Pluguşorul – 2016

Scutură-se din pomul puterii
Ca şorcovii în mijlocul verii
Partidele liberale, unionist -„democrate”,
Lupeşti, chirtoaco – ghimpeşti şi filate

Bună vremea, oameni buni!

Sîntem crainicii lui Moş Crăciun –

Din a lui însărcinare

Am pornit în lumea mare

Pe la case de creştini

Sa cinstim frumoase datini

Ale neamului cu veche vatră

Din epoca cea de piatră!

Să vă zicem o urare

De Sfînt-Vasile la serbare!

Am venit din depărtări,

Trecînd multe ţări şi mări,

Munţi înalți şi văi cu ape,

Prin troiene şi hîrtoape,

Pe povîrnișuri şi pe stînci,

Ne-am tîrît mai mult pe brînci.

Pe alocuri, loc de şes,

Luni şi săptămîni am mers,

Prin păduri întunecate,

Neştiute, neîmblate.

La tot pasul fiare multe,

Mari-grozave şi mici-mărunte,

Nemîncate, însetate,

Ne pîndeau cu guri căscate!

*

Am ajuns cu mare greu

La Gara - Mare Chişinău.

Mai departe -- nicicacum:

Nici tu stradă, nici tu drum!

Tot oraşu-n lung şi-n lat

E potricălit şi e săpat;

Gropi adînci, moloz grămezi

Pe trotuare şi pe străzi!

Ici-colo o țavă crapă,

Bat fontanele de apă,

Împrejur noroaiele şi glodu

Te potopesc, nu scapi cu vezdehodu!

In oraş e nădușală,

Romînească, liberală --

Un paţan de poghibală

E primar în capitală!

La unire trage ca un cal

Cu Partidul Liberal,

Iar ca primar şi gospodar –

O meduză friptă la grătar!

De şepte anişori la rînd

Numai nebunii îi vine-n gînd,

Pentru Chişinăul drag

N-a făcut nici cît un ştreang!

Fără rost el stă în post,

Toată ziua ca un prost,

La primărie în pridvor

Cîntă cîntece de dor:

„Ţară –mumă, ţară-mumă,

Eu vede-te-aş împreună!

Sînt baistruc din Coloniţa,

Încîntat de-a tale ţîţe,

Ca viţelul după vacă

Mă ţin scai, măicuţă dragă;

Şontîc-şontîc şi hopa-hopa --

După tine în Europa!

De la Nistru pîn-la Prut

Moldovenilor kaput!”

*

Am trecut şi-acest coşmar,

Înjghebat de dom,primar.

Ne-am suit pe vînt călare

Şi-am venit în fuga mare

Să vă zicem urări de bine

Pentru Anul-Nou ce vine!

Să vestim şi-o veste bună

Că pîn-la răsărit de lună

Am arat şi semănat

Moldova toată, din hat în hat;

Cu Pluguşorul şi opt plăvani,

Rupţi din soare, năzdrăvani.

I-am găsit cu mare trudă

La o fiestă de coridă.

În braţe i-am adus în ţară

Că-s strulubați din cale-afară!

Cînd înfulecă jăratic

vreo şapte căldări,

Iau Globul în coarne

şi suflă flăcări pe nări!

Ca nişte zmei fermecaţi

La Pluguşor înjugaţi,

Zburînd ca furtuna,

Ei ară Pămîntul şi Luna.

Se duc mai departe –

Pe Jupiter, pe Marte,

Pe alte planete,

Unde gastarbeiterii sau ridicat cu rachete,

Să semene păpuşoaie şi grîne

S-avem la anu mămăligă şi pîne!

Îndemnaţi boii, măi flăcăi

Şi sunaţi din clopoței,

Să clocotească văile

De hăitura flăcăilor!

Hăi- hăihă-ă-ă-ăi!!!

* * *

Le urăm plugarilor,

Tuturor gospodarilor,

În anul ce vine,

Roade bogate la grîne,

Pe lanuri mai multe tractoare, combine

Şi preţuri reduse la motorină!

La businessul cel mic şi cel mare

Să se-ntreacă ţăranii cu milionarii!

Investiţii să ne vină în ţară

Din Asfinţit şi dinspre Soare - Răsare.

Să punem economia Moldovei pe roate,

Să producem mărfuri şi bunuri de toate.

Ca ridicînd a norodului bunăstare,

Oamenii cu sacii în spate şi-n cărucioare,

Sleiţi de puteri, să care euro-dolarii

La bănci, la casele de păstrare!

Iar rezerva valutei – cu furcile s-o răşchire-n

ogrăzi,

S-o usuce la soare, s-o clădească-n grămezi

Şi la iarnă pînă-n cîşlegi

Să hrănească vitele cu dolarii cei verzi!

Să-ntoarcem Moldovei faima de odinioară

De grădină edenă şi Republică înfloritoare!

Ca vecinii zavistnici cu eurocomisarii

Să chice în coadă, torochiţi de mirare,

Cum la moldoveni ,chiar şi cînii de stradă,

Îmblă fudui cu colacii în coadă!

