Молдова, коронавирус, оппозиция и меритократия. Манифест (ru, ro).

Вот уже больше месяца, я, и мои коллеги наблюдаем за потугами нынешней власти удержать на плаву свою некомпетентность в преодолении искусственного кризиса.

Трезвомыслящие люди в стране, пытаются предупредить власти о губительной для страны внутренней политики. Ситуация для большинства населения трагичная, не столько из-за КороноВируса, сколько из-за КороноВласти.

Что меня радует в этой ситуации? А радует то, что с каждым днем, с каждым низкосортным нарциссическим пиаром власти, в ОБЩЕСТВЕННОМ СОЗНАНИИ молдаван закрепляться психологические УСТАНОВКИ против нынешней власти. Критическая масса накопленной агрессивной энергии масс нарастает с каждым днем. Нет сомнения, что к выборам общественное сознание будет готово абортировать нынешнюю власть за пределы социальной и политической жизни.

Без сомнения, что власть будет держаться за чрезвычайную ситуацию, как за спасательный круг, прикрываясь им. Тем самым закрепляя анти ДПМ  и aнти ПСРМ установки в общественном сознании. Есть все основания полагать, что рефлексивный всплеск уличной агрессии наступит спонтанно, более агрессивнее чем 7 апреля 2009.

Противостояние власти и народа достигает точки невозврата. Естественно, что узурпация воли народа налицо и роль ОБЬЕДИНЕННОЙ ОППОЗИЦИИ состоит в том, чтобы закрепить установки путем ежедневного политического ликбеза, особенно сельского населения.

В пост кризисный период оппозиция должна разъяснить народу, что на смену лже демократической электоральной доктрины необходимо перейти к МЕРИТОКРАТИЧЕСКОЙ (власти достойных).

И здесь усматривается самый опасный момент. Власть не пойдет на смену электорального законодательства, что может привести к кровавому гражданскому конфликту.

На этом этапе архиважно всем оппозиционным партиям сплотиться под общим знаменем конституционного свержения власти, узурпирующей волю народа, как высшего носителя суверенитета.

Штрейкбрехерству Майи Санду в новом политическом формате нет места, к тому же уход электората от нее и ПСРМ дело предрешенное, равно как и от Ю. Рошка и В. Воронина в свое время.

У власти есть время остановиться, не дойдя до точки невозврата, которая наступит 1 мая. У народа есть универсальное и конституционное право скинуть власть узурпаторов. Народ делегировал власть психопатам и нарциссам, народ обязан вернуть суверенную власть себе и своим потомкам. Иначе социального и экономического прогресса не будет.

MOLDOVA, CORONOVIRUS, OPOZIȚIE, MERITOCRAŢIE.
MANIFEST (ro, ru).

Mai bine de o lună, eu, și colegii mei urmărim tupeul actualei guvernări de a cаmufla incompetența sa în depășirea unei crize artificiale.
Oamenii cu gândire logica și pragmatică din țară încearcă să avertizeze autoritățile că aduc prejudicii grave perspectivelor de existență a tării. Situația pentru majoritatea populației este tragică, nu atât din cauza unui CoronoVirus, cât din cauza unei CoronoGuvernari.
Ce mă bucură în această situație? Ma bucură , că fiecare acțiune de puir dezgustător al autorităților, consolidează mentalul social împotriva guvernării criminale. Masa critică a energiei agresive acumulate, crește în fiecare zi. Nu există nici o îndoială că în ajun de alegeri, mentalul social va fi pregâtit să avorteze această guvernare din viața socială și politică a țării. Nu există nici o îndoială că autoritățile se vor ține de starea de urgență ca de colacul de salvare. Astfel, consolidarea electoratului anti-PD și anti- PSRM capătă conotații speciale, chiar prin efortul acestei guvernări fanariote. Am toate motivele să afirm că reflecția agresivității stradale se va produce spontan, mai agresiv decât la 7 aprilie 2009. Confruntarea dintre guvern și popor ajunge la punctul de apogeu, nonretur. Desigur, uzurparea voinței poporului este evidentă, iar rolul OPOZIȚIEI considate este de a ancora atitudinile prin dramatizarea zilnică a analfabetilor politici, în special localitățile rurale.
În perioada post-criză, opoziția va trebui să înlocuiască doctrina electorală pseudo-democratică prin cea MERITOCRATICĂ (puterea celor demni).
Și aici intervine cel mai periculos moment. Autoritățile nu doresc modificarea legislației electoralе si aceasta poate duce la conflict civil (săngeros).
La această etapă crucială, pentru toate partidele de opoziție este arhinecesar să se adune sub stindardul comun al unei răsturnări constituționale a guvernării uzurpatoare.
În noul format politic nu există loc pentru Maia Sandu, în plus, plecarea electoratului de la acest politician fals, este predeterminată, ca și de la PSRM, ca altă dată de la Iu. Roșca și V. Voronin.
Autoritățile au timp să se oprească înainte de a ajunge la punctul de nonretur, care va interveni la 1 mai. Poporul are dreptul universal și constituțional să detroneze puterea uzurpatorilor. Poporul a delegat puterea unor narciși psihopatici, poporul este obligat sa o returneze sie și urmașilor săi. În caz contrar nici țara, nici poporul,de azi sau de maine, nu va avea viitor.

Обсудить