SCRISOARE DESCHISĂ DOMNULUI ALEXANDRU TĂNASE, PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

În această situaţie, când criza politică provocată de alianţa de guvernământ creează tensiuni din ce în ce mai puternice în societate, Comitetul pentru Apărarea Constituţiei şi Democraţiei a recurs la organizarea unor întruniri de protest non-stop, prin care cere încetarea uzurpării puterii de stat şi organizarea de alegeri libere. Ca precondiţie pentru un proces electoral corect şi relevant se impune demontarea instrumentelor de uzurpare a puterii. Iată de ce Vă cerem să vă daţi demisia din funcţia de preşedinte şi de judecător la Curtea Constituţională. Altminteri, după ce se va produce succesiunea la guvernare riscaţi să daţi explicaţii în faţa procurorilor pentru complicitate la crima de uzurpare a puterii de stat.

Domnule Preşedinte,

Mă adresez dumneavoastră pe această cale, deoarece aţi refuzat să aveţi o întâlnire cu membrii Comitetului pentru Apărarea Constituţiei şi Democraţiei.

Aşa cum cunoaşteţi, în Republica Moldova s-a produs uzurparea puterii de stat. Articolul 2 al Constituţiei stabileşte că uzurparea puterii de stat constituie cea mai gravă crimă împotriva poporului, iar articolul 339 din Codul Penal prevede pedepse deosebit de aspre pentru această crimă.

Acţiunile de uzurpare a puterii de stat, întreprinse de conducătorii celor trei partide aflate la putere, au vizat în mod direct şi subordonarea Curţii Constituţionale, care trebuie să fie, potrivit articolului 134 din Legea Fundamentală, independentă de orice altă autoritate publică. Chiar şi numirea dumneavoastră la 8 aprilie 2011 în funcţia de judecător al Curţii Constituţionale a trezit suspiciunea că sunteţi expediat în această instituţie pentru a face jocul actualei puteri. Vă amintesc de faptul că anterior aţi deţinut funcţia de prim-vicepreşedinte al PLDM şi cea de Ministru al Justiţiei din partea aceluiaşi partid, prin urmare aţi fost implicat nemijlocit în activităţile cu caracter politic. O dovadăa jocurilor politice care urmăreau subordonarea Curţii Constituţionale alianţei de guvernământa fost şi cazul destituirii domnului Dumitru Pulbere din funcţia de preşedinte a Curţii Constituţionale şi instalarea dumneavoastră la 4 octombrie 2011 în această demnitate sunt.

Destituirea dlui Dumitru Pulbere din funcţia de peşedinte al Curţii Constituţionale la 28 septembrie 2011 reprezintă un caz scandalos de răfuială politică. Pretextul formal pentru demiterea dlui D. Pulbere a fost găsit precum că domnia sa ar fi făcut, citez, „declaraţii publice incompatibile cu prevederile constituţionale”. De fapt, acest demnitar a fost înlăturat din funcţie pentru faptul că a accentuat în cadrul unei emisiuni TV că Parlamentul avea obligaţia să aleagă şeful statului până la 28 septembrie, iar în caz contrar acesta urma să fie dizolvat. Afirmaţia care i-a afectat cel mai mult pe cei care s-au răfuit cu dl D. Pulbere a fost adevărul evident, potrivit căruia prelungirea mandatului actualului Parlament ar constitui o uzurpare a puterii de stat.

Însuşi modul de obţinere a voturilor majorităţii membrilor Curţii Constituţionale trezeşte suspiciunea că este vorba de influenţe de ordin politic sau chiar de corupere. Altminteri cum am putea înţelege situaţia că dumneavoastră înşivă faceţi în permanenţă declaraţii cu caracter politic şi participaţi la diverse talk-show-uri încă din momentul în care aţi devenit judecător la Curtea Constituţională şi până în prezent, iar judecătorii Înaltei Curţi nu manifestă nici o atitudine faţă de acestea?

Constat cu regret că după adoptarea Hotărârii Curţii Constituţionale din 12 ianuarie a.c. societatea încă nu a înţeles că dumneavoastră înşivă sunteţi parte a unui joc periculos împotriva ordinii constituţionale şi a statului de drept.

