De ce s-a ajuns la această situație tragică? Declarația președintelui Sfatului academicienilor

Eu, academicianul Teodor Furdui, care toată viața activez în știință și cunosc profund ceea ce are loc în țară, consider de datoria mea să scot în evidență cauza principală, care constă în aceea că toată activitatea partidelor politice parlamentare a fost direcționată în primul rând spre realizarea programelor lor și doar în al doilea rând – spre soluționarea problemelor comune socio-economice ale poporului.

Ieșirea din impasul în care ne aflăm astăzi, constă în schimbarea vectorului de activitate a partidelor prin direcționarea eforturilor lor nu atât spre interesele acestora, cât spre interesele socio-economice ale poporului, activități care deseori nu coincid.

După părerea mea, în situația actuală este necesar:

1. Consolidarea tuturor parlamentarilor în scopul formării majorității, independent de viziunile politice ale partidelor, ce ar activa în comun pentru rezolvarea stringentă a problemelor cu caracter financiar și material al populației, plasând realizarea programelor partidelor pe planul secund.

2. Sprijinirea inițiativei recunoscutului savant-chirurg, membru corespondent al Academiei de Științe a Moldovei, parlamentarului Vladimir Hotineanu și colegilor săi de partid, care au conștientizat necesitatea urgentă a creării unei majorități parlamentare în scopul salvării țării.

3. Crearea unui Guvern funcțional, format din specialiști de înaltă calificare, care ar elabora și realiza un program de salvare socio-economică a țării, raportând periodic societății executarea acestuia.

Academician Teodor FURDUI,

președintele Sfatului academicienilor

Обсудить