Alarmă, moldoveni! Patria e în premejdie!

Romînilor din Curtea Constituţională şi cei cuibăriţi cu piatra în sîn în instituţiile statale ale Republicii Moldova, căraţi-vă pe la casele voastre! Nu încurcaţi poporul polietnic moldovenesc să-şi clădească destinul său propriu, aşa cum şi-l voieşte, într-un stat liber, independent şi suveran, ieşind, de rînd cu toate celelalte națiuni ale lumii, la drum mare cu norocul istoric în mînă...

Dragi compatrioţi!

A sosit ceasul răzbunării. Nişte oligarhi, contrabandişti şi tîlhari de drum mare, unii avînd şi dosare penale în ţara vecină, care ne-au furat bunurile obşteşti, adunate decenii la rînd prin munca în sudoarea frunţii a întregului popor moldovenesc, în urma putciului anticonstituţional, organizat de serviciile secrete romîneşti, au ieşit ca gunoiul la suprafaţă şi au ajuns să ne conducă ţara.Din lipsa de ocupație și de competență de a conduce o țară, ei continue să opintească pînă la pîrîitul fundului de la șalvari la cauza bandiților din 7 aprilie care au ars și jefuit bastioanele statale și care i-au adus la putere. Dar de acum, se înțelege, în proporții neînchipuit de lărgite care nu mai încap în imaginația unui homo sapiens cu gîndire logică și bun simț omenesc.

Groaza de dubă i-a nevoit să-și ia paşapoarte străine, ca, în caz de pîrleală, mai uşor să-şi spele urmele și să-și ia tălpăşiţa, scînteind din călcîe, de judecata poporului. Acum, fără frică, continue şi mai cumplit să ne fure ţara, să-şi bată joc şi mai obraznic de popor, pe care tot ei, l-au adus la muchia prăpastiei sărăciei şi inferiorităţii.

La comanda patronilor lor din «ţara-mumă» Romînia, cărei i-au jurat credinţă şi argăţie, ei astăzi s-au apucat să ne dărîme căsuţa noastră Republica Moldova, să ne stîrpească sufletul de neam moldovenesc. Pentru început, kilerii fiinţei noastre naţionale au dat cu piciorul în sfintele icoane ale neamului, în numele naţiunii --Moldoveni şi al graiului natal strămoşesc – Limba Moldovenească. Ca să rămînem un popor anonim, uitat şi şters din circuitul istoric, din prezent şi viitor. Pe astfel de popor mancurtizat, fără nume, fără grai, cu suflarea de neam şi rădăcinile trecutului milenar retezate, spălat minuţios, în adaos, cu leşia neocolonizatoare romînească de toate virtuțile, însemnele şi particularităţile lui naţionale, clica expansionistă bucureşteană cu ortacii săi romînoizi de la Chişinău încearcă a-l băga pe neobservate în maţul gros al Romîniei mari. În planurile revanşarzilor dîmboviţeni, acolo e predistinată „casa mare” şi „viitorul fericit european” al moldovenilor.

Nimic nu exagerăm. Taman aşa o să fie dacă mai stăm cu mînile încrucişate ca nişte molăi blestemaţi, pe care îi calcă vacile pe urechi şi-i ciupesc găinile în ochi.

Ucigaşii neamului știu cum şi unde să bată ca să ucidă un neam. În „ţara-mumă” mai au şi o ploaie cu bulbuci de executori legionari şi sfetnici profesionişti de cea mai înaltă probă, cu stagiu şi tradiţii vechi de mai bine de un secol şi jumătate, experimentaţi în meşteşugul de gropari ai etniei moldovenilor din statul romîn.

Unul din ei, boţmanul Traian Băsescu, actualul chiriaş al Palatului de la Cotroceni, i-a ros urechile obştimei de pe continent, otova trîmbiţînd la toate colţurile europene slogane smintite, luate din gunoiştea istorică a vremurilor mareşalului fascist Ion Antonescu. Aceeaşi idee-fix se ține scai de dînsul, aceleaşi pofte exagerate de noi pămînturi pseudoromîneşti îl scurmă dureros la rînză, încît de răul lor sărmanul matroz nu mai are astîmpăr nici noaptea în somn, nici în clipe solemne la sărbători. Chiar şi în cuvîntarea sa de felicitare a poporului romîn cu prilejul Anului Nou 2014, el n-a scăpat ocazia să scuipe cu venin în sufletul moldovenilor, prevenindu-ne că în anul ce vine ne v-a arăta el că noi, moldovenii, trăim pe pămînturile lor „romîneşti”.

