Factorul politicii rusești în evoluția Republicii Moldova


Introducere

De la începuturile existenței sale (1359), statul moldovenesc a fost marcat de relații cu state vecine mai puternice: Ungaria, Polonia, Hanatul Crimeei, Turcia, care l-au afectat. Dar cel mai puternic efect asupra destinului țării noastre l-a avut relaţia cu vecinul de la răsărit – Rusia. Din 1792, când Rusia a ocupat teritoriul dintre Nistru și Bug, ajungând la granița Moldovei, și până astăzi, factorul politicii rusești are un rol important în determinarea stării Moldovei. De fapt, toată istoria țării noastre, din acea perioadă și până în prezent, a fost marcată de fluxurile și refluxurile, altfel zis, expansiunile și retragerile Rusiei din spaţiul moldovenesc (retragerile – impuse de Imperiul Otoman sau de puterile occidentale). Ultimul reflux al Rusiei s-a produs în 1991 (la încheierea războiul rece), cand s-a dezintegrat Uniunea Sovietică. Totuși, armata rusă a rămas pe o porțiune a regiunii central-estice a teritoriului Republicii Moldova (RM), constituită din cea mai mare parte a teritoriului din stânga Nistrului (o parte din aşa-zisa Transnistria, fără comunele: Cocieri, Molovata Nouă, Coşniţa, Doroţcaia, Pârâta, Pohrebea – aflate sub jurisdicția Guvernului de la Chișinău) și o parte, mai mică, din teritoriul așa-zis al Basarabiei – oraşul Bender și șase sate: Gâsca, Proteagailovca, Merenești, Chițcani, Cremenciug şi Zahorna). Armata rusă se află pe teritoriul RM în pofida angajamentului președintelelui Federației Ruse (FR), Boris Elțîn, luat la summit-ul OSCE de la Istanbul, din 18-19 noiembrie 1999, privind retragerea trupelor rusești de pe teritoriul Republicii Moldova în trei ani – deci până în 2002. Angajamentul respectiv nu a fost onorat nici până în prezent.

Istoricul prezenţei Rusiei în Moldova

Prezența Rusiei în spaţiul moldovenesc poate fi consemnată încă din primăvara lui 1711, când armata rusă a trecut Nistrul, în urma convenției secrete semnate la Luțk, de către domnitorul Dimitrie Cantemir și țarul Petru cel Mare. Bătălia decisivă s-a dat pe Prut, pe cursul său inferior, la Stănilești, iar armata țarului (35 000 de ruși), ajutată de un contingent militar moldovenesc (Cantemir nu a reușit să strângă cei 10 000 de soldați promiși), a fost înfrântă de armata sultanului (200 000 turci). Petru cel Mare a scăpat de prizonierat datorită faptului că Marta Skavronskaia, viitoarea – a doua – lui soţie (în 1714, când devine împărăteasa Ecaterina I) i-a plătit pe turci cu bijuteriile sale, pentru ca ei să-l lase să se retragă. Campania de la Prut a fost „cea dintâi dintre multele războaie ruso-turce purtate mai apoi pe teritoriul Moldovei” [1]. În general, se recunoaște de majoritatea istoricilor care s-au ocupat de aceste aspecte faptul că anume „campania de la Prut a marcat începutul ofensivei expansioniste rusești către Costantinopol” [2].

Este clar că Moldova niciodată nu a reprezentat un obiectiv final al înaintării rusești, ci doar un teritoriu spre acel obiectiv – Constantinopolul, dar și spre regiunea din sud-estul Europei – peninsula Balcanică – acolo unde Rusia își propunea să-i elibereze pe frații slavi și ortodocși – bulgari, sârbi, dar și greci – de dominația turcească. Atunci când erau înfrânţi în drumul lor spre Constantinopol, strategii ruşi de la Sankt Petersburg “se mulţumeau” să îşi păstreze controlul militar asupra Moldovei, ca o compensaţie pentru eşecurile militare și pierderile materiale suferite în faţa turcilor peste Dunăre, răzbunându-se astfel pe ei, din contul Moldovei.

În secolele trecute au avut loc mai multe războaie ruso – turce care au afectat Moldova. Aceste războaie, care s-au desfăşurat inclusiv în spaţiul moldovenesc, au constituit subiectul unui studiu a lui A.D. Xenopol [3]. În Prefața semnată de Apostol Stan se arată că „Din 1711 – bătălia de la Stănileşti, pe Prut, unde ruşii erau înfrânţi de turci – până la 1877-1878, s-au purtat 9 asemenea războaie” [4]. „Acestea, ca timp de desfăşurare, cumulează câteva decenii. În atari împrejurări, Moldova şi Ţara Românească au fost folosite atât ca teatru de înfruntări militare, cât şi ca sursă de aprovizionare cu alimente, furaje, forţă de muncă şi ostaşi pentru diferiţi beligeranţi, îndeosebi pentru Rusia” [5], mai notează prefațatorul. Totuşi, cele mai dureroase pierderi suferite de Moldova au fost anexiunile teritoriale: a Bucovinei, acaparată în 1775 de Austria (în urma războiului din 1768-1774) şi a teritoriului moldovenesc dintre Nistru și Prut (după războiul din 1806-1812), anexat de Rusia în 1812 (implicit a teritoriilor moldovenești anexate mai devreme de Turcia și transformate în raiale: Chilia, Cetatea Albă, Bender și Hotin, precum și a zonei populate de tătarii nohai, cu centrul în Căușani), teritoriu numit de autoritățile țariste Basarabia. Pe parcursul acestor războaie din secolele al XVIII-lea şi al XIX-lea, în repetate rânduri Moldova, chiar şi după anexarea Basarabiei, a fost ocupată de Rusia: „Temerile românilor faţă de o efectivă încorporare de către Rusia se accentuau îndeosebi după 1829, când Moldova şi Ţara Românească erau supuse de către St. Petersburg unui control efectiv, în vederea anexării” [6].

