Conceptul mioritic la moldoveni.

Azi trebuie să recunoaştem - cea mai gravă eroare etnopsihologică se conţine în "conceptul mioritic", înserat timp îndelungat în mentalul nostru. Acest concept a determinat şi determină până în prezent complexul victimei şi incapacitatea militară la moldoveni.

Orice natiune are viitor dacă ştie să se autoidentifice şi să-şi administreze trecutul istoric.

Vom recurge la analiza legendei "Mioriţa", extrasă din creaţia populară de V. Alexandri. Azi trebuie să recunoaştem - cea mai gravă eroare etnopsihologică se conţine în "conceptul mioritic", înserat timp îndelungat în mentalul nostru. Acest concept a determinat şi determină până în prezent complexul victimei şi incapacitatea militară la moldoveni.

1.Mentalul social conţine elemente sado-mazohiste ce stimulează inferioritatea militară şi tanatofobia.

a) "Că l-apus de soare vor să mi te-o omoare, baciul ungurean şi cu cel vrîncean". Ciobănaşul mioritic este conştient de faptul morţii sale din mâna ungurenilor şi vrâncenilor.

b)" Să spui lui vrâncean şi lui ungurean ca să mă îngroape pe aici pe aproape..." "Iar la cap să-mi pui fluieraş de fag, mult zice cu drag...ş-oile s-or strînge, pe mine m-or plânge" în ultimile ore a vieţii sale este cuprins, de mazohism psihologic privitor la procesul trecerii sale în nefiinţă, mai mult ca atît, în cel mai egoist mod savurează acest fapt şi lasă cuvânt "ungureanului şi vrânceanului" ca ei să-l îngroape în locul preferat. Adică lasă trupul său neînsufleţit în mâinile, pline de sânge, al ucigaşilor săi. În plus, la toate recurge cu sadism psihologic faţă de cei apropiaţi.

c) "Dacă-i întâlni măicuţă bătrână...Din ochi lăcrimând, pe câmpi alergând, de toţi intrebând şi la toţi zicând...Tu mioara mea să te-nduri de ea"; adică să nu-i comunice unde este îngropat şi s-o supună la chinuri psihologice până la sfîrşitul vieţii. Cu atât mai mult nu-şi pune întrebarea ce vor face ungurenii şi vrâncenii cu maică-sa? De fapt, el nu se pregăteşte de luptă sângeroasă cu duşmanii şi nu se gândeşte la victorie. El alege de facto, calea suicidului în modul cel mai mazohist, oferindu-se ca victimă. Tanatofobia luînd o formă perversă, adică moartea este acceptată ca unica soluţie de a scăpa de frică. În continuarea textului respectiv vedem cât de infantil este instinctul agresivităţii la ciobănaşul mioritic. Concluzionăm că ciobănaşul mioritic, lipsit de instinctul agresivităţii şi afectat de tanatofobie de la bun început nu este capabil să opună rezistenţă, să lupte, adică să-şi apere viaţa, mama şi baştina, adică să fie patriot în înţelesul contemporan.

Una din direcţiile strategice ale psihologiei militare este să ne preocupăm, cît nu ar fi de straniu, de căutarea "mormântului" ciobănaşului mioritic, unde, de fapt, se află îngropată agresivitatea de luptă a moldovenilor. Ipotezele antropologice militare, privitor la evoluţia agresivităţii de luptă sunt deja determinate. Iar "mormântul" respectiv nu-l vom căuta în plaiuri mioritice, dar în cele mai ascunse colţuri ale mentalului nostru. Dacă vom reuşi să facem acest lucru vom repara grava eroare psihologică comisă în 1989, care are ecouri directe în zilele actuale şi va influenţa încă mult timp mentalul moldovenilor.

Acum ne este clar de ce soldaţii şi gradaţii voluntari vin în armată cuprinşi de fobia armatei, ca formă infantilă a tanatofobiei, iar adolescenţii afganezi, din frageda copilărie, posedă abilităţi militare. Nu mă îndoiesc de indignarea pseudo patrioţilor, care vor să menţină şi în continuare "cultura mioritică" în mentalul social. Menţinerea nivelului înalt al tanatofobiei în armata adversară reprezintă strategia psihologică a fiecărei armate. Atunci luptele pot fi câştigate mental, fără a recurge la armament sofisticat.

A ţine în secret tema conceptului mioritic şi tanatosului, de asemenea, serveşte acestor scopuri. Eliberarea psihicului militarilor de conceptului mioritic şi tanatofobie constituie strategia psihologică a armatei, care doreşte să privească lumea cu capul ridicat.

Socot însă că psihologia victimei înserată de sute de ani- are şi faţeta inversă a medaliei- cea a agresivităţii interiorizate. Fapt ce poate aduce la cataclisme sociale cu grave consecinţe. După exemplul fraţilor nostri mioritici de peste Prut în anul 1989, cînd agresivitatea inetriorizată, avînd la bază frică victimologică, a împins naţiunea la agresivitate violentă, din fericire de scurtă durată (sindromul Ceauşescu. La noi în Moldova sindromul 7 aprilie).

Incontestabil, legenda "Mioriţa" este o perlă literară, dar atitudinea noastră trebuie să fie realistă şi pragmatică, deoarece copiilor încă din şcoală, li se inoculează modelul comportamental al ciobănaşului mioritic. Lucru în esenţa sa foarte periculos, atunci cînd un popor întreg este programat a fi tanatofob şi incapabil militar, prin opere literare, ce conţin grave erori psihologice şi astfel de exemple nu sunt unice.

Alianţa de guvernare a propus societăţii un nou rol de victimă- victima alegerilor permanente. Din anul 2009 şi pînă în prezent moldovenii nu au putut ieşi din frustrarea cronică, agravată prin guvernarea Alianţei.

Putem conchide că societatea moldovenească către anul 2012 sa pomenit în situaţie similară cu anul 1918 şi de acest fapt au cunoştinţă de cauză fraţii noştri transpruteri, vizînd conceptul şi "acţiunea 2012".

Обсудить