Deputaţii PCRM susţin că există toate premisele financiare pentru majorarea salariilor lucrătorilor medicali din 1 ianuarie

Deputaţii PCRM consideră că există toate premisele financiare pentru a majora salariile lucrătorilor medicali chiar de la începutul anului 2014. Un grup de deputaţi PCRM au înregistrat în Parlament o iniţiativă legislativă care prevede majorarea, din 1 ianuarie 2014, a salariului tarifar pentru categoria I de calificare a lucrătorilor medicali încadraţi în sistemul de asigurări obligatorii de asistenţă medicală. Conform calculelor estimative creşterea salarială medie ar putea constitui 15 %.

Co-autorul proiectului, deputatul PCRM, Oxana Domenti, vicepreşedintele Comisiei pentru economie, buget şi finanţe, a explicat că Legea fondurilor asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală pentru anul 2014 prevede o creştere faţă de anul trecut a veniturilor bugetare cu circa 15%, bazată în mare parte pe majorarea de la 7% la 8% a cuantumului primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, precum şi pe sporirea cu 738 de lei, de la 3318 la 4056 lei, a preţului poliţei de asigurare.

„În conformitate cu legislaţia în vigoare şi practica procesului fiscal- bugetar, veniturile fondurilor de asigurări obligatorii de asistenţă medicală se acumulează lunar, în mărimi aproximativ proporţionale, cu o anumită depăşire a acestora în primele luni ale anului, datorită procurării, în această perioadă, a unui număr mai mare de poliţe de asigurare medicală. Totodată, sistemul de asigurări medicale este astfel conceput, încît şi cheltuielile, inclusiv cele de ordin salarial, realizate în cadrul programului de asigurări obligatorii de asistenţă medicală, urmează se se facă în proporţii lunare aproximativ egale. Astfel, considerăm nefondată tărăgănarea majorării salariilor pentru cea dea doua jumătate a anului, aşa cum este prevăzut în redacţia actuală a legii”, a declarat Oxana Domenti.

În opinia deputatului PCRM, majorarările salariale, operate cu o jumătate de an mai devreme, ar influenţa pozitiv situaţia materială a lucrătorilor medicali, contribuind şi la sporirea din contul contribuţiilor de asiguări medicale şi sociale a veniturilor Fondului asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală şi ale Bugetului Asigurărilor Sociale de Stat.

Cu titlu informativ, prezentăm dinamica indicelui cîştigului salarial real în sectorul sănătăţii în perioada anilor 2006 -2013 (în % faţă de anul precedent): 2006 (116%); 2007 (115%); 2008 (119%); 2009 (119%); 2010 (99,5%); 2011 (100,1%); 2012 (105%); 2013 (101% - calcule prealabile).

Обсудить