Un important moment în această succesiune a fost Congresul de pace de la Paris din 1856, care a avut loc după încheierea, în 1855, a Războiului Crimeii, declanşat după o nouă ocupaţie a celor două principate (Moldova şi Valahia) de către Rusia. La acel război, alături de Turcia, au luptat împotriva Rusiei, pe care au învins-o, Franţa, Marea Britanie şi Sardinia. Una dintre hotărârile Congresului de la Paris stipula reîncorporarea în Principatul Moldovei a districtelor Bolgrad, Ismail și Chilia: Rusia retroceda teritoriul în cauză, pe care îl anexase în 1812. Totuşi, la Congresul de la Berlin, din 1878, care a urmat războiului din 1877-1878, Rusia a recuperat acea parte din sudul Basarabiei.

Cauzele interesului Federației Ruse pentru Republica Moldova

Federația Rusă exercită o influență mare asupra Republicii Moldova încă de la declararea, de către Parlamentul de la Chișinău, a republicii ca stat independent (1991). Din 1991-1992 Rusia este implicată (prin armata a 14-ea) în conflictul privind partea central-estică a Republicii Moldova. La ora actuală, Rusia face parte din formatul 5+2 (pentru soluționarea conflictului din estul Republicii Moldova), în calitate de mediator.

1. Republica Moldova – monedă de schimb. La fel ca în timpul războaielor ruso-turce din secolele anterioare, și în prezent Rusia tratează Republica Moldova ca pe o monedă de schimb în relațiile cu Occidentul, fapt care nu contribuie la întărirea unor bune relații ruso-moldovenești. În prezent, conducerea Federaţiei Ruse nu se sinchiseşte să dea de înțeles că staţionarea trupelor sale în estul Republicii Moldova este în dependenţă de felul în care statele occidentale îşi vor îndeplini obligaţiunile din tratatul cu privire la forţele armate convenţionale în Europa (FACE). Pe 5-6 iunie 2010, la Meseberg, în Germania, în cadrul vizitei oficiale a președintelui Dm. Medvedev în Germania, a avut loc întâlnirea sa cu cancelarul Angela Merkel. Printre alte probleme, a fost discutată și cea privind securitatea europeană. Ziarul Nezavisimaia Gazeta a scris că Medvedev i-a vorbit lui Merkel despre necesitatea unor noi forme de cooperare în domeniul securităţii între Rusia şi UE. Este vorba de înfiinţarea comisiei UE – Rusia pe probleme de politică externă şi securitate la nivelul ministerelor de Externe din Rusia şi statele UE. Angela Merkel a susţinut ideea, exprimându-și convingerea că „în interiorul UE, împreună cu Rusia, trebuie să punem bazele aplanării conflictelor”. Ziarul rus nota că „Germania va prezenta această iniţiativă spre examinarea ţărilor membre, dar este greu de crezut că va întruni imediat consensul comunităţii europene” [7]. Unele mass-media au precizat că în pachetul de propuneri ale Rusiei privind sistemul de securitate al Europei figura și o referință la conflictul din zona nistreană a Republicii Moldova: Rusia era gata să contribuie la soluționarea conflictului, dacă UE accepta anumite condiții. Este ca şi cum Republica Moldova este aliata Occidentului, și în situația unor dezacorduri dintre Rusia și UE, Moscova se răzbună pe Occident refuzând să dezamorseze conflictul din estul RM – să-şi retragă trupele de pe teritoriul RM și să permită intrarea sub jurisdicția guvernului moldovean a teritoriului nistrean – întrucât Bruxelles-ul nu acceptă anumite propuneri făcute de Rusia. Republica Moldova se poate simți flatată de statutul de aliat occidental pe care îl are în ochii Rusiei, dar faptul că ea este tratată ca monedă de schimb în relațiile Rusiei cu Occidentul nu cred că poate contribui la întreținerea unor relații de încredere și prietenie între Chișinău și Moscova.

