Partidul Socialiştilor: A trecut în nefiinţă un mare lider şi patriot moldovean. Партия социалистов: Ушел из жизни великий лидер и молдавский патриот

Partidul Socialiştilor transmite condoleanţe familiei şi apropiaţilor lui Ivan Bodiul, fostul prim-secretar al Partidului Comunist din RSS Moldovenească.

Ivan Bodiul a condus ţara noastră circa 20 de ani, perioadă în care Moldova a devenit una din cele mai bogate şi progresiste regiuni din spaţiul sovietic şi din Europa de Est.

Aşa procese fundamentale ca industrializarea, construcţia locuinţelor, dezvoltarea agricolă, renovarea tehnologică, ascensiunea culturală şi educaţională, avîntul ştiinţific şi modernizarea Moldovei s-au produs în perioada guvernării lui Ivan Ivanovici Bodiul.

Marea majoritate a construcţiilor, reţelele de infrastructură şi imaginea bună în spaţiul ex-socialist pe care o mai are Moldova sunt opera aptitudinilor de administrator ale lui Ivan Bodiul.

Dotat cu un caracter puternic, cu un extraordinar talent organizatoric şi cu o viziune integră privind dezvoltarea Republicii Moldoveneşti, Ivan Bodiul va ocupa un loc de merit în istoria noastră naţională, ca un mare patriot şi lider politic.

Considerăm că îi datorăm acestui mare lider moldovean o zi de doliu naţional şi un monument sau o stradă în municipiul Chişinău.

Fie ca Dumnezeu să-l odihnească în pace!

Партия социалистов: Ушел из жизни великий лидер и молдавский патриот

Партия социалистов выражает соболезнования родным и близким бывшего первого секретаря Коммунистической партии Молдавской ССР Ивана Бодюла.

Иван Бодюл находился во главе нашего государства почти 20 лет, в течение которых Молдова стала одной из самых богатых и прогрессивных регионов не только на советском пространстве, но и на территории Восточной Европы.

Такие основополагающие процессы, как индустриализация, жилищное строительство, сельскохозяйственное развитие, технологическое переоснащение, подъем культуры и образования, научный прорыв и модернизация Молдовы произошли именно под руководством Ивана Ивановича Бодюла.

Большинство унаследованных Молдовой строительных объектов, инфраструктурных сетей, а также благоприятный имидж на пост-социалистическом пространстве – результат руководящих навыков Ивана Бодюла.

Благодаря твердому характеру, непревзойденному организаторскому таланту , а также целостному видению развития Молдавской Республики, - качествам, которыми всегда отличался Иван Бодюл, - он навсегда займет достойное место в нашей национальной истории как великий патриот и политический лидер.

На наш взгляд, мы обязаны почтить память этого великого молдавского лидера днем общегосударственного траура, памятником или улицей в муниципии Кишинэу.

Вечная память, и да будет ему земля пухом!

Обсудить