«Res publica est res populi» sau, vorba lui Mihai GHIMPU - «candidatul de la Dumnezeu»

Dl Timofte are 64 de ani, fiind o persoană în etate. Va face el oare faţă funcţiei date? Iar în condiţiile de mare bătălie dintre oligarhi, între clanuri politice şi societate, între mafie şi cetăţeni, va fi dl Timofti o figură de conciliere naţională sau un “pion” în maşinăria politică a cuiva?

Luarea de cuvint a dlui Nicolae TIMOFTI, candidat la functia de presedinte a Republicii Moldova rostita la briefingul desfasurat la 12.03.2012, ora 13.00

“Vă spun bună ziua, reprezentanţilor mass-media.

Eu înteleg situaţia mea personală. Imi eu răspundere foarte mare.

Mi-am luat-o deja ca să candidez şi sper că va fi, se va termina cu bine.

Eu numai una vreau să Vă spun, că nu sînt şi nu voi fi preşedintele unor grup.., unui grup de oameni, în cazul ista al Alianţei, dar sînt, voi fi preşedintele cetăţenilor Republicii Moldova.

Am lucrat, dl Filat a vorbit de 36 de ani, care se vor împlini la 26 aprilie - de judecător, numai de judecător.

Pot respecta legea şi m-am condus întotdeauna de prevederile legilor.

În cazul ăsta mă voi conforma pe deplin Legii fundamentale – Constituţiei Republicii Moldova, în relaţiile cu reprezentanţii celorlalte puteri, şi o să-mi starui ca să păstrăm echilibrul între forţele politice, şi să păstrăm liniştea în ţară, să aducem încrederea cetăţanului că guvernarea care este astăzi la putere va realiza programul care şi la asumat.

Şi cu asta eu vreau să termin, fiindcă trebuie să plec la procedurile următoare, deaceia cred că dacă se va întîmpla aşa cum este preconizat, vom sta de vorba şi vom răspunde la întrebările care Vă interesează. Ştiu că aveţi întrebări multe. Numai presupun. Şi o să mă stărui să fiu cît mai sincer cu Dvoastră. De fapt foarte sincer tot timpul am fost cu cetăţenii şi cu părţile în dosar, deaceia nu am avut plîngeri pe mine. Din partea lor. Şi mau înţeles atunci cînd eu le-am dat chiar şi o hotărîre în defavoarea lor. Dar eu iam convins prin hotărîri că eu am luat o decizie în conformitate cu legea. Asta o să mă stărui să fac şi pe viitor.” http://unimedia.md/?mod=news&id=45359

În sfîrşit sa identificat o candidatură. O candidatură pentru functia de Preşedinte a Republicii Moldova. O candidatură pentru funcţia supremă din Moldova, de Şef al Statului. Care va fi garantul suveranităţii ţării, a independenţei naţionale a ei, al unităţii şi integrităţii teritoriale a ţării (art.77 din Constituţia Republicii Moldova). Care va rosti jurămîntul: "Jur să-mi dăruiesc toată puterea şi priceperea propăşirii Republicii Moldova, să respect Constituţia şi legile ţării, să apăr democraţia, drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, suveranitatea, independenţa, unitatea şi integritatea teritorială a Moldovei".

Şi această candidatură este precum au menţionat reprezentanţii de top al guvernării - persoana “identificată prin consens, venită de la Dumnezeu, un om al legii, un candidat pe placul tuturor (M.Chimpu)”, “dedicat profesiei, care are calităţile morale necesare (Vl.Filat)”, “bine cunoscută în ţara noastră, care se bucură de întreg sprijinul pentru această funcţie, care este în deplină armonie cu principiile AIE (M.Lupu)”.

Numele candidaturii în cauză este dl Nicolae Timofti, actualul preşedinte al Consiliului Superior al Magistraturii.

La funcţia de preşedinte al Moldovei sa auzit de o seamă de timp despre mai multe candidaturi. Au fost după mine şi candidaturi plauzibile care veneau din domenii apropiate de sistemul politic al ţării, de nervul economic al Moldovei, aşa ca Veronica Bacalu, Dumitru Pulbere, Oazu Nantoi sau Leonind Talmaci.