2. Conceptul vecinătății apropiate. Interesul Federației Ruse față de Republica Moldova se datorează faptului că RM se află în spațiul post-sovietic. După dezintegrarea URSS, pe teritoriul Republicii Moldova – nu numai în partea sa estică – a rămas o importantă comunitate de etnici ruși (în Chișinău sunt mai mulți etnici ruși decât în întreaga zonă nistreană, aflată în afara jurisdicției guvernului de la Chișinău). Rusia este interesată de asigurarea drepturilor rușilor și rusofonilor din spațiul post-sovietic. Aceste drepturi au fost avute în vedere în doctrina militară rusească, din noiembrie 1993, în care apare și conceptul de vecinătate apropiată. Inspiratorul acestei doctrine a fost Elțîn, iar artizanul ei principal a fost genaralul Pavel Graciov, în acel moment ministru al Apărării. „Argumentul esențial al noului set doctrinar era acela că armata de sub comanda lui Graciov este datoare să-i apere și pe cei 25 milioane de ruși care se aflau acum în afara Federației Ruse, precum și să garanteze securitatea frontierelor acesteia. (...) acesta este momentul nașterii unui concept care va modela în chip determinat relațiile Rusiei cu vecinii săi în decada următoare: conceptul de vecinătate apropiată. (...) în această (i) vecinătate apropiată Rusia este normal să aibă (ii) interese particulare și să le apere prin orice mijloace disponibile” [8]. În Republica Moldova totuși, nu a existat niciodată un conflict interetnic în care moldovenii să se contrapună rușilor și, respectiv, să fie nevoie de intervenția Rusiei în apărarea minorității ruse din Moldova. În conducerea „Republicii Moldovenești Nistrene” au intrat moldoveni – Grigore Maracuța, Alexandru Caraman ș.a., așa cum etnici ruși (Ghenadii Iablocikin ș.a.) și-au dat viața în războiul pentru independența și integritatea teritorială a Republicii Moldova în luptele cu cazacii de pe Don, voluntarii naționaliști ucraineni din organizația UNA – UNSO ș.a., care au venit să lupte cu Poliția moldovenească. Cu toate acestea, Federația Rusă este greu de convins cu privire la necesitatea retragerii armatei sale (cu tot cu muniții) de pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv deoarece, conform unei surse, Rusia nu nerecunoaște faptul că teritoriul RM este moldovenesc – și nu este vorba de teritoriul din stânga Nistrului, ci și teritoriul Basarabiei (interfluviul pruto-nistrean).

3. „Argumentul istoric”. Se pare că „argumentul istoric” este și el unul care oferă o motivație interesului Rusiei față de Republica Moldova. Acesta vizează unele interpretări specifice ale oficialităților rusești cu privire la istoria spațiului moldovenesc. În prezent există o discrepanță în ceea ce privește interpretarea la nivel oficial a faptelor istorice cu privire la spațiul moldovenesc: în Republica Moldova ele sunt interpretate într-un fel, în Feredația Rusă – în altul. Cu regret, actualmente Feredaţia Rusă nu recunoaşte ilegalităţile şi abuzurile comise în Basarabia de Imperiului țarist și de regimul sovietic. Dimpotrivă, Rusia dă o interpretare specifică, pozitivă, a faptelor pe care regimurile țarist și sovietic le-au comis pe teritoriul moldovenesc. Din păcate, în Federația Rusă contemporană mulți se identifică cu regimurile țarist și sovietic, justificând crimele. Din perspectiva intereselor populației locale însă, este clară diferența dintre manifestările diverselor armate care au poposit pe teritoriul actual al Republicii Moldova. De exemplu, la 28 iunie 1940 trupele române, care erau evacuate din Basarabia și nordul Bucovinei, au lăsat intacte toate clădirile, în timp ce după 22 iunie 1941, când se retrăgeau din aceste teritorii, trupele sovietice au minat și aruncat în aer clădirile principalelor obiective – ale primăriilor, poștei, telegrafului etc. – din principalele orașe așe Basarabiei și din nordul Bucovinei.

În lumina unor „fapte” din trecut, însuși caracterul moldovenesc al teritoriului Basarabiei este contestat de MAE al Feredației Ruse. Într-un material al acestui minister – „ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СССР НАКАНУНЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (справка)”, din 17.11.2011, semnat „ИСТОРИКО-ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ”, se menționează: „В конце июня 1940 г. советское правительство добилось мирного разрешения вопроса о возвращении Бессарабии Советскому Союзу. Советско - румынский конфликт по этому поводу возник еще в 1918 г., когда бессарабские земли были захвачены румынами. СССР никогда не мирился с насильственным отторжением этого региона, о чем он неоднократно заявлял перед всем миром. 26 июня 1940 г. румынскому посланнику в Москве было вручено заявление советского правительства, в котором Румынии предлагалось возвратить исконно русские земли - Бессарабию, а также северную часть Буковины - Советскому Союзу (subl., A.L.). (...) 28 июня 1940 г. части Красной армии вступили в Бессарабию и Северную Буковину. Бессарабия воссоединилась с Советской Молдавией, а Северная Буковина – с Украинской ССР. Возвращение древнерусских земель в состав СССР (subl., A.L.) имело и важное военно-стратегическое значение: были сорваны планы румынского руководства и их покровителей, превратить этот регион в плацдарм готовящейся против СССР войны” [9]. Angajații de la MAE al Rusiei nu explică de când anume și cum teritoriul Basarabiei, care în 1711 a fost recunoscut de Petru cel Mare ca fiind moldovenesc, a ajuns „teritoriu primordial rus” și „pământ străvechi rusesc”. Este știut faptul că teritoriul Basarabiei nu a făcut parte din statul Rusiei Kievene [10]. În acest context, observăm un paradox: istoricii din Republica Moldova se sprijină pe recunoașterea de către Rusia, în persoana lui Petru cel Mare (în 1711), a caracterului moldovenesc al Basarabiei, în timp ce MAE al Rusiei de azi susține că teritoriul Republicii Moldova este „rusesc”.

