Moldova vs Mongolia: cine-i mai civilizat? /Молдова против Монголии: кто цивилизованнее?

În ultima perioadă de timp, tot mai des aud diverși demnitari moldoveni, luînd în zeflemea unele state. Chipurile, Moldova cel puțin nu este Mongolia, sau “nu ne tîrîți în Mongolia barbară. Parcursul nostru este unul european”, “Noi vrem în Europa civilizată, nu în Asia barbară” etc.

Despre Occident, Orient și barbarie

Afirmațiile gen “Asia este zonă a barbariei” reflectă cel puțin un nivel intelectual insultător de redus al celor care le emit.

Nu vreau să stărui asupra aspectului diplomatic al problemei, deoarece e limpede, că asemenea afirmații iresponsabile rostite de unii demnitari, sunt o ofensă directă la adresa demnității naționale a unor popoare.

La fel, nu vreau să reliefez, cine este mai barbar și cine mai civilizat. În ce parte a lumii a apărut inițial statul, scrisul, praful de pușcă, porțelanul, hîrtia, șahul, tiparul, matasa, etc. Care stat, dacă nu China, a dominat politica globală pînă în sec XV. Care stat în 2016 conform OECD, va ajunge iar apoi va depăși SUA ca putere economică și politică. În ce zonă a lumii, se concentrează astăzi finanțele, tehnologiile, capitalurile. Cum nu vreau să discut despre statele BRICS, (Brazilia, Rusia, India, China, Africa de Sud) care conform Goldman Sachs, într-un viitor apropiat, vor surclasa UE și SUA la mai multe capitole (volumul PIB, concentrația de capital, producția de tehnologii, potențial demografic și militar, etc). http://newsland.com/news/detail/id/1145142/

Astăzi, dacă ne referim la Asia, așa zișii “tigri asiatici” (Hong Kong, Singapore, Coreea de Sud, Taiwan), ca să nu mai zic de Japonia, China, India și altele, depășesc categoric SUA și UE la foarte mulți indicatori: nivel de informatizare și robotizare a producției, high-tech, IDU, volumul PNB, calitatea vieții, avînd o dinamică impresionantă a dezvoltării economice și științifice. Desigur, departe de mine gîndul lui Oswald Spengler, că Occidentul este în declin, sau al lui Claude Levi-Strauss care susţine că viitorul umanităţii va fi marcat de sfârşitul supremaţiei culturale a Occidentului. http://www.zf.ro/ziarul-de-duminica/moartea-culturala-a-occidentului-o-carte-recomandata-de-ziarul-de-duminica-9655833 Am anumite rezerve și față de abordările lui Mihail Hazin, care afirmă că modelul capitalismului neoliberal a intrat într-o criză definitivă, iar Occidentul va fi surclasat de noile state industriale. Nu îmbrățișez nici tezele marelui filozof american Francis Fukuyama, care declara recent, că UE alunecă iremediabil spre autoritarism, impunînd statele candidate să organizeze multiple referendumuri, pînă ce poporul nu ar accepta inițiativele dubioase ale birocrației de la Bruxelles.

Vreau doar să zic, că inovarea, dinamismul, high-techul și producția industrială în masă s-au mutat definitiv în Asia. Occidentul pare obosit, epuizat, sfîșiat de problemele multiculturalismului, criza neoliberalismului economic, erodarea statului național de mișcările etnonaționale (basci, corsicani, valoni, scoțieni, etc.)

