Влад Филат распорядился о переходе на усиленный режим работы в связи с жарой

Премьер-министр страны Влад Филат подписал распоряжение в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Так, в соответствии с ним, министерство здравоохранения и местные власти создадут на территории страны мобильные пункты оказания медицинской помощи населению.

А министерству сельского хозяйства следует устанавливать приоритеты на предоставление семян и удобрений фермерам.

Кроме того, министерству иностранных дел наказано вести работу с иностранными партнерами для получения внешней помощи.

Министерство транспорта и дорожная полиция должны принять соответствующие меры для защиты в жаркое время пассажиров на вокзалах.

Ниже полный текст распоряжения Влада Филата.

Prim-ministrul Vlad FILAT, Preşedinte al Comisiei pentru SituaţiiExcepţionale, a semnat o dispoziţie în legătură cu condiţiilehidrometeorologice nefavorabile, create în luna iunie – începutul lunii iulie,2012, şi prognoza meteo pentru viitorul apropiat

Dispoziţia prevede mai multe indicaţii. După cum urmează:

Ministerul Afacerilor Interne

va organiza activitatea de inspectare i patrulare continuă în vederea prevenirii i eliminării riscurilor ce pot apărea în urma

efectelor caniculei.În comun cu Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei şi autorităţile publicelocale, MAI va asigura monitorizarea permanentă, inclusiv cu vizite la domiciliu, a persoanelor în etate rămase fără îngrijire, copiilor aflaţi în afara grijei părinteşti, a persoanelor cu dizabilităii a celor din păturile social vulnerabile, pentru intervenii prompte şi va acorda asistenţa necesară.

Acelaşi minister, de comun cu autorităţile publice locale, va întreprinde măsurile i aciunile de prevenire i combatere a incendiilor i cazurilor de înec, în special taberele de odihnă, zonele de aglomeraţie a populaţiei i alte locuri cu risc sporit.

Ministerul Sănătăţii

va întreprinde, de comun acord cu autorităile publice locale măsurile necesare pentru asigurarea funcionarii la capacitate maximă a

instituiilor din subordine în scopul acordării asistenei medicale de urgenţă; va dispune crearea punctelor mobile de acordare a asistenţei medicale primare înlocurile publice aglomerate.

Ministerul Educaţiei

împreună cu autorităile publice locale, va monitoriza permanent activitatea taberelor de odihnă pentru copii şi a instituţiilor preşcolare învederea eliminării efectelor negative a perioadei caniculare.

Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare

va efectua o evaluare obiectivăa impactului condiţiilor meteorologice nefavorabile asupra sectoruluiagroalimentar i va propune spre aprobare, în procedură stabilită, a măsurilor necesare pentru diminuarea impactului în cauză; MAIA va stabili şi realiza priorităţile pentru anul agricol următor la capitolul asigurării cu seminţe, fertilizanţişi alţi componenţi tehnologici. De asemenea, MAIA va negocia facilitareaaccesului la credite bancare a producătorilor agricoli, precum i reealonarea creditelor existente.Acelaşi minister în comun cu

Ministerul Finanţelor

, va stabili mecanismulsubvenţionării cheltuielilor energiei electrice legate de pomparea apei utilizate lairigare, cu prezentarea propunerilor în procedură legală

Ministerul Afacerilor Externe i Integrării Europene

va conlucra cu parteneriide dezvoltare în vederea obinerii asistenei externe necesare pentru lichidare consecinelor condiiilor meteorologice nefavorabile, bazată pe solicităr pertinente.

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

Drumurilor

de comun cu

Politia Rutieră

va asigura regimul de transportare a călătorilor în condiii de sigurană maximă reieind din condiiile meteorologice; va asigura condiii adecvate situaiei pentru protecia pasagerilor în gările i staiile auto, feroviare, dar la aeroport; va întreprinde toate măsurile necesare pentru neadmiterea deteriorăriistructurii drumurilor naionale în special prin depăirea sarcinii admise pe osie excesului de viteză i va implementa un plan de gestionare a traficului corespunzător condiiilor climaterice.

Agenţia Rezerve Materiale

va evalua situaţia la zi şi în perspectivă privindrezervele materiale de stat, stocurile, în vederea asigurării cu necesarul de cereale.

Membrii Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova

vor organiza activitatea subdiviziunilor din subordine în gestionarea situaţiei create înregim adecvat situaţiei reale, cu asigurarea prezenţei persoanelor responsabile înregim non-stop şi asigurarea interoperabilităţii cu organele cu care conlucrează; vor întreprinde măsurile necesare pentru asigurare cu apă potabilă în locurile publice;vor asigura informarea populaiei prin toate mijloacele disponibile despre situaie și măsurile necesare de urmat.

Vlad FILAT a solicitat responsabilitate maximă în executarea acestor indicaţii, precizînd că prin eforturi bine conjugate se va reuşi depăşirea situaţiei create,urmare a condiţiilor meteo climaterice nefavorabile

Обсудить