Hotărârea nr. 13 din 29 mai 2020 a Comisiei Naţionale Extraordinare de Sănătate Publică

În conformitate cu art.58 din Legea nr.10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice și Hotărârea nr.10 din 15 mai 2020 a Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică privind declararea stării de urgență în sănătate publică, Comisia națională extraordinară de sănătate publică,
HOTĂRĂŞTE:

1.      Se prelungește, până la 07 iunie 2020 inclusiv, sistarea activității centrelor comerciale la nivel național, cu asigurarea funcționării în regim normal a unităților de comercializare a produselor alimentare și a produselor farmaceutice, amplasate în incinta acestora.

2.                 Reluarea, începând cu 08 iunie 2020, a activității centrelor comerciale pe întreg teritoriul Republicii Moldova și a unităților comerciale specializate din cadrul acestora, cu excepția cinematografelor, unităților de alimentație publică, centrelor de agrement (activităţi sportive, recreative şi distractive), amplasate în incinta acestora. Activitatea centrelor comerciale se va realiza în conformitate cu prevederile din Instrucțiunea cu privire la măsurile de prevenire a infecției COVID-19 în cadrul centrelor comerciale, conform Anexei nr. 1.

3.      Reluarea, începând cu data de 1 iunie 2020, a antrenamentelor desfășurate în aer liber, pentru sportivii legitimați de către următoarele Federații Sportive din Republica Moldova: Federația de Badminton; Federația de Caiac – Canoe; Federația de Fotbal; Federația de Haltere; Federația Sporturilor Nautice; Federația de Tenis. Procesul de instruire și antrenament se va organiza exclusiv la centrele sportive, terenurile de sport, bazinele sportive, acreditate de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, cu respectarea prevederilor din Instrucțiunea cu privire la măsurile de prevenire a infecției COVID-19 în centrele sportive, terenurile de sport, bazinele sportive  în procesul de organizare a antrenamentelor individuale și contact, conform Anexei nr. 2. Lista entităților sportive (centre, terenuri, bazine), în cadrul cărora se permite reluarea antrenamentelor, va fi aprobată prin ordinul intern al Ministerului Educației Culturii și Cercetării, la solicitarea federațiilor de profil, în funcție de nivelul de corespundere a entității sportive normelor sanitar-epidemiologice de prevenire și control a infecției COVID-19.

4.      Reluarea, începând cu data de 01 iunie 2020, a activității integrale a  I.P. „Agenția Servicii Publice”, cu asigurarea respectării normelor pentru reducerea răspîndirii infecției COVID -19.

5.      Se permit, începând cu 05 iunie 2020, întrunirile cu caracter religios, oficierea slujbelor religioase, respectând cerințele de organizare a serviciilor divine sau a altor manifestări tradiționale religioase în conformitate cu Instrucțiunea cu privire la măsurile de prevenire a infecției COVID-19în activitatea Bisericilor/Lăcașelor Sfinte, conform Anexei nr. 3.

6.   Se sistează circulația transportului public din mun. Chișinău și mun. Bălți în zilele de 30-31 mai 2020, 06-08 iunie 2020, 14 iunie 2020, 20-21 iunie 2020 și 28 iunie 2020.

7.   Punctul 14.1. din Hotărârea nr.11 din 15 mai 2020 a Comisiei Naţionale Extraordinare de Sănătate Publică va avea următorul cuprins:

„14.1. conducători auto şi personalul de deservire a vehiculelor rutiere de transport marfă și a vehiculelor rutiere de transport de persoane contra cost, echipajele aeronavelor/navelor şi brigăzile garniturilor de tren;”.

8.      În dependență de evoluția și tendința situației epidemiologice a infecției COVID–19, măsurile restrictive vor fi revizuite.

9.      Nerespectarea măsurilor de sănătate publică expuse în prezenta Hotărâre constituiepericol pentru sănătatea publică și va servi  temei pentru tragere la răspundere contravențională și/sau penală a persoanelorvinovate.