De fapt, China deja a devenit a doua economie a lumii, după SUA, Japonia – a treia. China este cel mai mare creditor al SUA, fiind urmată de Japonia. China și Japonia au oferit zeci și zeci de mln dollari granturi nerambursabile Moldovei! Apropo, gesturile au fost făcute necondiționat. Japonia, plus la toate, a fost donatorul principal al proiectului 2 KR, care ne-a ajutat enorm de mult la modernizarea agriculturii moldovenești cu tehnică performantă. În 2009, Fondul Japonez de Dezvoltare Sociala acorda Moldovei 1,4 milioane dolari SUA pentru prevenirea hepatitelor virale B si C. http://www.timpul.md/articol/japonia-ofera-moldovei-14-mln--dolari-1969.html Chiar în iulie 2013, Japonia a oferit RM un credit preferințial de 60 mln dollari pentru modernizarea medicineihttp://diez.md/2013/06/27/japonia-a-oferit-606-mln-dolari-pentru-modernizarea-echipamentului-medical/ și multe altelehttp://www.moldsilva.gov.md/pageview.php?l=ro&t=/Cooperare/Grantul-japonez&idc=229. În august 2013, Japonia ne oferă un grant de 3 mln dollari pentru implementarea proiectului „Integrarea copiilor cu dizabilităţi în şcolile generale”. http://diez.md/2013/08/06/japonia-acorda-un-grant-de-aproape-3-mln-de-dolari-pentru-copii-cu-dizabilitati/

Referitor la China. La 10 iulie 2013, Iurie Leancă a precizat că până acum volumul total al ajutorului nerambursabil acordat de China se ridică la 37 de milioane de dolari. În acea zi, China a oferit RM un grant nerambursabil de 8 mln dollari americani, 1200 calculatoare, 220 imprimante destinate căminelor studenţeşti. Ajutorul a fost oferit pentru a impulsiona dezvoltarea economică a R. Moldova şi de a înlătura consecinţele calamităţilor naturale. http://www.timpul.md/articol/china-ofera-moldovei-8-milioane-de-dolari-i-mii-de-calculatoare-pentru-studeni-45665.html

Deci, am dat doar cîteva exemple. Respectiv, această atitudine porcoasă față de Asia, trebuie cel puțin revizuită. Asia (statele din zona Pacificului) reprezintă astăzi regiunea cu cea mai dinamică evoluție din lume. Comparativ cu ele, RM se află în epoca de piatră.

În general, asemenea afirmații reflectă un snobism rudimentar, ce izvorăște dintr-un europocentrism primitiv, care de vreo 2 decenii cel puțin este repudiat de majoritatea cercetătorilor importanți.

Despre decalajele dintre Moldova și Mongolia

Deci, eludez aceste discuții care necesită mult timp și spațiu. Altceva vreau să sugerez. Dragi guvernanți “europeni”! Nu vă mai comparați atît cu Mongolia. Pînă la Mongolia, avem mult, dar foarte mult de lucru. La toate capitolele.

Cu acest prilej, voi invoca doar cîteva cifre și cîțiva parametri de bază.

Primul criteriu este cel economic. Astfel, în 2012, PIB-ul total al Mongoliei, raportatat la PPC, reprezinta $15.192 miliarde. PIB-ul RM –apr. 12,04 miliarde $. PIB-ul pe cap de locuitor al Mongoliei, era apr. de $5,371, pe cînd al RM –doar de $ 3.383 $ http://ro.wikipedia.org/wiki/Republica_Moldova

Dacă analizăm aspectele sociale (indicele dezvoltării umane (IDU), elaborat de ONU), atunci și aici suntem devansați de “barbarii” mongoli.

Astfel, IDU al Mongoliei în 2012 era apr. 0.675, adică mediu, plasînd țara pe locul 108. IDU al Moldovei era de apr. 0,660 (la fel mediu), plasînd țara pe locul 113. http://gtmarket.ru/news/2013/03/14/5622 Deci, indicele dezvoltării umane al Moldovei, este mai mic decît cel al Mongoliei, noi fiind la coada statelor cu un nivel mediu. Or, IDU include sănătatea și longevitatea, accesul la educație, nivelul de trai (PIB raportat la cap de locuitor după PPC).

Și dacă promotorii marii minciuni, numită “istorie de succes”, vor pedala ideea, că la capitolul democrație și libertatea pressei îi devansăm pe mongoli, atunci se greșesc amarnic.

Luăm indicatorul Index of democracy, adică indicele democrației, elaborat de prestigiosul institut britanic Inteligence Economic Unit. Astfel, în 2012, Index of democracy al Mongoliei era de 6.35 puncte, fiind pe locul 65 (democrație deficitară). Moldova acumula mai puține puncte -6.32, fiind respectiv pe un loc mai puțin onorabil -67 http://gtmarket.ru/news/2013/03/19/5679

Pe locul I se plasa Norvegia, cu 9.93.

