Criză de identitate la moldoveni? Mai pune-ţi pofta-n cui, tovarăşe Tănase!

(Replică)

Să ne înţelegem europeneşte, o dată şi pentru totdeauna: identitatea de neam e o treabă personală a fiecărui cetăţean. Pentru copiii minori ea se hotărăşte în familie. Identitatea naţională nu se strigă pe străzi, cum o urlă ca nebunii romînoizii din Moldova; nu se cultivă prin metode rasiste şi de genocid, cum fac acest lucru guvernanţii din AIE prin Istoria romînilor şi educaţie năsîlnică a patriotismului romînesc.

V-aţi lepădat de neam, v-aţi declarat romîni (papuaşi, orangutani etc.), treaba voastră. Dar să nu vă băgaţi nasul spurcat în oala identitară a moldovenilor! Şi punctum!

C. Tănase: R. Moldova este un stat care suferă de tulburări de identitate... Academia, elitele politice trebuie să demonstreze că romînismul nu e un moft extremist, ci o realitate şi o condiţie a existenţei acestui stat.”

(„Timpul”, 29 martie 2010)

Romînismul „e o condiţie a existenţei acestui stat” (?!). Doamne, Dumnezeule şi Maică Precistă! Ce-i cu tine, măi Costea? Cîte şipuri de samahoncă sau crepleac ai dughit de ţi se năzăreşte lumea întoarsă pe dos şi cîrligată cu cracii în sus? Ai trîntit o minciună din acelea care împuşcă soarele la cîntatul de noapte al cucoşilor!

Ian spune-mi, punînd mîna la inimă, cînd romînismul (cumanismul, valahismul, ugrovlahismul, muntenismul) a fost „o condiţie a existenţei” statului moldovenesc Ţara Moldovei, mai tîrziu, a Republicii Democratice Moldoveneşti (1917-18), a RSSM sau a Republicii Moldova de astăzi? Dacă te-ai făcut peste noapte romîn, crezi că ţi-ar strica măcar o ţîră de logică şi adevăr în pisaniile tale din „Timpul”?

Cîtă „statalitate" moldovenească şi "identitate” de neam a moldovenilor ai văzut tu personal în cnezatul Moldovei (Moldova de peste Prut) după „unirea” cu valahismul la 1859-62? Ori, să zicem, în Republica Democratică Moldovenească, după invazia aici în 1918 a celor 4 divizii romîneşti, cînd pe acest plai moldav nu se vedea lumina zilei de atîta romînime şi romînism?

Să fii chiar aşa de chiomb ca să nu observi un adevăr care stă movilit chiar în faţa ochilor tăi? Romînismul şi statalitatea moldovenească sînt două noţiuni diametral opuse, care se exclud reciproc. Adică, cu cît mai mult romînism în ţara noastră, cu atît mai puţină statalitate moldovenească. Şi viceversa. Aceasta e realitatea istorică şi cea de toate zilele.

Romînii sînt singura naţiune din lume care, cu o rîvnă diabolică şi în modul cel mai neobrăzat, opintesc pînă la pîrîitul fundului de la şalvari întru a sugruma suflarea de neam a moldovenilor, a ruina statalitatea noastră. Anume romînismul cu varietăţile lui (unionismul şi neocolonialismul romînesc) e unealta principală a expansioniştilor revanşazi bucureşteni cu care ei încearcă să dărîme temelia statului Republica Moldova, recunoscut, cum ştii, de întreaga comunitate de naţiuni ale lumii (ONU).

Îţi mai amintesc o realitate istorică, dacă te-ai mancurtizat şi ţi-ai pierdut memoria şi bun-simţul omenesc…

Nici cotropitorilor tatari, nici asupritorilor turci, nici altor duşmani ce s-au perindat ca puzderia pe aceste meleaguri moldovene, nu le-a trăsnit prin cap ideea de a le schimba numele de neam al moldovenilor, de a le băga pe gît cu de-a sila limba, alfabetul şi istoria ocupanţilor, steagul şi imnul „Deşteaptă-te, turcule” (tatarule etc.), a le deviza credinţa (biserica) băştinaşilor şi a le anexa pămînturile strămoşeşti, cum au încercat şi mai încearcă să facă acest lucru romînii. Mai punem alături şi faptul că romînii îşi permit acest barbarism colonizator nu în perioadele obscurantismului medieval, ci chiar în epoca modernă, într-o societate plină pînă la năduşală de vorbe despre democraţie şi civilizaţie europeană!

