DECLARAŢIA Congresului II al Uniunii Naţionale a Veteranilor Războiului pentru Independenţă din Republica Moldova în legătură cu situaţia social-politică din ţară

Congresului II al Uniunii Naţionale a Veteranilor Războiului pentru Independenţă din Republica Moldova este îngrijorat de situaţia social-politică din ţară care s-a complicat după evenimentele legate de tragicul caz din „Pădurea Domnească”, interceptările ilegale ale convorbirilor telefonice, dar mai ales de evoluţia acestora şi impactul lor asupra perspectivei de integrare europeană a ţării.

Evenimentele din ultimele zile - tăinuirea omorârii lui Sorin Paciu de către unii procurori, judecători, demnitari de stat, politicieni, distrugerea probelor pe acest caz, antrenarea funcţionarilor din instituţiile statului în protejarea intereselor politice şi personale ale unor politicieni şi multe altele, denotă comportamentul iresponsabil al acestora faţă de destinele ţării şi vectorul european al ţării.

Veteranii războiului îşi reiterează poziţia lor fermă că, nu vor permite ca republica să fie lipsită de perspectiva europeană şi declară că sunt gata să întreprindă acţiuni concrete în apărarea statului de drept Republica Moldova, aşa cum au făcut-o în timpul războiului de pe Nistru din primăvara-vara anului 1992, când s-au jertfit pentru apărarea integrităţii şi independenţei ţării.

Nu vom permite acest lucru în numele martirilor ţării, care au căzut cu moarte de erou pe câmpul de luptă pentru a le asigura urmaşilor şi urmaşilor urmaşilor noştri accesul la adevăratele valori ale democraţiei şi bunăstării.

Facem apel către conducerea ţării, partidele politice aflate la guvernare, organele abilitate să facă tot ce le stă în puteri pentru a se asigura investigarea corectă şi responsabilă a tuturor cazurile semnala pentru ca toate persoanele vinovate să fie trase la răspundere în conformitate cu legile ţării şi a normelor de drept internaţionale la care Republica Moldova este parte.

Bălţi, 23 februarie 2013

Congresul II al UNVRI

La 23 decembrie în sala mare a Teatrului Naţional „Vasile Alecsandri” din Bălţi a Avut loc Congresul II al Uniunii Naţionale a Veteranilor Războiului pentru Independenţă.

Forumul a ascultat darea de seamă a Consiliului Uniunii în perioada dintre congrese, menţionându-se, între altele, că în anii de la urmă în mai multe localităţi din republică au fost înălţate monumente în cinstea poliţiştilor şi ostaşilor căzuţi cu moarte de erou pe câmpul de luptă.

În altă ordine de idei delegaţii la congres au menţionat că veteranii războiului de pe Nistru din primăvara-vara anului 1992, familiile lor şi văduvele de război întâmpină un şir de greutăţi legate de angajarea lor în câmpul muncii, organizarea tratamentului, asigurarea cu bilete de odihnă şi locuinţe, acordarea creditelor preferenţiale şi multe altele.

Vorbitorii au arătat şi asupra necesităţii de a consolida organizaţiile de veterani ai războiului şi a crea o mişcare puternică, subliniind că numai conjugându-şi eforturile ar putea să-şi apere drepturile care le aparţin.

În legătură cu situaţia social-politică complicată din republică, Congresul a adoptat textul unei declaraţii, în care se menţionează că evenimentele din ultimele zile - tăinuirea omorârii lui Sorin Paciu de către unii procurori, judecători, demnitari de stat, politicieni, distrugerea probelor pe acest caz, antrenarea funcţionarilor din instituţiile statului în protejarea intereselor politice şi personale ale unor politicieni şi multe altele, denotă comportamentul iresponsabil al acestora faţă de destinele ţării şi vectorul european al ţării, concretizându-se că veteranii vor depune eforturi pentru a nu permite schimbarea vectorului european al ţării şi a asigura urmaşilor şi urmaşilor urmaşilor noştri accesul la adevăratele valori ale democraţiei şi bunăstării.

Facem apel către conducerea ţării, partidele politice, organele abilitate să facă tot ce le stă în puteri pentru a se asigura investigarea corectă şi responsabilă a tuturor cazurile semnala pentru ca toate persoanele vinovate să fie trase la răspundere în conformitate cu legile ţării şi a normelor de drept internaţionale la care Republica Moldova este parte, se spune în încheierea declaraţiei.

Congresul a ales organele de conducere ale Uniunii, în funcţia de preşedinte fiind desemnat dl Eduard Maican, iar în cea de prim-vicepreşedinte – generalul Anton Gamurari.

Alexandru Şchendrea,

şeful serviciului de presă al

Uniunii Naţionale a Veteranilor

Războiului pentru Independenţă

Tel.: 022 266-551,

mobil: 069215617

Обсудить