ОБРАЩЕНИЕ К ГРАЖДАНАМ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

Молдове быть! НАТО, УНИРЕ с Румынией - НЕТ !

ОБРАЩЕНИЕ

к гражданам Республики Молдова

Уважаемые соотечественники!

Наша Родина – Республика Молдова в опасности!

Пришедшая к власти в результате антиконституционного переворота правящая коалиция, под видом европейской интеграции, проводит курс на ликвидацию молдавской нации и государственности.

Все мы являемся свидетелями серьезнейших угроз для экономической безопасности страны. Промышленность разрушена, потеряны традиционные для Молдовы рынки и как следствие разорение сельского хозяйства, безработица , всеобщее обнищание народа. Всё это, в свою очередь, породило ещё одно страшное явление-- массовая эмиграция из страны трудоспособного населения в поисках работы и куска хлеба.

Целенаправлено уничтожается научный потенциал страны, национальная культура, народное образование, система здравоохранения, духовные ценности и моральные устои нашего общества.

За последние 20 – 25 лет в стране развязана усиленная идеологическая кампания, направленная на румынизацию страны. Молдаван лишили языка, истории, всячески пытаются внедрить в их сознание этноним «бессарабский румын», стирая, таким образом, из нашей памяти героическую историю и богатейшие этнокультурные традицяии молдавского народа.

Офицерский корпус с тревогой обращает внимание на антиконституционные призывы отдельных представителей власти о лишении Молдовы статуса нейтрального государства и вступлении в НАТО. Граждане озабочены превращением ее территории в полигон для концентрации НАТО-вской военной техники и ее переброски в горячие точки, участием наших военнослужащих в учениях, проводимых этим агрессивным военным блоком, присутствием в наших силовых структурах западных советников, которые систематически нагнетают обстановку мнимыми угрозами для нашей безопасности, якобы исходящими от наших исторических друзей. Вновь в качестве детонатора «горячие головы», а по сути, провокаторы, пытаются использовать Приднестровский вопрос, спекулируя невозможностью якобы его разрешения мирным путем.

Похоже, что власти Молдовы, по заказу извне, уже втянуты в опасные геополитические игры, могущие привести к разжиганию очередного пожара в этом регионе и созданию еще одного очага напряженности в мире.

Народ Молдовы не хочет чужих господ, он хочет сам решить свою собственную судьбу, без вмешательства иностранных советчиков, без коррумпированных внутренних предателей, которые ведут страну к гибели, готовя с помощью НАТО новый молдавский вариант хаоса и беспредела как в Украине!

Мы, офицеры Республики Молдовы, не приемлем разрушения и предательства нашей Родины! Не приемлем втягивание Молдовы в кровавые конфликты за чужие интересы!

Граждане Молдовы! Общее наше будущее в опасности!

Мы призываем всех, кому дорога Молдова, ее настоящее и будущее, судьба наших детей и внуков, не допустить во власть олигархов, коррупционеров, изменников и таким образом предотвратить гибель нашей Родины!

МОЛДОВЕ БЫТЬ! НАТО и УНИРЕ с Румынией—НЕТ

Общее собрание офицеров--ветеранов

силовых структур Республики Молдовы

Cuvîntarea lui Gherasim Ghidirim, colonel în rezervă , la adunarea comună a ofițerilor-veterani ai organelor de forță ale RM, din 22 noiembrie 2014.

DRAGI COLEGi ȘI PRIETENI!

Vă mulțumim pentru prezență. Pentru faptul că inima de ofițer nu v-a permis să stați linistiți acasă, cînd

țara arde, iar poporul plinge.

Noi, ofițerii forțelor armate, ai organelor de drept si trupelor de grăniceri, in aceste zile negre, nu putem și nici nu avem dreptul să stăm liniștiți acasă. Noi am depus jurămîntul în fața țării și poporului moldovenesc să indeplinim cu cinste datoria noastră sfîntă pe care ne-a poruncit-o Marele Ștefan: SĂ STĂM STRAJĂ LA HOTARE, SĂ PĂZIM ACEST PĂMÎNT!

Să-l păzim ca lumina ochilor, cu jertfire de sine - așa cum l-a păzit EL, MARELE VOIEVOD! Să păzim poporul de dușmani, să-i apărăm drepturile de uneltirile vrăjmașe din afară, de bandiții si tîlharii din interior. Da, unii din noi sînt în rezervă. Sînt liberi de anumite îndatoriri directe de serviciu. Dar noi nu am anulat jurămîntul. N-am anulat cinstea de ofițer si datoria noastră față de popor. Aceste valori n-au termeni de valabilitate, care pot expira.