Nu-ţi pare prea ghebos comportamentul confraţilor tăi de identitate, văzut de pe dealul civilizaţiei europene pe care te vezi căţărat şi tu, măi Costea?

Mai am nişte întrebări către tine. Cum crezi, cine suferă de criza de identitate naţională la noi în Moldova? Oamenii de la pămînt-talpa ţării sau o mînă de intelectuali, „romîni de profesie”, dezlipiţi de popor şi de părinţii lor, baistruci etnomutanţi şi cameleoni care ieri au fost moldoveni, astăzi „romîni”, iar mîne cu aceeaşi uşurinţă şi tot pentru un covrig sau o strachină de farşmac de haleavă, pot deveni papuaşi din Micronezia, servind interesele altei ţări, scuipînd pe casa părintească, pe istoria şi valorile etno-spirituale ale neamului său.

Cînd un moldovan de la ţară, neatins de vrăjile şamanilor romîni, s-a plîns că-l doare tare în cot (sau în altă parte) din cauza crizei de identitate? Dacă-l găseşti măcar pe unul, dă-mi de ştire ca să-l admirăm împreună!

Mai dăunăzi (tot pe paginile fiţuicii tale publicitare romîneşti “Timpul”) te-ai năpustit asupra moldovenilor cu ocară tănăsească – sătănească, învinuindu-i pentru faptul că ei “nu se mîndresc că sînt romîni” (sic!) E încă o trăsnaie care mă face (mă obligă chiar!) să las toată diplomaţia la o parte şi să ţi-o spun în faţă: te-ai betejit la minte, Costea!

Ai văzut cu cîtă “dragoste” şi “mîndrie” i-a întîlnit populaţia din Cahul şi Bălţi pe confraţii tăi de identitate din marşurile unioniste? Batalioane de poliţişti nu puteau stăvili valul populaţiei revoltate contra obrăzniciei paţanilor îndobitociţi de ideile unioniste. De n-ar fi fost protejaţi de poliţie, e garantat, că toţi unioniştii ar fi fost întorşi pe năsalii acasă la Bucureşti!

Tu crezi, că dacă moldovenii pe un cap înhaţă paşapoartele romîneşti, fac acest lucru din mare dragoste faţă de “ţara mumă” şi de dragul romînilor? Aşa crede T. Băsescu, că-i mărinar. Dar tu eşti ideolog, Costea! Ca jurnalist, eşti dator să cunoşti şi dedesubturile evenimentelor! Ai întîlnit vre-un moldovan dintre acei cu paşapoarte romîneşti ce-şi pierd urmele prin Italia, Portugalia etc., care s-ar făli în faţa populaţiei de acolo cu identitatea romînească? Doamne, fereşte! Dimpotrivă, chiar şi "glorioşii urmaşi ai lui Traian" din “ţara mumă”, cum ne mărturisesc numeroase fapte, îşi ascund originea lor romînească şi se prezintă publicului din stradă în aceste ţări cum că ar fi moldoveni, nu romîni. Să nu cunoşti tu reputaţia scîrnavă a romînilor în Europa?

Crezi că în zadar gasterbaiterii moldoveni din Italia, Franţa şi alte ţări, în locurile publice, comunică înde ei în limba rusă? Ca să nu fie confundaţi cu romînii care sînt fugăriţi de-a valma din ţările europene! De “buni” ce sînt, nu de alta. Dar tu ne chemi să ne mîndrim cu ruşinea Europei. Vai de capul tău, Costea!