Pentru asta, măi flăcăi,

Daţi-i zor din clopoţei,

Mai strigaţi o dată, măi,

Hă-ă-ă-ăi!!!

* * *

Le urăm livădarilor,

Vierilor şi grădinarilor

Care nu ştiu să-şi doarmă amiezile,

Din belşug să le rodească livezile.

Iar podgorenii -- cu hărnicie

Să stoarcă vlaga viţei de vie.

La toamnă să fiarbă-n căzi cît corabia

Mustul negru ca nafta cea din Arabia!

Şi înspre ziua de Sfîntu Andrii,

Cînd omătul se aşterne-n cîmpii

Şi lumea îmbracă cojoace,

Să scoatem cu toţii cepurile la poloboace!

Să ţîşnească vinul fontane din pivniţe,

Să curgă vîrtejîndu-se cu valuri pe uliţe.

Ca de Anul-Nou la sărbătoare

Lumea să iasă în luntri la primblare!

Iar ca vinul moldav să nu stîrnească pe Glob,

Tsunami grozave, al doilea potop,

Rugăm guvernarea şi partidele de opoziţie

Să susţină patriotica noastră poziţie:

Să declare Anul-Nou zi lucrătoare,

Sărind cu toţii la lucrări de salvare!

Să bem vinul cu fraţi şi surori,

Cu oameni de cinste şi muncitori!

Să cinstim cu vlagă domnească

Lumea toată, dar mai ales, ţara Rusească--

Că numai cu faţa spre ruşi şi Uniunea Vamală

Putem scăpa de prăpăd şi urgie totală,

De datorii peste cap la Banca Mondială

Și de ruinarea cumplită a visteriei statale!

Îndemnați boii, măi flăcăi,

Сu sunete de clopoței

Și strigați mai tare, măi,

Hă-ă-ă-ăi!!!

* * *

La anu și-n vecii

Ducă-se pe pustii,

Puși la dubă în pușcării

Lupii lacomi din ministere și primării,

Habarnicii din nomenclatură,

Care iau mită, pri(h)vatizează și fură!

Toți bicisnicii din parlament și guvern,

Care ne-au adus la sapă de lemn;

Politicienii neghiobi și oligarhii vampiri--

Vulpoi, măgari și catîri,

Care cu banii furați,

S-au făcut primari, deputați,

Mari oameni de stat--

Alde Plahotniuc și Filat,

Alde Șor și banda lor

Cu milioane ascunse-n offșor,

Băgînd ghiarele sale în visteria statală,

Lăsînd-o de izbeliște, furată și goală!

Ne-au juchit,storcînd și vlaga din piatră,

Ne-au furat și cenușa din vatră!--

Toți laolaltă să fie puși la răcoare,

Prin gratii să se uite la soare!

La Cricova-n carieră--

Acolo să-și facă bani și carieră

Ca să-ntoarcă la stat

Miliardul furat!

Că statul nu-i vacă de muls

Și nici oaie de tuns!

*

Scutură-se din pomul puterii

Ca şorcovii în mijlocul verii

Partidele liberale, unionist -„democrate”,

Lupeşti, chirtoaco – ghimpeşti şi filate,

Suite de pogromişti şi vandali la putere

Ca să-şi ghiftuiască burduhul, să-şi facă avere!

Să ne tragă cu silă în Europa și NATO,

În jugul colonial-romînesc să ne bage, de facto!

Pe cînd Alianța bandită cu huituri proeuropene

Ne tot cîntă basne cu voci de sirene

Despre bunuri și libertăți apusene--

Pe un cap din țară fug moldovenii,

Lihniți de foame, cu fundul rupt la izmene!

Vavilonii de bătrîni cu fețe plînse,

Cerșind pomană cu mîni întinse!

Ne-am pornit pe calea dracului,

Tot mergînd pe urma lui --

De la rău la tot mai rău,

În prăpastie, în hău,

Spre Europa, înainte --

Chinuri mari și zile fripte!

Nici măligă pe un dinte

Cu Timofte președinte!

Ne mai cîntă Alianța, cu manțuri străine,

Să lepădăm neamul, să scuipăm în fîntîne!

Se bem apă din puțuri --ca să fim mai asemeni

Cu pizmașii de veacuri, mai dihai ca frații de

gemeni!

Să-l cinstim pe Satană-- că-i european și-i pe

iaduri mai mare

Cu parade de homosexuali și unionist-

legionare!

Să urîm frații care ne-au spăsit de hoarde

păgîne,

De ciuma fascistă, de urgia colonială romînă

Și ne-au ajutat să ne ridicăm din ruine,

Să prefacem Moldova într-o frumoasă grădină!

Trăsniți din harapnic, măi băieți,

Să crape Alianța în bucăți!

Trageți brazda mai avan

Cu bîcanii năzdrăvani--

Să stîrpim buruienile

Pe glia moldovenilor!

Dați-i zor din clopoței

Și strigați mai tare, măi,

Hăi-hăi -hă-ă-ă-ăi!!!