10.  Prezenta Hotărâre intră în vigoare din momentul emiterii și se publică pe pagina oficială a Guvernului.

 
Președinte al Comisiei,
Prim-ministru
 
Ion CHICU
 
 
 
Vicepreședinte al Comisiei, ministru al sănătății, muncii și protecției sociale
 
Viorica DUMBRĂVEANU
 
 
 
Secretar al Comisiei
 
Nicolae FURTUNĂ
 

Anexa nr. 1 la Hotărîrea nr.13 din 29.05.2020 a Comisiei naționale extraordinare pentru sănătate publică

 

Instrucțiune cu privire la măsurile de prevenire a infecției COVID-19 în cadrul Centrelor comerciale

 

1.                Administratorii Centrelor comerciale vor asigura:

1.1.         Organizarea și efectuarea, pînă la reluarea activității, a curățeniei generale și  dezinfecției întregului spațiu comercial și auxiliar.

1.2.         Organizarea și asigurarea fluxului pentru vizitatori/cumpărători, cu scopul evitării aglomerărilor.

1.3.         Efectuarea obligatorie a termometriei la intrarea în Centrul comercial a fiecărui vizitator/cumpărător, cu interzicerea accesului în incinta Centrului a persoanelor cu stare febrilă și informarea lor despre necesitatea consultării medicului.    

1.4.         Instalarea, la intrarea în Centrul comercial, în locuri vizibile și accesibile pentru vizitatori/cumpărători a dozatoarelor cu soluție dezinfectantă pe bază de alcool pentru respectarea igienei mîinilor.

1.5.         Admiterea în Centrul comercial exclusiv a vizitatorilor asigurați cu măști de protecție. 

1.6.         Atenționarea vizitatorilor/cumpărătorilor despre obligativitatea respectării distanței fizice.

1.7.         Informarea comercianților și cumpărătorilor referitor la măsurile de sănătate publică pentru prevenirea infecției COVID-19 prin intermediul postului local de radio sau alte dispozitive audio precum și prin afișarea materialelor informative, care promovează regulile de igienă și prevenire a infecției. Materialele informative vor fi coordonate cu Agenția Națională pentru Sănătate Publică.

1.8.         Monitorizarea stării de sănătate a angajaților din subordine, inclusiv termometria, la începutul zilei de muncă cu asigurarea evidenței. În caz de depistare a unor simptome ale infecției respiratorii acute, angajatul nu se admite la serviciu, se autoizolează și informează medicul de familie.

1.9.         Echipament de protecție (măști, mănuși)tuturor angajaților.

1.10.    Funcționalitatea unităților sanitare (WC, vestiare) din Centrul comercial  și dotarea  acestora cu soluții/substanțe dezinfectante.

1.11.    Informarea tuturor agenților economici din incinta Centrelor comerciale administrate, cu privire la prevederile prezentei Instrucțiuni.

2.                Agenții economici din cadrul Centrelor comerciale vor asigura:

2.1.         Admiterea în spațiile comerciale gestionate a unui număr limitat de vizitatori/cumpărători, pentru a preveni aglomerările.

2.2.         Instalarea, la intrare în spațiul comercial gestionat, în locuri vizibile și accesibile pentru vizitatori/cumpărători, a dozatoarelor cu soluție dezinfectantă pe bază de alcool pentru respectarea igienei mîinilor.

2.3.         După posibilități, instalarea ecranelor de protecție la casele de deservire a  clienților.

2.4.         Respectarea distanței fizice de cel puțin 1 metru de către clienți, inclusiv la solicitarea vînzătorilor.

2.5.         Monitorizarea stării de sănătate a angajaților din subordine, inclusiv termometria, la începutul zilei de muncă cu asigurarea evidenței. În caz de depistare a unor simptome ale infecției respiratorii acute, angajatul nu se admite la serviciu, se autoizolează și informează medicul de familie.

2.6.         Dezinfectarea, pe parcursul zilei de muncă, a spațiului și suprafețelor de lucru din subordine, cu o periodicitate de cel puțin odată la 3 ore.