E ştiut că obiectele mari se văd mai bine de la distanţă. Vreau să-ţi spun că acelaşi lucru se întimplă şi cu prostiile mari. Mă uit de la o parte la tine şi văd bine că îţi lipseşte o doagă. Şi nu numai în calitatea ta de jurnalist, dar şi ca romîn. Faci prostii mari, Costică! Cînd erai agent la KGB, arătai un moldovan băţos, isteţ şi ager la minte, dar de cînd te-ai făcut “romîn basarabean”, ai degradat şi te-ai plioştit cu totul. Te-ai dat de gol singur şi ai dezgolit pînă la ruşinea pornografică toată cuhnea voastră a “identităţii romîno-basarabeneşti” din Republica Moldova. Ce necurat te-a tras de limbă şi te-a nevoit să lehăieşti din gură o neghiobie ca asta: “Dacă vreţi patriotism romînesc în Basarabia, plătiţi! Că aici numai patriotism moldovenesc se face pe degeaba sau cu te miri ce…”

De-aş fi eu preşedinte nelegitim al ţării şi romîn basarabean ca Nicolae Cimoti, zău, Costea, numai pentru această prostie a ta aş fi ordonat unui derjimordă de la Interne să te strîngă cu o uşă de garaj de ganglionii din josul buricului. Le-ai scîrnăvit cu neruşinare toată afacerea şulerilor din AIE cu educaţia patriotică romînească în Republica Moldova! Cu o lingură de dohot ai spurcat întregul butoi de miere, adunată cu atîta trudă şi uitare de sine de actuala guvernare rumînoidă pentru ca populaţia ţării să savureze aroma şi gustul “şarmant” al patriotismului romînesc. Ţi-ai bătut joc de sentimentele sacre ale romînilor de pretutindeni! Se vede că şi Cimoti cu mintea lui dă în gropi, dacă în loc de mustrare aspră, te-a năgrădit cu Premiul de Stat!

Înţeleg că e un adevăr romînesc de rutină, un secret al lui Polişinel, cunoscut de toate babele de la bazar. Dar, totuşi, socot că n-ai postupit pravilino. Fiind un romîn de profesie care-şi primeşte paiocul de la Bucureşti, nevoile tale trebuia să le şopteşti la ureche patronilor tăi de acolo, dar nu să le ţipi ca un prostănac în gura mare în public, să le audă şi moldovenii. Te-ai făcut romîn, dar unde ţi-i şmecherismul, şiretenia şi vicleşugul legendar al romînilor? Ai crezut că e aşa de uşor să însuşeşti profesia de romîn? Se vede de la o poştă că eşti basarabean plouat şi zăpăcit, un romîn de paie, dar nu agent de influenţă, rege al gazetăriei romîneşti din Republica Moldova, plătit şi mîngîiat de securitatea romînă. Nu ţi-i ruşine să ceri bani de la fraţii romîni pentru patriotism romînesc? Un patriotism de doi bani şi acela făcut de-a hala-bala pe care, tot tu, la-i dat pe copcă atît de prosteşte, încît mă faci să trag şi eu cu obrazul de moldovan pentru tine. Ce o să creadă romînii despre noi, moldovenii? Că sîntem şi noi un popor fără şapte ani de acasă, lipsit de orice soveste creştinească, poate chiar şi de identitate, ca şi dînşii!

Iar mai apoi, cine te-a împuternicit să dai ucazanie “academiei, elitelor politice şi culturale” să facă rîmînism (sau romînism, cum spui tu) în Ţara Moldovei, să rîme ca porcii la rădăcina identitară a neamului moldovenesc?

Un porcar înţelept, dotat şi cu un delicat spirit de observaţie, a spus: “Grohăitul porcilor e mai nostim şi mai autoritar decît coviţăitul purceilor”. E un adevăr pe care l-ai însuşit şi tu, cum văd. Iată de ce te-ai pus pe capul “elitei” şi o îndemni să tulbure apele limpezi identitare ale moldovenilor, pentru că grohăitul ei, crezi tu, e mai nostim şi mai autoritar?