De menționat că „informațiile” fără vreun temei din „referința” din 17.11.2011 a MAE al Rusiei se înscriu într-un șir de asemenea „constatări” care au fost făcute de Rusia de-a lungul istoriei. În nota (ultimativă) din 26 iunie 1940, adresată ministrului României la Moscova, Gheorghe Davidescu, se scrie despre „unitatea seculară a Basarabiei, populată în principal cu ucraineni, cu Republica Sovietică Ucraineană” [11]. Este posibil ca guvernul sovietic și ministrul Veaceslav Molotov să fi fost victime ale unor mituri vehiculate în 1918 inclusiv la Chișinău. „Deputatul Osmolovski, de neam ucrainean, declara în ședința Sfatului Țării din 16 martie 1918: «Soarta i-a legat și amestecat pe moldoveni cu ucrainenii. Ucrainenii sunt chiar mai vechi în Basarabia ca moldovenii (sic! subl., A.L.). Acum ucrainenii vor ca această țară sa fie neatârnată, vor lupta cu năzuințele de peste Nistru, ca și cu cele de peste Prut»” [12]. Se știe că unul dintre motivele care au dus la votarea de către Sfatul Țării, la 27 martie/ 9 aprilie 1918, a unirii Republicii Democratice Moldovenești (Basarabia) cu România (la acel moment, România era de fapt Moldova de Vest, dintre Carpați și Prut, fără Bucovina, așa încât s-a reunit vechiul Principat al Moldovei), a fost și amestecul guvernului Ucrainei, care la începutul anului 1918 a formulat pretenții teritoriale cu privire la Basarabia [13]. Constituirea unor comisii de studiere a istoriei (bilaterale sau trilaterale), în care să intre istorici din partea Federației Ruse, Ucrainei și Republicii Moldova, poate ajuta la clarificarea acestor confuzii și la instaurarea unui climat de prietenie și de încredere între popoarele celor trei state.

Teritoriul actualului stat Republica Moldova (inclusiv al întregii Basarabii) a fost un coridor prin care au trecut spre vest sau spre sud ungurii, slavii și protobulgarii ș.a.. Prima capitală a statului moldovenesc – Baia – era o localitate cu populație preponderent germană. Iar denumirea râului Moldova, pe malurile căruia se află Baia, și, respectiv, a statului de la 1359, poate avea legătură cu denumirea râului Moldau din regiunea Sudet-ă din Cehia (numită de cehi Vîltava). Biserica armenească din Botoșani este anterioară statului moldovenesc (Cea mai veche clădire din Iași este biserica armenească). Dar niciunul din statele acestor popoare, create înainte sau după trecerea lor (sau a reprezentanților lor) pe aici, nu a declarat prin ministerul de externe că teritoriul Basarabiei ar fi „teritoriu lor primordial” sau „pământul lor străvechi”.