De aceea pentru noi, ofițeri, nu poate fi vorba de rezervă, de odihnă, de liniște sufletească in aceste momente, cînd niște indivizi cu dosare penale in regulă, trădători de țară si de neam, unionisti antistataliști, antimoldoveni si antioameni, in urma putciului anticonstituțional din 7 aprilie 2009, s-au cățărat banditește în virful puterii ca să vîndă țara si sa-si umple buzunarele, sa-și ghiftuiască burduhanele. Să-și construească casteluri pe insulele Canare, să huzurească în bunuri iar restul poporului să moară de foame. Sa fie inșelat, batjocorit, jefuit și fără o para chioară la suflet, să fie gonit din țară ca să robească prin străini penru o bucată de pîne.

Haita algoritmică, antipopulară, antistatală, ocrotită și îngrăsată cu granturi europene și de partidele banditești, răpitoare si unioniste ale lui Filat-Leancă, Lupu-Plahotniuc, Ghimpu-Chirtoacă et Co. ne-au lipsit de limbă, de istorie, de identitate națională, de numele de neam strămoșesc. Pentru că, cred ei, un popor fără nume, neidentificat, fară atribute naționale si statale, foarte ușor poate fi șters din catalogul de evidență a popoarelor lumii. Și, in așa fel, fără multă zăhăială, în spatele opiniei publice, să fie vîndut cu tot cu pămînturi străinilor.

Guvernanții romîni stau cu gura căscată și numai așteaptă acest moment. Din anii 90 pînă astăzi ei au chirosit din bugetul statal sărăcit al Romîniei peste 11 miliarde de dolari pentru romînizarea Republicii Moldova.Pentru crearea de centre ideologice romînești, pentru televiziune, gazete, școli romînești, partide unioniste, metropolie romînească, supusă patriarhiei din București. Pentru întreținerea unor intelectuali autohtoni secătuiți sufletește, care se vînd și se cumpără ca orice marfă la tîrg. Acești oameni, dezblehuieți moralicește, demoldovenizați și deumanizați, pentru niște arginți a lui Iuda Cotroceanu, opintesc pînă la pîrîitul fundului de la șalvari pentru a ne schimba sămînța de neam, zămîslită și adusă pe astă lume de Însăși Dumnezeu.

Șamanii romînizatori pînă într-atît i-au îndobitocit pe unii copii de ai noștri, născuți de mame moldovence, încît se strîng în haite și urlă pe străzi ca lupii: “Noi sîntem romîni! Basarabia- pămînt romînesc!”.

Expansioniștii de la cîrma Romîniei pribluiesc, cum că îndată ce majoritatea moldovenilor dintre Prut si Nistru se vor autoidentifica “romîni” , din acel moment problema unirii la sînul pretinsei patriei-mume va fi rezolvată automat.

Integrarea europeană e doar un prilej, o șmecherie pur romînească pentru a ne băga pe furiș, șerpește-tîlhărește, în fundul Romîniei Mari. Acolo în mațul gros al “țării-mume” o să ne dee broasca țîță și o să ne putrezească ciolanele.

Guvernanții romîni cu argații lor politici de la Chișinău nici nu văd o altă integrare a Moldovei în Uniunea Europeană, decît numai prin fundul Romîniei Mari.

În aceste împrejurări, gurmanilor de pamînturi străine să le spunem cu tărie la urechile lor surde: “Opriți-vă, domnilor! Mai scoateți învățăminte din lecția istoriei, dacă nu vreți să fiți trași cu mutra pe asfalt ca predecesorul vostru mareșalul Ion Antonescu!”.

La această părere a moldovenilor- patrioți își alătură vocea și celelalte popoare frățești ale Moldovei, care spun: «Мы в гробу видали такую интеграцию в Румынскую европопу!»

Дорогие друзья!

От имени народа мы должны не просить, не умолять, а приказать антинародной хунте: «Стоять на месте, господа негодяи! Без референдума никуда не двигаться!» И это мы должны делать сейчас. Потом, когда по улицам Кишинёва будут патрулировать румынские полицейские и солдаты НАТО, уже будет поздно...

Vă mulțumesc de atenție.

Обсудить