События в мире

Назад

Пресс-релиз посольства: В Азербайджане состоялся Парад Победы в Карабахской войне

Сегодня. 10 декабря в Баку на площади Свободы Азадлыг прошел Парад Победы в Отечественной войне в Карабахе.
Пресс-релиз посольства: В Азербайджане состоялся Парад Победы в Карабахской войне

В мероприятии принял участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и 2783 турецких солдат - ровно столько азербайджанских шехидов погибло в войне. Азербайджанские и турецкие солдаты совершили совместный марш и в современной военной форме, и символически в военной форме Кавказской исламской армии, что наглядно отразило братство и вечное единство народов.

На параде была продемонстрировала современная передовая военная техника Азербайджана, а также часть военных трофеев, захваченных у разгромленного нашей армией врага. Среди них: "Смерч", "Град", беспилотные летательные аппараты, пушки, танки, грузовые автомобили и многое другое.

Президент Ильхам Алиев выступил с речью на параде Победы.  Он заявил, что освобождением оккупированных земель в Карабахе Азербайджан добился желаемого и восстановил историческую справедливость.

«Когда я был избран президентом в 2003 году, я, опираясь на нашу Конституцию и Священный Коран, поклялся, что буду защищать территориальную целостность Азербайджана. И сегодня с большой гордостью могу сказать, что Азербайджан добился своего, восстановил историческую справедливость, восстановил международное право », - сказал Ильхам Алиев.

Он добавил, что страна наконец избавилась от армянского фашизма.

«Армянской армии, можно сказать, нет. Она уничтожена. И после этого, если армянский фашизм вновь поднимет голову, то и результат будет тот же. Снова железный кулак Азербайджана сломает им хребет», - подчеркнул глава государства.

Ильхам Алиев поблагодарил своего турецкого коллегу за поддержку: В 44-дней Отечественной войне, нацеленной на прекращение почти 30-летней агрессии и политики оккупации Армении против Азербайджана, азербайджанский народ в очередной раз стал свидетелем решительной и однозначной поддержки Турции. Я очень рад, что, приняв мое приглашение, в этом параде принимает участие президент Турции, мой дорогой брат Реджеп Тайип Эрдоган".

В свою очередь, президент Турции поздравил Азербайджан с победой в войне и поблагодарил Алиева за приглашение участвовать в Параде Победы. Кроме этого, он отметил, что все освобожденные города и села были сравнены с землёй настолько, что в некоторых из них небыло места куда водрузить азербайджанский флаг.

"Господин Президент, мой дорогой брат, героические сыны Азербайджана, мои азербайджанские братья, сердечно приветствую вас. Нам посчастливилось разделить с вами радость Победы. Я благодарен за приглашение и оказанное гостеприимство. Да упокоит Всевышний души отважных сыновей Азербайджана, героически павших в 44-дневной войне, да ниспошлет исцеления раненым. Армянские вандалы сравнили с землёй все города и села Карабаха, разрушили кладбища и мечети и должны будут за это ответить. И несомненно так и будет. Одна из самых больших заслуг успеха Азербайджана как в военной, так и в дипломатической сфере, несомненно, принадлежит моему брату, президенту Ильхаму Алиеву", - сказал Эрдоган.


Comunicat de presa

Azerbaidjanul a gazduit Parada Victoriei în războiul din Karabah

Astăzi. Pe 10 decembrie, Parada Victoriei în războiul patriotic din Karabah a avut loc în Piața Libertății Azadlig din Baku.

La eveniment au participat președintele turc Recep Tayyip Erdogan și 2.783 de soldați turci - exact câte martiri azeri au murit în război. Soldații azeri și turci au făcut un marș comun atât în ​​uniforme militare moderne, cât și simbolic în uniforma militară a Armatei Islamice Caucaziene, care reflecta în mod clar frăția și unitatea eternă a popoarelor.

La paradă, a fost demonstrat echipamentul militar modern avansat din Azerbaidjan, precum și o parte din trofeele capturate de la inamicul învins de armata noastră. Printre acestea: „Smerch”, „Grad”, vehicule aeriene fără pilot, tunuri, tancuri, camioane și multe altele.

Președintele Ilham Aliyev a ținut un discurs la Parada Victoriei. El a afirmat că prin eliberarea terenurilor ocupate din Karabah, Azerbaidjanul a realizat ceea ce și-a dorit și a restabilit justiția istorică.

„Când am fost ales președinte în 2003, bazându-mă pe Constituția noastră și pe Sfântul Coran, am jurat că voi apăra integritatea teritorială a Azerbaidjanului. Și astăzi pot spune cu mare mândrie că Azerbaidjanul și-a atins obiectivul, a restabilit justiția istorică, a restabilit dreptul internațional ”, a spus Ilham Aliyev.

El a adăugat că țara a scăpat în cele din urmă de fascismul armean.

„S-ar putea spune că nu există armată armeană. Este distrusă. Și după aceea, dacă fascismul armean își ridică din nou capul, rezultatul va fi același. Încă o dată, pumnul de fier al Azerbaidjanului le va rupe spatele ”, a subliniat șeful statului.

Ilham Aliyev i-a mulțumit omologului său turc pentru sprijin: "In cele 44 de zile ale războiului patriotic, menit să pună capăt politicii de agresiune și ocupare de aproape 30 de ani a Armeniei împotriva Azerbaidjanului, poporul azer a asistat încă o dată la un sprijin puternic și neechivoc din partea Turciei. Sunt foarte bucuros că, acceptând invitația mea, președintele Turciei, dragul meu frate Recep Tayyip Erdogan, participă la această paradă. "

La rândul său, președintele turc a felicitat Azerbaidjanul cu victoria din război și i-a mulțumit lui Aliyev pentru invitația de a participa la Parada Victoriei. În plus, el a menționat că toate orașele și satele eliberate au fost distruse la pământ, astfel încât în ​​unele dintre ele nu a existat niciun loc unde să se puna steagul azer.

„Domnule președinte, dragul meu frate, fiii eroici ai Azerbaidjanului, frații mei azeri, vă salut cordial. Am avut norocul de a împărtăși bucuria Victoriei cu voi. Sunt recunoscător pentru invitație și ospitalitate. războiul, să trimită vindecarea răniților. Vandalii armeni au nivelat toate orașele și satele din Karabah, au distrus cimitirele și moscheile și vor trebui să răspundă pentru acest lucru. Și, fără îndoială, așa va fi. Succesul aparține, fără îndoială, fratelui meu, președintele Ilham Aliyev ", a spus Erdogan.

Serviciul de presă al Ambasadei Republicii Azerbaidjan în Republica Moldova.