Poziția altor state ale lumii cu privire la istoria teritoriului moldovenesc este mai apropiată de adevăr, adică se bazează pe fapte confirmate prin documente. Un exemplu în acest sens îl constituie SUA. La 28 iunie 1991, la inițiativa senatorului american Larry Pressler, a fost adoptată Rezoluția Congresului Statelor Unite ale Americii „S.RES.148 – To express the sense of the Senate that the United States should support the right to self-determination of the people of the Republic of Moldavia and northern Bucovina („Cu privire la susținerea dreptului la autodeterminare al poporului Republicii Moldova și nordului Bucovinei” [14]. În documentul (Rezoluția) Senatului, supusă spre vot Congresului, se conțin mai multe date istorice, așa încât se poate afirma că el conține în sine, în prima sa parte (cea dinaintea concluziilor) o „referință” („справка”) cu caracter istoric. În document se arată că „Principatul (…) Moldovei s-a afirmat ca stat independent în sec. 14; Moldova a fost invadată în 1806 de armata Rusiei și anexată [se are în vedere partea din Principatul Moldovei care constituie acum cea mai mare parte a teritoriului RM] ca rezultat al tratatului Ruso-Turc de la București; La 15 noiembrie 1917 Guvernul Sovietic a proclamat dreptul popoarelor Imperiului Rus la autodeterminare și stabilire a statelor separate; La 2 decembrie 1917 adunarea constituantă Moldovenească, Sfatul Țării, ales în mod democratic, a proclamat Moldova republică independentă; La 9 aprilie 1918 Aduanrea Costituantă a votat unirea Moldovei cu Regatul România”. În document se artată că în Tratatul de Pace de la Paris din 28 octombrie 1920 statele semnatare au aprobat și au recunoscut în mod clar reunirea Moldovei cu România. „Forțele armate ale Uniunii Sovietice au invadat România la 28 iunie 1940 și au ocupat Moldova de Est, nordul Bucovinei, și Herța cu încălcarea Cartei Ligii Națiunilor, Tratatului de Pace de la Paris din 1920, Tratatului General pentru renunțarea la război din 1928, pactul de Asistență Mutuală Româno-Sovietic din 1936, Convenției pentru definirea agresiunii din 1933 și principiilor gereral recunoscute ale dreptului internațional. Anexarea Moldovei [de Est], nordului Bucovinei și Herței a fost acceptată în prealabil în protocoale ale tratatului de neagresiune între Uniunea Sovietică și Reich-ul German la 23 august 1939. Din 1940 până în 1953 sute de români din Moldova și Bucovina au fost deportați de URSS în Asia centrală și Siberia. (…) La 23 iunie 1990 Consiliul Suprem al Moldovei a declarat Republica Moldova stat suveran. (…) Statele semnatare ale Actului Final de la Helsinki au acceptat principiul drepturilor egale al popoarelor și dreptul lor la autodeterminare (…)”. Reieșind din toate acestea, Senatul a hotărât că Statele Unite trebuie să „susțină dreptul la autodeterminare al poporului Moldovei Sovietice ocupate și a nodului Bucovinei (…)”. Senatul se arăta dispus să susțină dezvoltarea pașnică a Republicii Moldova, chiar unirea Republicii Moldova cu România, dacă vor exista „eforturi viitoare ale Guvernului Moldovei” în acest sens. Se știe că Guvernul de la Chișinău niciodată, de la proclamarea independenței Republicii Moldova (27 august 1991) până în prezent, nu a abordat această problemă. Chiar dacă în documentul Congresului SUA s-au strecurat unele imprecizii (de ex., din text se poate deduce că SUA ar fi semnat Tratatul privind Basarabia, din 28 octombrie 1920: chiar dacă nu au obiectat, reprezentanții americani la Paris nu au semnat documentul), el vădește o cunoaștere profundă a istoriei Moldovei, comparativ cu documentul MAE al Federației Ruse (dacă excludem ipoteza unei falsificări intenționate a diplomaților de la Moscova). De altfel, poziția cu privire la istoria spațiului moldovenesc din Rezoluția Congresului SUA coincide cu poziția conducerii RM din acel moment. Într-un discurs televizat din 5 martie 1991, președintele RM Mircea Snegur menționa: „Pămînturile moldovenești din stînga Prutului au fost incluse în componența Uniunii ca urmare a punerii în aplicare a Protocolului adițional secret al Pactului sovieto-german de neagresiune, semnat la 23 august 1939, de conducerea Germaniei fasciste și de cea a Uniunii Sovietice. După cum știți, acest act a fost condamnat de Congresul al doilea de deputați ai poporului din U.R.S.S.. Mai mult decît atît – istoria nu cunoaște vreun document, care ar confirma includerea Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești, formate de Moscova, în componența Uniunii. Această chestiune nu a figurat cel puțin pe ordinea de zi a sesiunii a șaptea a Sovietului Suprem al U.R.S.S, de la 2 august 1940” [15].

Documentele citate mai sus (al MAE al Federației Ruse și al Congresului SUA) denotă faptul că istoria spațiului moldovenesc este invocată în actele oficiale (diplomatice) al statelor respective. Consider că Federația Rusă, ca oricare alt stat, indiferent de proporțiile, puterea și influența sa în lume, are nevoie de prieteni și parteneri pe arena internațională. Republica Moldova poate fi un asemenea stat prieten pentru Rusia în cazul în care va fi tratat cu demnitate și respect, atât în actele publicate pe site-urile oficiale de la Moscova, cât și în interacțiunea celor două state privind soluționarea conflictului nistrean și a unor dispute în plan economic.

4. Motivația economică. Federația Rusă are interese economice în Republica Moldova și în zona nistreană, necontrolată de autoritățile de la Chișinău. Chiar unul dintre motivele declanșării conflictului din 1990-1992 a fost faptul că elita economico-politică din orașele nistrene nu era de acord cu naționalizarea (de către Guvernul de la Chișinău) marilor întreprinderi din zonă, care până atunci aveau statut de obiective „de subordonare unională” și nu plăteau impozite în bugetul RSSM. Chiar dacă unele întreprideri au fost închise sau și-au redus volumul de producție, actualmente unități economice importante cum ar fi combinatul metalurgic din Rîbnița, centrala electrică de la Cuciurgan, fabrica „Buchetul Moldovei” din Dubăsari ș.a. sunt firme cu capital rusesc. Rusia are interese și în restul teritoriului Republicii Moldova. „Lukoil” este una dintre firmele care s-au impus pe piața moldovenească. Capital rusesc a fost investit în multe întreprinderi de producție vinicolă ș.a..
Întrucât pe teritoriul Republicii Moldova trec conductele de gaze spre Balcani și România (Europa Centrală), Rusia acordă o atenție deosebită proprietarului acestora și este interesată în a avea un control cât mai mare atât asupra rețelelor (conductelor) direct, cât și asupra țărilor pe teritoriul (și în proprietatea) cărora acestea se află.