Dar, pe 12.03.2012 a fost desemnat oficial la funcţia de candidat la preşedinţia Moldovei dl Nicolae Timofti. Care a susţinut la briefingul din 12 martie curent un mic spici. În timpul căruia suna telefonul nedeconectat, care întroducea spirit de alertă în sala plină de ziarişti.

Timp a fost puţin. Evident că nici ziariştii nu au avut posibilitate să pună întrebări. Iar la rîndul său, aceasta sa reflectat şi asupra informării societăţii despre părerea, opinia sau poziţia domnului candidat referitor la spectrul cosmic de probleme cu care în Moldova se confruntă societatea în general şi fiecare individ în parte individual. Precum ştim, posibilităţile unui simplu cetăţean sunt practic microscopice de a afla ceva la direct, fiindcă reprobabil, întîlniri cu candidatul respectiv au avut doar cei care formează guvernarea din Parlament, nefiind preconizate ceva dialoguri publice, şedinţe deschise, la sfat cu poporul, or alte forme de dialog deschis şi transparent cu societatea civilă. Dialog care se impune, mai ales în condiţiile cînd o parte din societate consideră că în Moldova a avut loc, deja sa produs, uzurparea puterii în stat, şi oricine care va fi ales, va veni să fortifice această crimă penală de uzurpare a puterii de stat în Republica Moldova.

Şi dacă sa format o aşa situaţie, cel puţin se pare a fi bine dacă punem întrebări. Prin intermediul mijloacelor de informare în masă. Întrebări directe, corecte, necesare şi oportune. Întrebări care pornesc şi de la starea nervoasă a dlui candidat, de la spiciul său destul de nesistemic, care naşte mai multe întrebări decăt răspunsuri, dar şi de la declaraţiile celor trei capi de partide, de la cele nespuse de domnii respectivi, de la golurile verbale lăsate parcă special să trezească nedumerire şi neclaritate, de la ulterioarele declaraţii a liderului partidului socialiştilor, etc. Şi în aceste condiţii, par a fi binevenite următoarele întrebări, şi anume.

Dl Timofti a vorbit foarte neîncrezător de sine şi de ceia ce face. De ce?

De ce a declarat fără să dea detalii, că înaintîndu-şi candidatura şi-a asumat o mare responsabilitate? Care responsabilitate? Sa avut în vedere cea a uzurpării puterii de stat? Să fie aceasta o conştientizare a faptului că dînsul pune umărul la uzurparea în continuare a puterii de stat?

Dar atunci, cînd a expus speranţa că totul se va termina cu bine, ce a dorit să spună, sau ce a avut dînsul în vedere?

Dar cînd s-a încurcat că adică “nu este şi nu va fi preşedintele unor grup.. (moldovanul spune în aşa cazuri că la luat limba pe dinainte), unui grup de oameni..”. Ce a avut în vedere? Poate înţelegerile atinse? Faptul că sa ajuns la o înţelegere între cele trei componente a AIE este clar. Dar care este preţul negoţului făcut? În culuare se vorbeşte despre faptul că sau făcut favoruri şi cedări. Care sunt ele? Care este preţul acelor înţelegeri netransparente? Care interes naţional sa protejat şi care “principii” sau respectat în aceste înţelegeri misterioase? Există oare acorduri secrete la acest capitol de alegere a şefului statului Moldova?

Este oare sincer dl Timofti spunănd că va fi preşedinte al tuturor, mai ales în condiţiile cînd o parte de societate este predeterminată, atunci cînd dînsul nu iese la un dialog deschis cu ea, iar guvernarea nu se aşază la masa de tratative cu opoziţia? Cu atît mai mult că exponenţii a peste 700 mii de oameni au declarat de nenumărate ori că nu vor recunoaşte alegerile date! Dar Comitetulş pentru Apărarea Constituţiei şi Democraţiei care reprezintă de asemenea o parte din populaţie, el va recunoaşte aceste alegeri?