3.                Organele competente vor asigura monitorizarea respectării măsurilor stipulate în prezenta Instrucțiune.


 

Anexa nr. 2 la Hotărîrea nr.13 din 29.05.2020 a Comisiei naționale extraordinare pentru sănătate publică

 

Instrucțiune  cu privire la măsurile de prevenire a infecției COVID-19 în centrele sportive, terenurile de sport, bazinele sportive  în procesul de organizare a antrenamentelor individuale și contact

 

1.                Conducerea centrelor sportive, bazinelor de înot sportive, terenurilor sportive va asigura:

1.1.         informarea antrenorilor și sportivilor privind recomandările autorității centrale de specialitate despre normele sanitar-epidemiologice aplicabile pentru reducerea răspîndirii infecției COVID – 19, inclusiv și prevederile prezentei Instrucțiuni;

1.2.         evaluarea și asigurarea funcționalității sistemelor de aerisire și ventilare, desfășurarea curățeniei generale și a dezinfecției tuturor încăperilor, înainte de redeschiderea instituțiilor sportive publice. Toate încăperile, inclusiv birourile angajaților, vestiarele, vor fi aerisite/ventilate permanent. Vestiarele și echipamentele sportive folosite în cadrul instruirii și antrenamentelor vor fi dezinfectate la finalizarea fiecărui antrenament;

1.3.         respectarea obligatorie a măsurilor de control și combatere a infecției COVID-19, stabilite de către Comisia națională extraordinară de sănătate publică;

1.4.         echiparea personalul angajat cu  mănuși, măști, dezinfectanți;

1.5.         plasarea, la intrarea în instituția sportivă, a recipientelor cu dezinfectant pentru mîini, persoanele fiind obligate să își dezinfecteze mîinile;

1.6.         afișarea, la intrarea în instituția sportivă, a pliantelor informative cu privire la măsurile de igienă, numărul maxim de vizitatori care se pot afla concomitent în sală, păstrarea distanței fizice de cel puțin 1 metru.

2.                Fiecare entitate sportivă va desemna o persoană responsabilă de organizarea, coordonarea și controlul aplicării prevederilor prezentei Instrucțiuni.

3.                În cadrul fiecărei entități sportive:

3.1.         Va fi stabilită lista personalului a cărei prezență este absolut necesară pentru pregătirea și derularea sesiunilor de antrenamente și a activităților de suport.

3.2.         Înainte de intrarea în cantonament, toate persoanele vor completa o declarație de asumare pe propria răspundere,cu privire la respectarea regulilor prescrise și a instrucțiunilor de desfășurare a procesului de antrenament.

3.3.           Fiecare sportiv va folosi doar obiecte personale ( ex. prosop, sticlă de apă). Se interzice schimbul de obiecte personale.

3.4.         Vor fi admise  doar persoane care nu prezintă semne clinice de infecție respiratorie sau stare febrilă. Orice simptom va fi  anunțat telefonic înainte ca persoana să ajungă la baza de antrenament.

3.5.         Va fi asigurat triajul epidemiologic zilnic care va fi efectuat de medicul desemnat, cu includerea informației  în fișe personale pentru sportivi și personal (temperatură, simptome de tuse, dureri în gît, dificultăți ale respirației ș.a.).

3.6.         Testarea pentru COVID -19 a sportivilor și a membrilor personalului tehnic se va efectua în orice moment, la recomandarea medicului structurii sportive, pentru cazuri speciale/ simptomatice.

3.7.         Se interzice accesul persoanelor care au peste 63 de ani, precum și a persoanelor cu boli  cronice (boli respiratorii cronice, diabet, boli cardiovasculare ș.a.).

3.8.         Se recomandă ca deplasarea către baza de antrenament să fie efectuată individual, cu mașină proprie sau cu mijloace de transport puse la dispoziție de structurile sportive. În cazul efectuării transportului organizat, vor fi respectate prevederile punctului 3 al Hotărîrii nr. 11 din 15 mai 2020 a Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică, privind măsurile de prevenire și control a infecției COVID-19 aplicate în activitatea transportului rutier de persoane.