Vrei şi tu să fii un porcar înţelept? Degeaba îţi răceşti gura şi-ţi faci bătături pe limbă. Academia şi elitele politice spun că au primit această ucazanie direct de la Cotroceni încă în anii ’90 ai secolului trecut şi n-au nevoie de un alt pricaz de la un comandir ca tine. Prea tîrziu te-ai trezit, Costică! Eşti un boşorog în cîrjă, rămas departe în urmă de căruţa elitelor moldoveneşti care cu rîmînismul lor le-a dat chişca chiar şi celor de la Bucureşti!

Să nu crezi, Costică, că sînt un duşman al tău şi-ţi caut noduri în papură. Nu. Dimpotrivă. Retrăiesc mult pentru toate chirchimozurile şi matrapazlîcurile tale. Te-ai apucat să faci romînism – să-l faci! Cu dragoste şi tragere de inimă, cum făceai odinioară moldovenism. Любо было смотреть на тебя и на твою работу. Iar acum? Ceea ce faceţi voi e haltură curată, nu romînism.

Urlaţi neîncetat ca nebunii la toate colţurile: „Sîntem romîni şi punctum!” Aţi măzgălit toate clădirile, gardurile şi transportul urban cu inscripţia „Basarabia – pămînt romînesc”. Cu aceste acte de huliganism credeţi că aţi isprăvit mare treabă patriotică romînească şi aţi schimbat identitatea de neam a moldovenilor?! Lumea se uită la voi ca la nişte smintiţi. Iar trecînd pe alături, se feresc ca de ucigă-l crucea, îşi stucheşte în sîn şi-şi face cruce ca să se izbăvească de spurcăciunea duhurilor voastre necurate…

Aista-i patriotism la voi?

Eh, Costea, de-aş dispune eu de bănăritul care-ţi vine din chimirul statal al Romîniei, zău, că majoritatea muntenilor s-ar mîndri astăzi cu identitatea moldovenească, iar limba romînă ar considera-o un dialect pocit (după cum şi este) al limbii literare moldoveneşti!

Dar tu stai pe o căchiţă de bani romîneşti şi nu faci nici cît e negru sub unghie! Eşti un bludnic identitar, singur nu ştii de-a cui neam eşti şi ce limbă grăieşti. Asta-i treabă, Costea?!

Am impresia că ţi-ai băut minţile, iar în curcubeta de pe umeri ţi-a rămas numai o singură încreţitură de substanţă cenuşie, şi aceea dreptliniară şi scurtă ca un defis. Cu asemenea potenţial intelectual te-ai apucat să scorneşti uragane identitare în Republia Moldova?! Зря стараешься, милый друг!

Am hotărît să-ţi scriu ţie personal, dar aici nu vorbesc numai de tine. Toţi romînii basarabeni parcă sînteţi făcuţi cu degetul şi bătuţi cu leuca.

Iată încă o perlă a identităţii romîneşti din Republia Moldova…

Andrei Vartic: „Eu sînt moldovan şi e o tîmpenie să ne numim „romîni basarabeni”… Ce a făcut Romînia pentru noi ca să ne numim romîni? Dacă fraţii transpruteni vor să ne numim romîni, ei trebuie să facă ceva bun pentru noi. Iar dacă nu-s în stare să facă ceva bun, atunci măcar să plătească!” (Vezi „Flux” din 8 august 2008).

Cum vezi, nici aici nu e vorba de un basarabencic primitiv, ci tot de un ideolog al romînismului în ţara noastră, un drujban al tău de credinţă şi de identitate romînească (pînă la un moment, cît a fost plătit!). Dar cînd i s-a retras treuca romînească, tu vezi ce „identitate” ese din gura lui? „E o tîmpenie să ne numim romîni basarabeni!”

Tui parastasul şi nafura mă-sîi cu identitatea voastră romînească!

Dacă şi asta nu-i criză de identitate la profesioniştii romîni din Republica Moldova, apoi să-l hută mamă dom’ nacialnic! Scuză-mi expresia cam fîrnîită a lui moş Lixîi din Durleşti pe care el o pronunţă de fiecare dată cînd se ciocneşte de o gogomănie omenească ieşită din comun ca asta.