Instrumentele influenței Federației Ruse asupra Republicii Moldova

Conflictul din zona nistreană a Republicii Moldova (și prezența armate ruse în estul RM) reprezintă cel mai important (deci, eficient) instrument de influențare a Republicii Moldova de către Federația Rusă. El este unul dintr-un set de mai multe instrumente ale politicii Rusiei față de spațiul Republicii Moldova. Despre gradul de implicare a Rusiei în acest conflict în lume s-a știut încă în 1992, când conflictul era în toi. După vizita din mai-iunie 1992 în Republica Moldova a senatorului american Larry Pressler, ca urmare a demersului Parlamentului RM privind implicarea Federației Ruse în conflictul din zona nistreană, el a declarat: „(…) Implicarea deschisă a armatei ruse, precum şi afirmaţiile recente ale liderilor Rusiei care sprijină o intervenţie militară cu scopul de a ajuta minoritatea rusă «oprimată», sunt acţiuni care nu ar trebui recompensate financiar în mod generos de către cetăţenii Statelor Unite ale Americii”. „(…) Mă bucură cuvintele Preşedintelui Eltzin în sprijinul deschiderii, nonviolenţei, şi a păcii, din păcate faptele din Moldova spun cu totul altceva şi ne trimit înapoi la imperialismul rusesc. Pe de o parte, Preşedintele Eltzin a chemat la medierea conflictului, pe de altă parte, a avertizat Guvernul din Moldova: «În cazul acesta noi (Rusia) trebuie să reacţionăm pentru a apăra oamenii şi a pune capăt vărsării de sânge. Avem forţa să o facem». În acelaşi timp militarii, inclusiv vice preşedintele rus Ruţkoi şi comandantul suprem al Forţelor armate ale CSI Şapoşnikov – au recomandat intrarea în acţiune a armatei”. „(…) situaţia nu ar fi cea care este azi dacă Armata Sovietică, azi Armata Rusă, nu ar fi intervenit în conflict. Cauza primară a acestui conflict este prezenţa ilegală a armatei a 14-a a Rusiei pe teritoriul Moldovei independente. Luni în şir armata a 14-a a vândut [după unele surse: a transmis pe gratis, notă, A.L.] arme separatiştilor comunişti din Moldova şi şi-a declarat în mod deschis sprijinul pentru separarea de Moldova a republicii Transnistria. Armata a 14-a rusă a lucrat cot la cot cu garda naţională nistreană pentru a obţine controlul asupra Transnistriei, şi a invada Basarabia, partea Moldovei dintre Prut şi Nistru [orașul Bender și satele Gâsca, Proteagailovca, Merenești, Chițcani, Cremenciug și Zahorna de pe teritoriul Basarabiei sunt până în prezent controlate de armata autorităților de la Tiraspol, iar armata a 14-a a Rusiei are unități în Bender, notă, A.L.]. Moldovenii au fost copleşiţi numeric în lupta împotriva acestor două grupări bine înarmate”. „(…) prezenţa armatei ruse a 14-a în Moldova şi implicarea ei în conflict, acutizează situaţia, şi contravine dreptului internaţional, de asemenea prezintă un pericol pentru independenţa şi suveranitatea R. Moldova”. „ …Guvernul Rusiei trebuie să facă uz de toate posibilităţile pentru a-şi retrage armata a 14-a de pe teritoriul statului independent şi suveran Moldova” [16]. Federația Rusă nu și-a retras trupele chiar și după ce, la summit-ul OSCE de la Istanbul, din 18-19 noiembrie 1999, președintele Boris Elțîn, în numele Federației Ruse, a semnat un angajament privind retragerea armatei ruse de pe teritoriul RM în trei ani – deci până în 2002. Angajamentul nu a fost onorat nici până în prezent. Staționarea armatei ruse în estul RM, în condițiile prezenței principiului „neutralității permanente” în Constituția RM (art. 11), reprezintă un element care nu contribuie la întărirea prieteniei dintre Republica Moldova și Federația Rusă.

Preţul la gaze este un alt instrument, pus în valoare mai cu seamă după 2003, când președintele Vladimir Voronin a refuzat să semneze „Memorandumul Kozak”, după ce l-a parafat. Adrian Cioroianu consideră că „semnarea Tratatului [de prietenie și cooperare (tratat politic de bază)] dintre Rusia și Republica Moldova, în noiembrie 2001, a consfințit una dintre primele situații de folosire a gazelor naturale ca armă politică de către atunci noua administrație Putin” [17]. Autorul și-a întemeiat aserțiunea pe faptul că „(...) acest Tratat a facilitat în mod miraculos semnarea unei noi înțelegeri privind livrarea de gaze narutale rusești către Republica Moldova, prin care Gazprom stabilea o perioadă de grație de 11 nai (începând cu 2003!) pentru ca Republica Moldova să-și plătească datoriile în contul facturilor trecute, iar Republica Moldova urma să cumpere pe viitor gaze la prețul de 80 de dolari/mia de metri cubi (la fiecare o mie metri cubi, Republica Moldova urma să achite imediat 60 de dolari, iar diferența putea să o plătească în viitorii trei ani!); în schimbul acestor facilități de prețuri și plată, Chișinăul a oferit ceea ce avea mai atrăgător: Tarlev i-a prezentat omologului rus o listă cu 150 de întreprinderi moldovenești care urmau să fie privatizate (majoritatea din industriile rentabile ale viței de vie și tutunului), iar oamenii de afaceri din Rusia urmau să fie favorizați în achiziționarea pachetelor majoritare de acțiuni” [18]. În 2006 totuși, Republica Moldova plătea prețul de 110 dolari/mia de metri cubi, iar Gazpromul a propus un preț aproape dublu. Președinte Voronin declara că prețul plătit de Republica Moldova pentru gazele din Rusia era la nivelul celui plătit de republicile baltice, cu toate că acele state erau membre ale UE (și NATO), iar RM era membru al CSI. Cu regret, președintele de atunci, Vladimir Voronin, care își dădea bine seama că din cauza erorilor sale (parafarea și nesemnarea în 2003 a Memorandumului Kozak ș.a.) țara era penalizată de Rusia (el pierzându-și credibilitatea în fața Kremlinului), nu a avut generozitatea și înțelepciunea să-și dea demisia de onoare și să ofere locul unui alt șef de stat, care să stabilească relații mai bune cu Moscova (ceea ce ar fi putut contribui și la reducerea prețului exagerat la gazul rusesc), ci s-a cramponat de putere, iar în toată perioada guvernării PCRM relațiile ruso-moldovenești au lăsat de dorit.