Nu e nou, nici ne miră faptul că vrabiuţile imaginaţiei strîmbe a oberşulerului romîn mălai basarabean visează. Boleşniţa lui fără leac o cunoaştem de mai demult. E prostia care, știut lucru, nu se vindecă cu buruene, nici cu descîntece la babe. Vorba ceea, pe un ghebos numai mormîntul îl îndreaptă. E treaba poporului romîn –cum va fi pomenit Băsescu în pomelnicul istoriei: ca patriot al Romîniei sau ca agent al Kremlinului. Din partea noastră putem spune numai că nici un dușman al Romîniei n-a stîrnit atîta romînofobie în Republica Moldova ca actualul lider romîn. Nivelul lui politic e apreciat de moldovenii normali de aici cam egal cu cel al baistrucilor legionari ai lelei Pavlicenco care au măzgălit toate gardurile și păreții clădirilor din Chișinău cu slogane: «Moldoveni deci romîni» și «Basarabia—pămînt romînesc». O coincidență totală de concept și de preocupare permanentă a ambilor subiecți!

Însă ne revoltă şi ne pune în gardă alceva... Un adevăr, bănuit şi mai înainte, devenit acum clar și neîndoielnic pe care l-a dezgolit pînă la ruşinea pornografică însuşi Băsescu. Anume: planurile halucinante de lichidare a statalităţii şi naţiunii moldoveneşti sînt puse pe roate şi tîrîte spre realizare de boii şi hărmăsarii politici romînoizi autohtoni, căţăraţi prin maşinaţii anticonstituţionale tocmai în vîrful puterii de stat şi de fracţiunea dermocrată, liberastă, anticreştină, antistatală şi antimoldovenească, cică, proeuropeană din Parlamentul Moldovei. „Patronul” chiar i-a numit personal pe nume pe aceşti mişei trădători localnici...

Aflat în ziua de 12 august 2013 la Izvorul Mureşului, liderul romîn, referindu-se la aceeaşi idee-fix a „unirii”, a scăpat din gură aceste cuvinte: „ ...atîta timp cît în Constituţia Republicii Moldova se vorbeşte de moldoveni, de limba moldovenească este un impediment, iar eu sper că majoritatea proeuropeană din Parlamentul de la Chişinău va lua în dezbatere acest subiect despre care am discutat şi cu preşedintele Timofti, şi cu prim ministru - Leancă, şi cu fostul prim-ministru Filat...”

Căpetenia statului vecin le-a mai ordonat argaţilor săi de la Chişinău că unirea „trebuie să plece de la corectarea istoriei în propria Constituţie”... Ceia ce mai pe înțelesul prostimii ar însemna că terminatorii autohtoni trebuie să ne gîtuie neamul și statalitatea cu mînuțele lor proprii, prin propria Constituție.

Cuvintele patronului au fost prinse din zbor de către romînoizii unionişti de la guvernare şi din aşa zisă majoritate proeuropeană a Parlamentului RM şi imediat transmise drept ordin spre executare la Curtea Constituţională a ţării.

La 5 decembrie 2013, cum e știut, judecătorii de buzunar ai huntei guvernante, promovaţi de aceasta în mod fraudulos în funcţii de magistraţi ai CC, în frunte cu Alexandru Tănase – cetăţeni romîni şi duşmani înrăiţi ai statalităţii moldoveneşti, fără a cîrti o silabă de îndoială, fără a-şi da sama în ce ţară se află şi care-i competenţa lor, în modul cel mai neobrazat, şi-au băgat nasul unde nu le fierbe oala. Adoptă o hotărîre a CC, din toate punctele de vedere juridic incompetentă și agramată, dea-dreptul scuipătoare în obrazul naţiunii titulare a statului, ofensatoare şi pentru toate etniile frăţeşti conlocuitoare din ţara noastră. Hotărîre prin care ei încearcă, conform ordonanţei lui Băsescu, să schimbe numele de botez, tradiţional-istoric al graiului matern – limba moldovenească, decretată la 1994 de Constituţia ţării în rangul de limbă de stat a Republicii Moldova, pe o poreclă de ocazie, pînă nu demult străină chiar şi pentru valahi – „limbă romînă”. Un lingvonim căzut din pod şi străin tradițiilor etnolingvistice ale moldovenilor pe care guvernanţii statului vecin, cu ajutorul valeţilor de capă şi spadă din subsolurile întunecoase securiste bucureştene, pînă acum l-au tîrît, ca şi istoria romînilor, în mod ilegal, şerpeşte-tîlhăreşte, în şcolile şi universităţile Republicii Moldova. Acum vor sa-l bage şi în Constituţia ţării ca nume oficial a limbii de stat a republicii noastre.