3.9.         Vor fi stabilite protocoale clare de curățenie și dezinfecție, atît pentru zonele și locațiile utilizate, cît și pentru materialele și inventarul folosit, toate echipamentele și spațiile utilizate vor fi curățate și dezinfectate după fiecare antrenament.

3.10.    Va fi stabilit și urmat strict orarul antrenamentelor. Se va permite organizarea concomitentă a antrenamentelor doar în cazul disponibilității mai multor terenuri de antrenament.

3.11.    Accesul grupurilor de sportivi în incinta sportivă se permite doar după efectuarea curățeniei/dezinfecției terenului sportiv.

3.12.    În primele 2 săptămîni de antrenament, procesul de instruire și antrenament se va executa în proporție maximă de 70% din program, pentru a nu extenua starea fizică a sportivilor, a nu scădea imunitatea și pentru a reduce riscul de accidentări/traumatizări.

3.13.    Accesul în cadrul entității va fi permis în funcție de capacitatea centrului/terenului sportiv, pentru a evita aglomerația, în baza programării prealabile, calculate astfel încît,între grupurile de utilizatori,să fie suficient timp pentru efectuarea dezinfectării spațiului și a suprafețelor de contact.

3.14.    La accesul în centru/ teren, va fi completat tabelul nominal al sportivilor cu datele necesare evidenței epidemiologice.

3.15.    Se interzice accesul spectatorilor în centrele/terenurile sportive.

4.                Organele competente vor asigura monitorizarea respectării măsurilor stipulate în prezenta Instrucțiune.

 

Anexa nr. 3 la Hotărîrea nr.13 din 29.05.2020 a Comisiei naționale extraordinare pentru sănătate publică

 

Instrucțiune cu privire la măsurile de prevenire a infecției COVID-19

în activitatea Bisericilor/Lăcașelor Sfinte

 

Republica Moldova se află în stare de urgență de sănătate publică prin infecția COVID-19, declarată de Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică, prin Hotărârea nr. 10 din 15 mai 2020.

Religia, fețele bisericești și comunitățile religioase joacă un rol important în informarea corectă despre măsurile de prevenire a răspîndirii infecției COVID-19, iar  parteneriatul și comunicarea eficientă și corectă între autoritățile statului și comunitatea religioasă este vital pentru protecția sănătății populației.

Riscul de infectare cu virusul SARS-COV-2 este foarte mare, în condițiile în care slujbele bisericești se organizează în spații închise, cu aglomerări de persoane, unde respectarea distanței fizice este greu de realizat, dar și cu prezența masivă a persoanelor care fac parte din grupul cu risc major pentru infecția COVID-19.

În scopul reducerii riscului de infectare cu virusul SARS-COV-2, este extrem de important să fie respectate cu strictețe măsurile de sănătate publică în toate activitățile bisericilor/lăcașelor sfinte și tradițiilor de credință și cult precum:

1.                Pentru excluderea/diminuarea riscului de infectare cu virusul SARS-COV-2 se vor efectua următoarele măsuri.

1.1.         Organizarea slujbelor cu transmitere la distanță / on-line;

1.2.         Organizarea slujbelor la aer liber (în curțile bisericilor, mânăstirilor și altor lăcașe sfinte) cu respectarea distanței de 2 metri între persoane și purtarea măștilor de protecție;

1.3.         Îndemnarea persoanelor în vârstă și celor cu boli cronice să evite locurile aglomerate și să facă rugăciunea de acasă;

1.4.         Excluderea organizării pelerinajelor.

2.                În condițiile în care slujbele bisericești se organizează în incinta lăcașului de cult / în spații închise, vor fi respectate următoarele măsuri:

2.1.         Organizarea și efectuarea, până la reluarea oficierii slujbelor, a curățeniei generale și  dezinfecției întregului spațiu al lăcașului de cult, inclusiv a încăperilor auxiliare;

