Adresarea lui Nicolae Ceausescu către poporul român după 23 ani. Обращение Николая Чаушеску к румынскому народу спустя 23 года.

Evenimentele din 1989 şi cele de azi au o tangentă comună. Evenimentele din Moldova contemporană au şi ele rădăcini geopolitice şi antropologice.
То что происходило в Румынии в 1989г., происходит сейчас. Ровно как и то что происходит в современной Молдавии имеет глубокие геополитические и антропологические корни.

Н. Чаушеску и его реалистические, прагматические, антиолигархические и антимонополистические речи стали преддтечей "переворота" 1989 г. в Румынии.

"Переворот" 2009 г.в Молдавии имеет те же предпосылки. ПКРМ и лично В. Воронин будет находиться в центре всяческих атак со стороны ЕС. Ради недопущения прихода КПРМ к власти ЕС, NATO и США готовы ввергнуть Молдову в пучину гражданской войны руками продажного АЕИ. To что в Молдавии имеются все предпосылки гражданской войны очевидно для любого военного аналитика, но ЕС упорно не замечает этой реальности.

Убийство Н. Чаушеску закрепило в мировой геополитике новую форму террориза- терроризм сверхдержав. Cледущими жертвами экспорта демократии стали С. Хусейн, С. Милошевич, М. Кадафи и сотни тысяч жертв среди мирного населения этих стран. Для них не представляет проблем обьявить В. Воронина- преградой на пути мировой демократии. Известно что в Ливии особую роль в свержении правления Кадафи сыграли группы НАТО- вских снапейров, действующих до начала налета на Ливию. Известно что Молдавия подписало соглашение о передвижении НАТО-ских военных на своей территории бесприпятсвенно. Картина маслом как для начала гражданской войны, так и совершения любого переворота, любой окраски. Однако самому В. Воронину следует признать, что его наивные заигрывания с США и НАТО привели к его падению в 2009 г. и готовит в будующем судьбу самого Чаушеску.

www.youtube.com/watch?v=iNfuyTPPgEE&feature=related

Nicolae Ceauşescu prin cuvintările sale realiste, pragmatice, antioligarhice, antimonopolice a adus la caderea sa prin "reactiunea" din 1989 .

"Reactiunea" din Moldova 2009 are aceleaşi rădăcini. PCRM şi personal V. Voronin se va afla în atenţia permanentă a UE, pentru a nu admite venirea lor la guvernare. Pentru a nu admite acest lucru UE, NATO şi SUA sunt gata să arunce Moldova în negura unui război civil, folosind puterea reacţionară a AIE. Iar că acest razboi civil bate la uşă întelege orice analitic militar; dar UE nu doreşte cu insistenţă să conştientizeze această realitate.

Prin asasinarea lui N. Ceausecu a fost defenitivată o nouă formă de terorism în geopolitică- terorsimul supraputerilor. Următoarele victime a "exportului democraţiei" au fost S. Husein, S. Miloşevici, M. Cadafi şi sute de mii de populaţie paşnică din ţările respective. Nu va fi o problemă pentru ei de al declara pe V. Voronin drept piedică în dezvoltarea democraţiei mondiale.

www.youtube.com/watch?v=iNfuyTPPgEE&feature=related

ссылка- http://enews.md/blogs/view/1153/

Обсудить