Embargoul vinului și a altor produse agricole a fost un alt instrument utilizat de Rusia în raport cu Republica Moldova. După ce „de comun acord cu autoritățile de la Kiev, Chișinăul și-a reinstituit controlul asupra mărfurilor venite dinspre Ucraina”, „în martie 2006 Ucraina a înăsprit regimul vamal la granița sa, cerând documente moldovenești pentru toate mărfurile intrate și ieșite din/prin Transnistria” [19], altfel zis, Chișinăul a anulat decizia luată în timpul președinției lui Petru Lucinschi, de acordare a „ștampilelor vamale” ale Republicii Moldova (recunoscute la nivel internațional) Tiraspolului. Administrația de la Tiraspol și unele mass-media moscovite au declarat că RM (și Ucraina) au instituit „o blocadă economică (...) împotriva Transnistriei” [20]. „Au urmat represaliile” [21] – a început așa-numitul „război al vinului”: „La începutul verii 2006, instituția rusească însărcinată cu protecția consumatorului (Rospotrebnadzor) a declarat că vinul din Republica Moldova încalcă anumite norme sanitare (!), drept care s-au interzis importurile de vin din această țară” [22]. Sute de sticle de vin care fuseseră deja importate, au fost distruse în mod demonstrativ cu buldozere, imagini prezentate pe posturile rusești de televiziune. „Din 2008 firmele rusești au reînceput să importe vin moldovenesc”, odată cu încetarea Chișinăului de „a-și apăra economia de privatizările dubioase ale lui Smirnov, Șevciuk & Co.” [23]. În 2004 Guvernul Republicii Moldova declarase că nu garantează în niciun fel dreptul de proprietate asupra bunurilor vândute (centrala electrică de la Cuciurgan, combinatul metalurgic de la Rîbnița, întreprinderea de vinificație „Buchetul Moldovei”, și chiar „Societatea transnistreană a căilor ferate” [24] – în condițiile în care tronsonul feroviar ce leagă RM de Ucraina aparținea Căilor Ferate ale Moldovei, iar structurile de forță ale administrației lui I. Smirnov l-au preluat în cadrul unei operațiuni de forță în 2006). Evenimentele din 2006 au arătat că embargoul este un instrument pe care Moscova îl are în activ în relațiile cu Chișinăul.

Uniunea Eurasiatică este forma care, în viziunea Moscovei, trebuie să reconstituie spațiul post sovietic într-o structură la nivel instituțional (Uniunea vamală, componentă a Uniunii Eurasiatice, a intrat în funcțiune începând cu 1 ianuarie 2012). Șeful de la Tiraspol, Evgheni Șevciuc, s-a arătat disponibil de a coopera cu forţele politice din Republica Moldova, care promovează integrarea în Uniunea Eurasiatică. „Potrivit ultimelor sondaje, majoritatea populației din Republica Moldova este dezamăgită de procesul de integrare europeană, preferând cooperarea cu Federația Rusă şi Uniunea Eurasiatică. Această atitudine este similară cu cea a oamenilor din Transnistria. Astfel, putem vorbi despre apropierea societăţii moldoveneşti de a noastră. Consider că aceste procese sunt pozitive şi cine ştie, poate în viitor, vom discuta despre unificarea economică a Republicii Moldova cu Transnistria, în baza unor noi forme de participare. De exemplu, în cadrul unor noi proiecte de integrare cu Uniunea vamală şi partenerii noştri din Est" [25], a declarat Evgheni Şevciuk. Coducerea de la Tiraspol este un instrument de influențare a conducerii de la Chișinău cu privire la aderarea Republicii Moldova la Uniunea Eurasiatică. Totuși, forțele politice din Republica Moldova își dau bine seama că o țară nu poate fi în același timp membru al Uniunii vamale a Uniunii Eurasiatice și membru al Uniunii Europene, care reprezintă și o uniune vamală (președintele PCRM Vladimir Voronin a făcut în câteva rânduri declarații eronate cum că statul moldovenesc poate fi concomitent în Uniunea vamală a Uniunii Eurasiatice și în UE).