Amintesc faptul că după farsa din 16 decembrie 2011, când deputaţii şi-au demonstrat buletinele de vot în cadrul procedurii de alegere secretă a preşedintelui republicii, Curtea Constituţională a adoptat scadaloasa Hotărâre din 12 ianuarie, care a demostrat totala ei obedienţă politică faţă de putere. Menţionez, că argumentele aduse de experţii în drept constituţional, ca şi în opinia separată exprimată de către doamna judecător Elena Safaleru, constau în faptul că sesizarea făcută de deputatul Mihai Godea în privinţa verificării constituţionalităţii Hotărârii Parlamentului nr.266 din 23 decembrie 2011 nici măcar nu putea fi admisă pe rol din simplul motiv că Înalta Curte nu avea competenţa să examineze această hotărâre.Întâi, pentru că, potrivit articolului 135, alineatul (1), litera e) din Constituţie, Curtea Constituţională are competenţa doar să aprobe rezultatele alegerii preşedintelui republicii. Al doilea motiv constă în faptul că, potrivit art. 135 alin (1) llit. (a) din Constituţie, art.31 din Legea cu privire la Curtea Constituţională, art.4 alin. (3), art.6 alin. (1) şi alin.(2) din Codul Jurisdicţiei Constituţionale, Curtea Constituţională examinează numai chestiuni ce ţin de competenţa sa, în exclusivitate probleme de drept, iar obiectul sesizării nu este atribuit prin lege la domeniul controlului constituţionalităţii.

Faptul că totuşi în cadrul şedinţei publice a Curţii Constituţionale, la insistenţa autorului sesizării, a fost admisă pe rol şi examinarea hotărârii parlamentului nr.287 din 28 decembrie privind stabilirea datei alegerilor repetate a preşedintelui este de-a dreptul strigător la cer. Şi asta pentru că această hotărâre nici măcar nu fusese publicată în „Monitorul Oficial”, prin urmare nici nu intrase în vigoare. Astfel, a devenit evident faptul că Mihai Godea, singurul deputat care nu şi-a demonstrat buletinul de vot în cadrul procedurii de alegere a preşedintelui la 16 decembrie, iar ulterior a sesizat Curtea, arată că respectivul deputat face parte din acelaşi grup de conspiratori, rolul căruia a constat în declanşarea variantei de rezervă în cazul nealegerii lui Marian Lupu.

Întreaga operaţiune de amânare la nesfârşit a procedurii de alegere a preşedintelui republicii cu participarea dumneavoastră nemijlocită la extinderea nelegitimă a mandatului actualului legislativ demonstrează existenţa unei complicităţi directe la crima de uzurpare a puterii de stat.

În condiţiile în care coaliţia de guvernământ şi-a subrodonat politic şi Procuratura generală, şi majoritatea membrilor din Consiliul Superior al Magistraturii, şi ai Curţii Constituţionale, adică puterea judecătorească în ansamblu, este exclusă orice posibilitate de a demonstra juridic faptul că guvernanţii menţin puterea în mod ilegal, comiţând crima de uzurpare a puterii de stat. Iar dacă e să ţinem cont şi de faptul că şi majoritatea membrilor Comisiei Electorale Centrale au fost subordonaţi politic puterii, devine clar că în Republica Moldova este practic imposibilă organizarea unor alegeri libere sau a unor referendumuri libere şi corecte.

În această situaţie, când criza politică provocată de alianţa de guvernământ creează tensiuni din ce în ce mai puternice în societate, Comitetul pentru Apărarea Constituţiei şi Democraţiei a recurs la organizarea unor întruniri de protest non-stop, prin care cere încetarea uzurpării puterii de stat şi organizarea de alegeri libere. Ca precondiţie pentru un proces electoral corect şi relevant se impune demontarea instrumentelor de uzurpare a puterii. Iată de ce Vă cerem să vă daţi demisia din funcţia de preşedinte şi de judecător la Curtea Constituţională. Altminteri, după ce se va produce succesiunea la guvernare riscaţi să daţi explicaţii în faţa procurorilor pentru complicitate la crima de uzurpare a puterii de stat.

Iurie Roşca,

membru al Comitetului pentru Apărarea Constituţiei şi Democraţiei

25.01.12

Обсудить