Poate la capitolul libertatea mass media, cu care atît de mult se laudă AIE și Moldova, suntem net superiori? Pe dracu. Chiar dacă organismele internaționale ne oferă ultimii 3-4 ani prea mult credit de încredere la acest capitol, totalmente nemeritat, situația este penibilă.

Drept instrument de masurare voi utiliza cercetările Freedom House, organizație internațională, americană. Astfel în 2012, Freedom House, în raporftul Global Press Freedom 2012, oferea Moldovei 54 puncte, locul 116 (parțial liberă). Mongolia obține 37 puncte, locul 81.

Deci, Mongolia ne-a depășit categoric la libertatea presei, devansîndu-ne cu 35 de trepte. Așadar, cine este barbar, și cine este civilizat domnilor? De fapt, la capitolul libertatea presei, Mongolia bate și România,Georgia, Macedonia, Albania. http://gtmarket.ru/news/2012/05/02/4403

P.S. Pe timpul lui D.Cantemir, moldovenii erau leneși la carte. Acum, am devenit leneși și la lucru. În schimb, foarte guralivi, nihiliști, și plini de sine. Vrem totul, fără a depune efort. Credem că cineva ne va aduce rîuri de lapte, fără un efort propriu.

Or, așa ceva nu există. Respectiv, ar fi bine mai puțin să ne comparăm cu alții, și mai mult să muncim. Poate atunci vom deveni și noi civilizați. Prin fapte, nu prin vorbe goale.