Ce oare a avut în vedere dl candiat, care este şi judecător (“numai judecător” - vezi spiciul) atunci cănd afirmă că dînsul “poate respecta legea”? Necesită a menţiona, că atunci cînd vrobim despre lege, este important să observăm diferenţa între obligaţiune (asigur respectarea Legii) şi posibilitate (pot să respect legea)! Oare aceasta întradevăr înseamnă că dînsul poate şi viceversa? Dar dacă nu este un simplu joc de cuvinte? Dar dacă această formulare are un subtext, necunoscut dar existent? Oricum sună bizar! Dar mai ales din gura uni jurist, om al legii, care a lucrat numai judecător 36 de ani (se fac împliniţi în aprilie curent)?!

Dl Timofti este de demult în justitie. Mai ales în aşa postură ca conducătorul unei instituţii care examinează comportamentul judecătorilor, acelor care fac “dreptate în Moldova”... Dar unde sunt judecătorii demisi pentru pierderi de milioane la CEDO?

Unde sunt ce-i care au efectuat, au favorizat, au făcut acoperiş atacurilor raider?

Şi cu tot respectul pentru dl Timofti, de ce nu sînt traşi la răspundere cei care au judecat tinerii în comisariatele de poliţie la 7 Aprilie 2009?

Desigur cp dl Timofti are o biografie distinctă, onorabilă şi deosebită, ocupînd functii importante în Moldova încă de pe timpul sovietic. Totodată, cunoaştem că justiţia a degradat enorm în Moldova în ultimii douzeci de ani. Sistemul judecătoresc este corupt, şi acest fapt este declarat cu voce fermă şi tare de liderii guvernării actuale. Şi nu numai ! Cum se zice pe la noi, să nu dea domnul să nimereşti în mrejele justiţiei din Moldova. Şi atunci, cum putem aprecia persoana care în timpul cînd ramura degradează, dînsul avansează? Şi dacă această persoană a activat benefic în rîndurile justiţiei, de ce societatea nu cunoaşte aceasta? De ce aici nu este suficientă transparenţă şi lumină? Şi după activitate de 36 de ani în justiţia moldovenească, cîtă dreptate a adus dl Timofti cetăţenilor Republicii Moldova, dacă în micul spici dînsul declară că “nu a avut plîngeri pe dînsul”? Oare să credem că cei care au pierdut procesul au fost mulţumiţi fiindcă dînsul ia convins? Dacă ar fi aşa, astfel de cazuri s-ar fi auzit în Moldova, dar de regulă se aud complectamente alfel de cazuri. Strigătoare la cer! Unde oamenii sunt judecaţi după xerocopii, unde proprietatea este luată fără să fie citată persoana, etc... Sunt convins că multă lume ar putea să aducă exemple suficiente de dreptate justiţiară din Moldova, unde balanţa s-a înclinat nu tocmai spre adevăr!

Atunci, să fie oare ea şantajabilă, această candidatura AIE? Şi dacă nu, dacă o spunem ferm că nu, de ce să se nu ridice cortina secretizării şi paravanelor machiaveliste? De ce nu sar declara oficial că nu există înţelegeri secrete, nu există acorduri adiţionale semnate, că nu există obligaţiuni ale persoanei delegate, etc. etc.

Şi atunci venim cu o altă întrebare: va avea oare suficientă verticalitate, voinţă, tărie şi duritate dl Timofti ca să-i pună la punct pe cei ce încalcă fără sfidare Legea? Pe cei care fac din funcţie pistă de decolare în turismul funcţionăresc, în îmbogăţire ilegală, ş.a.m.d.? Mai ales în condiţiile cînd însăşi dînsul vine insuficient de legal la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova!?

Dl Timofte are 64 de ani, fiind o persoană în etate. Va face el oare faţă funcţiei date? Iar în condiţiile de mare bătălie dintre oligarhi, între clanuri politice şi societate, între mafie şi cetăţeni, va fi dl Timofti o figură de conciliere naţională sau un “pion” în maşinăria politică a cuiva?

Întrebări sunt multe, însă vor primi întrebările ridicate răspunsuri publice, DVoastră ce credeţi ?

Обсудить