Motivele identităţii voastre se văd ca-n palmă. Şi, principalul, coincid тютелька в тютельку cu principiile economiei de piaţă, descrise de genialul Karl Marx. Cred că îţi aminteşti de această formulă clasică: “utrom denghi, vecerom stulia” (identitate romînească!). Cu romînismul vostru v-aţi spurcat propria identitate naţională. Iar pe urmă, porceşte, îi scurmaţi la rădăcina identităţii de neam pe moldoveni şi-i arătaţi cu degetul cum că ei, nu voi, cică, ar suferi de criză de identitate.

Fie-vă frică de Dumnezeu, anticriştilor şi mincinoşilor!

Nu e mai omeneşte-creştineşte din partea voastră, Costică, să vă duceţi la bazar şi acolo să faceţi bişniţă cu identitatea romînescă, decît să minciuniţi lumea ca nişte şuleri coţcari în gazetele voastre, la posturile Radio-TV unioniste, să tăbărîţi şi prin şcoli, tumănind copiii moldovenilor cu istoria şi identitatea romînilor?!

Guvernanţii romîni prin intermediul serviciilor secrete romîneşti au creat din rîndurile intelectualilor de elită din Republica Moldova o castă parazitară care, în afară de a face romînism plătit şi a se mîndri că sînt romîni, o altă ocupaţie nu au şi la nimic altceva nu-i duce capul. Aceşti paraziţi, vînzători de ţară şi neam, odată şi odată ar trebui puşi la zid şi pedepsiţi de judecata norodului. E o necesitate vitală, dacă vrem să ieşim din mocirla neocolonialismului romînesc, din sărăcie, haos şi incertitudine, la care ne-a adus “locomotiva romînească de integrare europeană”.

Dar tu, ce părere ai Costică?

Să ne înţelegem europeneşte, o dată şi pentru totdeauna: identitatea de neam e o treabă personală a fiecărui cetăţean. Pentru copiii minori ea se hotărăşte în familie. Identitatea naţională nu se strigă pe străzi, cum o urlă ca nebunii romînoizii din Moldova; nu se cultivă prin metode rasiste şi de genocid, cum fac acest lucru guvernanţii din AIE prin Istoria romînilor şi educaţie năsîlnică a patriotismului romînesc.

V-aţi lepădat de neam, v-aţi declarat romîni (papuaşi, orangutani etc.), treaba voastră. Dar să nu vă băgaţi nasul spurcat în oala identitară a moldovenilor! Şi punctum!

Acestea sînt condiţiile noastre, a moldovenilor, dacă vreţi să trăim în pace şi linişte interetnică, dar nu să îmblaţi cu nasurile belite ca romînii la Cahul şi Bălţi…

Gherasim Ghidirim,

colonel în rezervă, delegat la Adunarea a IV

republicană a Uniunii Ofiţerilor

din Republica Moldova.

P.S. Special pentru tine pregătesc un studiu, bine documentat, despre criza de identitate la romîni. O să-ţi lingi degetele şi o să-l înghiţi cu tot cu tigaie. Tu n-ai idee ce criză diabolică suferă confraţii tăi cumano-valaho-ungrovlaho-munteano-romînii din “ţara-mumă”, de la naştere pînă astăzi! E un adevărat prăpăd! Iată unde ar fi binevenite stateicile tale cu privire la criza de identitate. Iar pe moldoveni să-i laşi odată în pace. Căci noi de la potop încoace cum am fost moldoveni, aşa şi am rămas tot moldoveni.

Că nu mor caii cînd vor cînii…

Să nu-ţi fie cu bănat,

al tău Gh. Gh.

P.P.S. Scuză-mi vocabularul cam usturător. Pentru antimoldovenişti şi antistatalişti altul nu-l am. Mai am nişte furci la fazendă, dar le ţin de rezervă pentru acei care dau indicaţii să fie judecaţi patrioţii Moldovei – luptători contra bandelor neofasciste de agresori romîni…

Gh. Gh.

Обсудить