Молдова против Монголии: кто цивилизованнее?
В последнее время все чаще можно услышать, как молдавские чиновники подтрунивают над некоторыми государствами. Якобы Молдова по крайней мере не Монголия, «у нас европейский курс развития, а не варварский», «Мы хотим в цивилизованную европу, а не в варварскую Азию». и т. д.
О Западе, Востоке и варварстве
Заявления о варварском характере Азии отражает по меньшей мере низкий интеллектуальный уровень тех, кто так говорит.
Я не хочу останавливаться на дипломатическом аспекте проблемы, потому что ясно, что такие безответственные заявления, произнесенные некоторыми чиновниками, являются прямым оскорблением национального достоинства народов.
Не буду уточнять, кто варвар, а кто представитель цивилизации. В какой части света возникло первое государство, письменность, порох, фарфор, бумага, шахматы, картины, шелк и др. Какая страна если не Китай доминировал в мировой политике до XV века. Какая страна в 2016 году, согласно ОЭСР, догонит и перегонит США в политическом и экономическом развитии. В какой части мира сконцентрированы сегодня финансы, технологии, капиталы. Не буду говорить и о странах БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика), которые, по оценкам Goldman Sachs, в ближайшем будущем перегонят ЕС и США по многим пунктам (ВВП, концентрация капитала, производство технологий, демографический и военный потенциал и т.д.).
Если говорить об Азии, сегодня так называемые «азиатские тигры» (Гонконг, Сингапур, Южная Корея, Тайвань), не говоря уже о Японии, Китае, Индии и др, обгоняют США по довольно многим критериям: уровню информатизации и роботизации производства, высоким технологиям, ВВП, уровню жизни, имея впечатляющую динамику экономического и научного развития. и развития науки. Конечно, далеки от меня мысли Освальда Шпенглера о том, что Запад находится в упадке, или Клода Леви-Штрауса, который считает, что будущее человечества будет ознаменовано концом культурного превосходства Запада.
Хочу лишь сказать, что открытия, динамизм, высокие технологии и массовое промышленное производство окончательно перебралось в Азию. Запад, похоже, устал, исчерпал себя, его раздирают вопросы мультикультурализма, неолиберализм экономический кризис, этническими конфликтами (баски, корсиканцы, валлоны, шотландцы).
На самом деле Китай уже стал второй по величине экономикой мира после США, отодвинув Японию на третье место. Китай – самый крупный кредитор США, за ним следует Япония. Китай и Япония выделили Молдове десятки млн долларов безвозвратных грантов! Япония ко всему прочему была главным донором проекта 2 KR, который внес огромный вклад в модернизацию молдавского сельского хозяйства и современного оборудования. В 2009 году Японский фонд социального развития предоставил Молдове 1,4 млн долларов США для предотвращения заболеваемости гепатитом B и C. Даже в июле 2013 года Япония предложила РМ льготный кредит в размере 60 млн долларов на модернизацию медицины и т.д. В августе 2013 года Япония выделила нам 3 млн долларов на внедрение проекта «Интеграция детей с ограниченными возможностями в обычные школы».
Относительно Китая. 10 июля 2013 года Юрие Лянкэ уточнил, что объем безвозвратной помощи, предоставленной Китаем Молдове до сих пор, достигает 37 млн долларов. В этот день Китай предоставил РМ безвозмедный грант в 8 млн долларов, 1200 компьютеров, 220 принтеров для студенческих общежитий. Помощь была призвана содействовать экономическому развитию Молдовы и устранить последствия природных катаклизмов.
Это лишь несколько примеров. Это свинское обращение по отношению к Азии должно быть по меньшей мере пересмотрено. Азия (страны Тихого океана) является сегодня регионом с самым динамичным развитием в мире. По сравнению с ними в РМ все еще каменный век.
Как правило, такие заявления отражают элементарный снобизм, который исходит от примитивной теории евроцентризма, которая около двадцати лет опровергается большинством серьезных исследователей.
О различиях между Республикой Молдова и Монголия
Итак, минуем обсуждение этой темы, которое занимает много времени и пространства. Хочу поговорить о другом. Дорогие «европейские» правители! Вы не можете сравниться даже с Монголией. До Монголии нам еще работать, и работать. По всем показателям.
Я приведу лишь несколько цифр и основных показателей. В 2012 г. ВВП Монголии составил $15.192 млрд, ВВП РМ - $ 12,04 млрд. ВВП на одного жителя Монголии - около $5,371, в РМ – лишь $ 3.383. Индекс человеческого потенциала, разработанный ООН, у «варваров» выше, чем у нас.
Так, ИРЧП Монголии в 2012 г. составил около 0.675, то есть средний, по этому показателю страна расположилась на 108 месте. У Молдовы ИРЧП был 0,660 – 113 место. Показатель оценивает здоровье и продолжительность жизни, доступ к образованию, уровень жизни (ВВП на одного жителя).
И если проводники огромного заблуждения под названием «история успеха» думают, что по показателю демократии и свободы прессы мы опережаем монголов, то они сильно заблуждаются.
По показателю индекса демократии, разработанному престижным британским институтом Inteligence Economic Unit, в 2012 г. Монголия занимала 65 место с 6.35 пунктами, а Молдова – 67 место с 6.32 п. На первом месте была Норвегия с 9.93 п.
Может, по показателю свободы СМИ, о которой столько пели АЕИ и Молдова, мы впереди? Ан нет. Несмотря на то, что международные организации последние 3-4 года слишком предоставляют нам слишком много кредитов доверия в этой части, это совершенно незаслуженно.
Инструментом оценки послужит исследование Freedom House, американской международной организации. Так, в 2012 году Freedom House в докладе Global Press Freedom 2012 поставила Молдову на 116 место (частично свободная) с 54 пунктами, Монголию – на 81 место с 37 п.
И кто после этого варвар, а кто цивилизованный человек, господа? Фактически по показателю свободы прессы Монголия обогнала и Румынию, и Грузию, и Македонию, Албанию.
P.S. Во времена Д. Кантемира молдоване были ленивые до книг, теперь мы стали ленивыми и до работы. Взамен мы стали очень разговорчивыми, нигилистами, и самоуверенными. Хотим многого, не прикладывая никаких усилий. Ждем манны с небес. Но ее не будет. Поэтому нам поменьше надо сравнивать себя с другими, а больше работать. Может, тогда и мы станем цивилизованными. С помощью действий, а не пустых слов.
Обсудить