Concluzii

Indiferent de forțele politice care se află sau care vor ajunge la putere la Chișinău, ele vor trebui să țină seama de factorul rusesc, care din 1792 și până în prezent exercită o influență covârșitoare asupra Moldovei. De-a lungul istoriei, în timpul Imperiului țarist sau al URSS, politica rusească a avut impact diferit asupra Moldovei. Și în prezent Federația Rusă are un rol determinant în conflictul din zona nistreană. De asemenea, dependența RM de gazele și carburanții din Rusia, ca și dependența agenților economici din RM de piața rusă sunt elemente care determină Guvernul de la Chișinău să aibă relații cât mai bune cu FR (în pofida încălcării de către ea a Constituției RM – a art. 11 (2) privind „neadmiterea dislocării de trupe militare ale altor state pe teritoriul său”). RM trebuie să facă eforturi pentru îmbunătățirea continuă a relațiilor bune cu Rusia în condițiile promovării obiectivului trasat și declarat (și al consensului tuturor forțelor politice mai importante, prezente în Parlamentul de la Chișinău) al aderării RM la Uniunea Europeană. Comunitatea spirituală (Biserica Otdodoxă din Moldova – Mitropolia Moldovei – face parte din Biserica Ortodoxă Rusă – Patriarhia Rusiei) reprezintă o bună temelie pentru relații frățești între cele două state. Din diverse motive însă, un parteneriat veritabil între Republica Moldova și Federația Rusă nu a fost stabilit încă, iar în formatul de negocieri 5+2, privind reglementarea conflictului din zona nistreană, OSCE, UE și SUA sunt părțile de care Chișinăul își leagă speranțele soluționării diferendului.

Note:

1. Van Meurs, Wilhelm Petrus, Chestiunea Basarabiei în istoriografia comunistă, Editura „Arc”, Chișinău, 1996, p. 350.
2. Ibidem, p. 351.
3. Xenopol, A.D., Războaiele dintre ruşi şi turci şi înrâurirea lor asupra ţărilor române, Editura „Albatros”, Bucureşti, 1997.
4. Stan, Apostil, Prefață, în Xenopol, A.D., op.cit., p. VII.
5. Ibidem, p. VIII.
6. Ibidem, p. XIV.
7. Presa rusă despre întâlnirea Medvedev – Merkel, 7 iunie 2010, în România Liberă.ro, http://www.romanialibera.ro/actualitate/mapamond/presa-rusa-despre-intalnirea-medvedev-merkel-189176.html, accesat 5.04.2010.
8. Cioroianu Adrian, Geopolitica Matrioșcăi. Rusia postsovietică în noua ordine mondială, Editura Curtea Veche, București, 2009, p. 155-156.
9. ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СССР НАКАНУНЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (справка), 17-11-2011, http://www.mid.ru/bdomp/ns-arch.nsf/88ff23e5441b5caa43256b05004bce11/edd9c32e32f7d3eac3257929001f58e5!OpenDocument , accesat: 8.04.2012.
10. Vezi harta: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fb/Kievan_Rus_en.jpg , accesat: 7.04.2012.
11. Pactul Ribbentrop-Molotov, Nota ultimativă sovietică (26 iunie 1940), Răspunsurle Guvernului Român (27 şi 28 iunie 1940), Protocolul încheiat între N. Titulescu şi M. Litvinov (21 iulie 1936) (1936 - 1940),
http://www.istoria.md/articol/146/Pactul_Ribbentrop_Molotov,_Nota_ultimativ%C4%83_sovietic%C4%83__26_iunie_1940_,_R%C4%83spunsurle_Guvernului_Rom%C3%A2n__27_%C5%9Fi_28_iunie_1940_,_Protocolul_%C3%AEncheiat_%C3%AEntre_N__Titulescu_%C5 , accesat 7.04.2012.
12. Stafi Ion, Spovedaniile Basarabiei, 18.05.2011, în http://www.vavivov.com/art.php?id=502 , accesat 7.04.2012.
13. Ibidem.
14. http://thomas.loc.gov/cgi-bin/query/z?c102:S.RES.148: , accesat: 7.04.2012.
15. Snegur Mircea, Labirintul destinului. Memorii, Volumul 2, Chișinău, 2008, p. 188.
16. Sursa: text pus la dispoziție de Vasile Nedelciuc, președinte al Comisiei pentru Politică Externă al Parlamentului Republicii Moldova în perioada 1990-1993.
17. Cioroianu Adrian, op. cit., p. 289.
18. Ibidem.
19. Ibidem, p. 321.
20. Ibidem.
21. Ibidem, p. 322.
22. Ibidem.
23. Ibidem.
24. Ibidem, p. 319.
25. Șevciuc admite unificarea economică a Republicii Moldova cu Transnistria, în cadrul Uniunii Eurasiatice, http://unimedia.md/?mod=news&id=44901 , pe site-ul Unimedia, 28.02.2012, accesat: 8.04.2012.

Bibliografie:

1. Cioroianu, Adrian, Geopolitica Matrioșcăi. Rusia postsovietică în noua ordine mondială, Editura Curtea Veche, București, 2009.
2. Lavric, Aurelian, Factorul politicii rusești în evoluția istorică și contemporană a Moldovei, în Studia Universitatis, Nr. 4 (44)/2011, CEP USM, Chișinău, p. 54-60.
3. Snegur, Mircea, Labirintul destinului. Memorii, Volumul 2, Chișinău, 2008.
4. Van Meurs, Wilhelm Petrus, Chestiunea Basarabiei în istoriografia comunistă, Editura Arc, Chișinău, 1996.
5. Xenopol, A.D., Războaiele dintre ruşi şi turci şi înrâurirea lor asupra ţărilor române, Editura Albatros, Bucureşti, 1997.

Обсудить