* * *

Le urăm romînoizilor-unioniştilor,

Antimoldovenilor, antistataliştilor,

Scribilor şi învăţaţilor neştiutori de carte,

Care din senin s-au trezit peste noapte

Plouaţi de la Bucureşti cu titluri savantlîcoase ,

Cu năgrade înalte, cu granturi mănoase !

De psihiatria moldavă luați la uciot,

Iar la București aflați în mare pociot!

Niște bludnici, mîrlani clăfănoși, degradați,

Devenind academicieni, doctori căscaţi şi

habilitaţi,

Oameni de stat, miniştri, parlamentari,

Şefi de academii, profesori universitari --

Alde Kinofti, Șteapu, Cadnu, Şalvaru şi Fuţu,

Podleancă, Buca, Fănase şi Kuţu,

Alţi părtaşi ai lui Iuda, înfrăţiţi cu Satană,

Care sînt gata pentru un dolar de pomană,

Un cozonac romînesc, o medală

S-o spînzure pe mam-sa, să-şi dărîme căsuţa

natală;

Să năduşe neamul, ţara s-o facă ţărînă

Şi de- acum început-au cu oala s-o verse-n

ograda vecină --

La anu să scape de boala chioara-găinii,

Să nu-şi rupă fundul, sărind gardul grădinii,

Căutînd potcoave de cai morţi la vecină,

Făcînd moldovenilor din ele icoane,

Ca să le batem mătănii, să le facem pocloane!

În Parcul lui Ștefan de-acum se usucă copacii

De-atîtea busturi de nemoldoveni și neclasici,

Cioplite aiurea, ca niște furii urîte,

Poluînd ambianța grădinii cu făpturi

nedorite!

Guvernananții romîni, cînd mănîncă fasule,

Să nu-și facă de de cap ca Bășinescu și alte

fosile,

Care cu chiombul Podleancă pus-au la cale

O beșinoductă costisitoare interstatală!

La anu să-și caute alte canale

De evacuare a gazelor sale anale,

Mult prea eftine și super-naturale!

Unioniștilor, să le rodească scaieţi-n grădini,

Ca să-şi lecuiască prostata cu ceaiuri din

schini!

Din rărunchi să le iasă pietrele scumpe şi rare,

Mărgăritarele ca soarele lucitoare!

Cu ele să-şi zidească frumoase castele,

Să le-ajungă şi pentru ibovnice de cercei şi

mărgele!

Iar restul să le vîndă pe dolari la bazare,

Să nu mai cerşească peste Prut onorare!

Business să-şi facă în SRL la Ceapai în divizie --

De acolo să le vină bani şi provizie,

Iar Curtea de Conturi să creeze special o

comisie,

Să le facă zilnic control şi revizie!

Dobînda s-o investească în partide politice,

În ediţii romîneşti ura-patriotice!

Le mai dorim romînoizilor cu unioniste fasoane

Să-şi ţină acasă cu busuioc la icoane

Chipul lui Antonescu, alte feţe păgîne

Şi istoria mincinoasă a gintei romîne!

Să nu spurce cu porecla lor strîmbă

Numele sfînt al moldovenilor limbă!

Pe moldoveni să-i lase odată în pace

Să grăiască moldoveneşte -- aşa cum le place!

Să răsufle liberi de tutelă şi colonizare romînă,

Ieșind la drum mare cu norocul istoric în mînă!

Trăsniți din harapnic, măi băieţi,

Şi strigaţi mai îndrăzneţ,

Bateţi clopote de-alarmă --

Să le crape fierea de spaimă,

La toţi căţăraţii banditeşte la cîrmă,

Care neamul ne spurcă şi statalitate ne scurmă!

Mai strigaţi odată, măi,

Hăi-hăi- hă-ă-ă-ăi!!!

* * *

Hou, măi fraţilor, mai staţi,

Opriţi boii, nu mînaţi!

Că de arat am tot arat,

Dar mîncare nu le-am dat --

Să le punem o căldare

Cît o putină de mare

Cu jăratic şi măcuhă

S-o mănînce după muncă!

Iar noi, cît ne mai ţin picioarele,

Să împlem păharele --

Să cinstim cu onoare

Pentru lucrători şi lucrătoare

Din fabrici şi de pe ogoare,

Din ministere şi departamente,

Pentru tîrgoveţi şi zidarii de apartamente--

Toată lumea truditoare,

Studioasă şi învăţătoare

De la şcoală şi Universitate,

Oameni tineri şi în etate,

Copii, flăcăi şi fete mari,

Veterani de război şi pensionari!

În anul ce vine ,

Vă dorim schimbări spre bine,

Dragoste și sănătate,

Realizări frumoase și propășire,

Voie bună , fericire!

Să vă bată norocul, mai frate,

Pe din faţă şi pe din spate!

Pace-n casă,

Belșug pe masă,

Viață lungă,

Bani în pungă!

La anul şi la mulţi ani!

A urat: Gherasim Ghidirim

Обсудить