Aceşti magistrați zăpăciţi, de trei bănuţi perechea, cu aere de mari specialişti în jurisprudenţă, îşi întemeiază neghiobia lor prin faptul cum că în Declaraţia de Independenţă a Republicii Moldova e pomenită sintagma „limba romînă”. Şi că documentul menţionat, aclamat în stradă de ţipălăi anonimi, mai fiind scris, cum se ştie, de un securist romîn, ar fi, cică, mai presus decît Legea Supremă a statului care este Constituţia ţării, adoptată de Parlamentul RM – organ legislativ, ales în mod legal de întregul popor...

Limba e sufletul neamului. Fără suflet un neam e mort. Dacă-i lăsăm pe călăii statalităţii şi naţiunii moldoveneşti să-şi facă mendrele lor etnocide pînă la capat, de mîne vom fi îngropaţi de vii în ţărîna uitării. Iar pămînturile mănoase ale acestui colţişor de rai, cu întreaga comoară sufletească, plăzmuită de geniul folcloric şi de înaintaşii poprului moldovenesc pe tot întinsul istoriei noastre milenare – de la balada „Mioriţa”, creată la revărsatul de zori al neamului pînă astăzi, scrise cîntate şi jucate moldoveneşte – toate grămăjoară vor fi înhăţate şi trecute cu hapca la balanţa neamului, zis romînesc. Iar noi, moldovenii, devenim un popor rămas pe drumuri dea nimănui, fără ţară, fără suflare naţională, neavînd nici macar pămînt pentru mormînt.

Moldoveni!

Oare acest lucru şi-au dorit strămoşii noştri cu voievodul Bogdan I Intemeietorul creînd statul moldovenesc la 1359?

Oare acest lucru şi-au dorit locuitorii carpatini ai acestui stat, Moldoveni din talpă „de la începătura moşilor” (Gr, Ureche), care şi-au numit vatra lor de baştină Ţara Moldovei şi care comunicau înde ei, creau balade, cîntau doine şi îşi boceau răposaţii pre limba lor maternă (a lor proprie, neîmprumutată de la valahi!) – limba moldovenească!

Oare acest lucru ne-a povăţuit în testamentul său marele patriot moldovan, domnitorul Ştefan cel Mare şi Sfînt: să ne îngenunchem şi să cedăm ţara valahilor „hicleni” şi „cleti voroghi”?! Adică, vrăjmaşilor înrăiţi?!

Nu, dragi compatrioţi! Nu, categoric! Marele voievod a chemat pe urmaşii săi şi pe urmaşii urmaşilor moldoveni să stăm strajă la hotare şi să păzim acest pămînt! Aşa cum l-a păzit El, Marele Voievod, cu oştenii săi. Ca pe o icoană sfîntă. Ca lumina ochilor.

Stimaţi compatrioţi!

Duşmanii ţării de tot calibrul şi de toate culorile, din interiorul şi din afara ţării, simţind cum le arde pămîntul sub picioare în ajunul noilor alegeri ( cu siguranţă pierdute pentru dînşii! ), şi-au dat arama pe faţă şi turbă! De acum nu-şi mai ascund kinjalul lor etnocid şi ne ameninţă cu moartea. În distrugerea statului moldovenesc şi anexarea grabnică a pămînturilor noastre la Romînia ei văd unica scăpare de puşcărie pe care ei au meritat-o înzecit: şi pentru crimele din 7 aprilie, şi pentru sustragerea de milioane din visteria statului şi din ajutoare umanitare internaţionale, şi pentru luări de mită de la investitori străini, privatizări ilicite şi vînzări de terenuri şi bunuri obşteşti, armament şi a.m.d. și a.m.d. Și--culmea culmelor – pentru demolarea temeliei statalităţii moldoveneşti şi trădarea Patriei – cea mai gravă crimă care în multe ţări se pedepseşte cu moartea.

