Гидирим Герасим

 • DE NUMELE ”ROMÎN”

  DE NUMELE ”ROMÎN”

  În Valahia din perioada feudalismului, ce-i drept, cuvîntul ”rumîn” (”romîn”) a avut o răspîndire largă, însă nicicînd în înţelesul de nume de neam al valahilor. Cu acest socionim erau porecliţi oamenii din păturile inferioare ale societăţii valahe − ţiganii robi şi ţăranii şerbi, locuitori ai satelor aflate sub stăpînirea boerilor, exploataţi şi lipsiţi de orice drepturi.

 • Şamanii vrăjitori romîni au trecut Prutul

  Şamanii vrăjitori romîni au trecut Prutul

  După dreptul civil, cui îi aparţine cuvîntul hotărîtor în determinarea identităţii naţionale a copiilor minori? Părinţilor moldoveni sau marinarului romîn Traian Băsescu?...
  Fie-vă frică de Dumnezeu, anticriștilor și coțcarilor!

 • CRIZĂ DE IDENTITATE NAŢIONALĂ LA ROMÎNI

  CRIZĂ DE IDENTITATE NAŢIONALĂ LA ROMÎNI

  Clasa politică valahă, încă din copilăria sa, a prins un nărav foarte scîrnav de a face cîrdaşlîc şi frăţie de arme nu cu apropiaţii săi de cruce creştinească, ci cu păgînii şi duşmanii creştinităţii, răi şi nedrepţi, dar mari şi puternici.

 • 2. Un neam virtual struţo-camilesc. De la valahi la „romîni de pretutindeni”.

  2. Un neam virtual struţo-camilesc. De la valahi la „romîni de pretutindeni”.

  (Continuare din „Criză de identitate naţională la romîni”)
  Fiind o alcătuială etnică artificială şi silită, fără a trece treptele de evoluţie naturală de la germinare, perioada embrională, naştere şi pînă la maturizare, conglomeratul etnic „X”, poreclit după „unirea” din 1859-62 cu un nume de ocazie – „neam romînesc” e un proiect naţional virtual şi iluzoriu, eşuat din start care n-are nici o şansă de supravieţuire.

 • Ultima suflare a Sfatului Ţării

  Ultima suflare a Sfatului Ţării

  Romînilor le-a izbutit şi acest act de huliganism politic. Iarăşi, ca şi la 27 martie, le-a suflat în borş conjunctura politică internaţională de mo¬ment.

 • Criza de identitate naţională la romîni

  Criza de identitate naţională la romîni

  Spre deosebire de Ţara Moldovei şi Transilvania care se prezintă ca formaţiuni statale bine consolidate, „Valahia” din veacul 13-15 pare a fi un talmeş-balmeş statal, cu teritoriul bucăţit, neavînd nici măcar un nume constant al ţării.

 • Domnilor romîni, opriţi nebunia!

  Domnilor romîni, opriţi nebunia!

  Morbul unionismului atacă celulele de substanţă cenuşie al bolnavului, îi răpeşte bunul simţ, îi întunecă raţiunea şi judecata logică, producîndu-i şi suferinţe chinuitoare.

 • Degeaba v-aţi bucurat, moldoveni! Romînii nu sînt ţigani...

  Degeaba v-aţi bucurat, moldoveni! Romînii nu sînt ţigani...

  Chiar să fiţi aşa de chiombi, domnilor guvernanţi ai Romîniei şi să nu observaţi un lucru atît de simplu care se vede de la o poştă: nu vor moldovenii unire! Pentru că n-au nevoie de ea – nici poleită cu aur, nici unsă cu miere!

 • «Добровольное объединение»?.. А может быть насильственный захват, господа румыны?!

  «Добровольное объединение»?.. А может быть насильственный захват, господа румыны?!

  Вот так выглядит чистая правда о «добровольном объединении» Молдавской Демократической Республики (Бессарабии) с «матушкой-родиной» Румынией в 1918 году. Если Вы, господа румыны, не верите, плюньте вашей Сигуранце прямо в лицо! Но сначала разберитесь с вашими историками…

 • Языковые балбесы или научные дебилы?

  Языковые балбесы или научные дебилы?

  «Добровольное объединение»…А может быть насильственный захват, господа румыны?!


  Неужели румыны не видят никакой разницы между этими понятиями?
  Если это так, то почему? Ослепли? Оглохли? Или это по незнанию молдавского языка, который румыны не знают, и знать не хотят? А, может быть у румынских историков «крыша, шифером шурша, тронулась и уверенно пошла»…?

 • Нация инопланетян?

  Нация инопланетян?

  E larg cunoscut faptul că toţi romînii sînt moldavofobi. Dar romînofobi sînt numai acei moldoveni care spun adevărul despre romîni.

 • Un neam născocit, un stat al minciunii mereu ne agresează

  Un neam născocit, un stat al minciunii mereu ne agresează

  Declaraţia lui A. I. Cuza despre „întemeierea" naţiunii române în ziua de 11/23 decembrie 1861 a fost prima minciună de mare calibru lansată din vîrful puterii chiar la naşterea statului român. Prin această minciună s-a comis o mare nedreptate faţă de moldoveni, egalînd cu un adevărat act de genocid.

 • Frăţie de haram

  Frăţie de haram

  De bună samă, cine au fost strămoşii românilor pentru străbunii noştri moldoveni? Fraţi de sînge? De cruce? Sau, poate, duşmani înrăiţi?
  Găsiţi-mi măcar un exemplu în trecutul istoric mărturisindu-ne că valahii (muntenii), cuprinşi de sentimente frăţeşti faţă de moldoveni, ar fi sărit în ajutor fraţilor, cînd aceştia se aflau în mare primejdie, fiind atacaţi necontenit de numeroşi duşmani, groaznici şi hrăpăreţi.

 • Povestea despre Băbac şi „Labirintul” său

  Povestea despre Băbac şi „Labirintul” său

  La drept vorbind, în campania de colonizare romînească a ţării, care a culminat în ultimul deceniu al veacului trecut, ex-preşedintele Mir¬cea Snegur, de unul singur, a făcut mai mult decît cele 4 divizii ale armatei romîne la 1918...

 • Povestea despre Băbac şi „Labirintul” său

  Povestea despre Băbac şi „Labirintul” său

  Teoria, cum că romînii din Moldova au apărut în urma unui ac¬cident de circulaţie a genilor ereditari la unii moldoveni, a fost bătută. E dovedit de acum cu argumente grele că romînii la noi se nasc din capul lor. Al romînilor. Dar vai de capul acelui moldovan, care se apucă să nască din capul lui romîni de pretutindeni!...

 • Domnul Pătlăgică şi lingvomanii romînizatori de pe Bîc...

  Domnul Pătlăgică şi lingvomanii romînizatori de pe Bîc...

  Lingvonimul „limba romînă” e artificial şi străin poporului moldovenesc. Dincoace de Prut a fost zămîslit ca prima ţintă bătută în trupul neamului moldovenesc, ridicat de colonizatorii romîni pe crucea răstignirii ca, mai apoi, să-i poată bate cuie coloniale mai măşcate, mai nimicitoare: „romîni basarabeni”, „neam romînesc”, „stat romînesc”, „provincie romînească – Basarabia”.