2.2.         Monitorizarea stării de sănătate a slujitorilor bisericești și lăcașelor sfinte, inclusiv termometria, la începutul și la sfârșitul zilei de muncă. În caz de depistare a unor simptome ale infecției respiratorii acute, slujitorul nu se admite la slujbe, se autoizolează și informează medicul de familie;

2.3.         Efectuarea unui triaj observațional și termometria la intrarea în lăcașele sfinte a fiecărui enoriaș, cu interzicerea accesului în interior a persoanelor care  prezintă simptome de infecție respiratorie (tuse,  strănut, rinoree) sau stare febrilă și informarea lor despre necesitatea consultării medicului;

2.4.         Instalarea, la intrare în lăcașul sfânt, în locuri vizibile și accesibile pentru enoriași/vizitatori a dozatoarelor cu soluție dezinfectantă pe bază de alcool pentru respectarea igienei mâinilor;

2.5.         Admiterea obligatorie în lăcașele sfinte a enoriașilor, asigurați cu măști de protecție;

2.6.         Organizarea și asigurarea fluxului pentru enoriași, cu scopul evitării aglomerărilor și respectării distanței fizice de 2 metri sau suprafața de 4 m2 (2x2) pentru o persoană, reieșind din suprafața totală a încăperii lăcașului;

2.7.         Informarea slujitorilor și enoriașilor despre măsurile principale de prevenire a infecției cu COVID – 19, evitând discriminarea și stigmatizarea, cu plasarea la loc vizibil a anunțurilor scrise privind:

2.7.1. Evitarea aglomerărilor;

2.7.2. Purtarea măștilor de protecție în interiorul lăcașului de cult. Masca trebuie să acopere gura și nasul;

2.7.3. Respectarea distanței fizice de cel puțin 2 metri;

2.7.4. Respectarea etichetei tusei și strănutului;

2.7.5. Respectarea igienei mâinilor prin dezinfectarea lor cu soluție de alcool de 70% la intrarea din lăcașul de cult;

2.7.6. Promovarea salutului între enoriaș și slujitori doar prin plecarea capului și închinăciune, fără îmbrățișări;

2.7.7. Excluderea contactului și sărutării obiectelor de cult;

2.7.8. Neadmiterea oferirii alimentelor, inclusiv consumul acestora în incinta și spațiul alăturat lăcașului sfînt;

2.8.         Binecuvântarea se va oferi/primi de la o distanță de cel puțin 1 metru;

2.9.         Abținerea de la ritualul sfintei împărtășaniei;

2.10.    Igienizarea și dezinfectarea periodică (la fiecare 3 ore) a suprafețelor din interiorul lăcașului și obiectelor frecvent atinse (mânerele ușilor, obiectele de cult, icoanele în caz că sunt contactate).

3.                În timpul organizării serviciilor divine de pomenire în cimitire vor fi respectate următoarele măsuri:

Responsabilii de administrarea cimitirelor vor asigura:

3.1.         Informarea slujitorilor și vizitatorilor despre măsurile principale de prevenire a infecției cu COVID – 19;

3.2.         Organizarea și asigurarea fluxului pentru vizitatori, printr-un număr limitat de intrări în cimitir, cu scopul evitării aglomerărilor;

3.3.         Interzicerea consumului oricăror alimente și băuturi.

3.4.         Atenționarea vizitatorilor despre evitarea aglomerării de persoane la mormânt, nu mai mult de 3 persoane, respectînd distanța fizică 1metru între persoane;

Vizitatorii cimitirelor  vor respecta următoarele măsuri:

3.5.         Evitarea aglomerărilor;

3.6.         Respectarea distanței fizice de cel puțin 1 metru;

3.7.         Respectarea etichetei tusei și strănutului;

3.8.         Respectarea igienei mâinilor prin dezinfectarea lor cu soluție de alcool de 70%.

4.                Organele competente vor asigura monitorizarea respectării măsurilor stipulate în prezenta Instrucțiune.

Обсудить