Праздники в октябре

1 Octombrie

Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice (Пожилых людей)

Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice este sărbătorită în fiecare an, în data de 1 octombrie. În această zia sunt organizate acţiuni care au scopul de a informa publicul larg despre Ziua Internaţională a Persoanelor în Vârstă, de a promova imaginea pozitivă a vârstnicilor în societate şi de a face vocile lor auzite.

2 Octombrie

Ziua internaţională a non-violenţei (против насилия)

5 Octombrie

Ziua profesorului (HG 1042/2001) (День учителя)

Profesorii şi educatorii din Republica Moldova îşi marchează în această zi ziua profesionistă. Sărbătoarea este celebrată print-un şir de evenimente culturale, expoziţii, seminare şi lansări de carte. Pe data de 5 octombrie 1994, a fost desemnată Ziua Mondială a Pedagogului, ca urmare a faptului că, la aceasta dată, în anul 1966, a fost adoptată „Recomandarea UNESCO/ILO privind statutul profesorilor” – recomandare care certifică importanţa unui sistem educaţional de calitate şi care punctează responsabilităţile pe care trebuie să şi le asume un cadru didactic.

prima luni octombrie – ziua arhitectului (HG 631/2000) (первый понедельник – День архитектора)

prima simbata octombrie – ziua inginerului (HG 1262/2000) (первая суббота – День инженера)

09.10 – ziua lucratorului postei (HG 387/1995) (День работника почты)

11 Octombrie

Ziua națională a vinului (День вина)

Ziua Naţională a Vinului este sărbătorită anual în Republica Moldova în cea de-a doua duminică a lunii octombrie. Scopul principal al suitei de manifestări organizate în cadrul acestei festivităţi este de a asigura sprijinul oficialităţilor pentru dezvoltarea vinificaţiei naţionale, consolidare imaginii ţării şi facilitarea procesului de includere a Republicii Moldova în Itinerarul Internaţional al Vinului. Sarbatoarea este organizată sub egida Preşedintelui Republicii Moldova.

14 Octombrie

Ziua Orașului Chișinău (День города)

15 Octombrie

Ziua mondială a femeilor din mediul rural (HG 1426/2001) (Международный день женщин села)

19 Octombrie

Ziua juristului (День юриста)

La data de 11 Octombrie 2000, prin decretul preşedintelui Republicii Moldova Nr.1692 a fost instituită sărbătoarea profesională "Ziua Juristului". Acest decret prevede “Recunoscînd aportul juriştilor la edificarea statului de drept prin promovarea valorilor sociale supreme, legalităţii şi echităţii sociale, prin exercitarea justiţiei şi apărarea demnităţii omului, a drepturilor şi libertăţilor lui se instituie sărbătoarea profesională – Ziua Juristului, care se va consemna anual la 19 octombrie”

20.10 – ziua statistului (HG 934/2010) (День работника статистики)

ultima duminică Z iua automobilistului ( последнее воскр. - День автомобилиста)

"Ziua automobilistului", se va consemna anual în ultima duminicăa lunii octombrie.

31 Octombrie

Ziua Internaţională a Economisirilor (Международный день «Жмота»)

Începând cu anul 2010, această zi este marcată şi în Republica Moldova.

Обсудить