Новости

Назад

Declarația domnului Anatolie Tofan

Declarația domnului Anatolie Tofan

Prin prezenta, subsemnatul Tofan Anatolie, consilier municipal ales pe lista Partidului Comuniștilor din Republica Moldova declar că renunț la mandatul de consilier în consiliul municipal Chișinău. Cererea corespunzătoare a fost semnată pe data de 16 iunie curent și va fi transmisă în modul corespunzător.

Declar că atît eu personal cît și PCRM au fost ținta unui atac murdar și josnic care a avut scopul intoxicării și manipulării opiniei publice și denigrării echipei PCRM și candidatului la funcția de primar general al mun. Chișinău.

Am decis să renunț la mandat pentru a nu prejudicia imaginea partidului și echipei PCRM.

Totodată, pentru lezarea gravă a onoarei și demnității, pentru grava încălcare a legislației în vigoare voi acționa persoanele și organele de stat responsabile în instanța de judecată pentru a-mi apăra drepturile.

Tofan Anatolie

22.06.2011