În aceaste clipe de grea cumpănă pentru dăinuirea noastră naţională, luînd act de crimele fără capăt, săvîrşite zilnic de clica unionistră monstruoasă, uzurpătoare a puterii de stat, contra statalităţii şi naţiunii moldoveneşti, pornind de la un adevăr- axiomă că instanţa superioară a oricărui stat democratic, a oricărei puteri în stat este poporul (demosul), am hotărît să apelăm la această instanţa supremă să-şi ia responsabilitatea legitimă ce-i aparţine pentru destinul de mai departe al Republicii Moldova, pentru a pune capăt odată şi pentru totdeauna cruciadei neocolonizatoare romîneşti şi a întoarce poporului moldovenesc tot ce i-a apărţinut şi-i aparţine: valorile naţional spirituale (limba, istoria, tradiţiile, etnospirituale şi creştineşti, şcoala moldovenească şi a.m.d.) însemnele, atributele heraldice statale tradiţionale moldoveneşti şi înlăturarea celor străine romîneşti (stema, steagul) precum şi a structurii şi denumirilor de funcţii statal-administrative ocupaționiste romîneşti (primar, pretor şi a).

Poporul e în drept să oblige organele juridice din stat să suspendeze prin lege orice activitate unionistă de subminare a statalităţii Republicii Moldova, susţinerea financiară a mass-media unionistă de către statul vecin, precum şi coruperea de către guvernanţii romîni a unor intelectuali, agenţi de influienţă, din rîndurile minorităţii minuscule de etnici romîni din ţara noastră, mituiţi oficial cu bani, titluri ştiinţifice, decoraţii de stat şi a.m.d. pentru a le spurca moralitatea şi a-i atrage în activităţi diversioniste antistatale, antimoldovenești. Lupta cu corupția trebuie începută de aici, de la forma ei cea mai primejdioasă care ne amenință însăși existența, dar pe care chiombii europeni și proeuropeni nici n-au de gînd s-o iee în samă.

Ne dăm bine sama că duşmanul e puternic şi cinic, de faptul că răpirea Moldovei e scrisă cu litere grase în planurile geopolitice ale structurilor europene şi blocului NATO, susţinute de omnipotentul imperiu nordamerican. Însă răbdarea poporului de acum nu mai poate fi stăvilită. Avem plena încredere în el şi sîntem convinşi că poporul unit nicicînd nu va fi învins.

Chemăm cetăţenii Moldovei de toate naţionalităţile – moldoveni, ucraineni, ruşi, gagauzi, bulgari, evrei şi din alte comunităţi etnice frăţeşti conlucuitoare pe acest plai străbun să ne ridicăm toţi ca unul ca să oprim mîna ucigaşă ce planează asupra independenţei şi suveranităţii Patriei noastre.

Ne adresăm către ambasadele străine din Moldova, către fraţii noştri din fostele republici unionale din spaţiu CSI, către cosîngenii noştrii din Transnistria, Ucraina şi Moldova de Vest, către armata truditoare a pămîntenilor noştri din Rusia, Italia, Portugalia şi alte ţări să-şi spună cuvîntul lor întru combaterea agresiunii Romîniei contra ultimei redute stataliste a moldovenilor de pe glob-- Republica Moldova.

Sperăm că toate partidele politice de suflu patriotic prostatalist din ţară, la urma urmei, își vor lăsa la o parte zavistea și supărările lor politice dintre ele, și își vor ridica părtașii întru izbăvirea Moldovei de urgia ocupaţionistă romînească.

Cu forţele unite, uneltirile ucigaşe ale duşmanilor Patriei noastre din nou vor fi aruncate la gunoiştea istoriei. Noul „Anschlus” al revanşarzilor neofascişti romîni în Moldova nu va trece! Cum nu trece cămila prin urechile acului. Alt pămînt romînesc, decît mormîntul de la Ţiganca, în Republica Moldova nu avem nici cît e negru sub unghie...

Jos călăii romînoizi din liberdemul huntist criminal, anticreştin, antistatal şi antinorodnic de la cîrma ţării!

Romînilor din Curtea Constituţională şi cei cuibăriţi cu piatra în sîn în instituţiile statale ale Republicii Moldova, căraţi-vă pe la casele voastre! Nu încurcaţi poporul polietnic moldovenesc să-şi clădească destinul său propriu, aşa cum şi-l voieşte, într-un stat liber, independent şi suveran, ieşind, de rînd cu toate celelalte națiuni ale lumii, la drum mare cu norocul istoric în mînă...

GHERASIM GHIDIRIM

Обсудить