержка господином Ворониным униониста Гимпу возмутительны. К сожалению, нам довелось стать свидетелями и таких политических мутаций. Это действительно предательство.

Мы снова наблюдаем за феноменом ипокризии сотрудничества между левыми экстремистами и правыми, соответственно, ПКРМ и ЛП. А когда экстремисты дополняют друг друга, нам следует ожидать нового политического кризиса в Молдове.

Думаю, для все стало очевидно, что ПКРМ и АЕИ ответственны за продолжение политического кризиса, потому что они проголосовали за назначение даты выборов, но не были в состоянии провести переговоры и отказаться от амбиций, найти компромиссную кандидатуру на должность президента. Ни ПКРМ, ни АЕИ не выдвинули своего кандидата, хотя у них была такая возможность. Таким образом, ПКРМ и некоторые лидеры АЕИ приблизили пропасть досрочных выборов.

Очевидно, что некоторые политические лидеры желают досрочных выборов, обвиняя друг друга. Это верх политического цинизма. Граждане жестко отреагируют на это безответственное поведение.

Мы группа депутатов, называемая «группой Додона», предложили реальный выход из кризиса – непартийного кандидата, в том числе и необходимые голоса для избрания президента. Это нашге решение остается еще в силе и может быть рассмотрена еще в будущем.

Мы твердо стоим на следующих позициях:

1. Досрочные выборы потрясут общество и экономику Республики Молдова, поэтому обязанностью ответственного политика является их недопущение.

2. Оптимальное решение заключается в избрании непартийного кандидата, сравнительно нейтрального, консенсусного, который бы стоял над политическими баталиями.

3. Мы не допустим продвижение униониста Михая Гимпу на высшие должности в государстве, и не допустим, чтобы ПКРМ поддерживал инициативы и поведение Михая Гимпу. Антигосударственные и антимолдавские действия Либеральной партии Гимпу представляют опасность для политической стабильности и интеграции страны, а также для здравого смысла в обществе.

4. Мы будем всегда последовательны, ответственны и будем защищать и продвигать нашу политическую позицию в интересах граждан страны.

Igor Dodon: Comentariu cu privire la ultimele declaraţii ale liderului PCRM

Voi trece peste învinuirile şi insinuările venite din partea PCRM, fiindcă aceste agresiuni fac parte din ritualul politic al comuniştilor şi nu merită să le acordăm mare atenţie.
Iar laudele şi încurajarea domnului Voronin aduse unionistului Ghimpu sunt de-a dreptul revoltătoare. Cu regret, am ajuns să vedem şi asemenea mutaţii politice. Aceasta e adevărata trădare.
Iarăşi, observăm reapariţia fenomenului ipocrit de cooperare dintre extema stângă (PCRM) şi extrema dreaptă (PL) în Republica Moldova. Iar când extremele se cultivă reciproc, trebuie să ne aşteptăm la alte crize politice şi adâncirea clivajelor din societate.
Cred că a devenit clar pentru toţi, că PCRM cu AIE se fac responsabili de perpetuarea crizei politice, fiindcă au votat data alegerii preşedintelui, dar nu au fost capabili să negocieze şi să cedeze din ambiţiile lor pentru a identifica un candidat de compromis. Nici PCRM, nici AIE nu au înaintat un candidat, deşi au avut posibilitate. Deci, PCRM şi AIE (cel puţin unii lideri din AIE) au apropiat ţara de prăpastia alegerilor anticipate.
Se vede clar că unii lideri politici doresc cu tot dinadinsul alegeri anticipate, dând vina unii pe alţii. Este culmea perfidiei politice. Cetăţenii vor sancţiona dur un asemenea comportament iresponsabil.
Noi, grupul celor trei deputaţi, numit şi „grupul Dodon”, am oferit o soluţie reală pentru depăşirea crizei – identificarea unui candidat apartinic, precum şi voturile necesare pentru alegerea şefului statului. Considerăm că această soluţie este unica valabilă şi de acum încolo şi încă mai poate fi realizată într-o formulă sau alta.
Noi continuăm să stăm ferm pe următoarele poziţii:
1. Alegerile anticipate vor zdruncina puternic societatea şi economia Republicii Moldova, de aceea datoria unui politician responsabil este să facă tot posibilul pentru a le evita.
2. Soluţia optimă este alegerea unui preşedinte apartinic, relativ neutru, consensual, care să stea deasupra luptelor politice.
3. Nu vom admite avansarea unionistului Mihai Ghimpu în vreo funcţie-cheie în stat, şi nu vom admite ca PCRM să încurajeze iniţiativele şi comprtamentul lui Ghimpu. Acţiunile antistatale şi antimoldoveneşti ale partidului liberal al lui Ghimpu reprezintă un pericol prea mare pentru stabilitatea politică şi integritatea ţării, dar şi pentru bunul simţ social.
4. Vom demonstra întotdeauna consecvenţă, responsabilitate şi caracter în promovarea poziţiei noastre politice şi în reprezentarea intereselor cetăţenilor ţării.

Обсудить